Dzisiaj aż 13,496 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach.
Dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia!

François Villon, Wielki Testament
 
 • 1.75×
 • 1.5×
 • 1.25×
 • 0.75×
 • 0.5×
Rozdziały Roz.

Pobieranie e-booka

Wybierz wersję dla siebie:

.pdf

Jeśli planujesz wydruk albo lekturę na urządzeniu mobilnym bez dodatkowych aplikacji.

.epub

Uniwersalny format e-booków, obsługiwany przez większość czytników sprzętowych i aplikacji na urządzenia mobilne.

.mobi

Natywny format dla czytnika Amazon Kindle.

Pobieranie audiobooka

Wybierz wersję dla siebie:

.mp3

Uniwersalny format, obsługiwany przez wszystkie urządzenia.

OggVorbis

Otwarty format plików audio, oferujący wysokiej jakości nagranie.

DAISY

Format dla osób z dysfunkcjami czytania.

EPUB + audiobook

Książka elektroniczna i audiobook w jednym. Wymaga aplikacji obsługującej format.

Po zwolnieniu z więzienia François Villon postanawia spisać testament. Nie było jego zamiarem zapisywanie dóbr ziemskich najbliższym, ale sformułowanie podsumowania swojego życia, refleksji egzystencjalnych oraz wielu przestróg i rad dla potomnych.

Nie jest żadną ważną osobistością — to przeciętny człowiek, paryski nędzarz. W swoim wywodzie opowiada o swojej przeszłości — na postawie swoich przeżyć udziela rad, jak korzystać z młodości i jakich błędów nie popełniać m.in. w miłości i karierze. Wyraża jednak ogromną tęskontę za minionymi czasami, realizując motyw ubi sunt? (gdzież są?). W utworze Villon przypomina wciąż o tym, że wobec śmierci każdy jest równy, a ta — nieuchronna.

François Villon to jeden z najsłynniejszych francuskich poetów średniowiecznych. Znany przede wszystkim jako autor autobiograficznych utworów Mały Testament i Wielki Testament. W jego twórczość wpisane są echa długiego pobytu w więzieniu, będącego karą za awanturniczy styl życia, udziały w bijatykach i napadach. Jego utwory były inspiracją dla wielu artystów, zarówno kultury wysokiej, jak i popularnej.

Spis treści:

  I
 1. II
 2. III
 3. IV
 4. V
 5. VI
 6. VII
 7. VIII
 8. IX
 9. X
 10. XI
 11. XII
 12. XIII
 13. XIV
 14. XV
 15. XVI
 16. XVII
 17. XVIII
 18. XIX
 19. XX
 20. XXI
 21. XXII
 22. XXIII
 23. XXIV
 24. XXV
 25. XXVI
 26. XXVII
 27. XXVIII
 28. XXIX
 29. XXX
 30. XXXI
 31. XXXII
 32. XXXIII
 33. XXXIV
 34. XXXV
 35. XXXVI
 36. XXXVII
 37. XXXVIII
 38. XXXIX
 39. XL
 40. XLI
 41. Ballada o paniach minionego czasu
 42. Ballada o panach dawnego czasu, prowadząca daley ten sam przedmiot
 43. Ballada w teyże samey materyey
 44. XLII
 45. XLIII
 46. XLIV
 47. XLV
 48. XLVI
 49. Żale piękney płatnerki dobrze już siegniętey przez starość
 50. Ballada piękney płatnerki do dziewcząt letkiego obyczaju
 51. XLVII
 52. XLVIII
 53. XLIX
 54. L
 55. LI
 56. LII
 57. LIII
 58. LIV
 59. Podwóyna ballada w tymże samym przedmiocie
 60. LV
 61. LVI
 62. LVII
 63. LVIII
 64. LIX
 65. LX
 66. LXI
 67. LXII
 68. LXIII
 69. LXIV
 70. LXV
 71. LXVI
 72. LXVII
 73. LXVIII
 74. LXIX
 75. LXX
 76. LXXI
 77. LXXII
 78. LXXIII
 79. LXXIV
 80. LXXV
 81. LXXVI
 82. LXXVII
 83. LXXVIII
 84. LXXIX
 85. Ballada, iaką Wilon napisał na prośbę swey matki, aby ubłagać łaski nayswiętszey panny
 86. LXXX
 87. LXXXI
 88. LXXXII
 89. LXXXIII
 90. Ballada Wilona dla swey miłey
 91. LXXXIV
 92. Piosnka lub raczej rondo
 93. LXXXV
 94. LXXXVI
 95. LXXXVII
 96. LXXXVIII
 97. LXXXIX
 98. XC
 99. XCI
 100. XCII
 101. XCIII
 102. XCV
 103. XCVII
 104. CVI
 105. CVII
 106. CVIII
 107. CIX
 108. CXII
 109. CXIV
 110. CXV
 111. Ballada y modlitwa
 112. CXVI
 113. CXVII
 114. CXVIII
 115. CXIX
 116. CXX
 117. CXXI
 118. CXXII
 119. CXXIII
 120. CXXIV
 121. CXXV
 122. CXXVI
 123. CXXVIII
 124. CXXIX
 125. Ballada, iaką Wilon udarował pewnego świeżo ożenionego szlachcica, ibży posłał ią swey małżonce, którą zdobył sobie mieczem
 126. CXXX
 127. CXXXI
 128. Ballada
 129. CXXXII
 130. CXXXIII
 131. Ballada zatytułowana: przeciwrzeczenia Fran — Gontirowe
 132. CXXXIV
 133. Ballada o niewiastach parizkich
 134. CXXXV
 135. CXXXVI
 136. CXXXVII
 137. CXXXVIII
 138. CXXXIX
 139. Ballada o Wilonie y Grubej Małgośce
 140. CXLI
 141. CXLII
 142. CXLIII
 143. CXLIV
 144. CXLV
 145. Piękna lekcyia Wilona dla straconych dziatek
 146. Ballada zawieraiąca dobrą naukę dla chłopiąt złego życia
 147. CXLVI
 148. CXLVII
 149. CXLVIII
 150. CXLIX
 151. CL
 152. CLI
 153. CLII
 154. Rondo
 155. CIV
 156. CLV
 157. CLVI
 158. CLVII
 159. CLX
 160. CLXL
 161. CLXII
 162. CLXIII
 163. CLXIV
 164. CLXV
 165. Rondo
 166. CLXVI
 167. CLXXIII
 168. Ballada, w którey Wilon pyta u wszytkich przebaczenia
 169. Ballada służąca na zakończenie
 170. Kodycyl do Testamentu mistrza Franciszka Wilona
  1. List do przyiacioł, w formie ballady
  2. Nadgrobek w formie ballady, który Wilon sporządził dla siebie y swoich kompanów, nadziewaiąc się bydź z nimi powieszony
  3. Ballada o apelacyi Wilonowey
  4. Rozprawa serca y ciała Wilonowego w kształcie ballady
 171. Od tłumacza

Ta książka jest dostępna dla tysięcy dzieciaków dzięki darowiznom od osób takich jak Ty!

Dorzuć się!

O autorze

François Villon

Ur.
1431 lub 1432
Zm.
po 1463
Najważniejsze dzieła:
Wielki Testament

Poeta, student Sorbony, kryminalista dwukrotnie ułaskawiony przez króla. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało de Montcorbier lub des Loges, a Villonem nazywał się po kanoniku przy klasztorze św. Benedykta, który go wychowywał po śmierci ojca. W dokumentach sądowych zachowały się informacje o licznych bójkach z jego udziałem, niektórych ze skutkiem śmiertelnym, oraz o przynależności do bandy, która dokonała kradzieży złota z kaplicy Kolegium Nawarskiego na Sorbonie (pod koniec 1456). W roku 1463 poeta został nawet skazany na śmierć przez powieszenie, lecz wyrok zamieniono na wygnanie z Paryża. O tych faktach wspomina zresztą Wielki Testament, najważniejsze dzieło poetyckie Villona.
Utwór to niejednolity, oscylujący między gryzącą satyrą a rozmyślaniem o rzeczach ostatecznych. Niejednorodna jest również jego forma: w ramę, jaką stanowią żartobliwe zapisy spadkowe, wkomponowane są liczne ballady (które to słowo w poezji starofrancuskiej oznaczało utwór o określonej budowie wersyfikacyjnej, kończący się "przesłaniem", to jet bezpośrednim zwrotem do adresata). Najsłynniejsze z nich to Ballada o paniach minionego czasu, z przysłowiowym refrenem "Ach, gdzież są niegdysiejsze śniegi" oraz Ballada powieszonych, napisana pod wrażeniem grożącej poecie kary.
Tadeusz Boy-Żeleński, tłumacz Wielkiego Testamentu na język polski, zwracał uwagę, że dzieło to różni się od powstającej w tym samym czasie poezji osobistym charakterem, prezentacją skomplikowanego życiorysu i uczuć postaci z krwi i kości. Nie jest to jednak jedyna możliwość interpretacji utworu, a możliwe, że nawet przedstawianie biografii Villona jest bezprzedmiotowe. Niekiedy pojawiają się bowiem sugestie, iż rzeczywistym autorem Wielkiego Testamentu był anonimowy erudyta, wykorzystujący postać paryskiego przestępcy Villona do celów literackich. W Polsce opinię taką wyrażał prof. Bronisław Geremek.