Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Biblioteka Wolne Lektury to podstawowe źródło bezpłatnych lektur szkolnych dla uczniów i nauczycieli. Jesteśmy za darmo, bo utrzymujemy się z dobrowolnych darowizn i dotacji. Na stałe wspiera nas 325 czytelników i czytelniczek. Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Potrzebujemy Twojej pomocy!

Jak nam pomóc?

1. Wpłacając niewielką, comiesięczną darowiznę. Stałe wpłaty mają wielką moc, bo dają bibliotece stabilność! Z góry dziękujemy!

2. Przekazując na Wolne Lektury 1% podatku. To nic nie kosztuje, wystarczy podać w formularzu PIT numer KRS: 0000070056 i organizacja: fundacja Nowoczesna Polska.

3. Zamieszczając informację o zbiórce na Wolne Lektury w mediach społecznościowych. Czasami wystarczy jedno dobre słowo!

W Wolnych Lekturach często mawiamy, że nasza praca to „czytanie dzieciom książek”. Robimy to od 12 lat. Dziś Wolne Lektury potrzebują Twojej pomocy — bez wsparcia nie będziemy mogli tego robić dalej.

Dorzuć się do Wolnych Lektur!
Przejdź do biblioteki
Wesprzyj nas

Wesprzyj nas!

x

Spis treści

  1. Cnota: 1
  2. Kara: 1 2
  3. Matka: 1
  4. Miłość spełniona: 1
  5. Morderstwo: 1
  6. Plotka: 1
  7. Poród: 1
  8. Przebranie: 1
  9. Pycha: 1
  10. Radość: 1
  11. Sprawiedliwość: 1
  12. Szaleństwo: 1
  13. Święto: 1 2
  14. Tajemnica: 1
  15. Uroda: 1
  16. Wino: 1
  17. Wzrok: 1
  18. Zemsta: 1 2
  19. Żałoba: 1

  Pisownia joty: Azyę > Azję; Dyonizos > Dionizos itp.; formy Teirezjas i Tejrezjas pozostawiono ze względów rytmicznych; Loksyasza > Loksyjasza;

  Pisownia łączna/rozdzielna: z przed > sprzed; zdaleko > z daleka; zpyszna > z pyszna; coprędzej > co prędzej; niema > nie ma; z pośród > spośród; rad-ci > rad ci; wstąp-że > wstąpże; szczęśliwy-ś > szczęśliwyś; jakby > jak by (oczy moje/ Nie mogą, jak by chciały, ogarnąć gromady); nie łatwo > niełatwo;

  Pisownia s/z, ś/ź, ś/sz, c/dz: z przed > sprzed; prześpiegi > przeszpiegi; nareście > nareszcie; niśli > niźli; znaleść > znaleźć; wleść > wleźć; zbiedz > zbiec;

  Fleksja: którem > którym; królewskiemi > królewskimi (pozostawiono w pozycjach rymowych); plemieniowi Kadma > plemieniu Kadmosa; orgij > orgii; krosen > krosien; źle > złu; pokpiewałem > pokpiwałem;

  Poprawiono rytm: Którego Zeusowi porodziła w darze > Którego to Zeusowi porodziła w darze (”Zeus” wymawia się poprawnie jako 1 sylabę); Za szyd ten Dionizos dobrze ci zapłaci. > Za szyd ten sam Dionizos dobrze ci zapłaci.; Dioniz > Dionizos (w dzisiejszej wymowie zmieniła się ilość sylab, mówimy: ”Djonizos”, a nie ”Dyjoniz”); Kadma > Kadmosa; Pentheja > Pentheusa (tam, gdzie rytm pozwala);

  Leksyka: łyskawicą > błyskawicą; śród > wśród; Swywolne > Swawolne; Kochanku! > Mój drogi!; Wzdyć > Wszak; Upomnąć > Upomnieć;

  Pisownia/leksyka: tłómacz > tłumacz; puhar > puchar; thyrs, tyrs > tyrs (ujednolicono); Pentej, Penthej > Penthej;

  Interpunkcja - usunięto przecinki: Grobowiec mej, zabitej od pioruna, matki > Grobowiec mej zabitej od pioruna matki; Jest, jak zdjęty szałem! > Jest jak zdjęty szałem!; Dodano przecinki: I jemu i mieszkańcom > I jemu, i mieszkańcom; I biedny lud i bogaczy > I biedny lud, i bogaczy itp.

  EurypidesBachantkitłum. Jan Kasprowicz

  Osoby:

  1. DIONIZOS (Bachus, Bach)
  2. CHÓR BACHANTEK
  3. TEJREZJAS (Teirezjasz), wróżbita
  4. KADMOS, założyciel Teb
  5. PENTHEUS (Penthej), król tebański
  6. SŁUGA
  7. GONIEC I
  8. GONIEC II
  9. AGAWE, córka Kadmosa, matka Pentheusa

  Rzecz dzieje się w Tebach.

  DIONIZOS

  1

  A zatem na tebańskie przybyłem zagony,

  Ja, Zeusa syn, Dionizos, ongi urodzony

  Z Semeli, latorośli Kadmowego domu,

  Co zległa, rozwiązana błyskawicą gromu.[1]

  5

  Na ziemskie kształty bożą zmieniwszy urodę,

  Mam oto źródła Dirki i Ismenu wodę,

  Grobowiec mej zabitej od pioruna matki

  I domu królewskiego dymiące ostatki:

  Niebieskie jeszcze ognie tlą się w tej ruinie,

  10

  Od których, tak się stało, ma rodzica ginie,

  Ofiara zemsty Hery. Kadma chwalę sobie,

  Że kazał tak ogrodzić to miejsce przy grobie

  Swej córki. I me ręce również osłoniły

  Bogatym winogradem świętość tej mogiły.

  15

  Rzuciwszy ziemię Lidów, gdzie złota bez końca,

  I Frygów, równie Persów, spalone od słońca,

  Baktryjskie dalej mury, szare Medów niwy

  Za sobą zostawiwszy; przebiegłszy szczęśliwy

  Arabii kraj i Azję całą u wybrzeży

  20

  Mórz słonych, co basztami pięknych miast się jeży,

  Gdzie z tłumem barbarzyńców zmieszały się Greki,

  Obrządek mój, me pląsy w tej strefie dalekiej

  Zaprowadziwszy wszędzie, by miano w pamięci,

  Że jestem bóg, do tego według mojej chęci

  25

  Przebyłem naprzód miasta, by tebańskie rzesze,

  Nim inny kraj helleński zaprawię w uciesze,

  Rozwydrzyć, ciała w skóry przyodziać jelenie,

  Dać w ręce tyrs, bluszczowy ten mój bełt! Nasienie

  Plotka, ZemstaNiedobre, siostry matki mojej, co się przecie

  30

  Bynajmniej nie godziło, zaczęły po świecie

  Rozgłaszać, że Dionizos to nie syn Zeusowy,

  Że matka ma, Semele, z Kadmosa namowy

  Na bóstwo całą hańbę swojej winy złoży,

  Gdy człowiek ją śmiertelny, a nie władca boży,

  35

  Zapłodni i że potem — tak ją piętnowały —

  Zeus matkę mą uśmiercił za ten wymysł cały.

  I dla mnie w tej obeldze dość było powodu,

  By zmysły im pomieszać i wypędzić z grodu,

  Więc dzisiaj siedzą w górach z obłąkaną duszą

  40

  I w godła moich orgii przystrajać się muszą.

  I jaka tylko żyła w tych murach niewiasta,

  Musiała precz uciekać z Kadmowego miasta,

  Ażeby wszystkie razem, z królewskimi córy

  Złączywszy się, bez dachu, na złomiskach góry

  45

  Samotnych, opoczystych, wśród zieleni jodły

  Swój żywot obłąkany dziś i zawsze wiodły.

  Bo niechaj grodu tego uczują mieszkańce,

  Z swą wolą czy wbrew woli, że dotąd o tańce

  Bachijskie i obrzędy nie nazbyt się wiele

  50

  Troszczyli. Pragnę także i matkę, Semelę,

  Obronić, gdy się ludziom jako bóg ukażę,

  Którego to Zeusowi porodziła w darze.

  Król Kadmos rządy państwa przelał już w tym czasie

  Na syna drugiej córki, Pentheja, ten zasię

  55

  Mą boskość lekceważy, w zalewkach nie sprzyja,

  W ofiarach i modlitwach. Zobaczy on, czyja

  Jest słuszność, kto mocniejszy! Żem bóg i że godnie

  Należy uczcić boga, chyba udowodnię

  I jemu, i mieszkańcom jego Teb!… Pod nieba

  60

  Zaś inne, zarządziwszy tutaj, co potrzeba,

  Wybiorę się w te tropy, aby ludziom w ślepie

  Zaświecić swą boskością! Zacnie ja przetrzepię

  Tych jego Tebańczyków, gdyby wściec się chcieli

  I z gór moje bachantki pędzili. Jeżeli

  65

  W tej jawię się posturze, jeżeli się z boga

  W człowieka przedzierzgnąłem, to na to, by sroga

  Spotkała ich nauka: Menady[2] zgromadzę

  I huzia! hej! Zobaczą, kto ma tutaj władzę!

  Niewiasty! Posłuchajcie! Za moim rozkazem

  70

  Od Tmolu, niw lidyjskich strażnicy, wy razem

  Przyszłyście tutaj ze mną, wy, moje podróże

  Z ziem cudzych wraz dzielące! Frygijskie — a nuże! —

  Brać bębny, wynalazek mój i matki Rhei!

  Otoczyć dom królewski z poszumem zawiei,

  75

  Bić w błony, co tchu starczy, na słychy i dziwy

  Kadmosowego miasta! Ja teraz na niwy

  Kithajronowe skoczę, w jar, gdzie jest zebrany

  Korowód mych bachantek, i puszczę się w tany!

  CHÓR

  Azji smug,

  80

  Święty Tmol

  Opuściłam wśród swych dróg.

  By mnie słyszał szumny bóg[3],

  By go uczcił okrzyk mój!

  W Bacha cześć

  85

  Łatwo znieść

  Ten nieznojny, święty znój!

  *

  Któż tam, hej!

  W gmachu tym?

  Któż mi w drodze stanął mej?

  90

  Precz mi z oczu! Milczeć chciej,

  Kto tu żyw jest, kto tu zdrów!

  Bogu my

  Ślemy tchy

  Wrzących hymnów, wrzących słów!

  *

  95

  Szczęśliwy, zaiste, człek,

  Kto się do służby bożej

  Całą swą duszą przyłoży,

  Kto, życia swojego bieg

  Kierując w góry

  100

  Na wtóry

  I tańce bachijskie, najradziej

  Im oddan, gładzi

  Swe grzechy!

  Szczęśliwy, kto się weseli

  105

  Wraz z nami

  Pląsami

  W cześć wielkiej Macierzy Kybeli[4].

  Kto, pełen szalonej uciechy,

  Tyrsos w swą ujmie dłoń,

  110

  Bluszczem uwieńczy skroń

  I wielbi, i chwali

  Najdbalej

  Dionizową moc!…

  Hejże ku mnie

  115

  Tłumnie, szumnie,

  Ty bachantek ciżbo mnoga,

  Coś szumnego tutaj boga,

  Którego sam spłodził bóg,

  Od górzystej Frygii dróg

  120

  Do helleńskich wiodła smug!…

  *

  PoródJakżeż ci on ujrzał świat? —

  Znosząc strasznych bólów siła,

  Rodzica go poroniła,

  Gdy Zeus z swym piorunem spadł.

  125

  I przerażona

  Wraz skona

  Pod razem strasznego gromu.

  Lecz z zmarłej domu

  Położnej

  130

  Kronida[5] Zeus go zabierze

  I w biodrze,

  Przeszczodrze

  Obwiódłszy je złotem, by Herze

  Sprzed ócz[6] go usunąć, ostrożny,

  135

  Zamyka dziecię

  I, wiecie,

  Gdy Mojry porodu czas

  Wydzwoniły,

  Gromosiły[7]

  140

  Zrodził bóstwo, co na czole

  Pokazało rogi wole

  Oraz wieniec, splecion z żmij:

  Stąd, Menado, zbrojna w kij[8],

  Z wężów sobie warkocz wij!…

  *

  145

  Tebański grodzie mój,

  Ojczyste gniazdo Semeli!

  Święto, RadośćNiech się, kto żyw jest, weseli!

  W bluszczu leśnego zwój

  Każdy swe czoło strój!

  150

  Strójcie się, strójcie się w kwiaty,

  W powój, zielenią bogaty,

  W gałęzie dębu czy jodłę

  Na Bacha wesołą modłę!

  Skóry zarzućcie jelenie

  155

  Na białe z wełny odzienie.

  Swawolne chwyciwszy pręty,

  Święćcie obyczaj święty,

  A wnet, za wami w ślad,

  Ruszy się cały świat,

  160

  W tan się on puści, w tan,

  I ten nasz szumny pan

  Do gór powiedzie, do gór

  Swój rozpasany chór,

  Tam czeka już gawiedź radosna,

  165

  Od płochy[9] wygżona[10] i krosna

  Przez Dionizosa-boga!

  *

  Kuretów[11] schronie, hej!

  Zeusa prześwięta kolebo,

  O Kreto, skąd się pod niebo

  170

  Z leśnych unosił kniej

  Wrzask Korybantów[12], rej

  Wiodących w bożej uciesze!

  Wszakże ci ongi ich rzesze,

  Strojne w szyszaku trzy kity,

  175

  O, ten nasz skórą obity

  Krąg[13] wynalazły i świetnie

  Frygijskie, łagodne fletnie,

  Dźwięk ich przesłodki, przemiły,

  Z jego rozhukiem spoiły!

  180

  Do Rhei-macierzy rąk

  Bębenny dały krąg,

  Ażeby głośniej brzmiał

  Święty bachijski szał.

  Od niej Satyrów tłum

  185

  Wziął go na huk i szum

  W to uroczyste trzechlecie,

  Którym się cieszy na świecie

  Władca nasz Dionizos.

  *

  O, jakiż słodki, rozkoszny to żar,

  190

  Gdy, górski rzuciwszy jar —

  Kiedy ze skalnej krawędzi

  W doliny nasz orszak boży

  Pędzi —

  Kiedy ta rzesza rozwiozła,

  195

  Spragniona wrzącej krwi kozła —

  Gdy w niej żywego mięsa głód się sroży,

  Kiedy jej pachnie krew,

  Do Frygii[14] czy Lidii gór

  W spłachciu z jelenich skór

  200

  Rwie się!

  A przed nią po polu, po lesie

  Hu! ha! krzyk Bacha się niesie!

  I wraz po dolinie, wyżynie

  Mleko strugami płynie

  205

  I wino płynie w bród,

  I płynie nektar-miód,

  I całą w okrąg błoń

  Syryjska napełnia woń!

  I Bachus żywiczne łuczywo

  210

  Wyciągnie z swej trzciny co żywo

  I, potrząsając ogniami,

  Tumani swój orszak i mami,

  Do tańców-łamańców

  Rwie

  215

  W lot!

  I głosy w niebiosy

  Śle —

  Swój zew,

  Swe wrzaski hukliwe

  220

  Na niwę

  Rozlewa.

  I bujne swe włosy,

  Kędziorów splot,

  Na wiater rozpuszcza, na wiew!

  225

  I leje się krzyków ulewa

  Po polu,

  Przez uroczyska

  Kniej:

  «Hej! cudna kraso Tmolu,

  230

  Co szczerym złotem tryska,

  Bachantki moje, hej!

  O, wy bachantki me!

  Hu!

  Chodźcie tu! Chodźcie tu!

  235

  By, co tylko starczy tchu,

  W Dionizosa cześć

  Hymn rozgłośny wznieść!

  Oszalała w swej ochocie

  Przy straszliwym bębnów grzmocie

  240

  Oszalałe niech hejnały

  Pierś wyrzuca! Oszalały

  Chce ją słyszeć bóg!

  A frygijskiej, dzikiej burzy,

  Łagodząc jej huk,

  245

  Niechaj słodki dźwięk zawtórzy —

  Niech świętego fletu święta

  Płynie nuta i do gór

  W ten swój wtór

  Mych bachantek wiedzie chór!

  250

  I w te tropy,

  Wskroś przejęta,

  Wyrzucając chyże stopy,

  Jurna dziewka, jak źrebięta,

  Przy klaczy, swej matce, na łące

  255

  Skaczące,

  Pędzi za swoim bogiem…

  Na scenę wchodzi

  TEJREZJAS

  Przy bramie kto? Wywołać Agenora plemię,

  Kadmosa, co sydońską porzuciwszy ziemię,

  Basztami gród ten zjeżył, obwarował Teby.

  260

  Niech idzie kto i powie, że nie bez potrzeby

  Tejrezjasz chce z nim mówić. Wie, po co się jawię

  I w jakiej, stary z starszym, godziłem się sprawie:

  Wdziać na się skórę sarnią, tyrs pochwycić w dłonie

  I bluszczu latoroślą uwieńczyć swe skronie.

  Z domu wychodzi

  KADMOS

  265

  Poznałem właśnie głos twój, usłyszałem, panie,

  Mądrego iście męża przemądre wezwanie

  I, gotów, idę z wszystkim, co potrzeba będzie,

  Ażeby według sił swych w świątecznym obrzędzie

  Wziąć udział i przyczynić się do pomnożenia

  270

  Czci syna mojej córki, co jest dla plemienia

  Ludzkiego na świat posłan jako bóg. Więc powiedz,

  Gdzie tańczyć mam, na jaki zwrócić się manowiec

  I siwą wstrząsać głową. Starszemu ty stary

  Przewodzić chciej, boś mędrzec. A ja tu bez miary

  275

  Bluszczowym będę prętem bił o ziem, zapomnę,

  Że starość mi pisana…

  TEJREZJAS

  I ja też ogromne

  Mam chęci! Odmłodniałem i do pląsów stanę.

  KADMOS

  Na wozie brać się w góry? Czy to jest wskazane?

  TEJREZJAS

  280

  Nie! Mniej byśmy tak bożą uczcili wszechwładzę!

  KADMOS

  Więc ja cię tam, człek stary, starca poprowadzę.

  TEJREZJAS

  Sam bóg nam dzisiaj drogę bez trudu pokaże.

  KADMOS

  Czy miasto weźmie udział w tym bachanckim żarze?

  TEJREZJAS

  My jedni mamy rozum, innym on nie służy.

  KADMOS

  285

  Więc chwyć się mojej ręki, po co zwlekać dłużej?

  TEJREZJAS

  A ty na mym ramieniu oprzyj się i w drogę.

  KADMOS

  Śmiertelny człek, bogami gardzić ja nie mogę.

  TEJREZJAS

  Tu na nic mędrkowanie! Wszelkie z niebem kwasy[15]

  Daremne. Wiary ojców, którą po te czasy

  290

  Przez wieki nam przodkowie nasi przekazali,

  Nie zniszczy nikt, jej ustaw żaden mózg nie zwali,

  Choć pomysł najbystrzejszy znajdzie człek w swej głowie.

  Być może: «jesteś stary», tak niejeden powie,

  Lecz ja się tego wcale nie wstydzę, ja w bluszcze

  295

  Przystroję skroń i w pląsy serdecznie się puszczę.

  Bóg przecież nie przepisał, kto ma iść w zawody

  Bachanckie: człowiek stary, czy też tylko młody.

  Od wszystkich czci on żąda i nie z lat jedynie,

  Nie z liczby ich cześć większa dlań lub mniejsza płynie.

  KADMOS

  300

  Ponieważ dnia bożego nie widzisz, więc ja się

  Podaję za proroka, mój Teirezjasie[16].

  I powiem ci, co widzą tej chwili me oczy:

  Pospiesznie oto Penthej w stronę zamku kroczy,

  Mój wnuk, ten Echionida[17], któremu oddałem

  305

  Swe berło. Cóż mi powie? Jest jak zdjęty szałem!

  Na scenę wchodzi

  PENTHEUS

  Bawiłem poza domem, powracam do kraju

  I słyszę o złym, nowym w tym mieście zwyczaju.

  Niewiasty oto nasze porzuciły domy

  I, niby szał udając, przepełne oskomy[18],

  310

  W lesistych rozłożyły się górach, pląsami

  Nowego wielbiąc boga — kim on między nami

  Być może — Dionizosa. Są pijackie dzbany,

  Co chwila ta lub owa w chuci rozpasanej

  W ustronne znika miejsce, mężczyznom dogadza.

  315

  To znaczy: pod pozorem, że bożego władza

  Natchnienia je porywa, niecne białogłowy

  Dla Bacha i Kiprydy[19] mają czas gotowy.

  Ile ich pochwycono, każda ma już pęta

  I w miejskim jest więzieniu uczciwie zamknięta.

  320

  Na te, co jeszcze w górach, urządzę obławę —

  Pochwycić każę Ino i matkę Agawę

  Co mnie Echionowi zrodziła i, dalej,

  Nic tutaj Antonoi również nie ocali,

  Rodzicy Aktajona[20]! W żelazne je dyby

  325

  Zakuwszy, wnet odwiodę od bachanckiej chyby.

  Podobno miał z lidyjskiej przybyć tutaj ziemi

  Czarownik jakiś, oszust z oczami ciemnemi

  O słodkiej barwie wina; jak u Afrodity.

  Włos jasny ma, utrefion, w śliczne pukle zwity.

  330

  Z dziewkami on młodymi, ten młodzieniec chwacki,

  Przepędza dnie i noce pod pozorem schadzki

  Świątecznej na cześć bogów. Jeśli pod tym dachem

  Pochwycę go, doprawdy! nie ujdzie li z strachem!

  Przestanie on mi stukać o ziemię tyrsosem

  335

  I tłumić[21] się po świecie z tym rozwianym włosem,

  Gdy łeb mu od tułowia oddzielę! Zbyt szczodrze

  Mieni się Dionizosem-bogiem i że w biodrze

  Zeusowem był zamknięty, jakkolwiek rzecz znana

  Iż z matką padł od ciosu gromowego pana,

  340

  Iż zginął od pioruna, gdy ta zaślubiny

  Z Zeusem wymyśliła!… Czyż za takie winy

  Nie warto go powiesić? Jak on śmie w ten sposób

  Natrząsać się swą butą z wszelkich ludzkich osób,

  Ten przybysz, kimbykolwiek był!… Lecz nowe cuda

  345

  Przed sobą mam! Tejrezjas, wieszczek, nakrył uda

  Skórkami jelenimi, a tu — widok rzadki!

  Trzymajcie mnie, bo pęknę ze śmiechu!… mej matki

  Rodziciel z tyrsem w ręku szaleje! Zaiste!

  Człek straci rozum, patrząc na to oczywiste

  350

  Błazeństwo! Co? Nie puścisz z ręki tego pręta?

  Nie praśniesz tego bluszczu? Rzecz to niepojęta,

  Ty, ojcze mojej matki!… Czyje to znów baje?

  Teirezjasa pewnie?… Czy się tobie zdaje,

  Że, boga wprowadzając nowego wśród ludzi,

  355

  Zysk nowy z wróżb mieć będziesz? Że ich znowu złudzi

  Twój ogień, czy lot ptaków? Tylko włos twój siwy

  Wstrzymuje mnie, że za ten obrzęd niegodziwy

  Nie każę z bachantkami wrzucić cię do kaźni!

  Obrządek to nicpotem[22], sam on siebie błaźni,

  360

  Jeżeli się podwika[23] spija przy biesiadzie.

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Ach! Cóż to za bezbożnik! Niebu ty na zdradzie

  I plemieniu Kadmosa, który rzucił w ziemię

  Na mężów siew[24], ty, ojca Echiona plemię!

  TEJREZJAS

  Gdy wątek mądry człowiek znalazł do przemowy,

  365

  Nie sztuka być wymownym. Język masz gotowy,

  Obrotny, zdałoby się, że jakiś mądrala

  Przemawia, lecz rozsądku twego nie zachwala

  Ten sposób. Mąż zuchwały, pyskaty, a duży

  Co do swojego stanu, jeśli mu nie służy

  370

  Rozsądek, złym doradcą będzie swego grodu.

  Ten nowy bóg, z którego szydzisz bez powodu,

  W Helladzie takie miejsce zajmie niepoślednie,

  Że brak mi na to słowa! WinoDwie są rzeczy przednie

  Na świecie — wiedz to, synu: Demeter, to znaczy

  375

  Mać-ziemia, bo tak zwij ją, albo tak, jak raczy

  Twa wola. Suchą strawą karmi ludzi ona,

  Zaś ten wynalazł płynny sok winnego grona;

  Na rzecz całkiem przeciwną wpadł ów syn Semeli

  I ludziom podał środek, który ich weseli,

  380

  Rozgrzewa serca biednych, uśmierza ich troski,

  Zaciera pamięć dziennych mozołów i boski

  Sprowadza sen — pokrótce mówiąc, dobry trunek

  Zgotował człowiekowi na wszelki frasunek.

  Ba, nawet samym bogom leje się w ofierze

  385

  To bóstwo... Ciebie, widzę, pusty śmiech tu bierze,

  Iż Zeus go zamknął w biodrze. Ja ci to wyjaśnię.

  Pokażę ci, że sens jest w tej powieści właśnie:

  Gdy Zeus go uratował z ognia swego gromu,

  Wziął z sobą go na Olimp, by w niebiańskim domu

  390

  Pomieścić swą latorośl, przecież Hera w złości

  Wyrzucić chciała dziecię z bożych wysokości.

  I Zeus, jako że bogiem jest, miał środek na to:

  Z powietrza przejrzystego, które tak bogato

  Okrąża naszą ziemię, jakąś cząstkę zrywa

  395

  I postać z niej stworzywszy, która była żywa

  Z pozoru, da ją Herze, by jej gniew uśmierzyć,

  Dionizosa zaś ukrył. I lud począł wierzyć.

  To z owym pomieszawszy, jak to nieraz szczodrze

  Zwykł czynić, że swe dziecko Zeus donosił w biodrze

  400

  To bóstwo jest i wieszczem, opętanie bowiem

  Bachijskie i natchnienie wieszcze — to ci powiem —

  Z wspólnego płyną źródła — szał mają proroczy;

  Bo kogo, mówię, bóg ten przeniknie, ten zoczy

  Przed sobą i obwieści nam przyszłość. I z wojną

  405

  Jest również w jakimś związku to bóstwo; wszak zbrojną

  Rozprasza nieraz ciżbę niewymowna trwoga,

  Nim chwycił broń przeciwnik. I to dziełem boga —

  Od Dionizosa idzie szał lęku! O, jeszcze

  Wśród skał delfickich ujrzysz ono bóstwo wieszcze,

  410

  Jak w blasku swej pochodni będzie brał dwie turnie,

  Tyrsosem potrząsając, niosący się górnie

  Ten możny pan Hellady! Przeto, Pentheusie,

  Nie dawajże się dumnej porywać pokusie

  I nie myśl, że kto królem, ten jest wszystkim w świecie!

  415

  A jeśliś tego zdania, a zdanie to przecie

  Jest fałszem, ty za mędrca się nie miej! W swe kraje

  Nowego przyjmij boga i jego zwyczaje:

  Ofiary i obiaty składaj mu, swe czoło

  Wieńcz bluszczem i w bachijskie rad pospieszaj koło.

  420

  Cnota, Miłość spełniona, ŚwiętoNie Dionizosa rzeczą, wierzaj, uczyć sromu

  Niewiasty, gdy Kipryda[25] zagości w ich domu.

  Wstydliwość zawsze bywa wrodzoną i szały

  Bachijskie jeszcze żadnej z nich nie zepsowały,

  Jeżeli były skromne z natury. Należy

  425

  Pamiętać o tym zawsze! A gdy do twych dźwierzy[26]

  Tłum ciśnie się, Pentheju, gdy twoje nazwisko

  Rozbrzmiewa naokoło z daleka i blisko,

  Czyż ty się nie radujesz? Więc i on się cieszy,

  Tak mniemam, gdy się spotka z czcią u ludzkiej rzeszy.

  430

  Więc ja, a ze mną Kadmos, z którego tak szydzisz,

  Pójdziemy dzisiaj w pląsy: ty nam nie obrzydzisz

  Ni bluszczu, ani tańca, choć siwa z nas para!

  Nie myślę walczyć z bogiem, choć mnie pchnąć się stara

  Do tego twa namowa!… Szalejesz, człowieku!

  435

  Nic ciebie nie uleczy, choć nie ujdziesz leku!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  (do Tejrezjasa)

  W Fojbosie[27] słowa twoje nie obudzą wstrętu,

  Bożego Rozwichrzeńca choć folgujesz świętu.

  KADMOS

  Syneczku mój! Tejrezjas dobreć dał przestrogi!

  Bądź z nami i zakonu[28] nie opuszczaj drogi.

  440

  Dziś skrzydła cię ponoszą i, jakkolwiek sądzisz,

  Że rozum masz, w rozumie swoim wielce błądzisz.

  Jeśli on nie jest bogiem, jak pleciesz, wmów w siebie

  I krztynę pięknie pokłam, że nim jest — w potrzebie

  Wszak warto się połudzić: Bóg to, choć Semele

  445

  Zrodziła go, świat mówi. I owszem, stąd wiele

  Zaszczytu spada dzisiaj na nasz ród! A, proszę,

  Pamiętaj, jakie sobie zgotował rozkosze

  Aktajon[29]! Toć psy własne, które sam wychował,

  Rozdarły go na strzępy, bo wrzeszczał do pował

  450

  Niebieskich w swojej pysze, że w myśliwskiej sztuce

  Bieglejszy, niż Artemis[30]. Ażebyś nauce

  Tej samej dziś nie uległ, bluszczem uwieńcz czoło,

  Naszego uczcij boga, w nasze pospiesz koło.

  KaraPENTHEUS

  Precz z ręką tą! Idź, szalej, ile masz ochoty,

  455

  Lecz o mnie nie obcieraj tej swojej głupoty.

  A mistrz twój, nauczyciel tej błazeńskiej nędzy,

  Ten będzie miał się z pyszna!… (Do służby:)

  Niechże mi co prędzej

  Pobiegnie kto do domu tego oto kpiarza,

  460

  O, tam, gdzie ten nasz wieszczek na lot ptaków zważa,

  Uczciwym niech mu drągiem wszystko, jeśli łaska,

  Połamie, pogruchoce, pobije, potrzaska!

  Niech wszystko mu wywróci do góry nogami,

  Niech bindy księże z wiatrem mu puści! Nie zmami

  465

  Nikogo już ten szalbierz! Będzie miał za swoje —

  Najlepsza to jest kara, o to się nie boję!

  Wy idźcie na przeszpiegi! Włócząc się po mieście,

  Ujrzycie może dudka, włóczęgę, niewieście

  Podobniejszego raczej, co w niewiasty wpaja

  470

  Nieznaną dotąd sprośność! Schwyćcie mi hultaja,

  Porubstwo szerzącego, spętać, przywieść do mnie,

  Na śmierć ukamienować! Gorzko to ogromnie —

  Przekona się — w mych Tebach siać bachantek szały!

  TEJREZJAS

  Zuchwalcze! Sam ty nie wiesz, co mówisz! O, mały

  475

  Tyś zawsze miewał rozum, lecz dziś go już do cna

  Straciłeś! Chodź, Kadmosie! Może i owocna

  Modlitwa nasza będzie za twojego wnuka,

  Jakkolwiek nazbyt czelnie[31] guza sobie szuka,

  I za to miasto nasze, ażeby bóg na nie

  480

  Jakiego zła nie zesłał. Teraz ze mną, panie,

  Z bluszczowym prętem w ręku! Wspierajmy się wzajem,

  Ty mnie, a ja zaś ciebie. Nie żadnym to rajem

  Tak w drodze paść dwom starcom! Wstyd! Lecz mniejsza o to!

  Bachowi, Zeusowemu dziecku, służ, ochoto!

  485

  Bodajby dom twój, Kadmie, nie doznał strapienia

  Przez tego utrapieńca[32]. Nie z jasnowidzenia

  To mówię, jeno z rzeczy, tak, jak jest! Rozpęta

  Twój Penthej zło, gdyż głupcom w głupocie przynęta!

  (Wychodzą.)

  CHÓR

  O zbożności boska ty,

  490

  Co nad ziemski wzlatasz łan

  Na złocistym skrzydle swym!

  Słyszysz, jak niezbożnym tchem

  Penthej, z zgubnej pychy znan,

  Szumnego nam boga lży?

  495

  O, tego syna Semeli,

  Który się pierwszy weseli,

  Który jest zawsze na przedzie

  Przy bogów radosnej,

  Strojnej w zieleń wiosny

  500

  Biesiedzie.

  Albowiem dobrze się wiedzie

  Na świecie,

  Kiedy przy flecie

  Taneczne pląsają grona,

  505

  Gdy dusza, od troski zwolniona,

  Snać[33] kona

  Z radości —

  Kiedy niebiańskich ucztujących gości

  Wrzący rozpali sok,

  510

  Z winnych wyciśnion tłok —

  Kiedy wśród ludzi, zdobnych w bluszczu wian,

  I puchar krąży, i dzban,

  Gdy jego władza

  Sen na powieki sprowadza.

  *

  515

  PychaCo wędzidła nie chciał znać,

  Sprośny język, już on szczezł!

  Człek zbrodniczy, czelny człek,

  Co wyrzuca bluźnierstw stek,

  Rychło smutny znajdzie kres.

  520

  Za to skromna, cicha brać,

  Co, żyjąc zawsze roztropnie,

  Przenigdy prawa nie kopnie,

  Ta w łasce żyje dużej:

  Nie uderzy srogi

  525

  Grom w jej domu progi,

  Nie zburzy!

  Boć przecie widzą z swej stróży

  Niebiosów[34]

  Ci naszych losów

  530

  Szafarze, choć tak z daleka,

  Wszelakie czyny człowieka!

  I rzeka

  Rozumu

  Nie zawsze będzie rozumem! Wśród tłumu

  535

  Śmiertelnych ciał

  Bóg żyć nam krótko dał.

  Kto zbyt się górnie pnie, ten nie wie snać,

  Co daje mu Ziemia-mać!

  Tylko szaleniec

  540

  Po taki tu sięga wieniec!

  *

  Na Cypru podążyć mi brzeg,

  Na Afrodyty ostrowie,

  Gdzie słodcy miłości bożkowie

  Czarami ludzi tumanią,

  545

  Być mi po wiek!

  Albo podążyć mi na nią,

  Na oną ziemię stu rzek,

  Które swą rosą

  Owoce niosą

  550

  Łanom, ginącym w spiekocie!…

  Na pierydzkie mnie płoski,

  Błyszczące w słonecznem złocie,

  Do stóp Olimpu, gdzie Muzy

  Niebiosów blisko

  555

  Swe zbudowały siedlisko,

  Wiedź, Rozwichrzeńcze ty boski!

  Radosnych okrzyków śluzy

  Wraz ze mną rzuć —

  Szumny, szumiący tyś bóg —

  560

  Na ten rozkoszny smug!

  Tam są Charyty, tam tężna jest Chuć,

  Tam orgii bachijskich zakon!

  *

  Zeusowa latorośl, nasz król,

  Lubi ucztować przy winie,

  565

  Kocha Pokoju boginię,

  Pomnożycielkę narodu,

  Tę krasę pól,

  Ludzi chroniącą od głodu!

  Wszelkiego człeka on ból

  570

  Słodkim napojem,

  Rozkoszy zdrojem

  Uśmierza! Rad ci on raczy

  Tym życiodajnym pucharem

  I biedny lud, i bogaczy.

  575

  Lecz temu wieści on zgubę,

  Kto z chmurnym czołem

  Nie zechce w gronie wesołem[35]

  Bawić się uciech bezmiarem

  W te jasne dnie i w te lube,

  580

  Przytulne noce! Hej!

  Precz z mądralami, precz!

  Dobra jedynie jest rzecz,

  Którą uprawia lud w mądrości swej —

  I ja sobie ją cenię!

  Związanego prowadząc Dionizosa, na scenę wchodzi

  SŁUGA

  585

  Pentheju! Już jesteśmy! Jest i łup gotowy,

  Po który nas wysłałeś. Niedaremne łowy!

  Lecz zwierz to oswojony, żadnym nas kłopotem

  Bynajmniej nie obarczył, ani myślał o tem[36],

  Ażeby nam się wymknąć, owszem najłaskawiej

  590

  Dał ręce sobie związać, rzekłbyś, że się bawi,

  Bo nie zbladł, bo na liczku nie stracił rumieńca,

  Bo śmiał się, gdyśmy mieli odprowadzać jeńca,

  Bo w miejscu stał, tę naszą ułatwiając pracę.

  Więc mówię mu pokornie: «Przybyszu! Niech stracę,

  595

  Lecz powiem ci, że brać cię nie mam żadnej chęci,

  Jednakże Penthej kazał, niech się przeto święci

  Ta wola mego pana…» A one kobiety,

  Coś zgonił je i spętał, i zamknął, o rety!

  Uciekły precz z furdygi[37] na łęgi, do lasa,

  600

  Gdzie cała ich gromada i huka, i hasa

  Na cześć szumnego boga! Z nóg im spadły dyby

  I wszystkie drzwi i zamki, mówię to bez chyby,

  Otwarły się, choć ręka ludzka ich nie tknęła.

  Takie to w naszych Tebach cuda, takie dzieła

  605

  Ot! człowiek ten dziś spełnia. Co tu czynić dalej,

  Już twoja to jest sprawa, my swoje zdziałali.

  PENTHEUS

  Rozwiązać mu te ręce! Bo jestem ostatni,

  Ażeby mógł się dzisiaj wymknąć z naszej matni —

  Nie! rady temu nie da!… UrodaJuści liczko twoje

  610

  Gładziuchne! Jak stworzone dla podwik! Gdyż stoję

  Przy prawdzie, żeś się dla nich przywlókł w nasze Teby!

  Kędziorki arcydługie, chyba nie z potrzeby

  Boiska tak się pięknie wydłużyły tobie,

  Falując wokół szyi w ponętnej ozdobie.

  615

  I cera arcybiała, nie z słońca promieni

  Zbielała ci gorących, jeno w chłodnej cieni[38]

  Snać myślisz Afrodytę przesadzić w piękności!

  Lecz naprzód mów, co zacz ty, kto tu przyszedł w gości?

  DIONIZOS

  Nie trzeba samochwalby! Odpowiedź nie trudna:

  620

  Wiesz może, gdzie jest Tmolu okolica cudna?

  PENTHEUS

  Wiem, owszem, miasto Sardes otacza dokoła.

  DIONIZOS

  Ja stamtąd, ma ojczyzna to Lidia[39] wesoła.

  PENTHEUS

  Wprowadzasz nowy obrzęd, któż to ciebie zmusza?

  DIONIZOS

  Dionizos mi nakazał, latorośl Zeusza[40].

  PENTHEUS

  625

  Więc Zeus tam jakiś nowy bóstwa nowe tworzy?

  DIONIZOS

  Nie! Ten, który z Semelą obcował, król boży!

  PENTHEUS

  Czy we śnie ci nakazał, czyli[41] też na jawie?

  DIONIZOS

  Twarz w twarz mi on polecił służyć świętej sprawie.

  PENTHEUS

  TajemnicaA na czymże polega istota obrządku?

  DIONIZOS

  630

  Człek niewtajemniczony nie śmie znać jej wątku.

  PENTHEUS

  Jest jaka na obrządku tym korzyść oparta?

  DIONIZOS

  Nie wolnoć tego wiedzieć, choć rzecz wiedzy warta.

  PENTHEUS

  Wykręcasz mi się chytrze, a mnie świerzbią uszy.

  DIONIZOS

  Bachijskie tajemnice nie dla grzesznej duszy.

  PENTHEUS

  635

  Widziałeś, mówisz, Zeusa. Jakżeż on wyglądał?

  DIONIZOS

  Jak chciał, a nie bynajmniej, jakbym ja pożądał.

  PENTHEUS

  I znowu się wywijasz! Któż za to co kupi?!

  DIONIZOS

  Ktoś mądry dla głupiego zawsze będzie głupi.

  PENTHEUS

  Czyś naprzód do nas przybył tu z orgiami swemi?

  DIONIZOS

  640

  Obchodzą je we wszystkiej niehelleńskiej ziemi.

  PENTHEUS

  Mniej mają snać rozumu, niźli nasze kraje.

  DIONIZOS

  W tym względzie chyba więcej. Inne tam zwyczaje.

  PENTHEUS

  Czy za dnia się to wszystko odbywa, czy w nocy?

  DIONIZOS

  Przeważnie w nocy, mroki mają więcej mocy.

  PENTHEUS

  645

  Dla kobiet niebezpieczna to pora i zdrożna.

  DIONIZOS

  Sposobność dla zdrożności i w dzień znaleźć można.

  PENTHEUS

  O, gorzko mi zapłacisz za swoje wykręty!

  DIONIZOS

  A ty za swą głupotę, za swój szał nieświęty!

  PENTHEUS

  O, ćwik[42] i frant[43] ten Bachus, a czelny bez miary!

  DIONIZOS

  650

  Czym myślisz mi dogodzić? Jakie zadać kary?

  PENTHEUS

  Nasamprzód[44] tej cię bujnej pozbawię czupryny.

  DIONIZOS

  Nie tykaj! Prawo do niej ma li[45] bóg jedyny.

  PENTHEUS

  A potem tyrs ten oddasz, który dzierżysz w dłoni.

  DIONIZOS

  Sam wydrzyj Dionizosa własność! Niech się broni!

  PENTHEUS

  655

  A potem ot! do ciupy każę zamknąć ciebie.

  DIONIZOS

  Jeżeli ja tak zechcę, bóg z ciupy wygrzebie.

  PENTHEUS

  Popróbuj go wywołać spośród twej czeredy!

  DIONIZOS

  On przy mnie tu jest blisko, widzi moje biedy.

  PENTHEUS

  Gdzie? Gdzie? On swym widokiem oczu mych nie darzy!

  DIONIZOS

  660

  Lecz moje! Niewidzialny jest on dla zbrodniarzy!

  PENTHEUS

  Hej! Bierz go! Szydzi ze mnie i z Teb! Bierz go! Okuj!

  DIONIZOS

  Roztropny, nieroztropnym mówię: dajcie spokój!

  PENTHEUS

  A ja powiadam: bierz go! Ja tu większy przecie.

  DIONIZOS

  Sam nie wiesz, co poczynasz i kim ty na świecie!

  PENTHEUS

  665

  Penthejem, Echiona synem i Agawy.

  DIONIZOS

  Twe imię już wskazuje, że dla cię łaskawy

  Nie będzie los.

  PENTHEUS

  Hej! Precz z nim! A przy końskim żłobie

  Przywiązać go, by w cieniu mógł zatańczyć sobie!

  670

  Zaś te (Wskazuje na Chór), któreś tu przywiódł, uczestniczki zbrodni,

  Wysprzedam, albo, jeśli będzie mi dogodniej,

  Od bębna odzwyczaję i — to nie przelewki! —

  Do krosien je przystawię, jako proste dziewki.

  DIONIZOS

  Idę… A juści tego znosić ja nie muszę,

  675

  Do czego mnie nie zmuszą. Lecz za te katusze,

  Za szyd[46] ten sam Dionizos dobrze ci zapłaci.

  Zaprzeczać chcesz istocie tej bożej postaci,

  Więc będziesz musiał cierpieć! Mówiąc najwyraźniej:

  Krzywdzący mnie, ty boga zamykasz w swej kaźni!

  CHÓR

  680

  Acheloa córko, słysz!

  Ty dziewicza Dirko święta!

  Dobrze o tym świat pamięta,

  Jakeś ongi w fal objęcia

  Zamykała kształt dziecięcia —

  685

  W uścisk wód —

  Gdy je rodzic jego, bóg,

  Z wieczystego ognia smug

  Jednym tchem

  Uratował, w biodrze swem

  690

  Zamykając boży płód!

  Rzekł mu wtedy:

  «Od tej biedy,

  Od tej klęski

  Zwoli[47] cię mój żywot męski,

  695

  Dithyrambie, wstąpże weń —

  Pod tym bowiem Bacha mianem

  Ma być w Tebach odtąd znanem

  Twe istnienie!»

  Dziś mnie ty usuwasz w cień,

  700

  Dziś mną gardzisz, Dirko luba,

  Dziś za ziemi swojej krańce

  Precz mnie pędzisz i me tańce,

  Moje bluszcze i mój pręt.

  Na co ci ta moja zguba?

  705

  Skąd ci wziął się dziś ten wstręt?

  Czemu mnie twa ręka żenie[48]

  Z twoich granic precz, ach! precz?

  O, na jagód winnych ciecz,

  Na Dionizosa słodki płyn,

  710

  Jeszczeć Bromios[49], boży syn,

  Będzie ci przedrogi!

  *

  Co za złość to, co za złość!

  Jakżeż mi się strasznie mroczy

  Ten ze siejby zrodzon smoczej

  715

  Król Pentheus[50], Echiona,

  Syna ziemi, krew rodzona!

  Snać nie ludzki to jest twór,

  Jeno potwór, jeno dziw,

  Jakby nie był z ziemskich niw!

  720

  Czym dlań bóg?

  Nieb krwiożerczy to jest wróg!

  On niebawem

  W złu swem krwawem

  Bez ochyby

  725

  I mnie każe zakuć w dyby,

  Tak nim szarpie sroga chuć!

  Już mojego wodzireja

  Więzi w domu tym Pentheja

  Zmrok ponury.

  730

  Zwróćże dziś swe oczy, zwróć,

  Dionizosie, synu boży,

  W jakiej twoi dziś prorocy

  Przeokrutnej są przemocy!

  Zjaw się ku nam dzisiaj, zjaw,

  735

  Bo niedola dziś się sroży,

  Chce nas zbawić[51] naszych praw!

  Z olimpijskiej przybądź góry,

  Ty, co w ręku dzierżysz kij

  Złotooki! Oto żmij,

  740

  Oto jest ten straszny smok,

  Co wyniszczyć chce nasz tłok!

  Ukróć jego pychę!

  *

  Zali na Nysie, gdzie pośród swych leż

  Mnogi się gnieździ zwierz,

  745

  Odprawiasz swe korowody,

  Nasz Dionizosie młody?

  A może kipi twój szał

  Pośród koryckich skał?

  Lub też w Olimpu komorach,

  750

  Skrytych w cienistych borach,

  Gdzie Orfeusza zew,

  Lutni czarowny ton,

  Ze wszystkich przynaglił stron

  Zielone kłody

  755

  Drzew

  I zwierza wszelaki płód,

  Że je za sobą wiódł,

  Że wszystkie za nim szły,

  Dźwięcznymi wabione tchy?!

  760

  O pierydzka kraino!

  A ino ci patrzeć, a ino,

  Jak stanie na twojej glebie

  Ten szumny nasz pan, czczący ciebie!

  Jak na bachantek czele

  765

  Zjawi się tutaj, wesele

  Niosąc rozkoszne — o haj!

  Menady prowadząc swoje

  Przez Aksiosa[52] zdroje,

  Przez Lydiasa[53] brody

  770

  Spłynie w ten kraj!

  Swe tu skieruje kroki

  Przez rwiste,

  Szkliste

  Potoki,

  775

  Go, niby dobrzy rodzice,

  Żywią i rzeźwią ziemice —

  Tak mi mówiono —

  Te pono

  Wielce bogate w konie,

  780

  Nie zwiędłe nigdy błonie!…

  Z wewnątrz woła

  DIONIZOS

  O haj! O haj!

  O słysz mnie, znaj!

  Bachantek chór!

  A gdzież twój wtór?!

  785

  Słysz! Znaj!

  O haj!…

  JEDNA Z CHÓRU

  Cóż to? cóż? Skąd ten głos, tak mi znan?!

  Czyż mnie woła szumny pan?

  DIONIZOS

  Haj! O haj! Znów wołam, znów!

  790

  Chów Semeli, Zeusa chów!

  DRUGA Z CHÓRU

  O haj! O haj! O panie wielki!

  Twoje czcicielki

  Proszą cię, szumny ty boże,

  Byś się pojawił w ich zborze!…

  INNA Z CHÓRU

  795

  Sza! moje druhy! Ziemia się porusza!

  Ach! Ach!

  Ten Pentheusza

  Królewski gmach

  W proch się rozpada, w kupy

  800

  Gruzu i złomu!

  INNA Z CHÓRU

  Dioniz jest w jego domu!

  Cześć mu oddajcie modłami!

  CHÓR

  Już oddajemy!

  JEDNA Z CHÓRU

  Przed nami

  805

  Kamienne pękają słupy

  Niebawem spod tego dachu

  Głos się tryumfu, nie strachu,

  Podniesie z warg!

  DIONIZOS

  (z wewnątrz)

  Rozniećcie, rozniećcie się godnie,

  810

  Gromu ogniste pochodnie!

  Spalże mi, spalże mi do cna

  Dom ten, o iskro ty mocna!

  INNA Z CHÓRU

  Ach! ach!

  Zali nie widzisz — strach! —

  815

  Jak się ten płomień ścieli

  Nad świętym grobem Semeli?

  Pożar to, łuna

  Z Zeusowego pioruna,

  Który pozostał po niej,

  820

  Kiedy ją gromem z swej dłoni

  Uśmiercał możny Bóg!

  Zginaćże, zginać kolana!

  Nie szczędzić trzęsących się nóg!

  Rzucać na ziemię, na ziemię

  825

  To ciała przechwiejne brzemię,

  Bo oto już ku nam, Menady,

  Po zgliszczach i gruzach nasz włady

  Zbliża się, zbliża pan!

  Z ruin płonącego pałacu wychodzi

  DIONIZOS

  Cudzoziemskie wy niewiasty! A więc taka trwoga trwóg

  830

  O tę ziemię was rzuciła, powaliła z drżących nóg?!

  Snać dlatego, tak się zdaje, że czułyście, jak ten gmach

  Penthejowy w gruz rozrzucał, jak go w pył rozkruszał Bach!

  Teraz wstańcie! Wypogódźcie przerażoną, bladą twarz!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Ty w bachanckich korowodach najprzedniejszy wodzu nasz!

  835

  Jak ja rada, widząc ciebie, w tej samotnej pustce, och!

  DIONIZOS

  Ogarnęło cię zwątpienie z oną chwilą, gdy mnie w loch

  Prowadzono, gdy mnie Penthej kazał zepchnąć w kaźni mrok!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Tak! Bo jeśli szwank byś poniósł, któż by mój prowadził krok?

  Ale powiedz, jak uszedłeś z tych więziennych łotra bram?

  DIONIZOS

  840

  Bez mozołu, bez wysiłku ocaliłem się ja sam.

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Jak to? Zali[54] cię nie spętał? Nie skrępował ci tych rąk?

  DIONIZOS

  I tu sobie pokpiwałem z jego trudów, z jego mąk —

  Zdało mu się, że mnie wiąże, że mnie w mocy swojej ma,

  Że dotyka mych się członków, lecz nadzieja była czcza!

  845

  Byka dopadł przy korycie, gdzie przytroczyć mnie on chciał,

  Jął kolana mi krępować i racice, jak na schwał!

  Tchu mu zbrakło, sapał, zgrzytał, z ciała potu ciekł mu zdrój,

  Wargi do krwi gryzł zębami! Nie wołałem doń: A stój!

  Jenom cicho siedział przy nim, patrząc na to. W tenże czas

  850

  Przybył Bachus, wstrząsnął domem, ciężki mu wymierzył raz,

  Z grobu matki swej wyrzucił płomienisty ognia słup!

  I Pentheus, zobaczywszy ten płonący święty grób,

  Mniemał, że mu dom się pali, że zniweczon jego próg,

  Jął się rzucać na wsze strony, tu i tam, i do swych sług

  855

  Począł krzyczeć na ratunek, Acheloa, widać, głąb

  Chciał wyczerpać: kto żyw tylko, pod zamkowy przybiegł zrąb —

  Nadaremnie! I on również, myśląc, że to płona[55] rzecz,

  Przestał bawić się ratunkiem, jeno goły chwycił miecz

  I do wnętrza wpadł. Snać bał się, że mu jeszcze mogę zbiec.

  860

  Wówczas Bromios, tak przypuszczam, gdy ten zaczął kłuć i siec

  W myśli, że tak mnie on siecze, podsunął mu twór ze mgieł:

  Wydało się Penthejowi, że mnie sobie wziął na kieł,

  A on w próżnię ciął przejrzystą! Nie dość, że go Bach tak zwiódł,

  Jeszcze on się stał dla niego sprawcą innych, wielkich szkód:

  865

  Pałac w gruzy mu rozsadził, w perzynę obrócił dom

  Z bólu, że mnie ujrzał w pętach, że mnie spotkał taki srom!

  I on upadł ze zmęczenia, rzucił płony miecz o ziem —

  On, śmiertelny, słaby człowiek, co w zuchwalstwie począł swem

  Toczyć walkę z samym bogiem! I spokojnie, jakby nic,

  870

  O Pentheja się nie troszcząc, ja u waszych staję lic.

  Lecz zda mi się, że to jego skrzypią kierpce — jakby szedł

  Tutaj do nas! O, zapewne, wnet on zjawi się tu, wnet!

  Ciekaw jestem, co też powie na to wszystko ten nasz gość?

  Choćby z złości on aż dyszał, ja wytrzymam jego złość.

  875

  Boć do tego, tak powiadam, każdy w życiu swoim dąż,

  Że łagodnym, powściągliwym winien być roztropny mąż.

  Wchodzi

  PENTHEUS

  Straszliwie mnie okpiono! Uciekł przybysz szczwany,

  Któregom w pętach rzucił we więzienne ściany.

  A niech go! Co ja widzę? Tyś tu?! Jaką drogę

  880

  Wybrałeś, by zbiec z lochu? Zrozumieć nie mogę!

  DIONIZOS

  Nie ruszaj się, daj spokój! Mówięć po przyjaźni!

  PENTHEUS

  Powtarzam: jak, spętany, uciekłeś z mej kaźni?

  DIONIZOS

  Azalim[56] ci nie mówił, że mnie ktoś odkupi?

  PENTHEUS

  Kto taki? O, w wykrętach nigdyś nie był głupi!

  DIONIZOS

  885

  Ten, który stworzył wino dla duszy człowieczej.

  PENTHEUS

  Dionizosa hańbisz, mówiąc takie rzeczy.

  DIONIZOS

  [Którego między sobą w tym tu grodzie mamy?][57]

  PENTHEUS

  Rozkażę zamknąć baszty, wszystkie wokół bramy.

  DIONIZOS

  Przez mury czyż nie mogą przejść mieszkańcy nieba?

  PENTHEUS

  890

  Mądralaś[58], o mądrala, lecz nie tam, gdzie trzeba!

  DIONIZOS

  Przeciwnie! Gdzie największa konieczność, tam w głowie

  Swą mądrość mam! Lecz słuchaj, co ci człek ten powie.

  Z gór właśnie ci przynosi jakowąś nowinę.

  Jawi się

  GONIEC

  Tebański władco, królu Pentheju! Przychodzę

  895

  Od szczytów Kithajronu, ośnieżonych srodze,

  Gdzie nigdy skrzącej bieli powłoka nie gaśnie.

  PENTHEUS

  A z jakąż ważną wieścią przychodzisz tu właśnie?

  GONIEC

  Bachantki zobaczywszy, co uszły z tej ziemi,

  Jak gdyby gzem pędzone, nóżkami białemi

  900

  Bez tchu wyrzucające, chcę, jeśli się uda,

  I tobie, i ludowi opowiedzieć cuda,

  Te wszystkie niesłychane ponad wyraz dziwy,

  Którymi napełniają kithajrońskie niwy.

  Lecz pragnę wprzód usłyszeć, jak mi się należy

  905

  Przemawiać: powściągliwie, czy też jak najszczerzej.

  Popędliwości twojej me serce się lęka

  I twego majestatu.

  PENTHEUS

  Nie bój się! Ma ręka

  Bynajmniej cię nie skrzywdzi. Im dziwniejsze rzeczy

  910

  Opowiesz o bachantkach, w tym większej ja pieczy

  Mieć będę tego franta. Najsroższa niech kara

  Na człeka dzisiaj spadnie, który tak się stara

  Przewracać mózgi kobiet rzemiosłem obrzydłem.

  GONIEC

  We wierchym[59] właśnie wchodził razem ze swym bydłem,

  915

  W godzinie, gdy już ziemia słońcem rozpalona.

  Wtem widzę tam! na hali trzy niewieście grona.

  Jednemu przewodziła Autonoe, wiecie,

  Drugiemu twoja matka Agawe, zaś trzecie

  Ku miejscu temu Ino przywiodła. Ujrzałem,

  920

  Iż wielkie utrudzenie owładło ich ciałem,

  Albowiem sen je zmorzył. Jedne z nich pod sosną

  O gałąź grzbiet oparły, a zaś drugie posną,

  Za pościel mając one listeczki dębowe.

  Leżały, obyczajnie przechyliwszy głowę,

  925

  A nie, jak ty powiadasz, pijane: Przy dzbanie

  I flecie nie hulały te czcigodne panie —

  To widać — aby potem cichej szukać w lesie

  Ustroni, dokąd miłość pożądliwa rwie się.

  I matka twa, stojąca wśród bachantek rzeszy,

  930

  Ryk bydła usłyszawszy, strasznie się ucieszy,

  Radosny wyda okrzyk, by zbudzić uśpione

  Niewiasty. I od razu zerwały się one

  Na nogi, sen z swych powiek spędziwszy głęboki.

  Skromności obyczajnej widok nad widoki!

  935

  Kobiety już podeszłe i dziewic gromada:

  Nasamprzód każda włos swój odgarnie, co spada

  Na białe im ramiona, a potem jelenie,

  Pstrokate porządkować rozpoczną odzienie,

  Jeśli się rozplatały gdzie węzły, a wreszcie

  940

  Wężami, liżącymi policzki niewieście,

  Przepaszą one skórki. A potem na ręce

  Sarniuki lub też wilczki wezmą i jarzęce[60]

  Z wezbranych jeszcze piersi dają ssać im mleko —

  Te, które po połogu jeszcze niedaleko,

  945

  Swe własne niemowlęta rzuciły. Wesoło

  Bluszczami i powojem uwieńczą swe czoło

  I liśćmi dębowymi, a jedna z gromady

  O skalną ścianę tyrsem uderzy. W te ślady

  Zdrój wody z niej wytrysnął. A zaś kiedy druga

  950

  Dotknęła zapaliczką ziemi, wina struga

  Spłynęła jej za boską przyczyną. Bez znoju,

  Gdy której się białego zachciało napoju,

  Świeżutkie miała mleko, rękami wątłemi

  Co nieco pogrzebawszy po powierzchni ziemi.

  955

  Miód spływał przeobficie z tyrsosowej laski.

  Ach! gdybyś ty był widział te oznaki łaski,

  Pomodliłbyś się bóstwu, któremu dziś wzgardę

  Niewczesną okazuje twoje serce twarde.

  Zeszliśmy się więc owiec i wołów pasterze,

  960

  By spór pomiędzy sobą wszcząć, skąd się też bierze

  To wszystko — takie dziwy, takie straszne cuda!

  I jeden w naszym gronie, włóczykij-paskuda

  I krzykacz, miejskich kątów wycieracz, tak powie,

  Tak ozwie się do wszystkich: «Sławetni bacowie,

  965

  Tych górskich hal mieszkance! Tak na dobrą sprawę,

  To moglibyśmy tutaj przyłapać Agawe,

  Pentheja mać rodzoną, co się z zgrają włóczy

  Bachantek! Myślę sobie, że król nas utuczy

  Z wdzięczności…» Tak on pedział. I nam się wydało,

  970

  Że pedział całkiem godnie! Przyjęli my śmiało

  Tę radę i od razu skrył się jaki-taki

  W zarośla. Czekaliśmy, zaszywszy się w krzaki.

  Wtem nagle, gdy czas przyszedł, tyrsy się podniosły

  Do góry, krzyk się zerwał, jak gdyby wyrosły

  975

  Spod ziemi, znak, że obrzęd się począł. Gardziele

  Rozbrzmiały sławą Bacha: «Hej-że, hej! Wesele

  I radość z tobą, synu Zeusa, szumny boże!»

  I wszystko się ruszyło, co tylko na dworze —

  Ozwały się im góry, wybiegły zwierzęta.

  980

  W tej chwili, tuż koło mnie, snać szaleństwem zdjęta,

  Przemknęła się Agawe i ja wraz się ruszę

  Z gęstwiny, gdziem się ukrył, pojmać chcę tę duszę,

  Lecz ona jak nie huknie: «Hej! charcice moje!

  Polują na nas ludzie! Sam tu! Bierzcie zbroję —

  985

  Tyrsowy kij i sam tu! Sam tu!» Niewątpliwie

  Byłyby nas rozdarły na tej leśnej niwie

  Bachantki, ale w czas my uciekli. Zaś gorzej

  Wypadło naszym stadom. Zgraja się rozsroży

  I chociaż w ręku żadnej nie posiada stali,

  990

  Na bydło wraz się rzuci, co trawę na hali

  Szczypało. O, powiadam, straszne byś tam rzeczy

  Zobaczył! Tutaj cielę żałośliwie beczy,

  Dostatnio wykarmione: bachantka je srogo

  Rozdziera na połowy, a tam znowu mnogo

  995

  Krów poszło, scharatanych na kęsy! Tu leżą

  To żebra, to racice, krwią oblane świeżą,

  Krew cieknie z świerków, z jodeł, na które kawały

  Poszarpanego mięsa rzucał oszalały

  Tłum niewiast. Nawet byki, w róg swój dufające,

  1000

  O ziem runęły cielskiem, kiedy rąk tysiące

  Tych młódek opętanych strasznie na nie parły.

  A prędzej one skórę z biednych zwierząt zdarły,

  Niż ty królewskich oczu zmrużyłbyś powieki.

  Rozściele onych równin nad brzegami rzeki

  1005

  Azopa, kłos rodzące dla twych Teb bogaty,

  Na skrzydłach niby ptasich przeleciały, straty

  Ogromne wyrządzając. W swej złości zajadłej

  Do dolin kithajrońskich, do Erytry wpadły

  I Hyzji; niby wrogi[61], zniszczyły dobytek,

  1010

  Porządek wywracając i ład burząc wszytek.

  Nie przepuściły dzieciom: Na barki je kładły,

  Rabując, lecz na ziemię przecież nie upadły

  Biedactwa, chociaż nikt ich nie przytroczył… Stali

  Ni spiżu, tylko w włosach ogień, co nie pali.

  1015

  I oto, na te krwawe oburzeni tańce,

  Za broń chwycili krajów zniszczonych mieszkance.

  O, dziw to był nad dziwy patrzeć, co się działo!

  Na groty niewrażliwe onych kobiet ciało,

  Lecz one, potrząsając tyrsowymi pręty,

  1020

  Niezwykłe pośród mężczyzn sprawiały zamęty —

  Zaiste, nie bez woli jakowegoś boga,

  Niewiasty do ucieczki przymuszały wroga,

  Huf mężów zbrojnych zmogły! Tak było! Z powrotem

  Na dawne swoje miejsca wybrały się potem,

  1025

  Do źródeł, które bóg im otworzył, w tej samej

  Krynicy krew obmyły, zasię skrzepłe plamy

  Na gębach język wężów im zlizał. O, panie!

  Kimkolwiek ci jest bóg ten, ty go na swym łanie

  Powitaj, wwiedź do miasta, gdyż i w innym względzie

  1030

  Potężny jest, jak głosi powszechne orędzie:

  Winograd dał on ludziom, co uśmierza troski,

  A kiedy nie ma wina, nie ma też i boskiej

  Miłości ani innej pociechy na świecie.

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Z władcami mówić szczerze, rzecz to groźna! Przecie

  1035

  Wypowiem, co mam w myśli: nasz Dionizos drogi

  Tak samo bóg jest wielki, jak i inne bogi!

  PENTHEUS

  Już widzę ja, że pożar tej bachanckiej buty

  Ogarnie nas niebawem. Wstyd dla Grecji luty[62]!

  Tu nie ma już co zwlekać! Gonić mi do bramy

  1040

  Elektry! Tarczownicy, jakich tutaj mamy,

  I ci, co chyżonogich dosiadują koni,

  I ludzie ci od łuku i od lekkiej broni,

  I ci, którzy włóczniami rzucają z rzemieńca,

  Co tchu niechaj się zbiorą! Ruszamy po jeńca,

  1045

  Na wojnę z bachantkami! Przechodzi już miarę

  Ta babska dokuczliwość! Będą miały karę!

  DIONIZOS

  Nie słuchasz mnie, Pentheju, lekceważysz zawsze

  Me rady! Mówięć[63] jednak, chociaż mnie najkrwawsze

  Spotkały tu obelgi: nie wywołuj doli,

  1050

  Nie wojuj z bogiem! Bromios nigdy nie pozwoli,

  Ażeby te Bachantki, co szumne wiwaty

  Na cześć jego wciąż wznoszą, miały jakie straty —

  By z gór je wypędzono!

  PENTHEUS

  Ty mnie nie ucz, proszę!

  1055

  Dopiero co psim swędem rzuciłeś rozkosze

  Więzienne, zali[64] nowe mam ci sprawić cięgi?

  DIONIZOS

  Nie lepiej przyjść z ofiarą do boga potęgi,

  Niż wierzgać, ty — człowieku! przeciw ościeniowi[65]?

  PENTHEUS

  O, będzie miał ofiarę, skoro jak najzdrowiej

  1060

  Te dziewki oporządzę w kithajrońskim jarze!

  DIONIZOS

  Zemkniecie! A wstyd będzie, gdy tacy mocarze,

  Zakuci w stal, uciekną przed bluszczowym kijem.

  PENTHEUS

  A tom się na hultaja natknął! Czy go bijem,

  Czy głaszczem, zawsze pełną ma gębę! Nie mogę!

  DIONIZOS

  1065

  Mój drogi! Ciągle jeszcze masz odwrotu drogę.

  PENTHEUS

  Więc co? Być sługą sług swych na swą własną szkodę?

  DIONIZOS

  Jeżeli chcesz, kobietyć[66] bezbronne przywiodę.

  PENTHEUS

  Ha! Znowu sidła na mnie! Knujesz, ile można.

  DIONIZOS

  Chcę sztuką cię ocalić, czy to rzecz jest zdrożna?

  PENTHEUS

  1070

  Związałeś się, by bezrząd tu utrwalić, człecze!

  DIONIZOS

  Związałem się, tak! z bogiem! Bynajmniej nie przeczę.

  PENTHEUS

  Stul pysk już!… A niechże mi kto zbroję wyniesie!

  DIONIZOS

  Czy nie chciałbyś białogłów tych podpatrzeć w lesie?

  PENTHEUS

  I owszem! Jak najchętniej! Dałbym kupę złota!

  DIONIZOS

  1075

  A skądże ci tak naraz przyszła ta ochota?

  PENTHEUS

  Ohydny to jest widok — pijane kobiety!

  DIONIZOS

  A zatem na ohydę chcesz patrzeć? O rety!

  PENTHEUS

  Tak jest, lecz siedząc cicho pod smrekiem[67]. To zrobię.

  DIONIZOS

  Wytropię, choć się skryjesz! O tym pomyśl sobie.

  PENTHEUS

  1080

  Rzecz słuszna! Więc otwarcie zjawię się w tym borze.

  DIONIZOS

  Posłuchaj: mam ja ciebie zaprowadzić może?

  PENTHEUS

  I owszem, jak najprędzej! Nie żałujęć czasu!

  DIONIZOS

  PrzebranieNiewieściej ci płótnianki trza do tego lasu.

  PENTHEUS

  Mężczyzna, mam przedzierzgnąć się w babę? O, panie!

  DIONIZOS

  1085

  Ażeby nie zabiło cię męskie ubranie.

  PENTHEUS

  Cnie mówisz! Niby mędrzec — z dawnych lat najprościej.

  DIONIZOS

  Dionizos mnie tych wszystkich nauczył mądrości.

  PENTHEUS

  A jakżeby najlepiej wykonać twą radę?

  DIONIZOS

  Na ciebie sam, co trzeba, w pałacu pokładę.

  PENTHEUS

  1090

  Niewieście suknie? Ależ ja się wstydzę! Nie chcę!

  DIONIZOS

  Więc z Menad skwitowałeś? Już cię to nie łechce?

  PENTHEUS

  I jakże mnie przygodzić chcesz na to wesele?

  DIONIZOS

  Nasamprzód włos przeciągnęć[68], rozczeszę, rozdzielę.

  PENTHEUS

  Co więcej? Jakiż jeszcze strój, jeżeli łaska?

  DIONIZOS

  1095

  Suknia po same kostki, na głowie przepaska.

  PENTHEUS

  Czy jeszcze co prócz tego? Co? Jakie odzienie?

  DIONIZOS

  Bluszczowy pręt do ręki i skórki jelenie.

  PENTHEUS

  Nie! Babskich wdziać ja sukien nie mogę spokojnie.

  DIONIZOS

  Ma krew się twoja polać z bachantkami w wojnie?

  PENTHEUS

  1100

  Tak! Prawda! Na przeszpiegi chodźmy wprzód, to główna.

  DIONIZOS

  Najmądrzej! Bo złem nigdy zła człek nie wyrówna.

  PENTHEUS

  Lecz jak przed Kadmejczyków ukryję się okiem?

  DIONIZOS

  Pustymi ulicami pójdziemy, nie tłokiem.

  PENTHEUS

  Wyszydzą mnie bachantki, a szydu nikomu

  1105

  Nie mógłbym puścić płazem! Rozważę to w domu.

  DIONIZOS

  Jak chcesz! Lecz zawsze pewny bądź usługi mojej.

  PENTHEUS

  Odchodzę. Tak się stanie: ruszę stąd bądź w zbroi,

  Bądź w sposób, jak mi twoja nakazuje rada.

  (Odchodzi.)

  DIONIZOS

  Niewiasty! Oto mąż ten już w mój potrzask wpada.

  1110

  Pospieszy do bachantek i tam śmierć go czeka.

  Do dzieła, Dionizosie! Nie stoisz z daleka,

  Lecz bliskoś! Więc go ukarz! Naprzód odbierz zmysły,

  Wpraw w lekki szał! Bo tylko ten, któremu prysły

  Rozumu władze zdrowe, gotów jest niewieście

  1115

  Wdziać suknie. Pośmiewisko urządzę, po mieście

  Tebańskim w tym go stroju prowadząc, chełpisza,

  Co tak się nam odgrażał. Hadesowa cisza

  Powita go w ubraniu tym, gdy własna matka

  Rozszarpie swego syna! Uzna, choć z ostatka,

  1120

  Że bogiem Dionizos, syn Zeusa, okrutny

  Dla złych, a zaś dla dobrych w łaskach swych rozrzutny.

  CHÓR

  Kiedyż to nockę ja całą

  Będę hej! nóżką tą białą

  Przebierać w rozkosznej uciesze?

  1125

  Kiedyż do lasu pospieszę?

  Kiedyż to szał mnie ochoczy

  Ku onej błoni

  Pogoni,

  Ku onej lśnistej,

  1130

  Rosistej

  Przeźroczy,

  Gdzie z wyciągniętą szyją

  Pić będę niebiańską pogodę,

  Jak piją

  1135

  Te sarny młode,

  Po świeżej łące

  Skaczące:

  Pogoni unikły zdradliwej,

  Przez pola pędziły, przez niwy,

  1140

  Przez matnie, potrzaski i płoty,

  Za nimi skwapliwy

  Myśliwy

  Psom swoim dodaje ochoty —

  Sforze posłusznej, uległej —

  1145

  By biegły

  W lot.

  A one,

  Te sarny gonione, strudzone,

  Wciąż pędzą, by znaleźć obronę,

  1150

  Przez doły wciąż pędzą i góry,

  Mkną chyżo — na skrzydłach wichury,

  Aż gdzieś tam w samotnej ustroni,

  Gdzie łowiec już sił swych nie trwoni,

  Nad brzegiem strumienia,

  1155

  Pośród chłodnego cienia,

  Wśród lasu

  Użyją spokoju i wczasu.

  Gdzie jaka mędrsza jest rzecz,

  Gdzie jaki piękniejszy dar boga,

  1160

  Niż gdy nad głową wroga

  Silniejszy w swej dłoni miecz

  Może potrzymać człek?

  Co piękne, to miłe po wiek!

  *

  Bożych wyroków potęga

  1165

  Z wolna, lecz pewno dosięga

  Grzesznego w świecie człowieka,

  Który z poprawą przewleka.

  W nieuchronności swojej

  Sądzi go, sądzi,

  1170

  Gdy błądzi,

  Gdy bóstw się wcale

  W swym szale

  Nie boi,

  Kiedy swawolnie czci bożej,

  1175

  Tej świętej ich chwały nie szerzy,

  Nie mnoży.

  Z swymi obieży

  Długo się nieba,

  Gdy trzeba,

  1180

  Taić umieją w swej chęci,

  Lecz w końcu się łotr nie wykręci!

  Niech nikt nie wyrzeka się wiary,

  Niech ma w pamięci —

  Niech święci

  1185

  W nim się ta myśl, że ofiary

  Nie trzeba zbyt wielkiej, by wierzyć

  I szerzyć

  Wraz,

  Co cała

  1190

  Przyroda wspaniała uznała,

  A czego pokoleń nawała

  Nie zmiotła od wieka do wieka,

  Że Bóg ci jest wszystkim dla człeka,

  Że wszystko, co mamy, sprowadza

  1195

  Ta jego wieczysta władza!

  Więc niechże nam włada,

  A ty mu, duszo, bądź rada,

  I wszędy

  Należne poświęcaj obrzędy!

  1200

  Gdzież jakaś mędrsza jest rzecz,

  Gdzież jaki piękniejszy dar Boga,

  Niż gdy nad głową wroga

  Silniejszy w swej dłoni miecz

  Może potrzymać człek?

  1205

  Co piękne, to miłe po wiek!

  *

  Szczęśliwy, kto z morskiej fali

  W przystani życie ocali!

  Szczęśliwy, kto życia mozoły

  Przetrwał i żyje wesoły!

  1210

  Ten nad tym, a tamten znów bierze

  Górę nad tamtym bądź w mierze

  Dobytku, bądź władzy! Tysiące

  Nadzieje znów mają gorące

  Tysiączne! Szczęśliwi są jedni,

  1215

  Gdy się im ziszczą, zaś biedni

  Ci z ludzi,

  Których nadziei blask złudzi…

  Tego ja chwalę sobie,

  Co szczęsny w każdej jest dobie.

  Na scenę wraca

  DIONIZOS

  1220

  O ty, który źrenice zwracasz ku widokom,

  Co nie są do widzenia, i folgujesz krokom

  Ku temu, k'czemu kroczyć nie przystało wcale,

  Wyjdź z domu, pokaż mi się w swej niewieściej chwale:

  Przybrałeś strój bachancki szalonej menady,

  1225

  By śledzić twojej matki i jej kobiet ślady.

  (Na widok wchodzącego w dom Pentheja:)

  Na jedną z cór Kadmowych wyglądasz mi w końcu.

  WzrokPENTHEUS

  Przyglądam się — ha! cóż to?! — podwójnemu słońcu

  I dwa tebańskie widzę siedmiobramne grody,

  1230

  A ty mi zaś się widzisz jako byczek młody

  I rogi na tej głowie, haha! też dostałeś!

  Więc w zwierzę się zmieniłeś! O, tak jest! Zbyczałeś!

  DIONIZOS

  Bóg, który przedtem krzyw był, teraz jest — o nieba!

  Przychylny. Teraz widzisz już, co widzieć trzeba.

  PENTHEUS

  1235

  He? Jak ci się wydaję? Wyznajże łaskawie;

  Inonie ja podobny, czy matce Agawie?

  DIONIZOS

  Widzący cię, wrażenie mam, że widzę obie.

  Lecz włos nie na swym miejscu, poprawże go sobie —

  Nie leży, jak ma leżeć — o tu, pod przepaską!

  PENTHEUS

  1240

  Zapewnem go poruszył, wywijając laską

  Bachancką, wyskakując w szalonej uciesze.

  DIONIZOS

  Na twe jestem usługi, pozwól, że zaczeszę

  Ten pukiel. Podaj głowę!

  PENTHEUS

  Podaję! Podaję!

  DIONIZOS

  1245

  I pas ci się rozluźnił i sukni okraje

  Do kostek nie spadają tak, jak się należy.

  PENTHEUS

  Dyć prawda, zwłaszcza prawy fałd mojej odzieży

  Nie całkiem jest w porządku, w krąg się stóp nie ściele.

  DIONIZOS

  Pewnikiem mnie policzysz między przyjaciele,

  1250

  Gdy wbrew oczekiwaniu skromne ujrzysz dziewy.

  PENTHEUS

  Chcąc dobrą być bachantką, czy mam trzymać w lewej,

  Czy w prawej ten mój pręcik wśród naszej zabawy?

  DIONIZOS

  Potrząsać trzeba prawą i na nodze prawej

  Opierać. Bardzo pięknie, żeś tak zmienił zdanie.

  PENTHEUS

  1255

  A toć ja kithajrońskie wszystkie jary, panie,

  Udźwignąłbym na plecach razem z bachantkami!

  DIONIZOS

  Tak, gdybyś chciał. Lecz przedtem, mówiąc między nami,

  Nie byłeś snać przy zmysłach, teraz mózg masz zdrowy.

  PENTHEUS

  Potrzeba jakiejś dźwigni? Podpory jakowej?

  1260

  Czy górę tymi bary własnymi podważę?

  DIONIZOS

  Daj spokój! Jakże można burzyć nimf ołtarze,

  Przybytki one święte, gdzie Pan grywa sobie.

  PENTHEUS

  Tak, słusznie! Nic ja gwałtem kobietom nie zrobię.

  Ukryję się pod jodłą, to będzie najlepiej.

  DIONIZOS

  1265

  Ukryjesz się, jak musi — tam cię nikt nie czepi —

  Postąpić, kto menady podpatruje chytrze.

  PENTHEUS

  Przypuszczam, że jak ptaszki, i od nich nie brzydsze —

  W ciepłych się gniazdkach tulą, w krzaczkach, w cichym lesie.

  DIONIZOS

  Aha! A więc ciekawość po to cię tam niesie?

  1270

  Podejdziesz je, tak myślę, lub podejdą ciebie!

  PENTHEUS

  No, prowadź mnie przez Teby! W największej potrzebie

  Nikt by się nie odważył, ja tylko jedyny!

  DIONIZOS

  Tak, sam dla dobra miasta ważysz się na — czyny,

  Dlatego też czekają godne cię przeboje!

  1275

  Chodź! Ja cię na zbawienie poprowadzę twoje,

  Z kim innym zaś tak wrócisz —

  PENTHEUS

  Może wrócę z matką?…

  DIONIZOS

  — Że wszyscy cię zobaczą.

  PENTHEUS

  Po to na tę rzadką

  1280

  Wybieram się wyprawę?…

  DIONIZOS

  I to szybko, duchem

  Przyniosą cię —

  PENTHEUS

  Czy myślisz, żem jest niewieściuchem?

  DIONIZOS

  — Ramiona matki właśnie…

  PENTHEUS

  1285

  Zmuszasz do wygody?

  DIONIZOS

  Oj! prawda! do wygody!

  PENTHEUS

  Czym nie wart?

  DIONIZOS

  Choć młody,

  Wart jesteś i to bardzo!… (Pentheus wychodzi.)

  1290

  Zaiste! Wspaniałej,

  Do nieba sięgającej dostąpisz tu chwały!

  Agawo, ściągnij rękę! Wy, córki Kadmosa,

  Ściągnijcie ją — wy, siostry! Prowadzę młokosa

  W bój wielki! Zwycięzcami ja i Szumnik boży

  1295

  Będziemy, a zaś reszta sama się ułoży!

  CHÓR

  Huzia! hu! wściekłe psy!

  Huzia! W ostępy gór,

  Gdzie tyrsos radośnie drży

  W dłoni Kadmowych cór!

  1300

  Huzia my, huzia na szpiega,

  Co strój niewieści wdział

  I ujrzeć menady zabiega —

  Taki nim miota szał!

  Pierwsza go matka spostrzeże

  1305

  Czatującego z wierzchołka

  Świerku lub turni i głośno

  Na tłum bachantek zawoła:

  «Któż z Kadmejczyków, któż,

  Niepowołany stróż,

  1310

  Niepożądany szpieg,

  W te nasze góry wbiegł?

  W te nasze góry, w te góry

  Któryż to z ludzi, który,

  O wy bachantek chóry —

  1315

  Szalony iście człek — ,

  Dostępny znalazł ścieg?

  Z czyjegoż on wyszedł łona?

  Bo nie z kobiecej on krwie!

  Szczenię to lwie,

  1320

  Lub ta, co libijską się zwie,

  Zrodziła go kiedyś Gorgona!

  Zjawże się, Prawo, zjaw,

  Bezbożnych ty sędzio spraw,

  Wznieś sprawiedliwy miecz

  1325

  I morduj, i kłuj, i siecz!

  Na wylot mu przeszyj krtań,

  Niech ginie, niech kona

  Syn Echiona,

  Ziemi okrutny płód!

  1330

  Niech krwawa

  I sroga

  Będzie ta dań,

  Którą ma spłacić tej pory

  Człek, co bez Boga,

  1335

  Bez prawa,

  Bez czci, bez pokory

  Żywot haniebny wiódł!

  *

  Przeklęty go uniósł gniew,

  Prawo depcąca złość!

  1340

  W pogardzie matki ma krew:

  Choć z jej on kości kość,

  Chce to dziś zburzyć, co dla niej

  Świętością się stało! Tak!

  W tej ci on myśli, o pani,

  1345

  Na twój się wybrał szlak:

  W pysze niepowściągliwej

  Pragnie on przemóc, co boże,

  A czego nikt na tym świecie

  Siłą swą przemóc nie może!

  1350

  Pragnie zuchwale zgnieść

  Wszelaką boską cześć,

  Z której ma biedny człek

  Poratowanie i lek.

  Żadnej ci, żadnej mądrości

  1355

  Dusza ma dziś nie zazdrości,

  A przecież to, co najprościej

  Szczęścia przynosi nam stek,

  Najwyższym jest dla mnie po wiek,

  Rozumu to dla mnie korona:

  1360

  Całą potęgą swych tchnień

  I noc, i dzień

  Wysławiać niebiosa, a w cień

  Niech cnota nie schodzi gnębiona!

  Sprawiedliwość, KaraZjawże się, Prawo, zjaw,

  1365

  Wznieś sprawiedliwy miecz

  I morduj, i kłuj, i siecz!

  Na wylot mu przeszyj krtań,

  Niech ginie, niech kona

  Syn Echiona,

  1370

  Ziemi okrutny płód!

  Niech krwawa i sroga

  Będzie ta dań,

  Którą ma spłacić tej pory

  Człek, co bez Boga,

  1375

  Bez prawa,

  Bez czci, bez pokory

  Żywot haniebny wiódł.

  *

  Zjaw się jak byk,

  Lub wielogłowy smok,

  1380

  Lub płomienisty lew!

  Hej! Niechże, Bachu, nasz krzyk,

  Nasz zew

  Uskrzydli dziś chyży twój krok:

  Niechże ci śmiech tryska z warg,

  1385

  Kiedy zabójczy sznur

  Będziesz mu składnie

  Rzucał na kark,

  Skoro w swym szale napadnie

  Święte menady gór!…

  Na scenę wbiega

  GONIEC

  1390

  O ty, w Helladzie ongi tak szczęśliwe plemię

  Starego Sydończyka, który posiał w ziemię

  Płód ziemi, zęby smocze! Jak mnie los twój boli,

  Choć tylko jestem sługa, żyjący w niewoli!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Co jest? Czy od bachantek niesiesz jakie wieści?

  GONIEC

  1395

  Syn Echiona zginął, Penthej! O boleści!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Potężnieś się objawił, ty nasz szumny boże!

  GONIEC

  Co mówisz, co powiadasz? Radujesz się może

  Z rozgromu mego pana?… O niewiasty lute!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Nie wasza, na nie waszą śpiewam dzisiaj nutę!

  1400

  Nie lęka się już kaźni me serce niewieście!

  GONIEC

  Czy myślisz, że już mężczyzn nie ma w naszym mieście?

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Dionizos, o, Dionizos ma nade mną władzę!

  Jego się tylko radzę!

  GONIEC

  Rozumiem! Lecz się cieszyć, jeśli kogo spotka

  1405

  Nieszczęście, to nie pięknie! Sprawa to nie słodka!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Lecz powiedz, jakże zginął? — powiedzże, mój złoty! —

  Ten mierny człek, co same wyprawiał niecnoty?

  GONIEC

  Rzuciwszy swe mieszkanie w tym tebańskim grodzie,

  Dotarliśmy nasamprzód ku Ajsopa wodzie,

  1410

  Przez którą trzeba było się przeprawić, dalej

  Do skał kithajronowskich myśmy się dostali —

  To znaczy, ja i Penthej, któremu w tej drodze

  Towarzyszyłem właśnie, panisku-niebodze,

  I on, ten cudzoziemiec, wiodący nas obu

  1415

  Na ową uroczystość. Pamiętni sposobu,

  Nasamprzód do zielonej wkroczyliśmy hali:

  Stąpając po cichutku, ledwieśmy szeptali,

  By widzieć, niewidziani. W drzew jodłowych cieni

  Spadzisty jar lśnistymi źródłami się mieni.

  1420

  W tych cieniach, u tych siklaw, nad krynic zwierciadły[69]

  Swobodnie się menady przy pracy rozsiadły

  Przemiłej: jedne pręty tyrsowe maiły,

  Ogołocone z bluszczu, inne wieńce wiły,

  A inne znów skakały niby klacze młode,

  1425

  Od wozów na rozkoszną puszczone swobodę.

  Bachantek wtór rozbrzmiewał naokół. I wtedy

  Ten biedny mój Pentheus, nie mogąc czeredy

  Niewieściej dojrzeć dobrze, powie: «Stąd, gdzie stoję,

  Przybyszu mój kochany, chyba oczy moje

  1430

  Nie mogą, jak by chciały, ogarnąć gromady

  Bachantek. Na to, myślę, nie ma innej rady,

  Jak wleźć na jaki wierszyk[70] lub na jaką jodłę,

  Bo tylko tak zobaczę ich rzemiosło podłe.»

  I wtedy wraz spostrzegłem, jakiego to cudu

  1435

  Ten przybysz w oczach moich dokonał bez trudu:

  Wierzchołek niebotyczny rękami zwinnemi

  Schwyciwszy, jął giąć jodłę, giął i giął ku ziemi,

  Aż w kabłąk zgiął w kształt łuku lub jak dzwono koła,

  Pod cyrklem kołodzieja rosnące. Nie zdoła

  1440

  Śmiertelny żaden człowiek spełnić, czego w lesie

  Ten przybysz nasz dokonał. W rękach drzewo gnie się,

  Aż zegnie się ku ziemi! Co kiedy się stało,

  Na gałąź wsadził pana i, znowu się mało

  Trudzący, jął to drzewo przepuszczać przez palce,

  1445

  By zbyt nie odskoczyło. W końcu po tej walce,

  Co walką snać nie była, do niebieskich pował

  Ów maszt się, dźwigający króla, wyprostował.

  Lecz menad król nie dojrzał, za to menad oczy

  Spostrzegły go wyraźnie w niebieskiej przeźroczy,

  1450

  Na drzewa tego szczycie. W tym samym momencie

  Znikł przybysz. Za to z niebios — wierzę temu święcie,

  Że był to Dionizos — głos się ozwał gromki:

  «Niewiasty! Posłuchajcie! Wy, Kadma potomki,

  I wy, moje dziewice! Zdrajcę wam przywiodłem,

  1455

  Co mnie i was, i nasze obrzędy w swem podłem

  Śmiał nurzać pośmiewisku! Ukarzcie go za to!»

  To rzekł i płomień ognia świętego bogato

  Ku niebu i ku ziemi wypuścił. Przestwory

  Ucichły, ani listek nie zadrżał tej pory

  1460

  W rozciekawionej kniei, zamilkły zwierzęta.

  Nie całkiem usłyszawszy, co im cisza święta

  Przyniosła, wraz na palcach wspięły się te panny,

  To w tę, to w ową stronę wzrok swój nieustanny

  Rzucając. Wtem na nowo głos się ozwał z góry,

  1465

  I, Bacha już poznawszy, Kadmosowe córy

  Zerwały się, jak dzikie gołębie i siły

  Do biegu wytężywszy, co tchu popędziły

  Agawe matka króla, i obie jej siostry

  I wszystkie wraz bachantki: niby wicher ostry,

  1470

  Przepaści przesadzając, jary i źródliska,

  Pomknęły, bożym szałem porwane, i z bliska

  Ujrzawszy na tej jodle siedzącego króla,

  Straszliwie sobie tłum ich od razu pohula.

  Nasamprzód były głazy w robocie: ze skały

  1475

  Sterczącej naprzeciwko, kamienie rzucały

  I kłody, i gałęzie. Inne w biedną głowę

  Mierzyły tyrsosami, lecz i tyrsosowe

  Ich pręty szły na chybę, albowiem na szczycie

  Wysokim, o nie! wyższym, niż sam chciał, swe życie

  1480

  Umieścił nieszczęśliwy ten mój pan! Bezradnie

  Na drzewie onym siedział, czekając, aż padnie,

  Konary dębowymi poczęły nareszcie

  Korzenie wydobywać te ręce niewieście,

  Podważać je bez dźwigni żelaznych. A kiedy

  1485

  Bez skutku i ta praca, do wściekłej czeredy

  Odezwie się Agawe: «Otoczyć mi kołem

  To drzewo, za pień chwycić, iżby przed mozołem

  Rąk naszych zwierz ten nie zbiegł i ażeby bożej

  Nie zdradził tajemnicy!…» I wraz się przyłoży

  1490

  Rąk tysiąc do tej jodły i wyrwie ją z ziemi.

  A między gałęziami siedział jodłowemi

  Pentheus, by wraz upaść wśród jęków rozpaczy

  I westchnień przetysiącznych: wiedział, co to znaczy,

  Na śmierć niechybną szedł on. Dopadnie go matka

  1495

  I pierwsza — że kapłanka — pocznie do ostatka

  Mordować swego syna. On zasię, przepaskę

  Zrzuciwszy co tchu z głowy, błaga ją o łaskę,

  Ażeby go poznawszy, nieszczęsna Agawe

  Rzuciła te sprawiane nad nim sądy krwawe.

  1500

  «Syn jestem twój, o matko!» — tak on rzecze do niej,

  Dotknąwszy się jej lica, jej matczynej skroni —

  «To ja, Pentheus, syn twój, o matko rodzona,

  Któregoś porodziła w domu Echiona!

  Ulituj się nade mną i za moje grzechy

  1505

  Synowskiej ty się, matko, nie zbawiaj pociechy!»

  Lecz ona, wywracając oczy, tocząc pianę,

  Straciwszy zdrowe zmysły, gdzie zmysły wskazane,

  Bachanckim zdjęta szałem, ani go nie słucha.

  Na piersiach mu stanąwszy i, ślepa i głucha,

  1510

  Rozedrze mu łopatkę i, chwyciwszy ramię,

  Wyrywa je — o, siłą nie własną! Nie kłamię:

  Bóg jakiś tak ustalił niewieście jej ręce!

  Zaś z drugiej strony Ino uczestniczy w męce,

  Na kęsy szarpiąc ciało. Nieszczęsnej ofiary

  1515

  Dopadła Autonoe, a z nią całe chmary

  Bachantek… Wszczął się zamęt, krzyk i narzekanie:

  Ten jęczy, ciężko wzdycha, ile tchu mu stanie,

  A tamte tryumfują. Ta biednego człeka

  Skrwawione chwyta ramię, ta z nogą ucieka,

  1520

  W obuwiu jeszcze tkwiącą. Oto żebra świecą,

  Odarte całkiem z mięsa tą ręką kobiecą.

  O biedny Pentheusie! Kawałami ciała

  Twojego, niby piłką, ta czeladź rzucała!…

  Na ostrych skał złomiskach leżą jego strzępy,

  1525

  Po gąszczach rozsypane, na lesiste kępy

  Rzucone! O, niełatwo je znaleźć!… Traf zdarza,

  Iż głowa się dostaje do rąk matki. Wraża[71]

  Rodzica wraz na tyrsos ją zatknie i pędzi,

  By z głową lwa dzikiego, od skalnych krawędzi

  1530

  Kithajronowych w górach wraz z swymi menady[72]

  Pozostawiła siostry, sama zaś w me ślady,

  Z krwawego łupu dumna, spieszy w nasze mury,

  Bachowi pohukując, co był jej ponurej

  Wyprawy uczestnikiem, co ją tą zdobyczą

  1535

  Obdarzył, łzy niosącą. Niechże sobie krzyczą,

  Radują się zwycięstwem, ja, nim się tu zjawi

  Agawe, precz stąd pójdę, gdyż serce mi krwawi

  Ten widok!… Tak, być skromnym i zawsze czcić nieba

  To rzecz jest najpiękniejsza, a powiedzieć trzeba,

  1540

  Że równie i najmędrsza. Klejnot nad klejnoty,

  Jeżeli człek te zbawcze pielęgnuje cnoty.

  CHÓR

  W pląs na cześć Bacha, w pląs!

  W taneczny szał!

  Niech się nasz hejnał potoczy,

  1545

  Albowiem zginął już smoczy[73]

  Płód!

  Pentheus zginął! Niewieście odzienie

  Wdział,

  Tyrsosem trząsł

  1550

  I w Hadu dziś zeszedł cienie —

  Buhaj go wiódł!…

  Tebańskich bachantek chóry

  Zwycięstwa wspaniałą sławę

  W jęk zmieniłyście ponury,

  1555

  W zdrój

  Łez!

  Piękny zaiste to bój,

  Wielkąć przynosi chlubę.

  Jeśli na dziecka własnego zagubę,

  1560

  Na jego kres,

  Ręce podniesiesz krwawe!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Aliści widzę matkę Pentheja, Agawe —

  Z wytrzeszczonymi oczy do pałacu spieszy.

  Powitać, cześć bachanckiej trzeba oddać rzeszy.

  Z głową Pentheja, zatkniętą na tyrsosie, wpada z częścią bachantek

  AGAWE

  1565

  Bachantki azyjskie!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Hej?

  AGAWE

  Maik niesiemy w dom,

  Maik zielony,

  Od gór go niesiemy, od gór,

  1570

  Niesiem go świeżo ucięty!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Widzę twój chór,

  Biję pokłony —

  Witam cię, tłumie ty święty!

  AGAWE

  W ostępie dzikich kniej,

  1575

  Bez łowczych sieci —

  Patrzcie, patrzajcie, me dzieci!

  Upolowałam lwa!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Wśród jakich puszcz?

  AGAWE

  Kithajron — —

  PRZODOWNICA CHÓRU

  1580

  Kithajron?

  AGAWE

  On

  Jego sprowadził skon.

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Któż pierwszy wymierzył cios?

  AGAWE

  Moja to chwała chwał!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  1585

  Szczęśliwą cię będzie zwał

  Powszechny głos!

  BACHANTKI

  Tak zwią mnie bachantki.

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Kto drugi?

  AGAWE

  Kadmosa — —

  PRZODOWNICA CHÓRU

  1590

  Kadmosa? —

  AGAWE

  Ród[74]

  Tej uczestnikiem zasługi!

  On ci to ze mną, tak, ze mną

  Nie poszedł w drogę daremną!

  1595

  Przez nas on trup!

  Szczęśliwy, szczęśliwy to łup!

  *

  AGAWE

  Bierz udział w biesiedzie!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Ja?

  AGAWE

  Młody to jeszcze zwierz!

  1600

  Spod spin szyszaka,

  Który niedawno wdział,

  Miękka się broda dobywa!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Z tym mu na schwał —

  Ozdoba taka,

  1605

  Jako u lwa jego grzywa!

  AGAWE

  Bach się na łowach zna!

  Na zwierza ślady

  Wraz zaprowadził menady,

  On, sfory wódz!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  1610

  Myśliwych król!

  AGAWE

  Czy chwalisz?

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Co chwalę?

  AGAWE

  Mnie?!

  Wkrótce po wszystkie dnie — — —

  PRZODOWNICA CHÓRU

  1615

  Chwalić cię będzie ten gród!

  AGAWE

  I Penthej mnie za ten łów — —

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Pochwali własny cię chów,

  Tak, on, twój płód!

  AGAWE

  Że taka lwia zdobycz —

  PRZODOWNICA CHÓRU

  1620

  Wspaniała —

  AGAWE

  Wspaniale —

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Złowiona —

  AGAWE

  Mych rąk

  Nie uszła! O chwała! O chwała!

  1625

  O wielka, ty wielka radości!

  Wśród mych rodzinnych włości

  Czyn mój zostanie po wiek —

  Sławić go będzie człek!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Więc niechaj twoją zdobycz, nieszczęsna niewiasto,

  1630

  Zobaczy na swe oczy i tebańskie miasto.

  AGAWE

  Mieszkańcy pięknowieżej warowni na ziemi

  Tebańskiej! Przyjdźcie zaraz, aby oczy swemi[75]

  Oglądać łup, przez córki Kadmosa zdobyty!

  Nie one, ze rzemienia miotane dziryty

  1635

  Tessalskie go ubiły, nie wpadł też do matni

  Myśliwskiej! O nie! Cios mu zadały ostatni,

  Rozdarły go tych białych palce rąk! Należy

  Więc chełpić się, po bronie chodzić do płatnerzy,

  Jeżeli go te gołe pochwyciły ręce,

  1640

  Na cząstki mu porwały te członki zwierzęce?

  Gdzie jest mój ojciec stary? Niechże k'nam[76] się rusza!

  Nie widzę też i syna mego, Pentheusza?

  A przyjdź! Drabinę przystaw do dworzyszcza ściany

  I przybij na trójwrębie ten upolowany

  1645

  Łeb lwa, który ze sobą przynoszę!

  Z resztkami zwłok syna, na marach niesionemi przez służbę, powraca spoza miasta

  KADMOS

  Na ziemię

  Postawcieże mi, słudzy, to nieszczęsne brzemię,

  Te resztki Pentheusa! Przynieście je, ludzie,

  Przed pałac. Po tysiącznym znalazłem je trudzie,

  1650

  W parowach kithajrońskich… Nie w jednym leżały

  Wszak miejscu — w gęstym lesie ten dobytek cały

  Jam zebrał! — O mych córek wyprawie straszliwej

  Już tum ja się dowiedział, na te nasze niwy

  Wróciwszy od bachantek, wraz z Teirezjaszem,

  1655

  Chodzący już spokojnie po tem mieście naszem.

  Do lasu więc z powrotem skierowawszy kroki,

  Przynoszę wam te wnuka zabitego zwłoki —

  Menady go rozdarły! Była tam i ona

  Małżonka Aristaja, co mu Aktajona[77]

  1660

  Zrodziła, Autonoe; w zielonej dąbrowie

  Widziałem również Ino! W nieszczęśliwej głowie

  Zmieszały się im zmysły. Zaś co do Agawy,

  Ktoś mówił mi, że z swojej bachanckiej wyprawy

  Wróciła opętana do miasta. I zasię

  1665

  Rzekł prawdę, gdyż ją widzę — biada! po niewczasie!

  AGAWE

  Mam prawo dzisiaj, ojcze, do największej chwały!

  Tak, chełp się! Gdyż z śmiertelnych tobie się dostały

  Przenajdzielniejsze córki! Wszystkich to się tyczy,

  A zwłaszcza mnie! O, racz się przyjrzeć tej zdobyczy

  1670

  Iglicę porzuciłam i krosna, byś oto

  Sięgnęła nieco wyżej, ty moja ochoto,

  Na zwierza polująca — rękami! Patrz, stary

  Mój ojcze! Na ramionach niosę łup bez miary

  I tobie go oddaję, by na twego szczycie

  1675

  Pałacu mógł zawisnąć! Niech się twoje życie

  Napełni dzisiaj dumą! Niech twe serce, rade

  Z mojego dzisiaj czynu, sprosi na biesiadę

  Twe wszystkie przyjacioły! Szczęśliwyś, szczęśliwy,

  Że takie twoje córki wykonują dziwy!

  KADMOS

  1680

  O klęsko niepomierna, przed którą się bronią

  Źrenice! O ty mordzie, wykonany dłonią

  Nieszczęsną! O, wspaniałą uczciłaś ty bogi

  Ofiarą i na stypę prosisz w swoje progi

  I mnie, i Tebańczyków! Biada! naprzód tobie,

  1685

  A potem mnie jest biada. O, w słusznej żałobie,

  Aczkolwiek zbyt okrutnej, szumny bóg[78] nas grzebie

  On, krewniak nasz, pogrąża w niej i mnie, i ciebie.

  AGAWE

  Że też to starość bywa tak zrzędna i oko

  Na wszystko ma niechętne. Pragnę ja głęboko,

  1690

  By syn mój dobrym łowcą był i w matki ślady

  Wstępował, zwierza goniąc na czele gromady

  Tebańskiej młodzi! Przecież on li umie z bogi

  Wojować! Trzeba, ojcze, odwieść go z tej drogi,

  Upomnieć! Niech tu stanie i niechże zobaczy,

  1695

  Iż szczęścia tak nie zyska, jeno klęskę raczej.

  KADMOS

  Ach! ach! Gdybyście kiedy czyn swój pojąć miały,

  Cierpienie by was cierpkie zmogło. Lecz że cały

  Swój żywot w tym dzisiejszym stanie przeżyjecie,

  Nieszczęścia nie poznacie największego w świecie.

  AGAWE

  1700

  Cóż stało się smutnego? Jakie zło cię mroczy?

  KADMOS

  Nasamprzód tam, ku niebu, podnieśże te oczy.

  AGAWE

  Podnoszę. Ale po co? Czy dowiem się może?

  KADMOS

  To samo jest, czy coś się zmieniło w przestworze?

  AGAWE

  Daleko promienistsze, to powiedzieć muszę.

  KADMOS

  1705

  A ból jakiś niezwykły czy ci szarpie duszę?

  AGAWE

  Ja nie wiem, co to znaczy… Jeno czuję, owszem:

  Poprzedni stan przeminął w mojem sercu zdrowszem.

  KADMOS

  Czy słyszysz? Odpowiedzi daszże mi przytomne?

  AGAWE

  Dawniejszych słów, mój ojcze, wcale już nie pomnę.

  KADMOS

  1710

  A w czyjeże to progi weszłaś jako żona?

  AGAWE

  Z posiewów zrodzonego smoczych Echiona.

  KADMOS

  A jakie, powiedz, imię waszego jest syna?

  AGAWE

  Pentheus, ma i męża pociecha jedyna.

  Morderstwo, Matka, SzaleństwoKADMOS

  A z czyjejże to głowy w ręku krew ci płynie?

  AGAWE

  1715

  Z łba lwa, tak mi mówiły moje współłowczynie.

  KADMOS

  O, przyjrzyj mu się bliżej, starczy mgnienie powiek.

  AGAWE

  Co widzę? Cóż ja trzymam?! Wszak ci to jest człowiek!

  KADMOS

  Uważnie mu się przyjrzyj, popatrz, jak należy.

  AGAWE

  Największą widzę zgrozę! O bólu macierzy!

  KADMOS

  1720

  A co? Jak ci się widzi? Co? Czy lwa to skronie?

  AGAWE

  Nie! Głowę Pentheusa dźwigają me dłonie!

  KADMOS

  Skrwawioną, nim zdołałaś ją rozpoznać! Rety!

  AGAWE

  Kto zabił? Kto dał do rąk nieszczęsnej kobiety?

  KADMOS

  Okrutna, sroga prawdo, jawisz się nie w porę!

  AGAWE

  1725

  Mów! Wypędźże mi z serca niecierpliwą zmorę!

  KADMOS

  Ty sama go zabiłaś, ty i siostry twoje!

  AGAWE

  Padł w domu, czy gdzie indziej? O wy niepokoje!

  KADMOS

  Gdzie ongi Aktajona srogie psy rozdarły.

  AGAWE

  Mów, po co na Kithajron poszedł ten mój zmarły?

  KADMOS

  1730

  Szedł z boga drwić, wyszydzać szedł bachijskie szały.

  AGAWE

  A w jaki my się sposób, powiedz, tam dostały?

  KADMOS

  Utraciłyście zmysły i ten gród nasz z wami.

  AGAWE

  Dionizos zmógł! Jasnymi widzę to oczami.

  KADMOS

  Nie chciałyście go uznać, lżąc jego obrządki.

  AGAWE

  1735

  Gdzież, ojcze, są te drogie mego dziecka szczątki?

  KADMOS

  Przyniosłem, wyśledziwszy z ogromnym mozołem.

  AGAWE

  Czy dobrze członki jego trzymały się społem?

  KADMOS

  [Porozrzucane. Leśny skrywał je manowiec.][79]

  AGAWE

  Skąd szał nasz opadł także i Pentheja? Powiedz!

  KADMOS

  1740

  Wam równy był, czcić boga wzbraniał się i za to

  Bóg hojnie nam zapłacił — o krwawa zapłato! —

  W jednaki niszcząc sposób nas wszystkich: was, moje

  Wy córki, i tego tu, i mój dom — ostoję,

  I mnie, co pozbawiony męskiego potomka,

  1745

  Spoglądać dzisiaj muszę, jaka klęska gromka

  Raziła dziś ten ród nasz, jak przenieszczęśliwie,

  Jak strasznie zginął kwiat ten, wyrosły na niwie

  Żywota twego, córko!… ŻałobaO mój wnuku luby!

  Podporąś mego domu był, a dziś do zguby

  1750

  Przywiodłaś go, ty drogi mojej córki synu!

  Postrachem byłeś wielkim dla naszego tynu,

  Lecz nikt przez wzgląd na ciebie nigdy się nie ważył

  Urągać mnie, starcowi! Dobrze by się sparzył!

  A dzisiaj snać wypędzon będzie z własnej ziemi

  1755

  On, Kadmos, wielki Kadmos, co rękami swemi

  Tebański ród zasiawszy, bujne sprzątnął plony!

  O wnuku mój jedyny, wnuku mój rodzony.

  Najdroższy dla mnie z ludzi, bo choć już na świecie

  Nie żyjesz, do najdroższych zawsze cię, me dziecię,

  1760

  Zaliczać tutaj będę. Już ty mnie za brodę

  Nie będziesz ciągnął, wnuku! Już ty, pisklę młode,

  Nie będziesz mnie całował, nie będziesz zwał dziadkiem,

  Nie będziesz mnie się pytał: «A czy ci przypadkiem

  Ktoś krzywdy nie wyrządził? Któż ci na zawadzie

  1765

  Tak stanął, tak zasmucił? Powiedz, luby dziadzie,

  Ażebym mógł ukrócić tę ludzką swawolę!»

  A dziś ja nieszczęśliwy i tyś się na dolę

  Naraził przeokrutną, przebiedna twa matka

  I sióstr jej los żałosny!… Kto żyw, do ostatka

  1770

  Pamiętaj: gdybyś bluźnił, nie chciał wierzyć w Boga,

  Wnet wierzyć cię nauczy śmierć Pentheja sroga.

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Kadmosie, żal mi ciebie! Jednak zasłużenie

  Padł wnuk twój, choć tak krwawe zostawił ci mienie.

  AGAWE

  Cóż stało się z mych losów, ty mój ojcze miły?!…

  1775

  [Ażeby żyć tu dalej, już ja nie mam siły!

  Pentheus, syn, nie żyje! Ręce moje własne

  Rozdarły go na strzępy! Niechże i ja zgasnę!

  DIONIZOS

  On karę zasłużoną poniósł: szydził ze mnie

  I przeto z rąk tych zginął, z których tak nikczemnie

  1780

  Nie był powinien zginąć. Ale i wam godnie

  Zapłacić trzeba będzie za spełnioną zbrodnię

  Na wnuku tego starca: Już nie zobaczycie

  Tych murów, wypędzone z nich na całe życie!][80]

  Ty w smoka, królu Kadmie, będziesz przemieniony,

  1785

  A co zaś do Aresa córki, twojej żony,

  Harmonię, która z tobą, choć śmiertelnyś, żyje

  W małżeńskim związku, w gada się przedzierzgnie, w żmiję.

  Z nią razem z tego miasta pognasz zaprząg wołów —

  To Zeus ci przepowiada co do twych mozołów —

  1790

  I, ludów barbarzyńskich wódz, ty grodów wiele

  Rozburzysz. Lecz gdy nowi twoi przyjaciele

  Świątynię Loksyjasza złupią, wiedz, że wtedy

  W powrocie swym doznają niespodzianej biedy.

  Lecz Ares przyjdzie w pomoc tobie i Harmonii,

  1795

  Obojga was na Wyspie Szczęśliwości schroni.

  To mówięć ja, Dionizos, nieśmiertelny człowiek,

  Lecz Zeusa syn prawdziwy. Gdybyście swych powiek

  Nie odwracali ongi od rozsądku drogi

  W te czasy, kiedy znać jej nie chcieliście, błogi,

  1800

  Zaiste, los by waszą rozpogadzał duszę,

  Syn Zeusa zbawcze z wami zawarłby sojusze.

  AGAWE

  ZemstaBłagamy, Dionizosie! Zgrzeszyłyśmy, boże!

  DIONIZOS

  Za późno! Wcześniej było kajać się w pokorze!

  AGAWE

  Widzimy to, lecz nazbyt krwawa jest twa chłosta!

  DIONIZOS

  1805

  I wyście mnie chłostały szyderstwem! Rzecz prosta!

  AGAWE

  Tyś bóg, więc się nie równaj śmiertelnikom w złości.

  DIONIZOS

  Zezwolił na to dawno Zeus z swej wysokości.

  AGAWE

  Ojej! Więc nieuchronne, starcze, jest wygnanie!

  DIONIZOS

  Przecz[81] zwlekać? Co się stało, już się nie odstanie!

  KADMOS

  1810

  O dziecię! Jakiż dzisiaj los nawiedził ostry

  Nas wszystkich, mnie i ciebie, i twe krwawe siostry!

  Ja, biedny, w cudzoziemskie mam się udać kraje

  W tym wieku tak podeszłym! Jak Zeusa wyznaje

  Wyrocznia, mam wojsk cudzych zebrać mieszaninę

  1815

  I wieść ją na Helladę! Mam — z boleści ginę! —

  Harmonię, Aresową córkę, moją żonę,

  Na gada przedzierzgniętą, wieść w ojczystą stronę,

  Ja, również gad! Na dzikich barbarzyńców przedzie

  Na groby ją helleńskie własny mąż powiedzie,

  1820

  Na świętych bóstw ołtarze! Nie skończą się moje

  Nieszczęścia! Mnie i wówczas będą niepokoje

  Szarpały, Acherontu gdy fale zobaczę!

  AGAWE

  Ojcze! Bez ciebie idę na życie tułacze!

  KADMOS

  Przecz, córko, obejmujesz mnie swymi rękami?

  1825

  Słaby, siwy ja łabędź, cóż ja pocznę z wami?

  AGAWE

  Z ojczyzny wyrzucona, w jakież pójdę strony?

  KADMOS

  Ja nie wiem! Nie pomoże ci ojciec rodzony.

  AGAWE

  Żegnaj mi, grodzie ojczysty, żegnaj mi, domie ty mój!

  Wypchniętą z rodzinnych progów

  1830

  Okrutny czeka znój.

  KADMOS

  Arystajowych poszukaj rozłogów[82]!

  AGAWE

  [Ojcze! nad losem twym płaczę!

  KADMOS

  A mnie chwytają rozpacze

  Nad twą i sióstr twoich dolą!

  AGAWE

  1835

  Dionizos, wielki bóg,

  Strasznym zapłonął gniewem,

  Z rodzinnych wygnał smug!

  DIONIZOS

  Ale i mnie strasznie bolą

  Te krzywdy, przez was zadane —

  1840

  Krwawą mi ranę

  Tebański zadał gród,

  Że mi odmówił czci!

  (Znika.)

  AGAWE

  Bądźże mi, ojcze, zdrów!

  KADMOS

  Bądź zdrowa, córko nieboga!

  1845

  Jeno do zdrowia nie wiedzie ta droga!

  AGAWE

  Do sióstr mnie powiedźcie, do sióstr,

  Przed nimi niech stopa ma stanie,

  By razem pójść na wygnanie —

  Biedne wy siostry moje!

  1850

  Nie na Kithajron mi iść!

  Ani on mnie nie zobaczy,

  Ani ja jego! Ach!

  Nie dla mnie bachantek stroje,

  Nie dla mnie już w bluszczu liść

  1855

  Zdobne te pręty —

  Innym zostawię ja ten obrzęd święty!…

  CHÓR

  W przemnogiej postaci

  Zjawiają się losy

  I niespodzianki urządza nam Bóg.

  1860

  Miast zyskać, człek traci,

  A zysków niebiosy

  Wśród niespodzianych nie skąpią mu dróg —

  Tak było i z tym wydarzeniem… ]

  Przypisy

  [1]

  Ja, Zeusa syn, Dionizos, ongi urodzony / Z Semeli, latorośli Kadmowego domu, / Co zległa, rozwiązana błyskawicą gromu. — Semele, córka króla Kadmosa, była kochanką Zeusa. Pragnęła zobaczyć boga w całej jego potędze, ale spalił ją blask boskiego pioruna. Zeus zabrał płód, który nosiła, i ukrył w swoim biodrze, a następnie urodził. Tak powstał Dionizos. [przypis edytorski]

  [2]

  Menady — bachantki. [przypis edytorski]

  [3]

  szumny bóg — Dionizos. [przypis edytorski]

  [4]

  Kybele (mit.) — bogini frygijska, czczona także przez Greków i Rzymian, patronka wiosny i płodności oraz miast obronnych. [przypis edytorski]

  [5]

  Kronida — syn Kronosa. [przypis edytorski]

  [6]

  ócz — dziś popr. forma D. lm: oczu. [przypis edytorski]

  [7]

  Gromosiły — Zeus, władca pioruna. [przypis edytorski]

  [8]

  kij — tyrs. [przypis edytorski]

  [9]

  płocha — narzędzie tkackie. [przypis edytorski]

  [10]

  wygżony — tu: odciągnięty. [przypis edytorski]

  [11]

  Kureci (mit. gr.) — półbogowie, dziewięciu synów Rhei, którzy na Krecie ukrywali małego Zeusa przed gniewem jego ojca, Kronosa, zagłuszając płacz dziecka hałaśliwą muzyką i tańcami. [przypis edytorski]

  [12]

  Korybanci — kapłani, tańczący orgiastyczne tańce na cześć bogini Kybele. [przypis edytorski]

  [13]

  skórą obity krąg — bęben; wg mit. gr. wynalazek bogini Rhei. [przypis edytorski]

  [14]

  Frygia — w starożytności kraina w zach. części dzisiejszej Turcji. [przypis edytorski]

  [15]

  kwasy (daw.) — kłótnie. [przypis edytorski]

  [16]

  Ponieważ dnia bożego nie widzisz, więc ja się / Podaję za proroka, mój Teirezjasie — Tejrezjasz był ślepy. [przypis edytorski]

  [17]

  Echionida — syn Echiona. [przypis edytorski]

  [18]

  oskoma — apetyt, łakomstwo, chęć uciech. [przypis edytorski]

  [19]

  Kipryda — Afrodyta. [przypis edytorski]

  [20]

  Aktajon a. Akteon (mit. gr.) — myśliwy, który przypadkiem zobaczył Artemidę w kąpieli, za co bogini zamieniła go w jelenia; zginął rozszarpany przez własne psy. [przypis edytorski]

  [21]

  tłumić się — tu: zwoływać tłumne zgromadzenia. [przypis edytorski]

  [22]

  nicpotem (daw.) — nic nie wart. [przypis edytorski]

  [23]

  podwika (starop.) — dziewczyna; kobieta. [przypis edytorski]

  [24]

  Kadmosa, który rzucił w ziemię / na mężów siew — aluzja do pochodzenia Echiona, ojca Penteusza. Echion wyrósł z ziemi z zasianych przez Kadmosa smoczych zębów. [przypis edytorski]

  [25]

  Kipryda — Afrodyta. [przypis edytorski]

  [26]

  dźwierze (daw.) — drzwi, brama. [przypis edytorski]

  [27]

  Fojbos — Apollo. [przypis edytorski]

  [28]

  zakon (daw.) — prawo; nakazy moralne. [przypis edytorski]

  [29]

  Aktajon a. Akteon (mit. gr.) — myśliwy, który przypadkiem zobaczył Artemidę w kąpieli, za co bogini zamieniła go w jelenia; zginął rozszarpany przez własne psy. [przypis edytorski]

  [30]

  Artemis a. Artemida (mit. gr.) — bogini łowów, siostra Apollina; odpowiednik Diany w mit. rzym. [przypis edytorski]

  [31]

  czelnie (daw.) — bezczelnie, zuchwale. [przypis edytorski]

  [32]

  Bodajby dom twój, Kadmie, nie doznał strapienia / Przez tego utrapieńca — imię Pentheus łączy się z gr. penthos: cierpienie, smutek. [przypis edytorski]

  [33]

  snać (daw.) — przecież, prawdopodobnie; tu: jakby, niemal. [przypis edytorski]

  [34]

  niebiosów — dziś popr. forma D. lm: niebios. [przypis edytorski]

  [35]

  wesołem — daw. forma, pozostawiona ze względu na rym; dziś popr. forma Msc. lp.: wesołym. [przypis edytorski]

  [36]

  o tem — dziś popr.: o tym. [przypis edytorski]

  [37]

  furdyga (daw.) — więzienie. [przypis edytorski]

  [38]

  w chłodnej cieni — dziś popr.: w chłodnym cieniu. [przypis edytorski]

  [39]

  Lidia — w starożytności kraina na terenach dzisiejszej zach. Turcji. [przypis edytorski]

  [40]

  latorośl Zeusza — syn Zeusa. [przypis edytorski]

  [41]

  czyli (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]

  [42]

  ćwik (daw.) — zuch, spryciarz (także: istota niedojrzała lub nieokreślona pod względem płci). [przypis edytorski]

  [43]

  frant (daw.) — człowiek z pozoru sympatyczny, ale przesadnie sprytny, podstępny (także: komediant, błazen). [przypis edytorski]

  [44]

  nasamprzód (daw.) — najpierw. [przypis edytorski]

  [45]

  li (daw.) — tylko. [przypis edytorski]

  [46]

  szyd (daw.) — szydzenie, wyśmiewanie. [przypis edytorski]

  [47]

  zwolić (daw.) — wyzwolić, uchronić. [przypis edytorski]

  [48]

  żenie (daw.) — wygania. [przypis edytorski]

  [49]

  Bromios (gr.) — szumny bóg: przydomek Dionizosa. [przypis edytorski]

  [50]

  ze siejby zrodzon smoczej Król Pentheus — aluzja do pochodzenia Echiona, ojca Penteusza. Echion wyrósł z ziemi z zasianych przez Kadmosa smoczych zębów. [przypis edytorski]

  [51]

  zbawić — tu: pozbawić. [przypis edytorski]

  [52]

  Aksios a. Wardar — rzeka płynąca przez Macedonię i wpadająca do Morza Egejskiego w pobliżu Salonik. [przypis edytorski]

  [53]

  Lydias — rzeka w płn. Grecji. [przypis edytorski]

  [54]

  zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]

  [55]

  płony a. płonny (daw.) — jałowy, bezcelowy. [przypis edytorski]

  [56]

  azalim ci nie mówił — czyż ci nie mówiłem. [przypis edytorski]

  [57]

  Którego między sobą w tym tu grodzie mamy? — wstawka tłumacza. [przypis edytorski]

  [58]

  mądralaś — jesteś mądrala. [przypis edytorski]

  [59]

  We wierchym właśnie wchodził (daw., gw.) — wchodziłem właśnie pomiędzy wierchy (szczyty górskie). [przypis edytorski]

  [60]

  jarzęcy (daw.) — tu: lśniący, jasny. [przypis edytorski]

  [61]

  niby wrogi — jak wrogowie. [przypis edytorski]

  [62]

  luty — okrutny, srogi. [przypis edytorski]

  [63]

  mówięć — mówię ci. [przypis edytorski]

  [64]

  zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]

  [65]

  oścień — ostrze; włócznia lub trójząb; tu: tyrsos. [przypis edytorski]

  [66]

  kobietyć — kobiety ci. [przypis edytorski]

  [67]

  smrek (gw.) — świerk. [przypis edytorski]

  [68]

  przeciągnęć — przeciągnę ci. [przypis edytorski]

  [69]

  zwierciadły — dziś popr.: zwierciadłami. [przypis edytorski]

  [70]

  wierszyk — tu: wzniesienie, wierzchołek pagórka. [przypis edytorski]

  [71]

  wraży — wrogi. [przypis edytorski]

  [72]

  z menady — dziś popr. forma N. lm: z menadami. [przypis edytorski]

  [73]

  smoczy płód — aluzja do pochodzenia Echiona, ojca Penteusza. Echion wyrósł z ziemi z zasianych przez Kadmosa smoczych zębów. [przypis edytorski]

  [74]

  Kadmosa ród — córki Kadmosa, siostry Agawe: Autonoe i Ino. [przypis edytorski]

  [75]

  oczy swemi — dziś popr.: swymi oczami. [przypis edytorski]

  [76]

  k'nam a. ku nam (daw.) — do nas, w naszym kierunku. [przypis edytorski]

  [77]

  Aktajon a. Akteon (mit. gr.) — myśliwy, który przypadkiem zobaczył Artemidę w kąpieli, za co bogini zamieniła go w jelenia; zginął rozszarpany przez własne psy. [przypis edytorski]

  [78]

  szumny bóg — Dionizos. [przypis edytorski]

  [79]

  [Porozrzucane. Leśny skrywał je manowiec.] — wers dopisany przez tłumacza. W oryginale brakuje tu fragmentu tekstu. [przypis edytorski]

  [80]

  Ażeby żyć tu dalej (…) na całe życie! — fragment uzupełniony przez tłumacza. [przypis edytorski]

  [81]

  przecz (daw.) — po co; dlaczego. [przypis edytorski]

  [82]

  Arystajowe rozłogi — Arkadia. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...