Ręce pełne poezji

Projekt "Kampania społeczna - Ręce pełne poezji" ma na celu promowanie wybitnych polskich poetek i poetów w przestrzeni internetowej oraz podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych w Polsce. W ramach podejmowanych działań będziemy promować czytelnictw polskiej poezji klasycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów.

Projekt będziemy realizować w latach 2024-2026, a każda edycja będzie mieć swojego patrona i patronkę. W roku 2024 będą to Julian Tuwim oraz Zuzanna Ginczanka. A w kolejnych dwóch: Konstanty Ildefons Gałczyński (w 2025 r. przypada 120. rocznica urodzin poety), Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (w 2025 r. przypada 80 rocznica śmierci), Krzysztof Kamil Baczyński (w 2026 r. minie 105. rocznica urodzin) i Bruno Jasieński (w 2026 r. przypadnie 125. rocznica urodzin).

Przez kolejne trzy lata odwiedzimy wiele większych i mniejszych wydarzeń kulturalnych - targów książki i festiwali. Będziemy tam organizować konkursy poetyckie z nagrodami oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży. Do udziału w warsztatach zaprosimy dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz młodzież w wieku szkolnym i studentów. W czasie tych zajęć będziemy wspólnie z uczestnikami słuchać polskiej poezji, rozmawiać o niej, pokażemy też, gdzie ją znaleźć w sieci.

W przestrzeni internetowej natomiast będziemy zachęcać do samodzielnego czytania polskiej poezji – na naszych profilach na Facebooku i Instagramie szukajcie cytatów między innymi z wierszy Juliana Tuwima, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Bolesława Leśmiana, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Marii Konopnickiej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Zuzanny Ginczanki.

Projekt pn. „Kampania społeczna - Ręce pełne poezji” realizowany jest w ramach Programu Promocja czytelnictwa w latach 2024-2026.
Budżet projektu: 378 800,00 zł.
Dofinansowanie ze środków MKDiN: 296 000,00 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Flaga i godło RP

Przeczytaj aktualności dotyczące tego projektu na naszym blogu:

Patroni i patronki projektu

Zuzanna Ginczanka (1917-1944) - poetka okresu dwudziestolecia wojennego i czasu wojny; pierwotne nazwisko: Sara Ginsburg. Po ukończeniu gimnazjum w Równem studiowała od 1935 roku na wydziale humanistycznym UW, biorąc jednocześnie udział w życiu literackim. Wraz z W. Iwaniukiem, Janczarskim i in. tworzyła grupę literacką „Wołyń”; należała do najmłodszych współpracowników „Skamandra”; utwory swe ogłaszała w „Wiadomościach Literackich”, „Sygnałach” i „Szpilkach”. Wydała tom wierszy O centaurach (1936), stanowiący poetycką pochwałę biologicznej, zmysłowej strony życia. W późniejszych jej wierszach pojawia się niepokój światopoglądowy, krytyka społeczna. Ginczanka jest autorką ostrych i celnych satyr politycznych, przede wszystkim o charakterze antyfaszystowskim (Łowy, Prasa, Praczki) oraz m.in. satyry środowiskowej Ballada o krytykach poezję wertujących. Została wydana przez szmalcowników i zamordowana przez hitlerowców; wstrząsający wiersz Non omnis moriar z 1942 r. zawiera gorzką wizję jej przyszłego losu.

Julian Tuwim (1894-1953) - poeta i pisarz polski pochodzenia żydowskiego, jeden z najważniejszych przedstawicieli epoki dwudziestolecia międzywojennego. Poza liryką tworzył również wodewile, libretta operetkowe oraz skecze kabaretowe; tłumaczył poezję francuską, rosyjską, niemiecką i łacińską. Był współzałożycielem kabaretu literackiego Pikador, współtwórcą grupy poetyckiej Skamander, a także członkiem założycielem Związku Artystów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS). W trakcie swojej kariery literackiej współpracował z pismami takimi jak „Wiadomości Literackie”, „Cyrulik Warszawski”, „Szpilki”, „Problemy” czy „Skamander”.
W 1911 roku zadebiutował przekładem wierszy Leopolda Staffa na język esperanto, a jego właściwy debiut literacki miał miejsce w roku 1913, kiedy to na łamach „Kuriera Warszawskiego” ukazał się wiersz Prośba (podpisany inicjałami Stefanii Marchew – przyszłej żony Tuwima). Na uchodźstwie pracował nad jednym z najszerzej zakrojonych swych dzieł, poematem dygresyjnym Kwiaty polskie (nigdy nieukończonym, fragmentarycznie opublikowanym już w czasie okupacji niemieckiej w Polsce). Tworzył zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.
Jego wiersze dla najmłodszych charakteryzują się błyskotliwym humorem, wciągającą fabułą i zaskakującym zakończeniem z morałem. Natomiast twórczość skierowana do dorosłych niekiedy bywa trudna w interpretacji z uwagi na częste stosowanie gry słów i wieloznaczność. Poezja Tuwima stoi w opozycji do idei Młodej Polski. Autor był piewcą witalizmu, codzienności i zwyczajnego życia, często sięgał do motywów religijnych, mitologicznych i apokaliptycznych.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (1891-1945) - poetka i dramatopisarka, córka malarza Wojciecha Kossaka, siostra satyryczki Magdaleny Samozwaniec. Specjalizowała się w krótkich utworach poetyckich, przywołujących na myśl starożytną tradycję epigramatu. Najczęściej pisała wiersze o tematyce miłosnej, zazwyczaj oparte na nieoczekiwanych konceptach. Nieobca była jej też tematyka pozycji kobiety w społeczeństwie. W czasie wojny tworzyła z kolei wiersze opisujące wpływ brutalnej historii na losy i mentalność ludzką.

Konstanty Ildefons Gałczyński (1905-1953) - polski poeta, autor wierszy satyrycznych, groteski i poezji patriotycznej. W 1923 roku debiutował w dzienniku „Rzeczpospolita” wierszem Szturm. Na Uniwersytecie Warszawskim studiował filologię angielską oraz klasyczną. Od roku 1926 współpracował z tygodnikiem „Cyrulik Warszawski”, od 1928 związany był z grupą poetycką skupioną wokół czasopisma „Kwadryga”, w wydawnictwie której rok później wydał powieść satyryczną Porfirion Osiełek.
Po wybuchu II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej, trafił do niewoli niemieckiej. Jeszcze w trakcie trwania kampanii wrześniowej napisał Pieśń o żołnierzach z Westerplatte. Wiosną 1946 roku powrócił do kraju i zamieszkał w Krakowie. Współpracował m.in. z tygodnikiem „Przekrój”, w którym opublikował poemat Zaczarowana dorożka oraz cykl groteskowych miniatur dramatycznych Teatrzyk „Zielona Gęś”. W ostatnich latach życia stworzył kilka większych form poetyckich, m.in. poematy Niobe (1951) i Wit Stwosz (1952).

Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944) - poeta, rysownik. Twórczość poetycką rozpoczął już jako uczeń gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie w 1939 r. zdał maturę. Związany ze środowiskiem młodzieży lewicowej, m.in. z organizacją Spartakus działającą półlegalnie w szkołach średnich. W czasie okupacji niemieckiej zbliżył się do ugrupowań socjalistycznych, wydających podziemne pisma „Płomienie” i „Droga”. Od 1943 r. uczestniczył w tajnych kompletach polonistycznych, w tymże roku wstąpił do Harcerskich Grup Szturmowych, które stały się zalążkiem batalionu AK „Zośka” oraz ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych rezerwy. Uczestnik powstania warszawskiego; poległ w walce przy Placu Teatralnym (Pałac Blanka); w parę tygodni później zginęła w powstaniu żona poety Barbara, którą poślubił w 1942 r.
Nie licząc dwóch zbiorków odbitych na hektografie w 7 egzemplarzach w 1940 r. i kilku wierszy w antologiach Pieśń niepodległa i Słowo prawdziwe, zdążył ogłosić, pod pseudonimem Jan Bugaj, dwa konspiracyjne zbiory: Wiersze wybrane (1942) i Arkusz poetycki (1944) wydane nakładem „Drogi”.
W 2018 roku został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Bruno Jasieński (1901-1938) - awangardowy poeta, prozaik i dramaturg. W latach 1914-18 mieszkał z rodziną w Moskwie; tam ukończył polskie gimnazjum, tam też zetknął się z rewolucyjnym, zarówno formalnie jak ideowo, nowoczesnym nurtem literackim. Studiował w Krakowie na UJ na różnych wydziałach. Jako jeden z ojców założycieli polskiego futuryzmu był autorem głównych manifestów w ,,Jednodńiuwce futurystuw” z 1921 r. (Do narodu polskiego manifest w sprawie natychmiastowej futuryzacji życia, Manifest w sprawie poezji futurystycznej) oraz współtwórcą głośnej jednodniówki Nuż w bżuhu.
Styl Jasieńskiego cechuje zręczne wykorzystanie tradycyjnej formy literackiej połączone z zastosowaniem śmiałej, ekscentrycznej metaforyki, brutalnych dysonansów, fantastycznych hiperboli. Adaptował też dla poezji nowoczesne formy wypowiedzi słownej (jak notatka reporterska, zapis telegraficzny), zaś obrazowanie w wierszu Marsz jest interpretowane jako oparte o technikę montażu filmowego.