Logotypy

„Wolne Lektury” i „Nowoczesna Polska” są zastrzeżonymi znakami towarowymi.

Wyłącznym dysponentem praw do wykorzystania logo Wolne Lektury jest Fundacja Wolne Lektury. Można je wykorzystywać w mediach przy artykułach dotyczących biblioteki Wolne Lektury, na stronach internetowych jako link prowadzący do serwisu Wolne Lektury oraz gdy jest elementem niezmienionego pliku z tekstem przygotowanym w ramach projektu Wolne Lektury. We wszystkich pozostałych sytuacjach do wykorzystania logo konieczna jest zgoda Fundacji.

Autorem logo jest Mikołaj Leszczyński z agencji PZL.

Pobierz logotypy:

Wolne Lektury