Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Oferta dla Przyjaciół

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur. Kliknij, by przejść do strony płatności!

x
Wino samotnika → ← Dusza wina

Spis treści

  1. Bieda: 1
  2. Bóg: 1
  3. Kondycja ludzka: 1
  4. Miasto: 1
  5. Poeta: 1
  6. Sen: 1
  7. Wino: 1 2
  8. Władza: 1
  9. Wyrzuty sumienia: 1
  10. Żebrak: 1

  Charles BaudelaireKwiaty złaWino gałganiarzatłum. Adam [Zofia Trzeszczkowska] M-ski

  Żebrak, Bieda, Poeta, MiastoCzęsto w wieczór, przy błysku, co miga czerwono,
  Gdy wiatr dmie i potrząsa latarnią oszkloną,
  Gdzieś na przedmieściu starym, w ulic sieci krętej,
  Kędy kipią ludzkości burzliwe fermenty,
  Zobaczysz gałganiarza. — Idzie zadumany
  Jak poeta, łbem trzęsie, zawadza o ściany,
  Lekceważy policję niby swe poddane,
  I w wielkie plany serce wylewa wezbrane.
  Składa przysięgi, wzniosłe dyktuje ustawy,
  Podłych w proch strąca, ofiar podtrzymuje sprawy,
  I pod niebem zwieszonym jak baldachim jasny,
  Upaja się wielkością cnoty swojej własnej.
  Tak ci ludzie, dręczeni swą nędzą domową,
  Strawieni pracą, z wiekiem ubieloną głową,
  Pod więzią różnych szczątków chylący kark zgięty,
  Te wielkiego Paryża wyrzuty i męty,
  Wracają, przesiąknięci zapachem gałganów,
  W towarzystwie zsiwiałych w boju weteranów,
  Których wąs zwisa niby szmat chorągwi starej.
  — Łuki tryumfu, kwiaty, zwycięskie sztandary
  Stają przed ich oczyma — o potężny czarze! —
  I w płomienistej orgii, w słońcu, przy trąb gwarze,
  Oni niosą śród krzyków tłumu, bębnów wrzawy,
  Pijanemu miłością ludowi — laur sławy!Wino, Władza
  Tak śród ludzkości płochej roztacza z szczodrotą
  Wino, ten Paktol[1] lśniący, falę swoją złotą,
  I przez gardło człowiecze o swych czynach gwarzy,
  Władnąc przez dary[2], śladem prawdziwych mocarzy.
  Sen, Wino, Kondycja ludzka, Bóg, Wyrzuty sumieniaBy tych wszystkich wyklętych, którzy mrą w milczeniu,
  Utopić nienawiści, wesprzeć ich w omdleniu,
  Bóg wzruszony wyrzutem stworzył sen dla powiek,
  A wino, święte słońca dziecię, dodał człowiek!

  Przypisy

  [1]

  Paktol — złotodajna rzeka w staroż. Lidii (dziś Turcja). Według mit. gr. w niej właśnie Dionizos (bóg wina) polecił obmyć się królowi Frygii, Midasowi, aby ten mógł pozbyć się kłopotliwej właściwości przemieniania w złoto każdej rzeczy, której dotknął. Dar ten król Midas otrzymał wcześniej na własne życzenie od Dionizosa, ale w efekcie nie tyle się wzbogacił, co omal nie umarł z głodu i pragnienia, ponieważ wszelkie pożywienie również zmieniało się w cenny kruszec. [przypis edytorski]

  [2]

  władnąc przez dary — dzierżąc władzę dzięki rozdawnictwu darów. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...
  x