5723 darmowe utwory do których masz prawo

Język Język

Zespół

Paulina Choromańska – koordynatorka projektu, od 2019 roku wiceprezeska fundacji Nowoczesna Polska. Absolwentka specjalizacji edytorskiej na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Wcześniej prowadziła prace badawcze i zajmowała się bieżącą dokumentacją teatralną w Pracowni Dokumentacji Teatru w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie.

Radosław Czajka - programista, studiował informatykę na MIMUW. Biegły w językach programowania, znaczników: Python, XHTML, Javascript, CSS, LaTeX, SQL. Posiada doświadczenie z frameworkami Django, Jquery, w przekształceniach dokumentów XML (XSLT), w produkcji ebooków oraz w tworzeniu aplikacji mobilnych na system Android i iOS.

Dorota A. Kowalska – redaktorka literacka, językoznawca, polonistka i slawistka, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Pracowni Polszczyzny Kresowej IJP PAN, gdzie zajmuje się historią i współczesnością języka polskiego na Ukrainie. Hobbystycznie śpiewa archaiczne pieśni ukraińskie i rosyjskie, cyklistka.

Paweł Kozioł – redaktor literacki. Ur. 1979, doktor nauk humanistycznych specjalizujący się w literaturze dawnej, absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dulwich College w Londynie. Poeta, krytyk literacki, stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010).

Aleksandra Sekuła – historyczka literatury, doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Zawodowo i naukowo zajmuje się polskim romantyzmem, historią idei i teorią kultury.

Wojciech Kotwica - redaktor techniczny i merytoryczny; absolwent Politechniki Krakowskiej, tłumacz Projektu Tłumaczenia Manuali, tłumacz podręcznika Gawk: Effective AWK Programming. W latach 2001-2007 tłumacz i koordynator zespołu tłumaczeń witryny Projektu GNU; współtłumacz książki Wolna kultura. Od 2012 roku współpracownik projektu Wolne Lektury. Interesuje się historią starożytną, literaturą piękną i popularnonaukową.

Aleksandra Kopeć-Gryz – redaktorka techniczna, koordynatorka wolontariatu i programu praktyk. Absolwentka filologii polskiej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się literaturą młodopolską (szczególnie twórczością Jerzego Żuławskiego) oraz fantastyką. Hobbystycznie patrzy w gwiazdy, podróżuje po Polsce i pisze blog o tematyce krajoznawczej.

Barbara Klicka – kierowniczka literacka. Poetka (jej książka nice uhonorowana została Wrocławską Nagrodą Poetycką Silesius w kategorii książka roku 2015 i Nagrodą Literacką Gdynia w kategorii poezja) i animatorka kultury. Od lat kreuje i koordynuje wydarzenia kulturalne i artystyczne we współpracy z warszawskimi instytucjami publicznymi i trzeciego sektora. Zdarzało jej się bywać również redaktorką (na przykład kwartalnika „Cwiszn”), dramaturżką i autorką tekstów piosenek. Współtworzyła płytę Czarny war i projekt wydawniczo-płytowy Nowy Tajny Detektyw.

Zamknij

* Ładowanie