Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 441 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x
Psalm VII → ← Psalm V
  1. Błądzenie: 1
  2. Bunt: 1
  3. Religia: 1

Wespazjan KochowskiPsalmodia polskaPsalm VI

Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum[1].

Psalm 10[2]

Do dyssydentów w wierze

1

Religia, Błądzenie, BuntBłogosławiony człowiek, który nie poszedł za radą bezbożnych i na drodze grzesznych nie stał, ani na stolicy zaraźliwej nauki nie siedział.

2

Ale w zakonie starowiecznie od apostołów podanym wola, serce i wiara jego, a nowotnych[3] wymysłów i przestępstwa błędników[4] nie chwytał się.

3

Więcej ufa, czego w kościele prawowiernym przez podanie Chrystusowe uczą, niż co jeden klasztorny zbieg i drugi niezdrowy warchoł, buntownicy w wierze, rozsiali.

4

I będzie wierny katolik, jako drzewo wsadzone nad prawej nauki wodami, które mając potrzebną wilgotność prawdy, da owoc czasu swego[5].

5

Ani liście[6] dobrych uczynków jego nie opadnie, ani frukty statecznej wiary nie zaczerwieją[7].

6

Nie tak niezbożni, nie tak, ale są jako proch ziemie[8], którym nagły wicher zakręciwszy, mięsza[9].

7

Co na wierzchu, na spodek idzie, a gwałtowna kurzawa po krótkiej mięszaninie, co wiedzieć gdzie się rozleci[10].

8

Bo targający jedność kościelną, sami się między sobą zgodzić nie mogą, a duch wichrowaty jak szkapa wyuzdany, który prostej drogi nie upatruje.

9

Mięsza pycha rozum, który bez Chrystusa zbawienia szuka; a błędne owce powszechną wzgardziwszy owczarnią, w parowach błędów marnie parszywieją.

10

Oświeć Panie rozum ich, aby tego uporu poprzestali; zawołaj przenikającym głosem: Szawle, czemu mię prześladujesz[11]?

11

Czemu dla uporu ludzkiego giniecie, zgodną prawowiernego kościoła nauką, słodkim macierzyńskich piersi pokarmem, zapamiętali gardząc.

12

Za wymysłami tych hersztów idziecie, którzy złamawszy przysięgę Bogu, w tak niebezpieczną duszę waszą, sami zgubieni, zawodzą tonią[12].

13

Nie masz tam zakonu[13] ani ofiary, według prawidła apostolskiego; a kto temi ścieżkami idzie, ten niechybnie zginie.

14

Obróćże oko do prawego Jeruzalem błędna Samaria; do Jeruzalem, które w sobie ma dom boży, bezkrwawą ofiarę, i ofiarujących kapłanów, od głowy Chrystusa niepochybną[14] idących sukcesją.

15

Spytaj się na koniec, skąd brał moc ten prorok na opowiadanie piątej ewangelii? Albo[15] jako wyklęty z cerkwi bożej, mógł sobie przywłaszczyć charakter kaznodziejski?

16

A zatem, uważysz, które objawienie wiary od Boga jest, a porzuciwszy nowowiernictwo, pójdź za tą, którą starowieczność utwierdza.

17

Starowieczność bowiem i nieodmienność są próbą nieomylną prawdy tego kościoła, przeciwko któremu bramy piekielne nie przemogą.

18

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi świętemu, jako była na początku, tak i teraz, i zawsze, i na wieki wieków, Amen.

Przypisy

[1]

Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum — szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych; Psalm 1. [przypis edytorski]

[2]

Psalm 10 — w dzisiejszej numeracji np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm 1. [przypis edytorski]

[3]

nowotny (daw.) — tu: nowy, nowo powstały. [przypis edytorski]

[4]

błędnik (daw.) — tu: błądzący, wyznający błędne poglądy. [przypis edytorski]

[5]

czasu swego (daw.) — w swoim czasie; w odpowiednim czasie. [przypis edytorski]

[6]

liście (daw.) — tu: listowie. [przypis edytorski]

[7]

zaczerwieć (daw.) — tu: być zaatakowanym przez czerwie; zrobaczywieć. [przypis edytorski]

[8]

proch ziemie (daw.) — proch ziemi; kurz. [przypis edytorski]

[9]

mięszać (daw.) — dziś: mieszać. [przypis edytorski]

[10]

co wiedzieć gdzie się rozleci — nie wiadomo, gdzie się rozproszy. [przypis edytorski]

[11]

Szawle, czemu mię prześladujesz — słowa, które miał wg. Dziejów Apostolskich usłyszeć Szaweł z ust zmartwychwstałego Jezusa podczas swej drogi do Damaszku, a które doprowadziły go do nawrócenia i z prześladowcy chrześcijan uczyniły z niego apostoła chrześcijaństwa, św. Pawła (por. Dz 9,1–20). [przypis edytorski]

[12]

w tak niebezpieczną duszę waszą (…) zawodzą tonią — tj.: w tak niebezpieczną toń wiodą waszą duszę (szyk przestawny i daw. forma fleksyjna B. r.ż: w tonią). [przypis edytorski]

[13]

zakon (daw.) — prawo, prawidła. [przypis edytorski]

[14]

niepochybny — niechybny, trafny, nieuchronny; tu: niewątpliwy. [przypis edytorski]

[15]

albo (daw.) — tu: czyż, czyżby; czy też. [przypis edytorski]

Zamknij
Proszę czekać…
x