Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Choroba: 1
  2. Dzieciństwo: 1
  3. Książka: 1
  4. Los: 1
  5. Marzenie: 1 2 3
  6. Mędrzec: 1
  7. Piękno: 1
  8. Pokusa: 1
  9. Rozkosz: 1
  10. Sen: 1
  11. Życie snem: 1

  Charles BaudelaireKwiaty złaGłostłum. Adam M-ski

  1

  Dzieciństwo, KsiążkaKolebka moja stała gdzieś u drzwi biblioteki:

  Babelu[1], gdzie baśń, romans — śród mądrych ksiąg ogromu,

  Mieszały się — a z nimi w pyle Rzymiany, Greki;

  Ja sam nie byłem wyższy od porządnego tomu.

  5

  Pokusa, Rozkosz, MarzenieI słyszałem dwa głosy. Stanowczy a układny

  Szeptał jeden: «Ta ziemia — to wyrób cukierniczy;

  Mogę (wówczas w rozkoszy nie spotkasz tamy żadnej)

  Dać ci apetyt równy powabom tych słodyczy».

  A drugi: Życie snem, Marzenie, Choroba, Los«O, pójdź ze mną błądzić po marzeń drogach,

  10

  Za krańce możebności, w dal, poza światy znane!»

  Głos ten śpiewał jak wicher szumiący po rozłogach,

  Jak widmo nieokreślne, nie wiedzieć skąd przywiane,

  Co słodko pieści ucho, a jednak trwoży sobą.

  «Jam gotów, głosie luby!» rzekłem — i od tej pory,

  15

  Czuję to, co — niestety! — można zwać mą chorobą,

  Fatalnością mych losów. Odtąd poza pozory

  Ogromu wszechstworzenia, w czarnej otchłani głębi,

  Ja, ofiara dręczona przez jasnowidztwa harpie[2],

  Odróżniam tysiąc dziwnych światów, co się w mgle kłębi,

  20

  I wlokę z sobą żmiję, która mi stopy szarpie

  I podobny prorokom, jak ongi ci tułacze,

  Ukochałem tak czule głąb morską i pustynię;

  Śmieję się śród żałoby, przy ucztach świetnych płaczę,

  I znajduję smak zdrowy w najbardziej gorzkim winie;

  25

  Sen, Marzenie, Piękno, MędrzecCzęsto spełnione fakta[3] uważam za złudzenia,

  Lub okiem tonę w niebie, gdy grunt spod stóp się wali.

  Lecz głos szepce z pociechą: «Zachowaj twe marzenia;

  Piękności snów szaleńczych mędrcowie nie zaznali!»

  Przypisy

  [1]

  Babel — nazwa wieży z biblijnej opowieści (Rdz 11,1-9); podczas wznoszenia wieży Babel Bóg pomieszał budowniczym języki, dzieląc w ten sposób ludzi na różne narody, a zarazem udaremniając im zjednoczenie się i zbuntowanie przeciw jego potędze. [przypis edytorski]

  [2]

  harpie (mit. gr.) — personifikacje destrukcyjnej siły wiatru, siostry Iris (bogini tęczy), córki Taumasa (bóstwa odpowiedzialnego za cuda przyrodnicze) i okeanidy Elektry; w późnych (również już średniowiecznych) przedstawieniach utrwalił się ich obraz na podobieństwo syren: jako drapieżnych ptaków o kobiecych głowach; trzy siostry-harpie: Aello („Wichrowa”), Kelajno („Czarna”; a. Podarge: „Prędkonoga”) i Ocypete („Szybka w Locie”) mieszkały na wyspie Strofades; zajmowały się też dręczeniem złoczyńców w Tartarze; były złośliwe i brutalne; Zeus ukarał króla Tracji, Fineusa, który nadużywał zdaniem Gromowładnego swego daru jasnowidzenia, umieszczając go na wyspie, gdzie harpie uniemożliwiały skazańcowi pożywienie się: wyrywały mu pokarm z rąk i zanieczyszczały jedzenie; Fineusa oswobodził Jazon i Argonauci. [przypis edytorski]

  [3]

  fakta — dziś popr. forma M.,B. lm: fakty. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...