Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

5557 free readings you have right to

Language

Author: Platon

 • Platon X
 1. Jeden z najbogatszych i najpiękniejszych tekstów Platona. Sokrates i Fajdros na urokliwej podmiejskiej łące rozmawiają o mowie retoryka Lizjasza na temat miłości, kontynuując i rozwijając temat Uczty. Centralny punkt utworu stanowi słynna alegoria duszy jako skrzydlatego zaprzęgu z woźnicą i dwoma końmi: rozsądkiem oraz pożądaniem. Dialog porusza również kwestie nieśmiertelności duszy, wędrówki dusz przez kolejne wcielenia, polemizuje z ówczesną retoryką oraz wskazuje na przewagi mowy nad pismem.

 2. Jedno z najważniejszych dzieł w historii kultury europejskiej, utwór uważany za szczytowe osiągnięcie literackie Platona. Dzięki przemyślanej strukturze i żywemu przedstawieniu postaci, z całą różnorodnością ich charakterów, poglądów, kontrastujących punktów widzenia, poważna, ale i zabawna, Uczta nie sprowadza się do wykładu filozoficznego, lecz stanowi atrakcyjny tekst literatury pięknej z interesującymi rozważaniami.

  W drugim dniu uczty wydanej przez Agatona grupka ateńskich intelektualistów, zmęczonych piciem poprzedniego dnia, postanawia pić umiarkowanie i zabawiać się rozmową. Pada propozycja, aby każdy z biesiadników wygłosił jak najlepszą mowę pochwalną Erosa, boga miłości. Kolejne osoby przedstawiają różne obrazy miłości i różne refleksje na ich temat. Czy miłość jest fascynacją pięknem? Twórczą siłą kosmiczną? Czym różni się pożądanie i miłość? Co jest najistotniejsze w miłości: że stanowi siłę motywującą do szlachetnych postaw, że pełni ważną rolę społeczną? Jaki jest związek pomiędzy miłością, pięknem i dobrem? Czy miłość jest nieuświadomionym dążeniem do nieśmiertelności?

  Tekst w popularnym przekładzie Władysława Witwickiego, zaopatrzony przez tłumacza we wstęp oraz obszerny, wnikliwy komentarz do utworu.

All matching works

Motifs and themes

A

Artysta (4)

B

Bieda (4)

Błądzenie (1)

Bogactwo (9)

Bohaterstwo (1)

Bóg (8)

C

Chciwość (1)

Choroba (4)

Ciało (4)

Cierpienie (1)

Cnota (17)

Czyn (1)

D

Dobro (11)

Drzewo (1)

Duch (1)

Dusza (18)

Dzieciństwo (3)

Dziecko (2)

E

Erotyzm (1)

F

Fałsz (6)

Filozof (15)

G

Głupota (1)

Gniew (6)

H

Hańba (1)

Honor (1)

I

Interes (2)

K

Kara (4)

Kłamstwo (3)

Kobieta (12)

Kochanek (1)

Kondycja ludzka (8)

Koń (2)

Korzyść (2)

Krzywda (4)

Książka (2)

Księżyc (1)

L

Lekarz (1)

Los (2)

M

Mądrość (19)

Mędrzec (3)

Mężczyzna (8)

Miłość (23)

Miłość platoniczna (4)

Mizoginia (1)

Muzyka (4)

N

Natura (1)

Nauczyciel (2)

Nauka (10)

Nienawiść (1)

Nieśmiertelność (7)

O

Obraz świata (1)

Obyczaje (2)

Obywatel (3)

Odwaga (4)

Ofiara (1)

Opieka (1)

P

Pamięć (1)

Państwo (28)

Pieniądz (6)

Pies (1)

Piękno (6)

Pijaństwo (2)

Pochlebstwo (1)

Poeta (4)

Poezja (15)

Pogrzeb (1)

Poświęcenie (1)

Pozory (1)

Pożądanie (7)

Prawda (16)

Prawo (6)

Przekupstwo (1)

Przemoc (1)

Przysięga (1)

R

Rodzina (4)

Rozkosz (4)

Rozpacz (5)

Rozum (4)

S

Sąd (6)

Seks (1)

Sen (2)

Sędzia (3)

Siła (1)

Sława (5)

Słońce (2)

Sprawiedliwość (17)

Starość (9)

Strach (4)

Sumienie (1)

Syn (2)

Szaleństwo (1)

Szczęście (5)

Szkoła (1)

Sztuka (8)

Ś

Śmiech (3)

Śmierć (19)

Śmierć bohaterska (1)

Śpiew (2)

T

Teatr (1)

Tłum (2)

Twórczość (3)

U

Uczta (2)

W

Walka (1)

Wiara (3)

Wiedza (8)

Wina (2)

Władza (13)

Wojna (6)

Wygnanie (1)

Z

Zaświaty (6)

Zdrowie (2)

Zło (8)

Zwycięstwo (1)

Ż

Żałoba (1)

Żołnierz (11)

Życie jako wędrówka (1)

Author: Platon

Ur.
427 p.n.e. w Atenach (a. na Eginie)

Zm.
347 p.n.e. w Atenach

Najważniejsze dzieła:
Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, Uczta, Fajdros, Gorgiasz, Timajos, Państwo, Prawa

Właśc. Arystokles. Filozof grecki, twórca systemu zw. idealizmem. Twierdził, że idee (szczególnie pojęcia ogólne, dotyczące etyki i logiki) istnieją jako czyste, niezmienne prawzory podlegających zmianom zjawisk materialnych; rzeczywistość idei uznawał za jedynie prawdziwą. Założyciel szkoły zw. Akademią Platońską w Atenach (387 r. p.n.e.). Wywodził się z arystokracji ateńskiej (przez matkę był spokrewniony z Solonem), co miało wpływ na jego antydemokratyczne poglądy: w swoim Państwie hierarchiczność ustroju wywodził z ,,naturalnej" nierówności dusz ludzkich, zależnej od pochodzenia społecznego. Ostatecznie swoje stanowisko polityczne utwierdził w związku ze skazaniem na śmierć w demokratycznym procesie swego mistrza, Sokratesa. Po tym wydarzeniu wraz z grupą przyjaciół na 12 lat opuścił rodzinne polis. W większości napisanych przez Platona dialogów filozoficznych występuje postać Sokratesa; trudno jednak rozstrzygnąć, w jakim stopniu wygłaszane przez tę postać poglądy relacjonują stanowisko Sokratesa, a w jakim stanowią autorską interpretację Platona.

 • Przeczytaj artykuł o autorze w Wikipedii
 • Platon in Wikipedia
  Close

  * Loading