Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Regulamin darowizn

Regulamin darowizn fundacji Wolne Lektury

§ 1

1. Niniejszy regulamin opisuje zasady świadczenia przez fundację Wolne Lektury usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu przekazywanie drogą elektroniczną darowizn pieniężnych na rzecz fundacji Wolne Lektury z siedzibą w Warszawie, 00-514, ul. Marszałkowska 84/92, lok. 125, KRS: 0000070056 (dalej: Fundacja), jak również zasady związane z przekazywaniem darowizn na jej rzecz tradycyjnym przelewem bankowym.

§ 2
Cel wykorzystania darowizn

1. Darowizny wykorzystywane są tylko i wyłącznie na działania zgodne z celami statutowymi Fundacji.
2. Fundacja może organizować zbiórki na cele szczegółowe z określoną kwotą jako cel zbiórki.
3. W przypadku zebrania kwoty przewyższającej cel zbiórki realizowane są działania wymienione jako cel szczegółowy.
4. W przypadku nieosiągnięcia celu zbiórki środki zebrane w kampanii przeznaczane są na realizację innych działań zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

§ 3
Sposób zbierania darowizn

1. Darowiznę można przekazać za pomocą tradycyjnego przelewu na nr konta fundacji w banku Santander Bank Polska S.A.: dla przelewów złotówkowych 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317; dla przelewów walutowych SWIFT: WBKPPLPP, wpłaty w EUR PL88 1090 2851 0000 0001 4324 3374, wpłaty w USD PL82 1090 2851 0000 0001 4324 3385.
2. Darowizny można przekazać za pośrednictwem dedykowanych stron wpłatowych w domenach wolnelektury.pl, fundacja.wolnelektury.pl i innych stronach zarządzonych przez Fundację. Darowizny te obsługiwane przez Operatorów Płatności PayU oraz PayPal. Darowiznę taką można wpłacić za pośrednictwem wszystkich udostępnionych przez operatorów kanałów płatności - e-przelewu, karty płatniczej kredytowej lub debetowej, płatności BLIK, i innych.
3. Darowizny można przekazać poprzez dedykowany serwis usług darowizn Patronite.pl. Darowizny te są realizowane wyłącznie na autoryzowanym profilu https://patronite.pl/wolnelektury/. Darowizny te są przedmiotem osobnych regulaminów właściwych dla dostarczyciela usług, Crowd8 sp. z o.o.
4. Darowizny można przekazać poprzez formularz Polecenia Zapłaty. Darowizny te są przedmiotem osobnych regulaminów właściwych dla dostarczyciela usług, banku Pekao SA.

§ 4
Darowizny realizowane poprzez dedykowaną stronę wpłatową

1. Wysokość darowizny może wynosić jedną z kwot sugerowanych lub każdą inną kwotę, wskazaną przez osobę wpłacającą darowiznę. Darowizna może mieć charakter jednorazowy bądź cykliczny, comiesięczny .
2. Darczyńca ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować bądź zmienić kwotę płatności comiesięcznych.
3. Żeby anulować przyszłe płatności realizowane poprzez dedykowaną stroną wpłatową, należy wykonać następujące czynności:
• Użytkownicy posiadający konto w serwisie wolnelektury.pl powiązane z płatnością, mogą anulować przyszłe płatności po zalogowaniu. Należy wejść na podstronę Wesprzyj nas i kliknąć link ,,Zobacz swoje dotychczasowe wsparcie''. Znajduje się tam przycisk do anulowania przyszłych płatności: ,,Zrezygnuj z kolejnej płatności''. Po naciśnięciu tego przycisku opcja comiesięcznych płatności zostanie wyłączona.
• Użytkownicy nieposiadający konta w serwisie wolnelektury.pl powiązanego z płatnością, mogą anulować przyszłe płatności poprzez unikatowy link. Link znajdował się w mailu potwierdzającym pierwszą płatność. Można też zwrócić się do Fundacji o wygenerowanie takiego linku, pisząc na adres darowizny@wolnelektury.pl.
4. Inne informacje dotyczące zarządzania płatnościami znajdują się na stronie https://wolnelektury.pl/info/pytania-platnosci/ (Pytania i odpowiedzi dotyczące płatności).
5. Bezpieczeństwo wpłat jest chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL, dzięki któremu wszystkie przesyłane informacje są szyfrowane. W celu zrealizowania płatności Fundacja korzysta z pośrednictwa operatorów płatności PayU i PayPal.

§ 5
Darowizny realizowane poprzez Polecenie Zapłaty

2. Darowizna realizowana poprzez Polecenie Zapłaty może mieć wyłącznie charakter cykliczny, comiesięczny.
3. Darczyńca ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować bądź zmienić kwotę płatności comiesięcznych.
4. Żeby anulować przyszłe płatności realizowane poprzez Polecenie Zapłaty, należy skontaktować się z Fundacją pisząc na adres darowizny@wolnelektury.pl i podając dane jednoznacznie identyfikujące Darczyńcę (imię, nazwisko, adres pocztowy lub numer telefonu lub adres email)

§ 6
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest fundacja Wolne Lektury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 84/92 lok.125, 00-514 Warszawa.
2. Z Fundacją można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w szczególności w zakresie wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych poprzez adres e-mail fundacja@wolnelektury.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 621 30 17 (w dni powszednie w godz. 9-17) lub listownie pisząc na adres siedziby Fundacji.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do przeprowadzenia płatności oraz realizacji innych celów wskazanych poniżej.
4. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
• rozliczeniowym, księgowym, i innych sprawach związanych z Twoją darowizną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,
• kontaktu telefonicznego, przez media elektroniczne oraz listownie, celem informowania o działalności oraz prośby o wsparcie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,
• przesyłania e-mailem newslettera (jeśli wybierzesz taką opcję): regularnej informacji o działalności fundacji oraz próśb o wsparcie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
• ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi; zapewnienia bezpieczeństwa u Administratora oraz realizacji wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony przed ewentualnymi roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa u Administratora oraz możliwość realizacji wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i statystycznych przez Fundację.
5. Fundacja nie udostępnia Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Fundacja może korzystać z usług podwykonawców w celu realizacji kontaktu w ramach wyrażonej zgody. W szczególności Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom takim jak banki, firma obsługująca księgowość i firmy współpracujące przy prowadzeniu akcji informacyjnych i edukacyjnych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z administratorem, wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora i wyłącznie zgodnie z zakresem udzielonej zgody.
6. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, rozliczenia darowizn, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez okres, który wynika z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych).
7. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z fundacją w dowolny wskazany powyżej sposób.
8. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w niewłaściwy sposób.
9. Twoje dane osobowe nie będą profilowane ani przesyłane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
10. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności na stronie https://fundacja.wolnelektury.pl/prywatnosc/.

§7
Reklamacje i problemy dotyczące przekazania darowizny

W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail darowizny@wolnelektury.pl