TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

5553 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes

By qualifier: all | architektura | białoruski | biologia, biologiczny | chemiczny | czeski | dawne | francuski | frazeologia, frazeologiczny | grecki | gwara, gwarowe | hebrajski | historia, historyczny | hiszpański | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | niemiecki | poetyckie | potocznie | przestarzałe | rodzaj nijaki | rodzaj żeński | regionalne | rosyjski | rzadki | staropolskie | ukraiński | łacina, łacińskie | żartobliwie

By language: all | polski


890 footnotes found

zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]

zali (daw.) — czy, czyżby. [przypis edytorski]

zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]

zali (daw.) — czy; Zalim to ja nie Skowronek — jestem przecież Skowronek. [przypis edytorski]

zali (daw.) — czyż; czyżby. [przypis edytorski]

zalim (daw.) — czyżbym. [przypis edytorski]

zalim jest (daw.) — konstrukcja z ruchomą końcówką czasownika; inaczej: zali jestem, czyż jestem. [przypis edytorski]

zalim nie wrócił (daw.) — konstrukcja z przestawną końcówką czasownika; znaczenie: czy nie wróciłem.

zalimż go ukrzywdziła (daw.) — konstrukcja z przestawną końcówką czasownika i partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czy go ukrzywdziłam, czyż go ukrzywdziłam. [przypis edytorski]

zaliś nie skłamał (daw.) — czy nie skłamałeś. [przypis edytorski]

zaliż (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]

zaliżeś (…) zapomniał (daw.) — czy żeś zapomniał; czyż zapomniałeś.

zalterowany (daw., gw.) — zmieniony, zmieszany. [przypis edytorski]

załoga (daw.) — zapomoga, subsydium, dziś powiedzielibyśmy „pożywienie”. [przypis edytorski]

załoga (daw.) — zasadzka. [przypis edytorski]

zamagnetyzowany (daw.) — tu: zahipnotyzowany. [przypis edytorski]

zamaszkarzony (daw.) — zamaskowany. [przypis edytorski]

zamęście (daw.) — zamążpójście, małżeństwo (dla kobiety). [przypis edytorski]

zamęście (daw.) — zamążpójście, małżeństwo. [przypis edytorski]

zamężcie (daw.) — zamęście, małżeństwo (dla kobiety). [przypis edytorski]

zamieszkać (daw.) — zapomnieć, zaniechać, opuścić (por. omieszkać); tu: zmarnować. [przypis edytorski]

zamkniony (daw.) — dziś popr.: zamknięty. [przypis edytorski]

zamkniony (daw.) — dziś: zamknięty. [przypis edytorski]

zamnożyć się (daw.) — rozmnożyć się. [przypis edytorski]

zamrzeć (daw.) — umrzeć. [przypis edytorski]

zaniepodziać się (daw.) — zagubić się.

zankiel a. zamkiel (daw., z niem.) — klamra, sprzączka. [przypis edytorski]

zapamiętać się (daw.) — zamyślić się a. zająć jedną rzeczą, nie zwracając uwagi na nic innego. [przypis edytorski]

zapamiętalec (daw.) — człowiek zapamiętały, pełen pasji. [przypis edytorski]

zapamiętany (daw.) — tu: zapomniany (!). [przypis edytorski]

zapamiętywa (daw.) — dziś: zapamiętuje. [przypis edytorski]

zapamiętywasz się (daw.) — zapamiętujesz się. [przypis edytorski]

zaparte (daw.) — zamknięte. [przypis edytorski]

zaperzony (daw.) — rozgniewany. [przypis edytorski]

zapędliwy (daw.) — popędliwy, skłonny do szybkiego a nieprzemyślanego działania. [przypis edytorski]

zapiać (daw.) — zaśpiewać. [przypis edytorski]

zapiecnik (daw.) — człowiek wylegujący się za piecem, próżniak, wygodniś, niedołęga. [przypis edytorski]

zapłonić (daw.) — zaczerwienić, oblać rumieńcem. [przypis edytorski]

zapłonić się (daw.) — zaczerwienić się, oblać się rumieńcem. [przypis edytorski]

zapłonić się (daw.) — zaczerwienić się. [przypis edytorski]

zapona (daw.) — zasłona, kotara. [przypis edytorski]

zapowiedzieć (daw.) — zabronić. [przypis edytorski]

zapowietrzony (daw.) — zadżumiony, chory na dżumę; gw. używane jako wyzwisko. [przypis edytorski]

zapoznać kogoś (daw.) — zapomnieć o kimś. [przypis edytorski]

zapoznany (daw.) — niepoznany a. zapomniany. [przypis edytorski]

zapoznany (daw.) — nieznany, niedoceniony, zapomniany. [przypis edytorski]

zapoznany (daw.) — zapomniany a. niepoznany; pozostający poza poznaniem (poza kręgiem rzeczy poznawanych). [przypis edytorski]

zapoznany (daw.) — zapomniany, niedoceniony. [przypis edytorski]

zapoznany (daw.) — zapomniany, nieznany, niepoznany. [przypis edytorski]

zapoznawać kogoś (daw.) — nie doceniać kogoś; przeoczać; zapominać o kimś. [przypis edytorski]

zapoznawać kogoś (daw.) — nie doceniać kogoś; przeoczać, zapominać o kimś. [przypis edytorski]

zapóźnić się (daw.) — spóźnić się. [przypis edytorski]

zaprowadzić (daw.) — tu: urządzić, założyć. [przypis edytorski]

zaprószyć sobie głowę kimś (daw.) — zawrócić sobie kimś głowę, zakochać się w kimś. [przypis edytorski]

zaprzaństwo (daw.) — dopuszczenie się zdrady, zaparcie się prawdy, ideałów itp. [przypis edytorski]

zaprzeć (daw.) — tu: zablokować. [przypis edytorski]

zaprzeć (daw.) — zamknąć; tu forma: zaparto: zamknięto.

zaprzeć (daw.) — zamknąć, zablokować. [przypis edytorski]

zaprzeć drzwi (daw.) — zamknąć drzwi. [przypis edytorski]

zaprzeć się (daw.) — zaprzeczyć czemuś. [przypis edytorski]

zapust (gw.), zapusty (daw.) — ostatnie dni karnawału; ostatki. [przypis edytorski]

zapustny (daw.) — związany z zapustami, tj. hucznie i wesoło obchodzonymi ostatnimi dniami karnawału. [przypis edytorski]

zapusty (daw.) — karnawał, przebierańce. [przypis edytorski]

zapusty (daw.) — ostatnie dni karnawału; ostatki. [przypis edytorski]

zaradzim (daw.) — tu: forma krótsza użyta w celu utrzymania rytmu jedenastozgłoskowca; forma podst.: zaradzimy. [przypis edytorski]

zaranek (daw.) — tu: poranek, początek. [przypis edytorski]

Close

* Loading