Spis treści

  1. Czarownica: 1
  2. Miłość: 1 2
  3. Nuda: 1
  4. Oko: 1
  5. Pocałunek: 1
  6. Potwór: 1
  7. Pożądanie: 1
  8. Wzrok: 1

  Charles BaudelaireKwiaty złaSed non satiata[1]tłum. Antoni Lange

  1

  Potwór, MiłośćCzarownicaDziwne bóstwo, brązowe niby cień północy

  O zapachu mieszanym piżma i hawany,

  Córo jakiegoś bonza, Manfreda[2] sawany[3],

  O wiedźmo hebanowa, dziecię czarnych nocy!

  5

  Pocałunek, Wzrok, Miłość, Pożądanie, NudaWolę eliksir warg twych nad haszyszu cuda,

  Bo u twych ust się goi miłości mej rana,

  I gdy ku tobie kroczy żądz mych karawana,

  Wzrok twój — cysterną, gdzie się upaja ma nuda.

  OkoPrzez te czarne źrenice, duszy twej otchłanie,

  10

  Mniej ognia rzucaj we mnie, złośliwy szatanie!

  Jam nie Styks[4], bym cię kąpać mógł dziewięciokrotnie,

  I nie mogę, potworo niesyta sromotnie

  By ucieszyć twe żądze, co nigdy nie zginą,

  W piekle twojego łoża stać się Prozerpiną[5].

  Przypisy

  [1]

  Sed non satiata (łac.) — nienasycona. [przypis redakcyjny]

  [2]

  Manfred — tytułowa postać powieści poetyckiej G. Byrona, w oryg. pada tu imię Fausta, bohatera dramatu J. W. Goethego. [przypis redakcyjny]

  [3]

  sawana — zapewne chodzi o sawannę, forma dobrana przez tłumacza dla zachowania rymu i brzmienia. [przypis redakcyjny]

  [4]

  Styks (mit. gr.) — rzeka oddzielająca świat żywych od Hadesu, który opływa ona dziewięć razy. [przypis redakcyjny]

  [5]

  Prozerpina (mit. rzym.) — córka Cerery, bogini urodzaju, porwana i poślubiona przez Plutona, władcę krainy umarłych; odpowiednik Kory-Persefony w mit. gr. [przypis redakcyjny]

  Zamknij
  Proszę czekać…