Blackout

Od 12 lat Wolne Lektury udostępniają książki nieodpłatnie i bez reklam
Jesteśmy najpopularniejszą biblioteką w Polsce: w 2019 roku 5,9 miliona unikalnych użytkowników odwiedziło nas 21 milionów razy. Wszyscy zasługujemy na bibliotekę, która gwarantuje dostęp do najwyższej jakości wydań cyfrowych.

Stoi przed nami realna groźba zamknięcia
Niestety, z milionów czytelników wspiera nas jedynie niewiele 190 osób. Środki, jakie do tej pory pozyskiwaliśmy ze źródeł publicznych, są coraz mniejsze.

Potrzebujemy pomocy Przyjaciół
Nie uda się utrzymać tej niezwykłej biblioteki bez Twojego wsparcia. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zacznij wspierać nas regularnie. Potrzeba minimum 1000 Przyjaciół, żeby Wolne Lektury dalej istniały.

Zostań naszym Przyjacielem!

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

5568 free readings you have right to

Language

Regulamin biblioteki

I. Zadania, organizacja i zakres działania biblioteki

 1. Wolne Lektury to projekt prowadzony przez fundację Nowoczesna Polska. Reprodukcje cyfrowe wykonane m.in. przez Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Elbląską z egzemplarzy pochodzących ze zbiorów BN, BŚ i BE. Hosting: ICM. Adres: Fundacja Nowoczesna Polska, 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, tel/fax: (22) 621-30-17, e-mail: fundacja@nowoczesnapolska.org.pl
 2. Wolne Lektury to biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, której zasoby dostępne są całkowicie za darmo. Celem biblioteki jest obniżanie ekonomicznych, prawnych i technologicznych barier dostępu do zasobów kultury.
 3. Biblioteka realizuje swoje zadania za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem wolnelektury.pl oraz innych serwisów internetowych.
 4. Wszystkie utwory zamieszczone w bibliotece Wolne Lektury można zgodnie z prawem bezpłatnie przeglądać, słuchać, ściągać na swój komputer, a także udostępniać innym i cytować.
 5. W Komitecie Honorowym Wolnych Lektur zasiadają: prof. Maria Janion, prof. Grażyna Borkowska, prof. Przemysław Czapliński, prof. Mieczysław Dąbrowski, prof. Ewa Kraskowska, prof. Małgorzata Czermińska, prof. Jerzy Jarzębski i prof. Piotr Śliwiński.

II. Prawa autorskie

 1. Biblioteka internetowa Wolne Lektury udostępnia utwory zgodnie z zasadami określonymi w Definicji Wolnych Dóbr Kultury (freedomdefined.org).
 2. Większość utworów w bibliotece nie jest objęta majątkowym prawem autorskim i znajduje się w domenie publicznej, co oznacza że można je swobodnie publikować i rozpowszechniać.
 3. Nagrania audiobooków podlegające ochronie praw pokrewnych do artystycznych wykonań i fonogramów oraz wszelkie materiały będące pod ochroną majątkowych praw autorskich (w tym przypisy i motywy literackie) udostępnione są na wolnej licencji CC Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0., chyba że oznaczono inaczej.

III. Znaki towarowe

 1. „Wolne Lektury” i „Nowoczesna Polska” są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 2. Wyłącznym dysponentem praw do wykorzystania logo Wolne Lektury jest Fundacja Nowoczesna Polska. Można je wykorzystywać w mediach przy artykułach dotyczących biblioteki Wolne Lektury, na stronach internetowych jako link prowadzący do serwisu Wolne Lektury oraz gdy jest elementem niezmienionego pliku z tekstem przygotowanym w ramach projektu Wolne Lektury. We wszystkich pozostałych sytuacjach do wykorzystania logo konieczna jest zgoda Fundacji. Autorem logo jest Mikołaj Leszczyński z agencji PZL.

IV. Polityka prywatności

 1. Fundacja Nowoczesna Polska przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasze serwisy. Dane są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego działania usług oraz na potrzeby zestawień statystycznych.
 2. Szczegółowe zasady określone są w Polityce Prywatności (nowoczesnapolska.org.pl/prywatnosc/).
Close

* Loading