Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 443 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x

5722 darmowe utwory do których masz prawo

Język Język

Autor: Bruno Jasieński

  • Bruno Jasieński X
  1. Poemat powstały w paryskim okresie twórczości Brunona Jasieńskiego, uznawany przez krytyków literackich za jeden z najważniejszych utworów autora.

    Przyjęta przez poetę forma ludowej pieśni stanowi niebanalną próbę stylizacji literackiej, która wydaje się być stworzona dla prezentacji losów Jakuba Szeli — chłopskiego powstańca w okresie rzezi galicyjskiej. Jasieński swoim utworem stawia się w opozycji do dotychczasowej interpretacji sylwetki buntownika, z jaką spotykamy się w tekstach Marii Konopnickiej czy Stanisława Wyspiańskiego. Komunistyczne poglądy i wrodzona wrażliwość autora każą mu odejść od jednoznacznego postrzegania postaci powstańca jako przyszłego zbrodniarza i ofiary prowokacji.

  2. Groteskowe opowiadanie powstałe we Lwowie w 1923 roku, wydane w tomie pod tym samym tytułem.

    Bruno Jasieński, a właściwie Wiktor Zysman (1901–1938), był poetą żydowskiego pochodzenia i jednym z twórców futuryzmu w Polsce. Z tym kierunkiem po raz pierwszy zetknął się w Rosji, gdzie przebywał z matką i rodzeństwem podczas pierwszej wojny światowej. Po powrocie do Polski wraz ze Stanisławem Młodożeńcem oraz Tytusem Czyżewskim w 1920 założył Niezalegalizowany Klub Futurystów „Pod Katarynką”. Wtedy też zaczął posługiwać się pseudonimem artystycznym, którym podpisywał pierwsze publikowane na łamach prasy teksty. Wraz z Anatolem Sternem stworzył bardzo znany manifest polskich futurystów „Nuż w bżuhu. Jednodńuwka futurystów”.

  3. But w butonierce to debiutancki tomik wierszy autorstwa Brunona Jasieńskiego wydany w roku 1923.

    Bruno Jasieński, właściwie Wiktor Zysman — polski poeta pochodzenia żydowskiego, współtwórca koncepcji futuryzmu w Polsce. Tworzył w trzech językach — polskim, rosyjskim i francuskim. Poezja Jasieńskiego jest różnorodna. W jednych utworach eksperymentował i bawił się słowem, w drugich trzymał się klasycznych reguł, jak w Pieśni o głodzie napisanej heksametrem.

Wybrane utwory

Motywy i tematy

A

Alkohol (1)

Anioł (1)

B

Bezdomność (5)

Bieda (6)

Bijatyka (2)

Błądzenie (3)

Bogactwo (3)

Bóg (1)

Brat (1)

Broń (1)

Brud (1)

C

Choroba (11)

Chrystus (1)

Ciało (4)

Czas (2)

D

Dama (1)

Deszcz (2)

Dom (2)

Dorosłość (1)

Dusza (1)

Dzieciństwo (1)

Dziecko (4)

Dziedzictwo (2)

F

Filozof (1)

G

Głód (6)

Grzech (1)

H

Handel (2)

Historia (1)

I

Idealista (1)

Interes (2)

J

Jedzenie (2)

K

Kobieta (11)

Kobieta "upadła" (5)

Kochanek (8)

Kolonializm (10)

Kondycja ludzka (2)

Korzyść (2)

Kradzież (3)

Krew (2)

Książka (3)

L

Lato (1)

Literat (1)

Los (1)

Lot (1)

Lud (3)

Lustro (1)

M

Maszyna (4)

Melancholia (1)

Mędrzec (2)

Mężczyzna (11)

Miasto (25)

Miłość (3)

Modlitwa (1)

Morderstwo (2)

Morze (2)

Muzyka (2)

N

Nacjonalizm (1)

Nauczyciel (1)

Nauka (2)

Niebezpieczeństwo (3)

Nienawiść (3)

Niewola (1)

Noc (3)

O

Obraz świata (4)

Obrzędy (2)

Obyczaje (11)

Odrodzenie (1)

Ojciec (2)

Omen (1)

P

Pamięć (5)

Państwo (3)

Patriota (1)

Pieniądz (2)

Pies (4)

Plotka (1)

Pobożność (1)

Podróż (1)

Polityka (2)

Pozory (1)

Pozycja społeczna (10)

Pożądanie (1)

Praca (10)

Praca organiczna (1)

Prawo (1)

Przemiana (1)

Przemoc (8)

Przyroda nieożywiona (1)

Przywódca (1)

R

Raj (1)

Religia (8)

Rewolucja (11)

Robotnik (11)

Rosja (1)

Rosjanin (1)

Rozczarowanie (1)

Rzeka (2)

S

Samobójstwo (3)

Seks (5)

Sen (3)

Serce (1)

Słowo (2)

Sługa (1)

Strach (6)

Strój (1)

Syn (2)

Szaleniec (1)

Szaleństwo (5)

Sztuka (1)

Ś

Śmierć (5)

Święto (5)

Świt (1)

T

Taniec (1)

Tłum (5)

Trucizna (2)

Trup (1)

U

Ucieczka (1)

Upadek (1)

Urzędnik (1)

W

Walka (3)

Wiedza (3)

Więzienie (7)

Więzień (1)

Wino (1)

Wizja (2)

Władza (12)

Woda (1)

Wolność (1)

Wróg (3)

Wspomnienia (2)

Współczucie (1)

Wzrok (2)

Z

Zabawa (3)

Zabobony (1)

Zbawienie (1)

Zdrowie (1)

Zemsta (3)

Zmysły (1)

Zwierzę (1)

Zwierzęta (1)

Ż

Żołnierz (3)

Żyd (3)

Autor: Bruno Jasieński

Ur.
17 lipca 1901 r. w Klimontowie pod Sandomierzem
Zm.
17 września 1938 r. w Moskwie
Najważniejsze dzieła:
But w butonierce (zbiór wierszy 1921), Pieśń o głodzie (poemat 1922), Ziemia na lewo (zbiór wierszy 1924), Słowo o Jakubie Szeli (1926), Nogi Izoldy Morgan (1923), Palę Paryż (1929), Zmowa obojętnych (1937)

Właśc. Wiktor Bruno Zysman, awangardowy poeta, prozaik i dramaturg. Był synem lekarza. W latach 1914-18 mieszkał z rodziną w Moskwie; tam ukończył polskie gimnazjum, tam też zetknął się z rewolucyjnym, zarówno formalnie jak ideowo, nowoczesnym nurtem literackim. Studiował w Krakowie na UJ na różnych wydziałach. Jako jeden z ojców założycieli polskiego futuryzmu był autorem głównych manifestów w ,,Jednodńiuwce futurystuw” z 1921 r. (Do narodu polskiego manifest w sprawie natychmiastowej futuryzacji życia, Manifest w sprawie poezji futurystycznej) oraz współtwórcą głośnej jednodniówki Nuż w bżuhu.
Styl Jasieńskiego cechuje zręczne wykorzystanie tradycyjnej formy literackiej połączone z zastosowaniem śmiałej, ekscentrycznej metaforyki, brutalnych dysonansów, fantastycznych hiperboli. Adaptował też dla poezji nowoczesne formy wypowiedzi słownej (jak notatka reporterska, zapis telegraficzny), zaś obrazowanie w wierszu Marsz jest interpretowane jako oparte o technikę montażu filmowego.
Stał się jedną z ofiar wielkiej czystki stalinowskiej w 1937 r., został aresztowany, skazany początkowo na zesłanie, a następnie na śmierć i rozstrzelany w więzieniu w Moskwie. Przez długi czas okoliczności i data jego śmierci były nieznane.

Bruno Jasieński w Wikipedii
Zamknij

* Ładowanie