Blackout

Wolne Lektury nie otrzymały dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z priorytetu Kultura Cyfrowa.

To oznacza, że nasza trudna sytuacja właśnie stała się jeszcze trudniejsza.

Dziś z Wolnych Lektur korzysta ok. 6 milionów (!) czytelników. Nie ma w Polsce popularniejszej biblioteki, ani internetowej, ani papierowej. Roczne koszty prowadzenia Wolnych Lektur są naprawdę niewysokie - porównywalne z kosztami prowadzenia niewielkiej, osiedlowej biblioteki publicznej.

Będziemy się odwoływać od tej decyzji i liczymy na to, że Premier odwołanie uwzględni ze względu na ważny interes społeczny.

Jak nam pomóc?

1. Wpłacając darowiznę. Niewielkie, ale stałe wpłaty mają wielką moc! Z góry dziękujemy za wsparcie!

2. Przekazując na Wolne Lektury 1% podatku. To nic nie kosztuje, wystarczy podać w formularzu PIT numer KRS: 0000070056 i organizacja: fundacja Nowoczesna Polska

3. Zamieszczając informację o zbiórce na Wolne Lektury w mediach społecznościowych. Czasami wystarczy jedno dobre słowo!

W Wolnych Lekturach często mawiamy, że nasza praca to "czytanie dzieciom książek". Robimy to od 12 lat. Dziś Wolne Lektury potrzebują Twojej pomocy - bez wsparcia nie będziemy mogli tego robić dalej.

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj nas

Wesprzyj nas!

x

5569 free readings you have right to

Language

Author: Kazimierz Wyka

  • Kazimierz Wyka X
  1. Modernizm polski Kazimierza Wyki stanowi zbiór artykułów wybitnego historyka literatury na temat stylu i światopoglądu pokolenia Młodej Polski, jak również samej kategorii pokolenia literackiego oraz niektórych ważnych z punktu widzenia odrębności epoki dzieł (Próchna Berenta i Pałuby Irzykowskiego). Artykuły powstawały przez wiele lat, część tekstów była zebrana w tom gotowy do wydania tuż przed wybuchem wojny w 1939 r. Po latach badacz uzupełnił je o aneksy odnoszące się do poszczególnych kwestii, a także włączył do swych rozważań za zgodą autora polemiczne studium Henryka Markiewicza Młoda Polska i „izmy”. Zbiór stanowi ważne kompendium wiedzy na temat epoki Młodej Polski, pomaga uzasadnić i uszczegółowić stosowane wobec niej nazewnictwo (modernizm, neoromantyzm, dekadentyzm), pokazując ją zarazem w kontekście europejskich zjawisk literackich.

  2. Rzecz wyobraźni Kazimierza Wyki traktuje o poezji od czasów dwudziestolecia międzywojennego do lat 70. XX wieku. Omawiani są więc autorzy tacy jak Krzysztof Kamil Baczyński, Miron Białoszewski czy Jerzy Harasymowicz, którego poezja fascynuje Wykę w sposób szczególny. Książkę tę można czytać na dwa sposoby — jako zbiór opinii o poetach, bądź jako świadectwo czasów, w których te opinie były formułowane.

  3. Życie na niby (wyd. 1957) stanowi tom obejmujący szkice powstałe w czasie wojny i tuż po niej. Problematyka obejmuje rozmaite aspekty życia pod okupacją niemiecką, począwszy od zapisu reakcji społeczeństwa polskiego na klęskę wrześniową, poprzez techniki radzenia sobie podczas „małej stabilizacji” w warunkach ucisku gospodarczego, degradacji społecznej i zastraszenia (ale też monstrualnej korupcji i łapówkarstwa) w Generalnej Guberni, aż do momentu wyzwolenia.

All matching works

Motifs and themes

A

Alkohol (2)

Antysemityzm (1)

Artysta (2)

B

Bieda (3)

Błoto (1)

Bogactwo (2)

Bóg (4)

Broń (3)

C

Chciwość (1)

Chłop (6)

Ciało (1)

Cierpienie (1)

Czary (1)

Czas (5)

D

Dom (1)

Dorosłość (1)

Dusza (1)

Dworek (1)

Dzieciństwo (1)

Dziecko (1)

Dziedzictwo (4)

Dźwięk (1)

E

Elita (3)

F

Fałsz (1)

Filozof (2)

G

Grób (1)

H

Handel (10)

Historia (24)

Honor (1)

I

Idealista (2)

Imię (1)

K

Klęska (3)

Kłamstwo (3)

Kobieta (3)

Kolonializm (2)

Kondycja ludzka (7)

Konflikt wewnętrzny (3)

Koniec świata (3)

Korzyść (5)

Kradzież (2)

Krew (1)

Krzywda (1)

Książka (1)

L

Literat (13)

Los (2)

Lud (4)

M

Mężczyzna (2)

Miasto (6)

Milczenie (1)

Młodość (2)

Moda (1)

Morze (1)

N

Nacjonalizm (2)

Narodziny (1)

Naród (3)

Natura (2)

Nauczyciel (1)

Nauka (11)

Niebezpieczeństwo (2)

Niemiec (11)

Niewola (6)

Noc (1)

O

Obraz świata (7)

Obyczaje (2)

Obywatel (1)

Ojciec (1)

Okupacja (1)

P

Państwo (3)

Pieniądz (3)

Piękno (1)

Pijaństwo (1)

Poeta (3)

Poezja (3)

Pogrzeb (1)

Polak (17)

Polityka (3)

Polowanie (2)

Polska (27)

Powstanie (3)

Pozory (3)

Pozycja społeczna (3)

Praca (4)

Prawda (6)

Prawo (3)

Przemiana (3)

Przestrzeń (1)

Przywódca (1)

Ptak (1)

R

Realista (1)

Religia (1)

Robotnik (5)

Rozczarowanie (2)

Rozpacz (1)

Rozum (2)

Ruiny (5)

S

Sąsiad (1)

Seks (1)

Siła (2)

Słowo (4)

Sumienie (2)

Szaleństwo (1)

Szatan (1)

Szlachcic (1)

Sztuka (14)

Ś

Śmierć (1)

Śmierć bohaterska (1)

T

Tchórzostwo (1)

U

Ucieczka (3)

Urzędnik (2)

W

Walka klas (4)

Warszawa (9)

Wiara (3)

Wieś (7)

Wina (1)

Wizja (3)

Władza (6)

Własność (1)

Wojna (45)

Wolność (1)

Wróg (1)

Wygnanie (1)

Wyspa (1)

Z

Zabawa (1)

Zagłada (2)

Zwycięstwo (1)

Ż

Żołnierz (2)

Żyd (3)

Żywioły (2)

Author: Kazimierz Wyka

Ur.
19 marca 1910 r. w Krzeszowicach pod Krakowem
Zm.
19 stycznia 1975 r. w Krakowie
Najważniejsze dzieła:
Życie na niby. Szkice z lat 1939-1945 (1957), Rzecz wyobraźni (1959), Modernizm polski (1959), Krzysztof Baczyński 1921-1944 (1961), O potrzebie historii literatury (1969) Pokolenia literackie (1977), Młoda Polska t. 1-2 (1977)

Historyk literatury, krytyk i eseista; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego (w l. 1963-1965 prorektor UJ), współzałożyciel Instytutu Badań Literackich PAN (dyr. 1953-1970), redaktor naczelny miesięcznika ,,Twórczość” (1945-1950), współpracownik tygodnika „Odrodzenie” (1946-1948).

Po odbyciu studiów magisterskich na polonistyce UJ (1928-1932, m.in. u Ignacego Chrzanowskiego, Kazimierza Nitscha, Stefana Kołaczkowskiego) przebywał jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej w Belgii i Francji (1933-1934); uzyskał tytuł doktorski na podstawie pracy Studia nad programem Młodej Polski w 1937 r., habilitację w 1946 r., w 1948 r. został profesorem UJ. W czasie II wojny światowej (zatrudniony formalnie w tartaku swego ojca w rodzinnych Krzeszowicach) uczestniczył w konspiracyjnym życiu literackim i publicystycznym oraz tajnym nauczaniu na poziomie licealnym oraz uniwersyteckim, w Krzeszowicach i Krakowie. Po wojnie na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadził seminarium historycznoliterackie; krąg wykształconych przez Wykę polonistów stworzył tzw. krakowską szkołę krytyki. Jego uczniami byli wybitni historycy, teoretycy i krytycy literatury: Jan Błoński, Ludwik Flaszen, Stanisław Grzeszczuk, Marian Inglot, Mieczysław Inglot, Andrzej Kijowski, Henryk Markiewicz, Konstanty Puzyna, Włodzimierz Maciąg i in. Kazimierz Wyka zajmował się w swych pracach polską literaturą XIX i XX wieku (a także historią sztuki, m.in. malarstwem Jacka Malczewskiego oraz Tadeusza Makowskiego). Pozostając pod ideowym patronatem Cypriana Norwida i Stanisława Brzozowskiego, był zwolennikiem szeroko pojętego realizmu w literaturze oraz podkreślał społeczno-moralną odpowiedzialność literatury (a także krytyki literackiej), ujmowaną w kategoriach laickiego personalizmu. Napisał również tom opowiadań (wyd. 1978) oraz zbiór pastiszów i parodii Duchy poetów podsłuchane (wyd. 1959). Do jego najważniejszych prac edytorskich należy wydanie krytyczne Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Utworów zebranych (wyd. 1961; w tym samym roku ukazała się jego książka biograficzna o poległym w Powstaniu Warszawskim poecie); antologia Z lat wojny. Poezja polska 1939-1945 (1945) oraz wydane pod jego redakcją w IBL: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku i Historia literatury polskiej.

Kazimierz Wyka in Wikipedia
Close

* Loading