Informacja o treściach wrażliwych

Szanowne Czytelniczki i Szanowni Czytelnicy,

chcielibyśmy Was poinformować, że w naszej bibliotece znajdują się książki z różnych dziedzin literatury, w tym przede wszystkim klasyka literatury polskiej i światowej. Chociaż naszymi użytkownikami są przede wszystkim dzieci i młodzież, to literatura zgromadzona na Wolnych Lekturach przeznaczona jest dla różnych grup wiekowych, w tym także osób dorosłych.

Niektóre z utworów z naszej biblioteki zawierają treści, które mogą być nieodpowiednie dla niektórych czytelników i czytelniczek, takie jak wulgaryzmy, sceny erotyczne, przemoc, treści rasistowskie, seksistowskie, ksenofobiczne, orientalizujące, homofobiczne lub krzywdzące wobec innych ludzi czy grup społecznych bądź z innych powodów niezgodne z dzisiejszą wrażliwością i wiedzą. W miarę możliwości w literaturze skierowanej do najmłodszych czytelniczek i czytelników opatrujemy kontrowersyjne treści przypisami.

W bibliotece staramy się zgromadzić szeroki wybór literatury, w tym klasykę literatury, w której mieszczą się dzieła o różnej wartości artystycznej, kulturowej i historycznej. Naszym celem jest przede wszystkim udostępnianie różnorodnych treści i pozwolenie czytelniczkom i czytelnikom na samodzielne (lub w konsultacji z rodzicami, opiekunami, nauczycielami, bibliotekarzami) decydowanie, co chcą przeczytać, a czego nie. Wierzymy, że dzięki temu mogą rozwijać swoją wiedzę, zrozumieć różne kultury i perspektywy oraz poszerzać swoje horyzonty. Zdarza się jednak, że zawierają one treści, które mogą być niezgodne z naszymi wartościami i przekonaniami.

Jako biblioteka mamy świadomość odpowiedzialności za gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie różnorodnych treści. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie dotyczące kształtu zbiorów bibliotecznych, jednakże ostateczne decyzje podejmujemy z zachowaniem zasad wolności słowa, prawa do kultury i do wiedzy oraz zgodnie z naszą misją wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży o utrudnionym dostępie do materiałów edukacyjnych i zasobów kultury, w tym lektur szkolnych.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zawartości danej książki, prosimy o kontakt z nami.

Pragniemy również podkreślić, że treści rasistowskie, seksistowskie, ksenofobiczne, orientalizujące, homofobiczne lub krzywdzące wobec innych ludzi czy grup społecznych, nie odzwierciedlają wartości, jakimi kierujemy się w naszej fundacji.

Zespół biblioteki Wolne Lektury