Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 443 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x

6413 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Biblioteczka polonisty

Alternatywa dla wszystkich zamkniętych bibliotek! Jeśli koniecznie musisz przeczytać któreś z klasycznych dzieł właśnie tej nocy, jeśli chcesz zweryfikować brzmienie niedokładnie zapamiętanego cytatu, jeśli chcesz powtórzyć to i owo przed egzaminem, to ta biblioteczka jest właśnie dla ciebie.

Biblioteczka polonisty zawiera nie tylko literaturę polską (dramaty Wyspiańskiego, wiersze Norwida czy traktaty polityczne Frycza-Modrzewskiego), lecz także sporą porcję ważnych utworów literatury światowej (Wolter, Diderot, Monteskiusz, Balzac, Stendhal). Pojawiają się w niej także teksty o charakterze naukowym, jak choćby Mitologia słowiańska Aleksandra Brücknera. Jednym słowem – wspaniałe źródło, z którego można czerpać humanistyczną erudycję.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dante Alighieri

Boska Komedia

Ludovico Ariosto

Orland szalony

Arystoteles

Poetyka

Adam Asnyk

Nad głębiami

Honoré de Balzac

Eugenia Grandet

Jaszczur

Ojciec Goriot

Pedro Calderon de la Barca

Życie snem

Pierre Beaumarchais

Wesele Figara

Wacław Berent

Próchno

Józef Birkenmajer

Pozdrowienie anielskie w narodzie polskim

Wycieczka (tomik)

Józef Bliziński

Rozbitki

Giovanni Boccaccio

Dekameron

Dekameron, Dzień pierwszy

Dekameron, Prolog

Tadeusz Boy-Żeleński

Słówka (zbiór)

Mieczysław Braun

Przemysły (tomik)

Feliks Brodowski

Dziecię Symchy

Strącone liście

Aleksander Brückner

Mitologia słowiańska

O literaturze rosyjskiej i naszym do niej stosunku dziś i lat temu trzysta

Puszkin, Mickiewicz, Falconet

Stanisław Brzozowski

List otwarty

Pamiętnik

Płomienie

George Gordon Byron

Giaur

Joseph Conrad

Lord Jim

Pierre Corneille

Cyd

Ignacy Dąbrowski

Śmierć

René Descartes (Kartezjusz)

Rozprawa o metodzie

Denis Diderot

Kubuś Fatalista i jego pan

Roman Dyboski

Milton i jego wiek

Felicjan Faleński

Edgar Allan Poe i jego nowelle

Maria De La Fayette

Księżna De Clèves

Aleksander Fredro

Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca

Zemsta

Johann Wolfgang von Goethe

Cierpienia młodego Wertera

Faust

Klementyna z Tańskich Hoffmanowa

Dziennik Franciszki Krasińskiej

Homer

Iliada

Odyseja

Karol Irzykowski

Pałuba

Bruno Jasieński

Palę Paryż

Słowo o Jakóbie Szeli

Roman Jaworski

Wesele hrabiego Orgaza

Cezary Jellenta

Dante

Zygmunt Kaczkowski

Murdelio

Wespazjan Hieronim Kochowski

Psalmodia polska

Maria Konopnicka

Dym

Mendel Gdański

Miłosierdzie gminy

Ignacy Krasicki

Bajki i przypowieści

Bajki nowe

Monachomachia

Zygmunt Krasiński

Agaj-Han

Irydion

Nie-Boska komedia

Psalmy przyszłości

Józef Ignacy Kraszewski

Stara baśń

Pierre Choderlos de Laclos

Niebezpieczne związki

Gotthold Ephraim Lessing

Natan mędrzec

Antoni Malczewski

Maria. Powieść ukraińska

Maurice Maeterlinck

Joyzella

Bolesław Miciński

Podróże do piekieł

Tadeusz Miciński

Nietota

Adam Mickiewicz

Dziady

Grażyna

Konrad Wallenrod

Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego

Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie

Helena Mniszkówna

Trędowata

Andrzej Frycz Modrzewski

O poprawie Rzeczypospolitej

Molière (Molier)

Don Juan

Mieszczanin szlachcicem

Mizantrop

Świętoszek

Skąpiec

Michel de Montaigne

Próby

Charles de Montesquieu (Monteskiusz)

Listy perskie

Jan Andrzej Morsztyn

Cuda miłości (Karmię frasunkiem miłość i myśleniem...)

Cuda miłości (Przebóg! Jak żyję, serca już nie mając?)

Do motyla

Do swoich książek (Dokąd się, moja lutni, napierasz skwapliwie?)

Do swoich książek (Hola! Już dosyć, dosyć, moja księgo!)

Do trupa

Nadgrobek Perlisi

Na krzyżyk na piersiach jednej panny

Na zegarek ciekący

Niestatek (Oczy są ogień, czoło jest zwierciadłem...)

Niestatek (Prędzej kto wiatr w wór zamknie, prędzej i promieni...)

Pszczoła w bursztynie

Alfred de Musset

Nie igra się z miłością

Daniel Naborowski

Do Aleksandry

Do Anny

Do Księcia Imci Krzysztofa Radziwiłła, wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego W. K. L.

Do Seweryna

Do tejże

Krótkość żywota

Łazarz do bogacza

Marność

Marność sławy

Nagrobek Jerzemu Hołowni, słudze i towarzyszowi husarskiemu tegoż Księcia, podczas pogromu rokoszanów zabitemu

Na oczy królewny angielskiej, która była za Fryderykiem, falcgrafem reńskim, obranym królem czeskim

Na toż

O Karmanowskim do księcia Radziwiłła

Usiłowanie

Zła żona

Zwada Marsa z Kupidynem

Julian Ursyn Niemcewicz

Powrót posła

Friedrich Nietzsche

Tako rzecze Zaratustra

Autor nieznany

Dzieje Tristana i Izoldy

Pieśń o Rolandzie

Cyprian Kamil Norwid

„Ad leones!"

Do spółczesnych

Fraszka (!) [I]

Fraszka (!) [II]

Historyk

Nad grobem Julii Capuletti w Weronie

Nerwy

Pielgrzym

Pierścień Wielkiej Damy

[Powiedz im, że duch odbrzmiał myśli wiecznej]

Promethidion

Eliza Orzeszkowa

Marta

Nad Niemnem

Jan Chryzostom Pasek

Pamiętniki

Platon

Obrona Sokratesa

Bolesław Prus

Faraon

Kamizelka

Lalka

Placówka

Powracająca fala

Z legend dawnego Egiptu

Stanisław Przybyszewski

Androgyne

Confiteor

Dzieci szatana

Moi współcześni

Requiem aeternam

Aleksander Puszkin

Eugeniusz Oniegin

François Rabelais

Gargantua i Pantagruel

Jean Baptiste Racine

Fedra

Mikołaj Rej

Krótka rozprawa między trzemi osobami, Panem, Wójtem a Plebanem

Władysław Stanisław Reymont

Chłopi

Ziemia obiecana

Lucjan Rydel

Betlejem polskie

Henryk Rzewuski

Pamiątki Soplicy

Miguel de Cervantes Saavedra

Don Kichot z La Manchy

Fryderyk Schiller

Zbójcy

William Shakespeare (Szekspir)

Burza

Hamlet

Makbet

Sen nocy letniej

Henryk Sienkiewicz

Latarnik

Ogniem i mieczem

Orso

Pan Wołodyjowski

Potop

Quo vadis

Sachem

Wspomnienie z Maripozy

Za chlebem

Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela

Juliusz Słowacki

Balladyna

Beniowski

Fantazy

Kordian

Król-Duch

Ksiądz Marek

Książę niezłomny

Lilla Weneda

Mazepa

Pisma mistyczne

Podróż na Wschód

Sen srebrny Salomei

Sofokles

Antygona

Król Edyp

Stanisław Staszic

Przestrogi dla Polski

Stendhal

Czerwone i czarne

Pustelnia parmeńska

Andrzej Strug

Dzieje jednego pocisku

Stanisław Trembecki

Zofiówka

François Villon

Wielki Testament

Voltaire (Wolter)

Kandyd

Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)

Pożegnanie jesieni

Tumor Mózgowicz

Kazimierz Wyka

Modernizm polski

Rzecz wyobraźni

Stanisław Wyspiański

Noc listopadowa

Warszawianka

Wesele

Wyzwolenie

Stefan Żeromski

Ludzie bezdomni

Międzymorze

Popioły

Róża

Wierna rzeka

Narcyza Żmichowska

Poganka

Jerzy Żuławski

Miasta umarłe

Gabriela Zapolska

Moralność pani Dulskiej

Marian Zdziechowski

Wizja Krasińskiego

Emil Zola

Germinal

Zamknij

* Ładowanie