Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

   Krzysztof Kamil BaczyńskiPolacy

   1

   Oto rozmawiam z cieniami rycerzy

   w głuchej, wygasłej urnie mojej ziemi,

   a głosy jak organy rosną i strudzeni,

   tyle wieków zwalając, co nad nimi leżą,

   5

   tyle serc w jeden kamień skutych, nim odwalą,

   jak ciemność stygną we mnie i jak wiatr się żalą.

   O! Straszne, straszne dzieje. Widzę morza głuche,

   ziemię z niebem złączoną, a jak step w posuchę,

   i tętent burz pod ziemią, i tłumy wśród ogni

   10

   wijące się jak węże pocięte w kawały,

   i twarze, twarze groźne, o! twarze podobne

   obliczom w śnie zabitych. To znów nagle wały,

   mury, miecze się wznoszą, krzyk rozcina ziemię;

   a potem cisza. Tylko stoją nieme

   15

   posągi bohaterów — trzech lub dwu herosów,

   a popod nimi przepaść zieje — do dna głosu.

   Jeszcze, jeszcze pochody na dalekich lądach,

   gdzie huragany armat rwą na strzępy ziemię,

   na morzach lśniących, gdzie zamknięci w prądach

   20

   mocują się z żyłami golfstromów pod niemi.

   I jeszcze, jeszcze dalej — gdzie stąpną — zwycięscy,

   I tam jeszcze, w ojczyźnie, z dłońmi zgorzałemi,

   tam zawsze podeptani, tam zawsze na klęsce

   jak na trumnie orkanu — wieniec serc na ziemi.

   25

   I tak mijają lata: rzeki, miasta niosą

   jak czarną krę pożogi odbitą aż do dna,

   i ciemność, ciemność głuchą. Wyje ziemia głodna

   rykiem z pól wyoranym, wydartym z pogromów,

   a na niej stoją widma rozrąbanych domów,

   30

   gdzie na zgwałconych sercach pohańbione ciała,

   jakby się męka boża w ludziach ciałem stała.

   0 straszne, straszne dzieje. Huczy czas nad nami.

   Kiedy z szubienic dzwony sinych ciał zagrają,

   wywloką nas na bruki pokrajane łzami,

   35

   na oświęcimskie każnie i warczącą zgrają

   do gardeł nam przypadną. My będziemy żyli

   i tysiąc lat po śmierci w gałęziach szubienic,

   płoszący życie z ślepi tych, co nas zabili.

   Ja rozmawiam z cieniami umarłych rycerzy

   40

   nad grobowiskiem ziemi, sam jak krzyż zgorzały,

   i mówię: „O, przeklęty ten, który nie wierzy

   wystygłym prochom ludu i serc żywych grozie;

   bo kto na swojej klęsce — klęskę ducha mierzy,

   o! tego nie wybawi płomienisty orzeł.

   45

   Bo kto nie kochał kraju żadnego i nie żył

   chociaż przez chwilę jego ognia drżeniem,

   chociaż i dniu potopu w tę miłość nie wierzył,

   to temu żadna ziemia nie będzie zbawieniem”?

   O, wybudujcie domy, o, nazwijcie wreszcie

   50

   Polskę — Polską, nie krzywdą, a miłość — miłością,

   i niechaj biegną rzeki, a na każdym mieście

   niech słup srebrzystych skrzydeł tryśnie jako kościół,

   kościół ciał odkupienia. Każdy jako posąg

   śród liści, nie z marmuru, stoi — sobie mały,

   55

   ale rosnący w kształtach jak jabłka dojrzałe,

   wszyscy razem w kopulę, co odbije glosy

   walnych trąb archanielskich jak lawiny nieba,

   by chleb był dla miłości, nie miłość dla chleba,

   by czas był tym rosnącym, a nie krwi łakomym.

   60

   O, wybudujcie domy, jasne, wielkie domy.

   23. XII. 42 r.

   Close
   Please wait...