Zespół

Paulina Choromańska – koordynatorka projektu, od 2019 roku wiceprezeska fundacji Wolne Lektury. Absolwentka specjalizacji edytorskiej na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Wcześniej prowadziła prace badawcze i zajmowała się bieżącą dokumentacją teatralną w Pracowni Dokumentacji Teatru w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie.

Radosław Czajka - programista, studiował informatykę na MIMUW. Biegły w językach programowania, znaczników: Python, XHTML, Javascript, CSS, LaTeX, SQL. Posiada doświadczenie z frameworkami Django, Jquery, w przekształceniach dokumentów XML (XSLT), w produkcji ebooków oraz w tworzeniu aplikacji mobilnych na system Android i iOS.

Ilona Kalamon - Absolwentka filologii polskiej I stopnia, studentka edytorstwa, w latach 2019-2020 r. współkoordynatorka projektu Et cetera. O literaturze – inaczej promującego humanistykę wśród młodzieży licealnej. Pasjonatka literatury dawnej i historii kobiet, w swoich pracach dyplomowych zajmuje się twórczością Elżbiety Drużbackiej, jednej z pierwszych polskich poetek. W wolnym czasie układa puzzle i ogląda filmy Bergmana.

Monika Kępska – kierowniczka biura i fundraiserka. Ukończyła inżynierię systemów bezpieczeństwa na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Wcześniej pracowała jako fundraiserka w UNICEF oraz Fundacji Czerwone Noski Klown w Szpitalu. Od 2020 działa w ruchu obywatelskim reagującym na potrzeby lokalnych społeczności. Licencjonowany prywatny detektyw.

Aleksandra Kopeć-Gryz – redaktorka techniczna, koordynatorka wolontariatu i programu praktyk. Absolwentka filologii polskiej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się literaturą młodopolską (szczególnie twórczością Jerzego Żuławskiego) oraz fantastyką. Hobbystycznie patrzy w gwiazdy, podróżuje po Polsce i pisze blog o tematyce krajoznawczej.

Wojciech Kotwica - redaktor techniczny i merytoryczny; absolwent Politechniki Krakowskiej, tłumacz Projektu Tłumaczenia Manuali, tłumacz podręcznika Gawk: Effective AWK Programming. W latach 2001-2007 tłumacz i koordynator zespołu tłumaczeń witryny Projektu GNU; współtłumacz książki Wolna kultura. Od 2012 roku współpracownik projektu Wolne Lektury. Interesuje się historią starożytną, literaturą piękną i popularnonaukową.

Jarosław Lipszyc – prezes Fundacji od 2007 r. Przed pracą w Fundacji wieloletni dziennikarz, poeta i muzyk, aktualnie aktywny propagator nowoczesnej edukacji oraz wolnej kultury. Autor koncepcji portalu „Włącz Polskę” Ministerstwa Edukacji Narodowej. Bierze aktywny udział merytoryczny we wszystkich projektach Fundacji, prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz liczne wystąpienia i wykłady związane z nowoczesnymi technologiami, edukacją oraz prawem internetowym. Aktywnie uczestniczył w akcji społecznej na rzecz przeprowadzenia konsultacji środowiskowych wprowadzenia Rejestru Stron i Usług Zakazanych, uczestnik debaty “Zapytaj Premiera”, uczestnik debat o ACTA i przyszłości praw autorskich, aktywny promotor dialogu i współpracy sektora pozarządowego z administracją publiczną.

Aleksandra Sekuła – redaktorka naczelna biblioteki, historyczka literatury, doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Zawodowo i naukowo zajmuje się polskim romantyzmem, historią idei i teorią kultury.

Elżbieta Anna Sekuła - redaktorka merytoryczna, kulturoznawczyni i socjolożka, doktor nauk społecznych. Wieloletnia wykładowczyni w Instytucie Kultury i Komunikowania Uniwersytetu SWPS, współzałożycielka Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zainteresowania naukowe: przestrzeń miejska, rewitalizacja, problematyka związana z nacjonalizmem, Górny Śląsk. Mieszka w Orvieto. Kocha wino, książki i podróże.

Agnieszka Stawiarska - redaktorka merytoryczna, historyczka literatury, publicystka, redaktorka. Autorka książki Gombrowicz w przedwojennej Polsce (Wydawnictwo Literackie, 2001). W jej opracowaniu ukazała się książka Czesława Miłosza: Przygody młodego umysłu. Publicystyka i proza 1931-1939 (Znak, 2003). Artykuły poświęcone kulturze Polski międzywojennej publikowała m. in. w „Zeszytach Literackich” i „Gazecie Wyborczej”.

Maria Świetlik – dyrektorka ds. rozwoju fundacji. Od 2020 r. odpowiada za rozwój programu crowdfundingowego Wolnych Lektur. Antropolożka polityczności, działaczka praw cyfrowych, aktywistka na rzecz sprawiedliwości globalnej. W fundacji Wolne Lektury w latach 2012-2014 odpowiedzialna była m.in. za publikacje i projekty badawcze w ramach projektu Prawo Kultury, kampanię na rzecz reformy prawa autorskiego oraz organizację konferencji CopyCamp. Pracowała również jako koordynatorka projektów i wydawnictw w Instytucie Globalnej Odpowiedzialności i kampanierka w Akcji Demokracji. Ukończyła kurs „Prawo autorskie — legislacja, praktyka i filozofia prawa autorskiego" prowadzony przez Harvard Law School i Berkman Center for Internet and Society; kurs „Monitoring działalności organów publicznych" - kurs działań strażniczych organizowany przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska i Helsińską Fundację Praw Człowieka; szkolenie „Prawo autorskie i wolne licencje – prawo autorskie w działalności edukacyjnej, kulturalnej i w Internecie" - szkolenie zorganizowane przez Fundację Nowoczesna Polska; Szkołę Trenerów – kurs umiejętności trenerskich, w tym planowanie szkoleń, prowadzenie i ewaluacja, prowadzony przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego; Podyplomowe Studium Polityki Wydawniczej i Księgarstwa na Uniwersytecie Warszawskim (zakres: marketing, PR, zarządzanie wydawnictwem i redakcją, zarządzanie procesem wydawniczym, rynek książki). Członkini Komisji NGO Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza”.