TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Imię: 1
  2. Okręt: 1
  3. Pamięć: 1
  4. Poezja: 1
  5. Wiatr: 1
  6. Wspomnienia: 1

  Charles BaudelaireKwiaty złaWiersz ten ci święcę…tłum. Adam [Zofia Trzeszczkowska] M-ski

  1

  Pamięć, Poezja, Okręt, Wiatr, WspomnieniaWiersz ten ci święcę[1], aby — Imięjeśli los ma zdarzyć,

  Iż szczęśliwie, jak okręt wichrami goniony,

  Imię moje epoki dojdzie oddalonej,

  I na dźwięk jego w wieczór mózgi będą marzyć,

  5

  Pamięć twoja jak baśnia mgłami osłoniona,

  Nużyła czytelnika, ciągle w pieśniach gwarząc,

  I bratnim się, mistycznym ogniwem kojarząc

  Ze mną — na hardych moich rymach zawieszona;

  O wyklęta! ty, której okrom[2] mnie — o biada!

  10

  Od piekieł do Nieb szczytu nikt nie odpowiada!

  Ty, co jak cień szlak znaczysz ślady znikomymi,

  Depcząc stopą leciuchną, spojrzeniem wesołem

  Głupców, co cię zwą gorzką, ty z oczy smolnymi[3]

  Posągu, ty Cherubie[4] mój z miedzianym[5] czołem!

  Przypisy

  [1]

  święcić — poświęcić coś komuś. [przypis edytorski]

  [2]

  okrom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]

  [3]

  smolny — czarny, ciemny. [przypis edytorski]

  [4]

  cherub — a. cherubin; rodzaj anioła stojącego wysoko w hierarchii niebieskiej, tj. przebywającego najbliżej Boga. [przypis edytorski]

  [5]

  miedziany — czerwonozłoty. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...