Regulamin biblioteki

I. Zadania, organizacja i zakres działania biblioteki

 1. Wolne Lektury to projekt prowadzony przez fundację Wolne Lektury. Reprodukcje cyfrowe wykonane m.in. przez Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Elbląską z egzemplarzy pochodzących ze zbiorów BN, BŚ i BE. Hosting: ICM. Adres: Fundacja Wolne Lektury, 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, tel/fax: (22) 621-30-17, e-mail: fundacja@wolnelektury.pl
 2. Wolne Lektury to biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, której zasoby dostępne są całkowicie za darmo. Celem biblioteki jest obniżanie ekonomicznych, prawnych i technologicznych barier dostępu do zasobów kultury i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
 3. Biblioteka realizuje swoje zadania za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem wolnelektury.pl oraz innych serwisów internetowych.
 4. Wszystkie utwory zamieszczone w bibliotece Wolne Lektury można zgodnie z prawem bezpłatnie przeglądać, słuchać, ściągać na swój komputer, a także udostępniać innym i cytować.
 5. W Komitecie Honorowym Wolnych Lektur zasiadają: prof. Grażyna Borkowska, prof. Przemysław Czapliński, prof. Mieczysław Dąbrowski, prof. Ewa Kraskowska, prof. Małgorzata Czermińska, prof. Jerzy Jarzębski i prof. Piotr Śliwiński.

II. Prawa autorskie

 1. Biblioteka internetowa Wolne Lektury udostępnia utwory zgodnie z zasadami określonymi w Definicji Wolnych Dóbr Kultury (freedomdefined.org).
 2. Większość utworów udostępnianych w bibliotece nie jest objęta majątkowym prawem autorskim, ponieważ znajdują się w domenie publicznej, co oznacza, że można je swobodnie publikować i rozpowszechniać. Niektóre utwory zostały udostępnione na jednej z wolnych licencji. Informacja na temat praw autorskich do danego utworu znajduje się w ebooku na stronach redakcyjnych.
 3. Nagrania audiobooków podlegające ochronie praw pokrewnych do artystycznych wykonań i fonogramów oraz wszelkie materiały będące pod ochroną majątkowych praw autorskich (w tym przypisy i motywy literackie) udostępnione są na wolnych licencjach, chyba że oznaczono inaczej.
 4. Szczegółowe informacje o tym, jak można wykorzystywać ebooki i audiobooki Wolnych Lektur znajdują się w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur.

III. Znaki towarowe

 1. „Wolne Lektury” i „Nowoczesna Polska” są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 2. Wyłącznym dysponentem praw do wykorzystania logo Wolne Lektury jest Fundacja Wolne Lektury. Można je wykorzystywać w mediach przy artykułach dotyczących biblioteki Wolne Lektury, na stronach internetowych jako link prowadzący do serwisu Wolne Lektury oraz gdy jest elementem niezmienionego pliku z tekstem przygotowanym w ramach projektu Wolne Lektury. We wszystkich pozostałych sytuacjach do wykorzystania logo konieczna jest zgoda Fundacji. Autorem logo jest Mikołaj Leszczyński z agencji PZL.

IV. Polityka prywatności

 1. Fundacja Wolne Lektury przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasze serwisy. Dane są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego działania usług oraz na potrzeby zestawień statystycznych.
 2. Szczegółowe zasady określone są w Polityce Prywatności (fundacja.wolnelektury.pl/prywatnosc/).