Wolne Lektury potrzebują Twojej pomocy...

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach.
Dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia!

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Dołącz

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach — dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia [kliknij, by dowiedzieć się więcej]

x
Psalm IX → ← Psalm VII
  1. Bóg: 1 2
  2. Czas: 1
  3. Kondycja ludzka: 1
  4. Obraz świata: 1
  5. Państwo: 1
  6. Władza: 1
  7. Wolność: 1

Wespazjan KochowskiPsalmodia polskaPsalm VIII

Domine quis habitabit in tabernaculo tuo[1].

Psalm 14[2]

Prośba o dobrego pana podczas interregnum[3]

1

Panie, któż osiędzie tron w przybytku Twoim? I kto namiestnikiem naznaczony, aby potężną ręką uprzątał dolegliwości nasze?

2

Albowiem wybiła górę mizeria Polski, od drapieżnych uciśniony a górnolotny orzeł wypierzywszy się, jest jako jedno gołąbie[4] porzucone od matki.

3

Zginęły ozdoby sławnej niegdy[5] Sarmacji, a żelazne na pograniczach słupy w Elbie i w Dnieprze postanowione przepadły.

4

Niedawno od Czarnego Morza aż do Bałtyckiego oceanu ciągnęły się wzdłuż okolice nasze; a od Krępaku i węgierskich Alpes wszerz, aż w mroźne zachodziło Tryjony[6].

5

Teraz spustoszały jedne, drugie zawojowane kraje, a my we środek zamknieni, kurczymy się jak skóra od ognia albo krew zbiegająca się ku sercu.

6

Któż nam wróci przeszłych zwycięstw ozdoby? Kto odnowi złote lata pokoju, cnotą i szczęściem kwitnące?

7

Słaba nadzieja, abyśmy w dawnej porze widzieli ojczyznę naszą, stojącą po prawicy królewskiej, odzianą rozmaitością, rozmaitością zwycięstw, przez wydartych krajów odwetowanie; dalej, na cudze nie chciwą, kiedy swoje spełna.

8

Władza, Państwo, Bóg, Obraz świataTy o Boże nasz w to potrafić[7] umiesz, który sam jako królestwa zakładasz, tak im i rządce podajesz[8].

9

Opatrzność Twoja, Panie, stanowi przełożonych[9], bez której nie tylko ten świat stać nie może, ale też i włos z głowy ludzkiej nie spadnie.

10

Zna ją oracz, gdy posiewa rolą[10] nasieniem, zna i pasterz, od niej sam i z trzodą strzeżony.

11

Ta zaprawdę sama narodom króle podaje, Ta poddane przeciwko panom w posłuszeństwie trzyma.

12

Czas, Wolność, Bóg, Kondycja ludzkaJako zegar w ręce nakręcającego czas pomierza[11], tak wola boska wszystkiem dysponuje, zostawiwszy wolną wolę człowiekowi.

13

Zaczem[12] my dobrego rządcę wyglądamy z nieba, od Ciebie, Boże nasz, któryś jest opiekalnikiem[13] ludu twego.

14

Fortunni[14] monarchowie, którzy za ordynansem[15] Jehowy trony osiadacie, a namiestnikami bywszy[16], pomnijcie się być ludźmi, i dla ludzi wywyższonymi.

15

Wydaszże[17] i teraz Panie upodobanego Tobie, a nam potrzebnego króla; a pożądanym zgodnej elekcji skutkiem, ukoronuj oczekiwania nasze.

16

Teraz zwłaszcza, gdy snopek umknął się z pola polskiego, nagródź Panie znakiem zbawiennym, żeby był nieprzyjaciołom krzyża twojego strasznym.

17

Choć nam bogactw krezusowych[18], ani pokładów Midy[19] w posagu nie przyniesie: dość, aby żył w zakonie[20] Twoim bogobojny, a w czynieniu sprawiedliwości czuły.

18

Wspomnijże, Panie, na Polskę i jej w wierze Twojej stateczności, której nieporuszenie dotrzymała, jak obfitując w szczęściu, tak uciśniona w przygodach[21].

19

A my, owce pastwiska Twego, będziem Cię wielbić, o oko niezmrużone nad nami! I opatrzności Twojej za dobrego pasterza dziękować nie przestaniem na wieki.

20

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.

21

Jako była na początku, tak i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Przypisy

[1]

Domine quis habitabit in tabernaculo tuo (łac.) — kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie; Psalm 15 (14). [przypis edytorski]

[2]

Psalm 14 — w dzisiejszej numeracji np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm 15. [przypis edytorski]

[3]

interregnum (łac.) — bezkrólewie; czas pomiędzy śmiercią lub abdykacją władcy a wstąpieniem na tron następcy. [przypis edytorski]

[4]

gołąbie — gołąbiątko; pisklę gołębia; tu: uosobienie bezbronności. [przypis edytorski]

[5]

niegdy (daw.) — niegdyś, kiedyś. [przypis edytorski]

[6]

Tryjony (daw.) — ziemie na północy [przypis edytorski]

[7]

potrafić — utrafić, celnie trafić, wcelować. [przypis edytorski]

[8]

podawać rządce (daw.) — wyznaczać (wskazywać) rządzących. [przypis edytorski]

[9]

stanowić przełożonych — tu: ustanawiać. [przypis edytorski]

[10]

rolą (daw. forma) — dziś B r.ż. lp: rolę. [przypis edytorski]

[11]

pomierzać (daw.) — mierzyć, odmierzać. [przypis edytorski]

[12]

zaczem (daw.) — w związku z czym. [przypis edytorski]

[13]

opiekalnik (daw.) — opiekun. [przypis edytorski]

[14]

fortunny — szczęśliwy, mający szczęście. [przypis edytorski]

[15]

ordynans (daw.) — tu: rozkaz; za ordynansem: z rozkazu. [przypis edytorski]

[16]

bywszy (daw. forma) — dziś imiesłów przysł. współcz.: będąc. [przypis edytorski]

[17]

wydaszże (daw.) — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -że. [przypis edytorski]

[18]

krezusowe bogactwa — legendarnie wielkie bogactwa: słynął z nich w starożytności Krezus (595–546 p.n.e.), król Lidii, którego imię stało się synonimem bogacza. [przypis edytorski]

[19]

Midy pokłady — pokłady złota; od imienia mitycznego króla Frygii, Midasa, pod którego dotykiem wszystko zamieniało się w złoto. [przypis edytorski]

[20]

zakon (daw.) — prawo; żyć w zakonie (bożym): żyć zgodnie z prawem. [przypis edytorski]

[21]

przygoda (daw.) — wszystko to, co się może przygodzić, tj. przydarzyć; zdarzenie. [przypis edytorski]

Zamknij
Proszę czekać…
x