TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Bieda: 1
  2. Bóg: 1
  3. Kondycja ludzka: 1
  4. Miasto: 1
  5. Poeta: 1
  6. Sen: 1
  7. Wino: 1 2
  8. Władza: 1
  9. Wyrzuty sumienia: 1
  10. Żebrak: 1

  Charles BaudelaireKwiaty złaWino gałganiarzatłum. Adam [Zofia Trzeszczkowska] M-ski

  1

  Żebrak, Bieda, Poeta, MiastoCzęsto w wieczór, przy błysku, co miga czerwono,

  Gdy wiatr dmie i potrząsa latarnią oszkloną,

  Gdzieś na przedmieściu starym, w ulic sieci krętej,

  Kędy kipią ludzkości burzliwe fermenty,

  5

  Zobaczysz gałganiarza. — Idzie zadumany

  Jak poeta, łbem trzęsie, zawadza o ściany,

  Lekceważy policję niby swe poddane,

  I w wielkie plany serce wylewa wezbrane.

  Składa przysięgi, wzniosłe dyktuje ustawy,

  10

  Podłych w proch strąca, ofiar podtrzymuje sprawy,

  I pod niebem zwieszonym jak baldachim jasny,

  Upaja się wielkością cnoty swojej własnej.

  Tak ci ludzie, dręczeni swą nędzą domową,

  Strawieni pracą, z wiekiem ubieloną głową,

  15

  Pod więzią różnych szczątków chylący kark zgięty,

  Te wielkiego Paryża wyrzuty i męty,

  Wracają, przesiąknięci zapachem gałganów,

  W towarzystwie zsiwiałych w boju weteranów,

  Których wąs zwisa niby szmat chorągwi starej.

  20

  — Łuki tryumfu, kwiaty, zwycięskie sztandary

  Stają przed ich oczyma — o potężny czarze! —

  I w płomienistej orgii, w słońcu, przy trąb gwarze,

  Oni niosą śród krzyków tłumu, bębnów wrzawy,

  Pijanemu miłością ludowi — laur sławy!Wino, Władza

  25

  Tak śród ludzkości płochej roztacza z szczodrotą

  Wino, ten Paktol[1] lśniący, falę swoją złotą,

  I przez gardło człowiecze o swych czynach gwarzy,

  Władnąc przez dary[2], śladem prawdziwych mocarzy.

  Sen, Wino, Kondycja ludzka, Bóg, Wyrzuty sumieniaBy tych wszystkich wyklętych, którzy mrą w milczeniu,

  30

  Utopić nienawiści, wesprzeć ich w omdleniu,

  Bóg wzruszony wyrzutem stworzył sen dla powiek,

  A wino, święte słońca dziecię, dodał człowiek!

  Przypisy

  [1]

  Paktol — złotodajna rzeka w staroż. Lidii (dziś Turcja). Według mit. gr. w niej właśnie Dionizos (bóg wina) polecił obmyć się królowi Frygii, Midasowi, aby ten mógł pozbyć się kłopotliwej właściwości przemieniania w złoto każdej rzeczy, której dotknął. Dar ten król Midas otrzymał wcześniej na własne życzenie od Dionizosa, ale w efekcie nie tyle się wzbogacił, co omal nie umarł z głodu i pragnienia, ponieważ wszelkie pożywienie również zmieniało się w cenny kruszec. [przypis edytorski]

  [2]

  władnąc przez dary — dzierżąc władzę dzięki rozdawnictwu darów. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...