Spis treści

  1. Choroba: 1
  2. Sztuka: 1
  3. Zdrowie: 1

  Charles BaudelaireKwiaty złaMuza choratłum. Antoni Lange

  1

  Sztuka, Choroba, ZdrowieBiedna ty, Muzo moja! cóż ci się dziś stało?

  W oczach twych płoną jeszcze nocne twe chimery[1],

  I widzę, jak kolejno mienią blask twej cery

  Szał ze zgrozą milczącą i zlodowaciałą.

  5

  Czyliż zielony sukkub[2] i diabełek sprzeczny

  Miłość i strach ci wlały do swego kielicha?

  Czy cię dłoń despotyczna jakiejś mary spycha

  W toń jakiejś Minturnowej głębiny bajecznej?

  Chciałbym, ażebyś zdrowia zapachem dyszała

  10

  I by w łonie twym zawsze silna myśl mieszkała.

  I by twa krew chrześcijańska drgała w takt rytmiczny,

  Tak jak w melodii greckiej dźwięków szereg liczny,

  Gdzie raz Feb[3], ojciec pieśni, niby król przebywa.

  To znów Pan[4] włada boski — wielki ojciec żniwa.

  Przypisy

  [1]

  chimera — tu: urojenie, coś nierealnego, ułuda. [przypis edytorski]

  [2]

  sukkub (z łac. succuba: nałożnica; succubare: leżeć pod) — demony pod postacią pięknych kobiet nawiedzające we śnie mężczyzn i dręczące ich pokusami erotycznymi oraz wysysające energię życiową; niekiedy sukkuby mogły również być demonami płci męskiej przybierającymi postać kobiecą a. hermafrodytami. [przypis edytorski]

  [3]

  Feb a. Febus (mit. gr.) — przydomek Apolla, boga sztuki, muzyki, piękna, przewodnika muz, mieszkającego na Parnasie i zsyłającego natchnienie. [przypis edytorski]

  [4]

  Pan (mit. gr.) — bóg lasów i pól, opiekun pasterzy; utożsamiany niekiedy z Faunem. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…