Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Niebo: 1
  2. Szatan: 1
  3. Tęsknota: 1

  Charles BaudelaireKwiaty złaEpigraf[1] na potępioną książkętłum. Antoni Lange

  1

  Czytelniku sielankowy,

  Trzeźwy, spokojny człowieku.

  Rzuć tych pieśni kwiat niezdrowy,

  Wykąpany w orgii ścieku.

  5

  Szatan, Niebo, TęsknotaJeśli cię szatan nie wdrożył,

  W swej retoryki misterie[2],

  Lepiej, byś księgę odłożył,

  Bo znajdziesz we mnie — histerię!

  Lecz jeżelibyś zrozumiał,

  10

  Jak w otchłań spoglądać trzeba,

  Czytaj, byś kochać mię umiał!

  Duchu, co tęsknisz — i nieba

  Szukasz, by stanąć w tym niebie,

  Żałuj mię!… Lub przeklnę ciebie.

  Przypisy

  [1]

  epigraf (z gr.) — inskrypcja, pamiątkowy napis umieszczany zwykle na pomnikach, grobowcach czy budynkach, stanowiący wyróżniany element architektoniczny. [przypis edytorski]

  [2]

  misterie — dziś popr.: misteria. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...