Dzisiaj aż 13,496 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach.
Dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia!

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Wespazjan Hieronim Kochowski, Psalmodia polska, Psalm VIII
Psalm IX → ← Psalm VII
  1. Bóg: 1 2
  2. Czas: 1
  3. Kondycja ludzka: 1
  4. Obraz świata: 1
  5. Państwo: 1
  6. Władza: 1
  7. Wolność: 1

Wespazjan KochowskiPsalmodia polskaPsalm VIII

Domine quis habitabit in tabernaculo tuo[1].

Psalm 14[2]

Prośba o dobrego pana podczas interregnum[3]

1

Panie, któż osiędzie tron w przybytku Twoim? I kto namiestnikiem naznaczony, aby potężną ręką uprzątał dolegliwości nasze?

2

Albowiem wybiła górę mizeria Polski, od drapieżnych uciśniony a górnolotny orzeł wypierzywszy się, jest jako jedno gołąbie[4] porzucone od matki.

3

Zginęły ozdoby sławnej niegdy[5] Sarmacji, a żelazne na pograniczach słupy w Elbie i w Dnieprze postanowione przepadły.

4

Niedawno od Czarnego Morza aż do Bałtyckiego oceanu ciągnęły się wzdłuż okolice nasze; a od Krępaku i węgierskich Alpes wszerz, aż w mroźne zachodziło Tryjony[6].

5

Teraz spustoszały jedne, drugie zawojowane kraje, a my we środek zamknieni, kurczymy się jak skóra od ognia albo krew zbiegająca się ku sercu.

6

Któż nam wróci przeszłych zwycięstw ozdoby? Kto odnowi złote lata pokoju, cnotą i szczęściem kwitnące?

7

Słaba nadzieja, abyśmy w dawnej porze widzieli ojczyznę naszą, stojącą po prawicy królewskiej, odzianą rozmaitością, rozmaitością zwycięstw, przez wydartych krajów odwetowanie; dalej, na cudze nie chciwą, kiedy swoje spełna.

8

Władza, Państwo, Bóg, Obraz świataTy o Boże nasz w to potrafić[7] umiesz, który sam jako królestwa zakładasz, tak im i rządce podajesz[8].

9

Opatrzność Twoja, Panie, stanowi przełożonych[9], bez której nie tylko ten świat stać nie może, ale też i włos z głowy ludzkiej nie spadnie.

10

Zna ją oracz, gdy posiewa rolą[10] nasieniem, zna i pasterz, od niej sam i z trzodą strzeżony.

11

Ta zaprawdę sama narodom króle podaje, Ta poddane przeciwko panom w posłuszeństwie trzyma.

12

Czas, Wolność, Bóg, Kondycja ludzkaJako zegar w ręce nakręcającego czas pomierza[11], tak wola boska wszystkiem dysponuje, zostawiwszy wolną wolę człowiekowi.

13

Zaczem[12] my dobrego rządcę wyglądamy z nieba, od Ciebie, Boże nasz, któryś jest opiekalnikiem[13] ludu twego.

14

Fortunni[14] monarchowie, którzy za ordynansem[15] Jehowy trony osiadacie, a namiestnikami bywszy[16], pomnijcie się być ludźmi, i dla ludzi wywyższonymi.

15

Wydaszże[17] i teraz Panie upodobanego Tobie, a nam potrzebnego króla; a pożądanym zgodnej elekcji skutkiem, ukoronuj oczekiwania nasze.

16

Teraz zwłaszcza, gdy snopek umknął się z pola polskiego, nagródź Panie znakiem zbawiennym, żeby był nieprzyjaciołom krzyża twojego strasznym.

17

Choć nam bogactw krezusowych[18], ani pokładów Midy[19] w posagu nie przyniesie: dość, aby żył w zakonie[20] Twoim bogobojny, a w czynieniu sprawiedliwości czuły.

18

Wspomnijże, Panie, na Polskę i jej w wierze Twojej stateczności, której nieporuszenie dotrzymała, jak obfitując w szczęściu, tak uciśniona w przygodach[21].

19

A my, owce pastwiska Twego, będziem Cię wielbić, o oko niezmrużone nad nami! I opatrzności Twojej za dobrego pasterza dziękować nie przestaniem na wieki.

20

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.

21

Jako była na początku, tak i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Przypisy

[1]

Domine quis habitabit in tabernaculo tuo (łac.) — kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie; Psalm 15 (14). [przypis edytorski]

[2]

Psalm 14 — w dzisiejszej numeracji np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm 15. [przypis edytorski]

[3]

interregnum (łac.) — bezkrólewie; czas pomiędzy śmiercią lub abdykacją władcy a wstąpieniem na tron następcy. [przypis edytorski]

[4]

gołąbie — gołąbiątko; pisklę gołębia; tu: uosobienie bezbronności. [przypis edytorski]

[5]

niegdy (daw.) — niegdyś, kiedyś. [przypis edytorski]

[6]

Tryjony (daw.) — ziemie na północy [przypis edytorski]

[7]

potrafić — utrafić, celnie trafić, wcelować. [przypis edytorski]

[8]

podawać rządce (daw.) — wyznaczać (wskazywać) rządzących. [przypis edytorski]

[9]

stanowić przełożonych — tu: ustanawiać. [przypis edytorski]

[10]

rolą (daw. forma) — dziś B r.ż. lp: rolę. [przypis edytorski]

[11]

pomierzać (daw.) — mierzyć, odmierzać. [przypis edytorski]

[12]

zaczem (daw.) — w związku z czym. [przypis edytorski]

[13]

opiekalnik (daw.) — opiekun. [przypis edytorski]

[14]

fortunny — szczęśliwy, mający szczęście. [przypis edytorski]

[15]

ordynans (daw.) — tu: rozkaz; za ordynansem: z rozkazu. [przypis edytorski]

[16]

bywszy (daw. forma) — dziś imiesłów przysł. współcz.: będąc. [przypis edytorski]

[17]

wydaszże (daw.) — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -że. [przypis edytorski]

[18]

krezusowe bogactwa — legendarnie wielkie bogactwa: słynął z nich w starożytności Krezus (595–546 p.n.e.), król Lidii, którego imię stało się synonimem bogacza. [przypis edytorski]

[19]

Midy pokłady — pokłady złota; od imienia mitycznego króla Frygii, Midasa, pod którego dotykiem wszystko zamieniało się w złoto. [przypis edytorski]

[20]

zakon (daw.) — prawo; żyć w zakonie (bożym): żyć zgodnie z prawem. [przypis edytorski]

[21]

przygoda (daw.) — wszystko to, co się może przygodzić, tj. przydarzyć; zdarzenie. [przypis edytorski]

x