Wolne Lektury potrzebują Twojej pomocy...

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach.
Dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia!

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x

Spis treści

  1. Cnota: 1
  2. Kara: 1 2
  3. Matka: 1
  4. Miłość spełniona: 1
  5. Morderstwo: 1
  6. Plotka: 1
  7. Poród: 1
  8. Przebranie: 1
  9. Pycha: 1
  10. Radość: 1
  11. Sprawiedliwość: 1
  12. Szaleństwo: 1
  13. Święto: 1 2
  14. Tajemnica: 1
  15. Uroda: 1
  16. Wino: 1
  17. Wzrok: 1
  18. Zemsta: 1 2
  19. Żałoba: 1

  Pisownia joty: Azyę > Azję; Dyonizos > Dionizos itp.; formy Teirezjas i Tejrezjas pozostawiono ze względów rytmicznych; Loksyasza > Loksyjasza;

  Pisownia łączna/rozdzielna: z przed > sprzed; zdaleko > z daleka; zpyszna > z pyszna; coprędzej > co prędzej; niema > nie ma; z pośród > spośród; rad-ci > rad ci; wstąp-że > wstąpże; szczęśliwy-ś > szczęśliwyś; jakby > jak by (oczy moje/ Nie mogą, jak by chciały, ogarnąć gromady); nie łatwo > niełatwo;

  Pisownia s/z, ś/ź, ś/sz, c/dz: z przed > sprzed; prześpiegi > przeszpiegi; nareście > nareszcie; niśli > niźli; znaleść > znaleźć; wleść > wleźć; zbiedz > zbiec;

  Fleksja: którem > którym; królewskiemi > królewskimi (pozostawiono w pozycjach rymowych); plemieniowi Kadma > plemieniu Kadmosa; orgij > orgii; krosen > krosien; źle > złu; pokpiewałem > pokpiwałem;

  Poprawiono rytm: Którego Zeusowi porodziła w darze > Którego to Zeusowi porodziła w darze (”Zeus” wymawia się poprawnie jako 1 sylabę); Za szyd ten Dionizos dobrze ci zapłaci. > Za szyd ten sam Dionizos dobrze ci zapłaci.; Dioniz > Dionizos (w dzisiejszej wymowie zmieniła się ilość sylab, mówimy: ”Djonizos”, a nie ”Dyjoniz”); Kadma > Kadmosa; Pentheja > Pentheusa (tam, gdzie rytm pozwala);

  Leksyka: łyskawicą > błyskawicą; śród > wśród; Swywolne > Swawolne; Kochanku! > Mój drogi!; Wzdyć > Wszak; Upomnąć > Upomnieć;

  Pisownia/leksyka: tłómacz > tłumacz; puhar > puchar; thyrs, tyrs > tyrs (ujednolicono); Pentej, Penthej > Penthej;

  Interpunkcja - usunięto przecinki: Grobowiec mej, zabitej od pioruna, matki > Grobowiec mej zabitej od pioruna matki; Jest, jak zdjęty szałem! > Jest jak zdjęty szałem!; Dodano przecinki: I jemu i mieszkańcom > I jemu, i mieszkańcom; I biedny lud i bogaczy > I biedny lud, i bogaczy itp.

  EurypidesBachantkitłum. Jan Kasprowicz

  Osoby:

  1. DIONIZOS (Bachus, Bach)
  2. CHÓR BACHANTEK
  3. TEJREZJAS (Teirezjasz), wróżbita
  4. KADMOS, założyciel Teb
  5. PENTHEUS (Penthej), król tebański
  6. SŁUGA
  7. GONIEC I
  8. GONIEC II
  9. AGAWE, córka Kadmosa, matka Pentheusa

  Rzecz dzieje się w Tebach.

  DIONIZOS

  1
  A zatem na tebańskie przybyłem zagony,
  Ja, Zeusa syn, Dionizos, ongi urodzony
  Z Semeli, latorośli Kadmowego domu,
  Co zległa, rozwiązana błyskawicą gromu.[1]
  5
  Na ziemskie kształty bożą zmieniwszy urodę,
  Mam oto źródła Dirki i Ismenu wodę,
  Grobowiec mej zabitej od pioruna matki
  I domu królewskiego dymiące ostatki:
  Niebieskie jeszcze ognie tlą się w tej ruinie,
  10
  Od których, tak się stało, ma rodzica ginie,
  Ofiara zemsty Hery. Kadma chwalę sobie,
  Że kazał tak ogrodzić to miejsce przy grobie
  Swej córki. I me ręce również osłoniły
  Bogatym winogradem świętość tej mogiły.
  15
  Rzuciwszy ziemię Lidów, gdzie złota bez końca,
  I Frygów, równie Persów, spalone od słońca,
  Baktryjskie dalej mury, szare Medów niwy
  Za sobą zostawiwszy; przebiegłszy szczęśliwy
  Arabii kraj i Azję całą u wybrzeży
  20
  Mórz słonych, co basztami pięknych miast się jeży,
  Gdzie z tłumem barbarzyńców zmieszały się Greki,
  Obrządek mój, me pląsy w tej strefie dalekiej
  Zaprowadziwszy wszędzie, by miano w pamięci,
  Że jestem bóg, do tego według mojej chęci
  25
  Przebyłem naprzód miasta, by tebańskie rzesze,
  Nim inny kraj helleński zaprawię w uciesze,
  Rozwydrzyć, ciała w skóry przyodziać jelenie,
  Dać w ręce tyrs, bluszczowy ten mój bełt! Nasienie
  Plotka, ZemstaNiedobre, siostry matki mojej, co się przecie
  30
  Bynajmniej nie godziło, zaczęły po świecie
  Rozgłaszać, że Dionizos to nie syn Zeusowy,
  Że matka ma, Semele, z Kadmosa namowy
  Na bóstwo całą hańbę swojej winy złoży,
  Gdy człowiek ją śmiertelny, a nie władca boży,
  35
  Zapłodni i że potem — tak ją piętnowały —
  Zeus matkę mą uśmiercił za ten wymysł cały.
  I dla mnie w tej obeldze dość było powodu,
  By zmysły im pomieszać i wypędzić z grodu,
  Więc dzisiaj siedzą w górach z obłąkaną duszą
  40
  I w godła moich orgii przystrajać się muszą.
  I jaka tylko żyła w tych murach niewiasta,
  Musiała precz uciekać z Kadmowego miasta,
  Ażeby wszystkie razem, z królewskimi córy
  Złączywszy się, bez dachu, na złomiskach góry
  45
  Samotnych, opoczystych, wśród zieleni jodły
  Swój żywot obłąkany dziś i zawsze wiodły.
  Bo niechaj grodu tego uczują mieszkańce,
  Z swą wolą czy wbrew woli, że dotąd o tańce
  Bachijskie i obrzędy nie nazbyt się wiele
  50
  Troszczyli. Pragnę także i matkę, Semelę,
  Obronić, gdy się ludziom jako bóg ukażę,
  Którego to Zeusowi porodziła w darze.
  Król Kadmos rządy państwa przelał już w tym czasie
  Na syna drugiej córki, Pentheja, ten zasię
  55
  Mą boskość lekceważy, w zalewkach nie sprzyja,
  W ofiarach i modlitwach. Zobaczy on, czyja
  Jest słuszność, kto mocniejszy! Żem bóg i że godnie
  Należy uczcić boga, chyba udowodnię
  I jemu, i mieszkańcom jego Teb!… Pod nieba
  60
  Zaś inne, zarządziwszy tutaj, co potrzeba,
  Wybiorę się w te tropy, aby ludziom w ślepie
  Zaświecić swą boskością! Zacnie ja przetrzepię
  Tych jego Tebańczyków, gdyby wściec się chcieli
  I z gór moje bachantki pędzili. Jeżeli
  65
  W tej jawię się posturze, jeżeli się z boga
  W człowieka przedzierzgnąłem, to na to, by sroga
  Spotkała ich nauka: Menady[2] zgromadzę
  I huzia! hej! Zobaczą, kto ma tutaj władzę!
  Niewiasty! Posłuchajcie! Za moim rozkazem
  70
  Od Tmolu, niw lidyjskich strażnicy, wy razem
  Przyszłyście tutaj ze mną, wy, moje podróże
  Z ziem cudzych wraz dzielące! Frygijskie — a nuże! —
  Brać bębny, wynalazek mój i matki Rhei!
  Otoczyć dom królewski z poszumem zawiei,
  75
  Bić w błony, co tchu starczy, na słychy i dziwy
  Kadmosowego miasta! Ja teraz na niwy
  Kithajronowe skoczę, w jar, gdzie jest zebrany
  Korowód mych bachantek, i puszczę się w tany!

  CHÓR

  Azji smug,
  80
  Święty Tmol
  Opuściłam wśród swych dróg.
  By mnie słyszał szumny bóg[3],
  By go uczcił okrzyk mój!
  W Bacha cześć
  85
  Łatwo znieść
  Ten nieznojny, święty znój!

  *

  Któż tam, hej!
  W gmachu tym?
  Któż mi w drodze stanął mej?
  90
  Precz mi z oczu! Milczeć chciej,
  Kto tu żyw jest, kto tu zdrów!
  Bogu my
  Ślemy tchy
  Wrzących hymnów, wrzących słów!

  *

  95
  Szczęśliwy, zaiste, człek,
  Kto się do służby bożej
  Całą swą duszą przyłoży,
  Kto, życia swojego bieg
  Kierując w góry
  100
  Na wtóry
  I tańce bachijskie, najradziej
  Im oddan, gładzi
  Swe grzechy!
  Szczęśliwy, kto się weseli
  105
  Wraz z nami
  Pląsami
  W cześć wielkiej Macierzy Kybeli[4].
  Kto, pełen szalonej uciechy,
  Tyrsos w swą ujmie dłoń,
  110
  Bluszczem uwieńczy skroń
  I wielbi, i chwali
  Najdbalej
  Dionizową moc!…
  Hejże ku mnie
  115
  Tłumnie, szumnie,
  Ty bachantek ciżbo mnoga,
  Coś szumnego tutaj boga,
  Którego sam spłodził bóg,
  Od górzystej Frygii dróg
  120
  Do helleńskich wiodła smug!…

  *

  PoródJakżeż ci on ujrzał świat? —
  Znosząc strasznych bólów siła,
  Rodzica go poroniła,
  Gdy Zeus z swym piorunem spadł.
  125
  I przerażona
  Wraz skona
  Pod razem strasznego gromu.
  Lecz z zmarłej domu
  Położnej
  130
  Kronida[5] Zeus go zabierze
  I w biodrze,
  Przeszczodrze
  Obwiódłszy je złotem, by Herze
  Sprzed ócz[6] go usunąć, ostrożny,
  135
  Zamyka dziecię
  I, wiecie,
  Gdy Mojry porodu czas
  Wydzwoniły,
  Gromosiły[7]
  140
  Zrodził bóstwo, co na czole
  Pokazało rogi wole
  Oraz wieniec, splecion z żmij:
  Stąd, Menado, zbrojna w kij[8],
  Z wężów sobie warkocz wij!…

  *

  145
  Tebański grodzie mój,
  Ojczyste gniazdo Semeli!
  Święto, RadośćNiech się, kto żyw jest, weseli!
  W bluszczu leśnego zwój
  Każdy swe czoło strój!
  150
  Strójcie się, strójcie się w kwiaty,
  W powój, zielenią bogaty,
  W gałęzie dębu czy jodłę
  Na Bacha wesołą modłę!
  Skóry zarzućcie jelenie
  155
  Na białe z wełny odzienie.
  Swawolne chwyciwszy pręty,
  Święćcie obyczaj święty,
  A wnet, za wami w ślad,
  Ruszy się cały świat,
  160
  W tan się on puści, w tan,
  I ten nasz szumny pan
  Do gór powiedzie, do gór
  Swój rozpasany chór,
  Tam czeka już gawiedź radosna,
  165
  Od płochy[9] wygżona[10] i krosna
  Przez Dionizosa-boga!

  *

  Kuretów[11] schronie, hej!
  Zeusa prześwięta kolebo,
  O Kreto, skąd się pod niebo
  170
  Z leśnych unosił kniej
  Wrzask Korybantów[12], rej
  Wiodących w bożej uciesze!
  Wszakże ci ongi ich rzesze,
  Strojne w szyszaku trzy kity,
  175
  O, ten nasz skórą obity
  Krąg[13] wynalazły i świetnie
  Frygijskie, łagodne fletnie,
  Dźwięk ich przesłodki, przemiły,
  Z jego rozhukiem spoiły!
  180
  Do Rhei-macierzy rąk
  Bębenny dały krąg,
  Ażeby głośniej brzmiał
  Święty bachijski szał.
  Od niej Satyrów tłum
  185
  Wziął go na huk i szum
  W to uroczyste trzechlecie,
  Którym się cieszy na świecie
  Władca nasz Dionizos.

  *

  O, jakiż słodki, rozkoszny to żar,
  190
  Gdy, górski rzuciwszy jar —
  Kiedy ze skalnej krawędzi
  W doliny nasz orszak boży
  Pędzi —
  Kiedy ta rzesza rozwiozła,
  195
  Spragniona wrzącej krwi kozła —
  Gdy w niej żywego mięsa głód się sroży,
  Kiedy jej pachnie krew,
  Do Frygii[14] czy Lidii gór
  W spłachciu z jelenich skór
  200
  Rwie się!
  A przed nią po polu, po lesie
  Hu! ha! krzyk Bacha się niesie!
  I wraz po dolinie, wyżynie
  Mleko strugami płynie
  205
  I wino płynie w bród,
  I płynie nektar-miód,
  I całą w okrąg błoń
  Syryjska napełnia woń!
  I Bachus żywiczne łuczywo
  210
  Wyciągnie z swej trzciny co żywo
  I, potrząsając ogniami,
  Tumani swój orszak i mami,
  Do tańców-łamańców
  Rwie
  215
  W lot!
  I głosy w niebiosy
  Śle —
  Swój zew,
  Swe wrzaski hukliwe
  220
  Na niwę
  Rozlewa.
  I bujne swe włosy,
  Kędziorów splot,
  Na wiater rozpuszcza, na wiew!
  225
  I leje się krzyków ulewa
  Po polu,
  Przez uroczyska
  Kniej:
  «Hej! cudna kraso Tmolu,
  230
  Co szczerym złotem tryska,
  Bachantki moje, hej!
  O, wy bachantki me!
  Hu!
  Chodźcie tu! Chodźcie tu!
  235
  By, co tylko starczy tchu,
  W Dionizosa cześć
  Hymn rozgłośny wznieść!
  Oszalała w swej ochocie
  Przy straszliwym bębnów grzmocie
  240
  Oszalałe niech hejnały
  Pierś wyrzuca! Oszalały
  Chce ją słyszeć bóg!
  A frygijskiej, dzikiej burzy,
  Łagodząc jej huk,
  245
  Niechaj słodki dźwięk zawtórzy —
  Niech świętego fletu święta
  Płynie nuta i do gór
  W ten swój wtór
  Mych bachantek wiedzie chór!
  250
  I w te tropy,
  Wskroś przejęta,
  Wyrzucając chyże stopy,
  Jurna dziewka, jak źrebięta,
  Przy klaczy, swej matce, na łące
  255
  Skaczące,
  Pędzi za swoim bogiem…
  Na scenę wchodzi

  TEJREZJAS

  Przy bramie kto? Wywołać Agenora plemię,
  Kadmosa, co sydońską porzuciwszy ziemię,
  Basztami gród ten zjeżył, obwarował Teby.
  260
  Niech idzie kto i powie, że nie bez potrzeby
  Tejrezjasz chce z nim mówić. Wie, po co się jawię
  I w jakiej, stary z starszym, godziłem się sprawie:
  Wdziać na się skórę sarnią, tyrs pochwycić w dłonie
  I bluszczu latoroślą uwieńczyć swe skronie.
  Z domu wychodzi

  KADMOS

  265
  Poznałem właśnie głos twój, usłyszałem, panie,
  Mądrego iście męża przemądre wezwanie
  I, gotów, idę z wszystkim, co potrzeba będzie,
  Ażeby według sił swych w świątecznym obrzędzie
  Wziąć udział i przyczynić się do pomnożenia
  270
  Czci syna mojej córki, co jest dla plemienia
  Ludzkiego na świat posłan jako bóg. Więc powiedz,
  Gdzie tańczyć mam, na jaki zwrócić się manowiec
  I siwą wstrząsać głową. Starszemu ty stary
  Przewodzić chciej, boś mędrzec. A ja tu bez miary
  275
  Bluszczowym będę prętem bił o ziem, zapomnę,
  Że starość mi pisana…

  TEJREZJAS

  I ja też ogromne
  Mam chęci! Odmłodniałem i do pląsów stanę.

  KADMOS

  Na wozie brać się w góry? Czy to jest wskazane?

  TEJREZJAS

  280
  Nie! Mniej byśmy tak bożą uczcili wszechwładzę!

  KADMOS

  Więc ja cię tam, człek stary, starca poprowadzę.

  TEJREZJAS

  Sam bóg nam dzisiaj drogę bez trudu pokaże.

  KADMOS

  Czy miasto weźmie udział w tym bachanckim żarze?

  TEJREZJAS

  My jedni mamy rozum, innym on nie służy.

  KADMOS

  285
  Więc chwyć się mojej ręki, po co zwlekać dłużej?

  TEJREZJAS

  A ty na mym ramieniu oprzyj się i w drogę.

  KADMOS

  Śmiertelny człek, bogami gardzić ja nie mogę.

  TEJREZJAS

  Tu na nic mędrkowanie! Wszelkie z niebem kwasy[15]
  Daremne. Wiary ojców, którą po te czasy
  290
  Przez wieki nam przodkowie nasi przekazali,
  Nie zniszczy nikt, jej ustaw żaden mózg nie zwali,
  Choć pomysł najbystrzejszy znajdzie człek w swej głowie.
  Być może: «jesteś stary», tak niejeden powie,
  Lecz ja się tego wcale nie wstydzę, ja w bluszcze
  295
  Przystroję skroń i w pląsy serdecznie się puszczę.
  Bóg przecież nie przepisał, kto ma iść w zawody
  Bachanckie: człowiek stary, czy też tylko młody.
  Od wszystkich czci on żąda i nie z lat jedynie,
  Nie z liczby ich cześć większa dlań lub mniejsza płynie.

  KADMOS

  300
  Ponieważ dnia bożego nie widzisz, więc ja się
  Podaję za proroka, mój Teirezjasie[16].
  I powiem ci, co widzą tej chwili me oczy:
  Pospiesznie oto Penthej w stronę zamku kroczy,
  Mój wnuk, ten Echionida[17], któremu oddałem
  305
  Swe berło. Cóż mi powie? Jest jak zdjęty szałem!
  Na scenę wchodzi

  PENTHEUS

  Bawiłem poza domem, powracam do kraju
  I słyszę o złym, nowym w tym mieście zwyczaju.
  Niewiasty oto nasze porzuciły domy
  I, niby szał udając, przepełne oskomy[18],
  310
  W lesistych rozłożyły się górach, pląsami
  Nowego wielbiąc boga — kim on między nami
  Być może — Dionizosa. Są pijackie dzbany,
  Co chwila ta lub owa w chuci rozpasanej
  W ustronne znika miejsce, mężczyznom dogadza.
  315
  To znaczy: pod pozorem, że bożego władza
  Natchnienia je porywa, niecne białogłowy
  Dla Bacha i Kiprydy[19] mają czas gotowy.
  Ile ich pochwycono, każda ma już pęta
  I w miejskim jest więzieniu uczciwie zamknięta.
  320
  Na te, co jeszcze w górach, urządzę obławę —
  Pochwycić każę Ino i matkę Agawę
  Co mnie Echionowi zrodziła i, dalej,
  Nic tutaj Antonoi również nie ocali,
  Rodzicy Aktajona[20]! W żelazne je dyby
  325
  Zakuwszy, wnet odwiodę od bachanckiej chyby.
  Podobno miał z lidyjskiej przybyć tutaj ziemi
  Czarownik jakiś, oszust z oczami ciemnemi
  O słodkiej barwie wina; jak u Afrodity.
  Włos jasny ma, utrefion, w śliczne pukle zwity.
  330
  Z dziewkami on młodymi, ten młodzieniec chwacki,
  Przepędza dnie i noce pod pozorem schadzki
  Świątecznej na cześć bogów. Jeśli pod tym dachem
  Pochwycę go, doprawdy! nie ujdzie li z strachem!
  Przestanie on mi stukać o ziemię tyrsosem
  335
  I tłumić[21] się po świecie z tym rozwianym włosem,
  Gdy łeb mu od tułowia oddzielę! Zbyt szczodrze
  Mieni się Dionizosem-bogiem i że w biodrze
  Zeusowem był zamknięty, jakkolwiek rzecz znana
  Iż z matką padł od ciosu gromowego pana,
  340
  Iż zginął od pioruna, gdy ta zaślubiny
  Z Zeusem wymyśliła!… Czyż za takie winy
  Nie warto go powiesić? Jak on śmie w ten sposób
  Natrząsać się swą butą z wszelkich ludzkich osób,
  Ten przybysz, kimbykolwiek był!… Lecz nowe cuda
  345
  Przed sobą mam! Tejrezjas, wieszczek, nakrył uda
  Skórkami jelenimi, a tu — widok rzadki!
  Trzymajcie mnie, bo pęknę ze śmiechu!… mej matki
  Rodziciel z tyrsem w ręku szaleje! Zaiste!
  Człek straci rozum, patrząc na to oczywiste
  350
  Błazeństwo! Co? Nie puścisz z ręki tego pręta?
  Nie praśniesz tego bluszczu? Rzecz to niepojęta,
  Ty, ojcze mojej matki!… Czyje to znów baje?
  Teirezjasa pewnie?… Czy się tobie zdaje,
  Że, boga wprowadzając nowego wśród ludzi,
  355
  Zysk nowy z wróżb mieć będziesz? Że ich znowu złudzi
  Twój ogień, czy lot ptaków? Tylko włos twój siwy
  Wstrzymuje mnie, że za ten obrzęd niegodziwy
  Nie każę z bachantkami wrzucić cię do kaźni!
  Obrządek to nicpotem[22], sam on siebie błaźni,
  360
  Jeżeli się podwika[23] spija przy biesiadzie.

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Ach! Cóż to za bezbożnik! Niebu ty na zdradzie
  I plemieniu Kadmosa, który rzucił w ziemię
  Na mężów siew[24], ty, ojca Echiona plemię!

  TEJREZJAS

  Gdy wątek mądry człowiek znalazł do przemowy,
  365
  Nie sztuka być wymownym. Język masz gotowy,
  Obrotny, zdałoby się, że jakiś mądrala
  Przemawia, lecz rozsądku twego nie zachwala
  Ten sposób. Mąż zuchwały, pyskaty, a duży
  Co do swojego stanu, jeśli mu nie służy
  370
  Rozsądek, złym doradcą będzie swego grodu.
  Ten nowy bóg, z którego szydzisz bez powodu,
  W Helladzie takie miejsce zajmie niepoślednie,
  Że brak mi na to słowa! WinoDwie są rzeczy przednie
  Na świecie — wiedz to, synu: Demeter, to znaczy
  375
  Mać-ziemia, bo tak zwij ją, albo tak, jak raczy
  Twa wola. Suchą strawą karmi ludzi ona,
  Zaś ten wynalazł płynny sok winnego grona;
  Na rzecz całkiem przeciwną wpadł ów syn Semeli
  I ludziom podał środek, który ich weseli,
  380
  Rozgrzewa serca biednych, uśmierza ich troski,
  Zaciera pamięć dziennych mozołów i boski
  Sprowadza sen — pokrótce mówiąc, dobry trunek
  Zgotował człowiekowi na wszelki frasunek.
  Ba, nawet samym bogom leje się w ofierze
  385
  To bóstwo... Ciebie, widzę, pusty śmiech tu bierze,
  Iż Zeus go zamknął w biodrze. Ja ci to wyjaśnię.
  Pokażę ci, że sens jest w tej powieści właśnie:
  Gdy Zeus go uratował z ognia swego gromu,
  Wziął z sobą go na Olimp, by w niebiańskim domu
  390
  Pomieścić swą latorośl, przecież Hera w złości
  Wyrzucić chciała dziecię z bożych wysokości.
  I Zeus, jako że bogiem jest, miał środek na to:
  Z powietrza przejrzystego, które tak bogato
  Okrąża naszą ziemię, jakąś cząstkę zrywa
  395
  I postać z niej stworzywszy, która była żywa
  Z pozoru, da ją Herze, by jej gniew uśmierzyć,
  Dionizosa zaś ukrył. I lud począł wierzyć.
  To z owym pomieszawszy, jak to nieraz szczodrze
  Zwykł czynić, że swe dziecko Zeus donosił w biodrze
  400
  To bóstwo jest i wieszczem, opętanie bowiem
  Bachijskie i natchnienie wieszcze — to ci powiem —
  Z wspólnego płyną źródła — szał mają proroczy;
  Bo kogo, mówię, bóg ten przeniknie, ten zoczy
  Przed sobą i obwieści nam przyszłość. I z wojną
  405
  Jest również w jakimś związku to bóstwo; wszak zbrojną
  Rozprasza nieraz ciżbę niewymowna trwoga,
  Nim chwycił broń przeciwnik. I to dziełem boga —
  Od Dionizosa idzie szał lęku! O, jeszcze
  Wśród skał delfickich ujrzysz ono bóstwo wieszcze,
  410
  Jak w blasku swej pochodni będzie brał dwie turnie,
  Tyrsosem potrząsając, niosący się górnie
  Ten możny pan Hellady! Przeto, Pentheusie,
  Nie dawajże się dumnej porywać pokusie
  I nie myśl, że kto królem, ten jest wszystkim w świecie!
  415
  A jeśliś tego zdania, a zdanie to przecie
  Jest fałszem, ty za mędrca się nie miej! W swe kraje
  Nowego przyjmij boga i jego zwyczaje:
  Ofiary i obiaty składaj mu, swe czoło
  Wieńcz bluszczem i w bachijskie rad pospieszaj koło.
  420
  Cnota, Miłość spełniona, ŚwiętoNie Dionizosa rzeczą, wierzaj, uczyć sromu
  Niewiasty, gdy Kipryda[25] zagości w ich domu.
  Wstydliwość zawsze bywa wrodzoną i szały
  Bachijskie jeszcze żadnej z nich nie zepsowały,
  Jeżeli były skromne z natury. Należy
  425
  Pamiętać o tym zawsze! A gdy do twych dźwierzy[26]
  Tłum ciśnie się, Pentheju, gdy twoje nazwisko
  Rozbrzmiewa naokoło z daleka i blisko,
  Czyż ty się nie radujesz? Więc i on się cieszy,
  Tak mniemam, gdy się spotka z czcią u ludzkiej rzeszy.
  430
  Więc ja, a ze mną Kadmos, z którego tak szydzisz,
  Pójdziemy dzisiaj w pląsy: ty nam nie obrzydzisz
  Ni bluszczu, ani tańca, choć siwa z nas para!
  Nie myślę walczyć z bogiem, choć mnie pchnąć się stara
  Do tego twa namowa!… Szalejesz, człowieku!
  435
  Nic ciebie nie uleczy, choć nie ujdziesz leku!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  (do Tejrezjasa)
  W Fojbosie[27] słowa twoje nie obudzą wstrętu,
  Bożego Rozwichrzeńca choć folgujesz świętu.

  KADMOS

  Syneczku mój! Tejrezjas dobreć dał przestrogi!
  Bądź z nami i zakonu[28] nie opuszczaj drogi.
  440
  Dziś skrzydła cię ponoszą i, jakkolwiek sądzisz,
  Że rozum masz, w rozumie swoim wielce błądzisz.
  Jeśli on nie jest bogiem, jak pleciesz, wmów w siebie
  I krztynę pięknie pokłam, że nim jest — w potrzebie
  Wszak warto się połudzić: Bóg to, choć Semele
  445
  Zrodziła go, świat mówi. I owszem, stąd wiele
  Zaszczytu spada dzisiaj na nasz ród! A, proszę,
  Pamiętaj, jakie sobie zgotował rozkosze
  Aktajon[29]! Toć psy własne, które sam wychował,
  Rozdarły go na strzępy, bo wrzeszczał do pował
  450
  Niebieskich w swojej pysze, że w myśliwskiej sztuce
  Bieglejszy, niż Artemis[30]. Ażebyś nauce
  Tej samej dziś nie uległ, bluszczem uwieńcz czoło,
  Naszego uczcij boga, w nasze pospiesz koło.

  KaraPENTHEUS

  Precz z ręką tą! Idź, szalej, ile masz ochoty,
  455
  Lecz o mnie nie obcieraj tej swojej głupoty.
  A mistrz twój, nauczyciel tej błazeńskiej nędzy,
  Ten będzie miał się z pyszna!… (Do służby:)
  Niechże mi co prędzej
  Pobiegnie kto do domu tego oto kpiarza,
  460
  O, tam, gdzie ten nasz wieszczek na lot ptaków zważa,
  Uczciwym niech mu drągiem wszystko, jeśli łaska,
  Połamie, pogruchoce, pobije, potrzaska!
  Niech wszystko mu wywróci do góry nogami,
  Niech bindy księże z wiatrem mu puści! Nie zmami
  465
  Nikogo już ten szalbierz! Będzie miał za swoje —
  Najlepsza to jest kara, o to się nie boję!
  Wy idźcie na przeszpiegi! Włócząc się po mieście,
  Ujrzycie może dudka, włóczęgę, niewieście
  Podobniejszego raczej, co w niewiasty wpaja
  470
  Nieznaną dotąd sprośność! Schwyćcie mi hultaja,
  Porubstwo szerzącego, spętać, przywieść do mnie,
  Na śmierć ukamienować! Gorzko to ogromnie —
  Przekona się — w mych Tebach siać bachantek szały!

  TEJREZJAS

  Zuchwalcze! Sam ty nie wiesz, co mówisz! O, mały
  475
  Tyś zawsze miewał rozum, lecz dziś go już do cna
  Straciłeś! Chodź, Kadmosie! Może i owocna
  Modlitwa nasza będzie za twojego wnuka,
  Jakkolwiek nazbyt czelnie[31] guza sobie szuka,
  I za to miasto nasze, ażeby bóg na nie
  480
  Jakiego zła nie zesłał. Teraz ze mną, panie,
  Z bluszczowym prętem w ręku! Wspierajmy się wzajem,
  Ty mnie, a ja zaś ciebie. Nie żadnym to rajem
  Tak w drodze paść dwom starcom! Wstyd! Lecz mniejsza o to!
  Bachowi, Zeusowemu dziecku, służ, ochoto!
  485
  Bodajby dom twój, Kadmie, nie doznał strapienia
  Przez tego utrapieńca[32]. Nie z jasnowidzenia
  To mówię, jeno z rzeczy, tak, jak jest! Rozpęta
  Twój Penthej zło, gdyż głupcom w głupocie przynęta!
  (Wychodzą.)

  CHÓR

  O zbożności boska ty,
  490
  Co nad ziemski wzlatasz łan
  Na złocistym skrzydle swym!
  Słyszysz, jak niezbożnym tchem
  Penthej, z zgubnej pychy znan,
  Szumnego nam boga lży?
  495
  O, tego syna Semeli,
  Który się pierwszy weseli,
  Który jest zawsze na przedzie
  Przy bogów radosnej,
  Strojnej w zieleń wiosny
  500
  Biesiedzie.
  Albowiem dobrze się wiedzie
  Na świecie,
  Kiedy przy flecie
  Taneczne pląsają grona,
  505
  Gdy dusza, od troski zwolniona,
  Snać[33] kona
  Z radości —
  Kiedy niebiańskich ucztujących gości
  Wrzący rozpali sok,
  510
  Z winnych wyciśnion tłok —
  Kiedy wśród ludzi, zdobnych w bluszczu wian,
  I puchar krąży, i dzban,
  Gdy jego władza
  Sen na powieki sprowadza.

  *

  515
  PychaCo wędzidła nie chciał znać,
  Sprośny język, już on szczezł!
  Człek zbrodniczy, czelny człek,
  Co wyrzuca bluźnierstw stek,
  Rychło smutny znajdzie kres.
  520
  Za to skromna, cicha brać,
  Co, żyjąc zawsze roztropnie,
  Przenigdy prawa nie kopnie,
  Ta w łasce żyje dużej:
  Nie uderzy srogi
  525
  Grom w jej domu progi,
  Nie zburzy!
  Boć przecie widzą z swej stróży
  Niebiosów[34]
  Ci naszych losów
  530
  Szafarze, choć tak z daleka,
  Wszelakie czyny człowieka!
  I rzeka
  Rozumu
  Nie zawsze będzie rozumem! Wśród tłumu
  535
  Śmiertelnych ciał
  Bóg żyć nam krótko dał.
  Kto zbyt się górnie pnie, ten nie wie snać,
  Co daje mu Ziemia-mać!
  Tylko szaleniec
  540
  Po taki tu sięga wieniec!

  *

  Na Cypru podążyć mi brzeg,
  Na Afrodyty ostrowie,
  Gdzie słodcy miłości bożkowie
  Czarami ludzi tumanią,
  545
  Być mi po wiek!
  Albo podążyć mi na nią,
  Na oną ziemię stu rzek,
  Które swą rosą
  Owoce niosą
  550
  Łanom, ginącym w spiekocie!…
  Na pierydzkie mnie płoski,
  Błyszczące w słonecznem złocie,
  Do stóp Olimpu, gdzie Muzy
  Niebiosów blisko
  555
  Swe zbudowały siedlisko,
  Wiedź, Rozwichrzeńcze ty boski!
  Radosnych okrzyków śluzy
  Wraz ze mną rzuć —
  Szumny, szumiący tyś bóg —
  560
  Na ten rozkoszny smug!
  Tam są Charyty, tam tężna jest Chuć,
  Tam orgii bachijskich zakon!

  *

  Zeusowa latorośl, nasz król,
  Lubi ucztować przy winie,
  565
  Kocha Pokoju boginię,
  Pomnożycielkę narodu,
  Tę krasę pól,
  Ludzi chroniącą od głodu!
  Wszelkiego człeka on ból
  570
  Słodkim napojem,
  Rozkoszy zdrojem
  Uśmierza! Rad ci on raczy
  Tym życiodajnym pucharem
  I biedny lud, i bogaczy.
  575
  Lecz temu wieści on zgubę,
  Kto z chmurnym czołem
  Nie zechce w gronie wesołem[35]
  Bawić się uciech bezmiarem
  W te jasne dnie i w te lube,
  580
  Przytulne noce! Hej!
  Precz z mądralami, precz!
  Dobra jedynie jest rzecz,
  Którą uprawia lud w mądrości swej —
  I ja sobie ją cenię!
  Związanego prowadząc Dionizosa, na scenę wchodzi

  SŁUGA

  585
  Pentheju! Już jesteśmy! Jest i łup gotowy,
  Po który nas wysłałeś. Niedaremne łowy!
  Lecz zwierz to oswojony, żadnym nas kłopotem
  Bynajmniej nie obarczył, ani myślał o tem[36],
  Ażeby nam się wymknąć, owszem najłaskawiej
  590
  Dał ręce sobie związać, rzekłbyś, że się bawi,
  Bo nie zbladł, bo na liczku nie stracił rumieńca,
  Bo śmiał się, gdyśmy mieli odprowadzać jeńca,
  Bo w miejscu stał, tę naszą ułatwiając pracę.
  Więc mówię mu pokornie: «Przybyszu! Niech stracę,
  595
  Lecz powiem ci, że brać cię nie mam żadnej chęci,
  Jednakże Penthej kazał, niech się przeto święci
  Ta wola mego pana…» A one kobiety,
  Coś zgonił je i spętał, i zamknął, o rety!
  Uciekły precz z furdygi[37] na łęgi, do lasa,
  600
  Gdzie cała ich gromada i huka, i hasa
  Na cześć szumnego boga! Z nóg im spadły dyby
  I wszystkie drzwi i zamki, mówię to bez chyby,
  Otwarły się, choć ręka ludzka ich nie tknęła.
  Takie to w naszych Tebach cuda, takie dzieła
  605
  Ot! człowiek ten dziś spełnia. Co tu czynić dalej,
  Już twoja to jest sprawa, my swoje zdziałali.

  PENTHEUS

  Rozwiązać mu te ręce! Bo jestem ostatni,
  Ażeby mógł się dzisiaj wymknąć z naszej matni —
  Nie! rady temu nie da!… UrodaJuści liczko twoje
  610
  Gładziuchne! Jak stworzone dla podwik! Gdyż stoję
  Przy prawdzie, żeś się dla nich przywlókł w nasze Teby!
  Kędziorki arcydługie, chyba nie z potrzeby
  Boiska tak się pięknie wydłużyły tobie,
  Falując wokół szyi w ponętnej ozdobie.
  615
  I cera arcybiała, nie z słońca promieni
  Zbielała ci gorących, jeno w chłodnej cieni[38]
  Snać myślisz Afrodytę przesadzić w piękności!
  Lecz naprzód mów, co zacz ty, kto tu przyszedł w gości?

  DIONIZOS

  Nie trzeba samochwalby! Odpowiedź nie trudna:
  620
  Wiesz może, gdzie jest Tmolu okolica cudna?

  PENTHEUS

  Wiem, owszem, miasto Sardes otacza dokoła.

  DIONIZOS

  Ja stamtąd, ma ojczyzna to Lidia[39] wesoła.

  PENTHEUS

  Wprowadzasz nowy obrzęd, któż to ciebie zmusza?

  DIONIZOS

  Dionizos mi nakazał, latorośl Zeusza[40].

  PENTHEUS

  625
  Więc Zeus tam jakiś nowy bóstwa nowe tworzy?

  DIONIZOS

  Nie! Ten, który z Semelą obcował, król boży!

  PENTHEUS

  Czy we śnie ci nakazał, czyli[41] też na jawie?

  DIONIZOS

  Twarz w twarz mi on polecił służyć świętej sprawie.

  PENTHEUS

  TajemnicaA na czymże polega istota obrządku?

  DIONIZOS

  630
  Człek niewtajemniczony nie śmie znać jej wątku.

  PENTHEUS

  Jest jaka na obrządku tym korzyść oparta?

  DIONIZOS

  Nie wolnoć tego wiedzieć, choć rzecz wiedzy warta.

  PENTHEUS

  Wykręcasz mi się chytrze, a mnie świerzbią uszy.

  DIONIZOS

  Bachijskie tajemnice nie dla grzesznej duszy.

  PENTHEUS

  635
  Widziałeś, mówisz, Zeusa. Jakżeż on wyglądał?

  DIONIZOS

  Jak chciał, a nie bynajmniej, jakbym ja pożądał.

  PENTHEUS

  I znowu się wywijasz! Któż za to co kupi?!

  DIONIZOS

  Ktoś mądry dla głupiego zawsze będzie głupi.

  PENTHEUS

  Czyś naprzód do nas przybył tu z orgiami swemi?

  DIONIZOS

  640
  Obchodzą je we wszystkiej niehelleńskiej ziemi.

  PENTHEUS

  Mniej mają snać rozumu, niźli nasze kraje.

  DIONIZOS

  W tym względzie chyba więcej. Inne tam zwyczaje.

  PENTHEUS

  Czy za dnia się to wszystko odbywa, czy w nocy?

  DIONIZOS

  Przeważnie w nocy, mroki mają więcej mocy.

  PENTHEUS

  645
  Dla kobiet niebezpieczna to pora i zdrożna.

  DIONIZOS

  Sposobność dla zdrożności i w dzień znaleźć można.

  PENTHEUS

  O, gorzko mi zapłacisz za swoje wykręty!

  DIONIZOS

  A ty za swą głupotę, za swój szał nieświęty!

  PENTHEUS

  O, ćwik[42] i frant[43] ten Bachus, a czelny bez miary!

  DIONIZOS

  650
  Czym myślisz mi dogodzić? Jakie zadać kary?

  PENTHEUS

  Nasamprzód[44] tej cię bujnej pozbawię czupryny.

  DIONIZOS

  Nie tykaj! Prawo do niej ma li[45] bóg jedyny.

  PENTHEUS

  A potem tyrs ten oddasz, który dzierżysz w dłoni.

  DIONIZOS

  Sam wydrzyj Dionizosa własność! Niech się broni!

  PENTHEUS

  655
  A potem ot! do ciupy każę zamknąć ciebie.

  DIONIZOS

  Jeżeli ja tak zechcę, bóg z ciupy wygrzebie.

  PENTHEUS

  Popróbuj go wywołać spośród twej czeredy!

  DIONIZOS

  On przy mnie tu jest blisko, widzi moje biedy.

  PENTHEUS

  Gdzie? Gdzie? On swym widokiem oczu mych nie darzy!

  DIONIZOS

  660
  Lecz moje! Niewidzialny jest on dla zbrodniarzy!

  PENTHEUS

  Hej! Bierz go! Szydzi ze mnie i z Teb! Bierz go! Okuj!

  DIONIZOS

  Roztropny, nieroztropnym mówię: dajcie spokój!

  PENTHEUS

  A ja powiadam: bierz go! Ja tu większy przecie.

  DIONIZOS

  Sam nie wiesz, co poczynasz i kim ty na świecie!

  PENTHEUS

  665
  Penthejem, Echiona synem i Agawy.

  DIONIZOS

  Twe imię już wskazuje, że dla cię łaskawy
  Nie będzie los.

  PENTHEUS

  Hej! Precz z nim! A przy końskim żłobie
  Przywiązać go, by w cieniu mógł zatańczyć sobie!
  670
  Zaś te (Wskazuje na Chór), któreś tu przywiódł, uczestniczki zbrodni,
  Wysprzedam, albo, jeśli będzie mi dogodniej,
  Od bębna odzwyczaję i — to nie przelewki! —
  Do krosien je przystawię, jako proste dziewki.

  DIONIZOS

  Idę… A juści tego znosić ja nie muszę,
  675
  Do czego mnie nie zmuszą. Lecz za te katusze,
  Za szyd[46] ten sam Dionizos dobrze ci zapłaci.
  Zaprzeczać chcesz istocie tej bożej postaci,
  Więc będziesz musiał cierpieć! Mówiąc najwyraźniej:
  Krzywdzący mnie, ty boga zamykasz w swej kaźni!

  CHÓR

  680
  Acheloa córko, słysz!
  Ty dziewicza Dirko święta!
  Dobrze o tym świat pamięta,
  Jakeś ongi w fal objęcia
  Zamykała kształt dziecięcia —
  685
  W uścisk wód —
  Gdy je rodzic jego, bóg,
  Z wieczystego ognia smug
  Jednym tchem
  Uratował, w biodrze swem
  690
  Zamykając boży płód!
  Rzekł mu wtedy:
  «Od tej biedy,
  Od tej klęski
  Zwoli[47] cię mój żywot męski,
  695
  Dithyrambie, wstąpże weń —
  Pod tym bowiem Bacha mianem
  Ma być w Tebach odtąd znanem
  Twe istnienie!»
  Dziś mnie ty usuwasz w cień,
  700
  Dziś mną gardzisz, Dirko luba,
  Dziś za ziemi swojej krańce
  Precz mnie pędzisz i me tańce,
  Moje bluszcze i mój pręt.
  Na co ci ta moja zguba?
  705
  Skąd ci wziął się dziś ten wstręt?
  Czemu mnie twa ręka żenie[48]
  Z twoich granic precz, ach! precz?
  O, na jagód winnych ciecz,
  Na Dionizosa słodki płyn,
  710
  Jeszczeć Bromios[49], boży syn,
  Będzie ci przedrogi!

  *

  Co za złość to, co za złość!
  Jakżeż mi się strasznie mroczy
  Ten ze siejby zrodzon smoczej
  715
  Król Pentheus[50], Echiona,
  Syna ziemi, krew rodzona!
  Snać nie ludzki to jest twór,
  Jeno potwór, jeno dziw,
  Jakby nie był z ziemskich niw!
  720
  Czym dlań bóg?
  Nieb krwiożerczy to jest wróg!
  On niebawem
  W złu swem krwawem
  Bez ochyby
  725
  I mnie każe zakuć w dyby,
  Tak nim szarpie sroga chuć!
  Już mojego wodzireja
  Więzi w domu tym Pentheja
  Zmrok ponury.
  730
  Zwróćże dziś swe oczy, zwróć,
  Dionizosie, synu boży,
  W jakiej twoi dziś prorocy
  Przeokrutnej są przemocy!
  Zjaw się ku nam dzisiaj, zjaw,
  735
  Bo niedola dziś się sroży,
  Chce nas zbawić[51] naszych praw!
  Z olimpijskiej przybądź góry,
  Ty, co w ręku dzierżysz kij
  Złotooki! Oto żmij,
  740
  Oto jest ten straszny smok,
  Co wyniszczyć chce nasz tłok!
  Ukróć jego pychę!

  *

  Zali na Nysie, gdzie pośród swych leż
  Mnogi się gnieździ zwierz,
  745
  Odprawiasz swe korowody,
  Nasz Dionizosie młody?
  A może kipi twój szał
  Pośród koryckich skał?
  Lub też w Olimpu komorach,
  750
  Skrytych w cienistych borach,
  Gdzie Orfeusza zew,
  Lutni czarowny ton,
  Ze wszystkich przynaglił stron
  Zielone kłody
  755
  Drzew
  I zwierza wszelaki płód,
  Że je za sobą wiódł,
  Że wszystkie za nim szły,
  Dźwięcznymi wabione tchy?!
  760
  O pierydzka kraino!
  A ino ci patrzeć, a ino,
  Jak stanie na twojej glebie
  Ten szumny nasz pan, czczący ciebie!
  Jak na bachantek czele
  765
  Zjawi się tutaj, wesele
  Niosąc rozkoszne — o haj!
  Menady prowadząc swoje
  Przez Aksiosa[52] zdroje,
  Przez Lydiasa[53] brody
  770
  Spłynie w ten kraj!
  Swe tu skieruje kroki
  Przez rwiste,
  Szkliste
  Potoki,
  775
  Go, niby dobrzy rodzice,
  Żywią i rzeźwią ziemice —
  Tak mi mówiono —
  Te pono
  Wielce bogate w konie,
  780
  Nie zwiędłe nigdy błonie!…
  Z wewnątrz woła

  DIONIZOS

  O haj! O haj!
  O słysz mnie, znaj!
  Bachantek chór!
  A gdzież twój wtór?!
  785
  Słysz! Znaj!
  O haj!…

  JEDNA Z CHÓRU

  Cóż to? cóż? Skąd ten głos, tak mi znan?!
  Czyż mnie woła szumny pan?

  DIONIZOS

  Haj! O haj! Znów wołam, znów!
  790
  Chów Semeli, Zeusa chów!

  DRUGA Z CHÓRU

  O haj! O haj! O panie wielki!
  Twoje czcicielki
  Proszą cię, szumny ty boże,
  Byś się pojawił w ich zborze!…

  INNA Z CHÓRU

  795
  Sza! moje druhy! Ziemia się porusza!
  Ach! Ach!
  Ten Pentheusza
  Królewski gmach
  W proch się rozpada, w kupy
  800
  Gruzu i złomu!

  INNA Z CHÓRU

  Dioniz jest w jego domu!
  Cześć mu oddajcie modłami!

  CHÓR

  Już oddajemy!

  JEDNA Z CHÓRU

  Przed nami
  805
  Kamienne pękają słupy
  Niebawem spod tego dachu
  Głos się tryumfu, nie strachu,
  Podniesie z warg!

  DIONIZOS

  (z wewnątrz)
  Rozniećcie, rozniećcie się godnie,
  810
  Gromu ogniste pochodnie!
  Spalże mi, spalże mi do cna
  Dom ten, o iskro ty mocna!

  INNA Z CHÓRU

  Ach! ach!
  Zali nie widzisz — strach! —
  815
  Jak się ten płomień ścieli
  Nad świętym grobem Semeli?
  Pożar to, łuna
  Z Zeusowego pioruna,
  Który pozostał po niej,
  820
  Kiedy ją gromem z swej dłoni
  Uśmiercał możny Bóg!
  Zginaćże, zginać kolana!
  Nie szczędzić trzęsących się nóg!
  Rzucać na ziemię, na ziemię
  825
  To ciała przechwiejne brzemię,
  Bo oto już ku nam, Menady,
  Po zgliszczach i gruzach nasz włady
  Zbliża się, zbliża pan!
  Z ruin płonącego pałacu wychodzi

  DIONIZOS

  Cudzoziemskie wy niewiasty! A więc taka trwoga trwóg
  830
  O tę ziemię was rzuciła, powaliła z drżących nóg?!
  Snać dlatego, tak się zdaje, że czułyście, jak ten gmach
  Penthejowy w gruz rozrzucał, jak go w pył rozkruszał Bach!
  Teraz wstańcie! Wypogódźcie przerażoną, bladą twarz!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Ty w bachanckich korowodach najprzedniejszy wodzu nasz!
  835
  Jak ja rada, widząc ciebie, w tej samotnej pustce, och!

  DIONIZOS

  Ogarnęło cię zwątpienie z oną chwilą, gdy mnie w loch
  Prowadzono, gdy mnie Penthej kazał zepchnąć w kaźni mrok!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Tak! Bo jeśli szwank byś poniósł, któż by mój prowadził krok?
  Ale powiedz, jak uszedłeś z tych więziennych łotra bram?

  DIONIZOS

  840
  Bez mozołu, bez wysiłku ocaliłem się ja sam.

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Jak to? Zali[54] cię nie spętał? Nie skrępował ci tych rąk?

  DIONIZOS

  I tu sobie pokpiwałem z jego trudów, z jego mąk —
  Zdało mu się, że mnie wiąże, że mnie w mocy swojej ma,
  Że dotyka mych się członków, lecz nadzieja była czcza!
  845
  Byka dopadł przy korycie, gdzie przytroczyć mnie on chciał,
  Jął kolana mi krępować i racice, jak na schwał!
  Tchu mu zbrakło, sapał, zgrzytał, z ciała potu ciekł mu zdrój,
  Wargi do krwi gryzł zębami! Nie wołałem doń: A stój!
  Jenom cicho siedział przy nim, patrząc na to. W tenże czas
  850
  Przybył Bachus, wstrząsnął domem, ciężki mu wymierzył raz,
  Z grobu matki swej wyrzucił płomienisty ognia słup!
  I Pentheus, zobaczywszy ten płonący święty grób,
  Mniemał, że mu dom się pali, że zniweczon jego próg,
  Jął się rzucać na wsze strony, tu i tam, i do swych sług
  855
  Począł krzyczeć na ratunek, Acheloa, widać, głąb
  Chciał wyczerpać: kto żyw tylko, pod zamkowy przybiegł zrąb —
  Nadaremnie! I on również, myśląc, że to płona[55] rzecz,
  Przestał bawić się ratunkiem, jeno goły chwycił miecz
  I do wnętrza wpadł. Snać bał się, że mu jeszcze mogę zbiec.
  860
  Wówczas Bromios, tak przypuszczam, gdy ten zaczął kłuć i siec
  W myśli, że tak mnie on siecze, podsunął mu twór ze mgieł:
  Wydało się Penthejowi, że mnie sobie wziął na kieł,
  A on w próżnię ciął przejrzystą! Nie dość, że go Bach tak zwiódł,
  Jeszcze on się stał dla niego sprawcą innych, wielkich szkód:
  865
  Pałac w gruzy mu rozsadził, w perzynę obrócił dom
  Z bólu, że mnie ujrzał w pętach, że mnie spotkał taki srom!
  I on upadł ze zmęczenia, rzucił płony miecz o ziem —
  On, śmiertelny, słaby człowiek, co w zuchwalstwie począł swem
  Toczyć walkę z samym bogiem! I spokojnie, jakby nic,
  870
  O Pentheja się nie troszcząc, ja u waszych staję lic.
  Lecz zda mi się, że to jego skrzypią kierpce — jakby szedł
  Tutaj do nas! O, zapewne, wnet on zjawi się tu, wnet!
  Ciekaw jestem, co też powie na to wszystko ten nasz gość?
  Choćby z złości on aż dyszał, ja wytrzymam jego złość.
  875
  Boć do tego, tak powiadam, każdy w życiu swoim dąż,
  Że łagodnym, powściągliwym winien być roztropny mąż.
  Wchodzi

  PENTHEUS

  Straszliwie mnie okpiono! Uciekł przybysz szczwany,
  Któregom w pętach rzucił we więzienne ściany.
  A niech go! Co ja widzę? Tyś tu?! Jaką drogę
  880
  Wybrałeś, by zbiec z lochu? Zrozumieć nie mogę!

  DIONIZOS

  Nie ruszaj się, daj spokój! Mówięć po przyjaźni!

  PENTHEUS

  Powtarzam: jak, spętany, uciekłeś z mej kaźni?

  DIONIZOS

  Azalim[56] ci nie mówił, że mnie ktoś odkupi?

  PENTHEUS

  Kto taki? O, w wykrętach nigdyś nie był głupi!

  DIONIZOS

  885
  Ten, który stworzył wino dla duszy człowieczej.

  PENTHEUS

  Dionizosa hańbisz, mówiąc takie rzeczy.

  DIONIZOS

  [Którego między sobą w tym tu grodzie mamy?][57]

  PENTHEUS

  Rozkażę zamknąć baszty, wszystkie wokół bramy.

  DIONIZOS

  Przez mury czyż nie mogą przejść mieszkańcy nieba?

  PENTHEUS

  890
  Mądralaś[58], o mądrala, lecz nie tam, gdzie trzeba!

  DIONIZOS

  Przeciwnie! Gdzie największa konieczność, tam w głowie
  Swą mądrość mam! Lecz słuchaj, co ci człek ten powie.
  Z gór właśnie ci przynosi jakowąś nowinę.
  Jawi się

  GONIEC

  Tebański władco, królu Pentheju! Przychodzę
  895
  Od szczytów Kithajronu, ośnieżonych srodze,
  Gdzie nigdy skrzącej bieli powłoka nie gaśnie.

  PENTHEUS

  A z jakąż ważną wieścią przychodzisz tu właśnie?

  GONIEC

  Bachantki zobaczywszy, co uszły z tej ziemi,
  Jak gdyby gzem pędzone, nóżkami białemi
  900
  Bez tchu wyrzucające, chcę, jeśli się uda,
  I tobie, i ludowi opowiedzieć cuda,
  Te wszystkie niesłychane ponad wyraz dziwy,
  Którymi napełniają kithajrońskie niwy.
  Lecz pragnę wprzód usłyszeć, jak mi się należy
  905
  Przemawiać: powściągliwie, czy też jak najszczerzej.
  Popędliwości twojej me serce się lęka
  I twego majestatu.

  PENTHEUS

  Nie bój się! Ma ręka
  Bynajmniej cię nie skrzywdzi. Im dziwniejsze rzeczy
  910
  Opowiesz o bachantkach, w tym większej ja pieczy
  Mieć będę tego franta. Najsroższa niech kara
  Na człeka dzisiaj spadnie, który tak się stara
  Przewracać mózgi kobiet rzemiosłem obrzydłem.

  GONIEC

  We wierchym[59] właśnie wchodził razem ze swym bydłem,
  915
  W godzinie, gdy już ziemia słońcem rozpalona.
  Wtem widzę tam! na hali trzy niewieście grona.
  Jednemu przewodziła Autonoe, wiecie,
  Drugiemu twoja matka Agawe, zaś trzecie
  Ku miejscu temu Ino przywiodła. Ujrzałem,
  920
  Iż wielkie utrudzenie owładło ich ciałem,
  Albowiem sen je zmorzył. Jedne z nich pod sosną
  O gałąź grzbiet oparły, a zaś drugie posną,
  Za pościel mając one listeczki dębowe.
  Leżały, obyczajnie przechyliwszy głowę,
  925
  A nie, jak ty powiadasz, pijane: Przy dzbanie
  I flecie nie hulały te czcigodne panie —
  To widać — aby potem cichej szukać w lesie
  Ustroni, dokąd miłość pożądliwa rwie się.
  I matka twa, stojąca wśród bachantek rzeszy,
  930
  Ryk bydła usłyszawszy, strasznie się ucieszy,
  Radosny wyda okrzyk, by zbudzić uśpione
  Niewiasty. I od razu zerwały się one
  Na nogi, sen z swych powiek spędziwszy głęboki.
  Skromności obyczajnej widok nad widoki!
  935
  Kobiety już podeszłe i dziewic gromada:
  Nasamprzód każda włos swój odgarnie, co spada
  Na białe im ramiona, a potem jelenie,
  Pstrokate porządkować rozpoczną odzienie,
  Jeśli się rozplatały gdzie węzły, a wreszcie
  940
  Wężami, liżącymi policzki niewieście,
  Przepaszą one skórki. A potem na ręce
  Sarniuki lub też wilczki wezmą i jarzęce[60]
  Z wezbranych jeszcze piersi dają ssać im mleko —
  Te, które po połogu jeszcze niedaleko,
  945
  Swe własne niemowlęta rzuciły. Wesoło
  Bluszczami i powojem uwieńczą swe czoło
  I liśćmi dębowymi, a jedna z gromady
  O skalną ścianę tyrsem uderzy. W te ślady
  Zdrój wody z niej wytrysnął. A zaś kiedy druga
  950
  Dotknęła zapaliczką ziemi, wina struga
  Spłynęła jej za boską przyczyną. Bez znoju,
  Gdy której się białego zachciało napoju,
  Świeżutkie miała mleko, rękami wątłemi
  Co nieco pogrzebawszy po powierzchni ziemi.
  955
  Miód spływał przeobficie z tyrsosowej laski.
  Ach! gdybyś ty był widział te oznaki łaski,
  Pomodliłbyś się bóstwu, któremu dziś wzgardę
  Niewczesną okazuje twoje serce twarde.
  Zeszliśmy się więc owiec i wołów pasterze,
  960
  By spór pomiędzy sobą wszcząć, skąd się też bierze
  To wszystko — takie dziwy, takie straszne cuda!
  I jeden w naszym gronie, włóczykij-paskuda
  I krzykacz, miejskich kątów wycieracz, tak powie,
  Tak ozwie się do wszystkich: «Sławetni bacowie,
  965
  Tych górskich hal mieszkance! Tak na dobrą sprawę,
  To moglibyśmy tutaj przyłapać Agawe,
  Pentheja mać rodzoną, co się z zgrają włóczy
  Bachantek! Myślę sobie, że król nas utuczy
  Z wdzięczności…» Tak on pedział. I nam się wydało,
  970
  Że pedział całkiem godnie! Przyjęli my śmiało
  Tę radę i od razu skrył się jaki-taki
  W zarośla. Czekaliśmy, zaszywszy się w krzaki.
  Wtem nagle, gdy czas przyszedł, tyrsy się podniosły
  Do góry, krzyk się zerwał, jak gdyby wyrosły
  975
  Spod ziemi, znak, że obrzęd się począł. Gardziele
  Rozbrzmiały sławą Bacha: «Hej-że, hej! Wesele
  I radość z tobą, synu Zeusa, szumny boże!»
  I wszystko się ruszyło, co tylko na dworze —
  Ozwały się im góry, wybiegły zwierzęta.
  980
  W tej chwili, tuż koło mnie, snać szaleństwem zdjęta,
  Przemknęła się Agawe i ja wraz się ruszę
  Z gęstwiny, gdziem się ukrył, pojmać chcę tę duszę,
  Lecz ona jak nie huknie: «Hej! charcice moje!
  Polują na nas ludzie! Sam tu! Bierzcie zbroję —
  985
  Tyrsowy kij i sam tu! Sam tu!» Niewątpliwie
  Byłyby nas rozdarły na tej leśnej niwie
  Bachantki, ale w czas my uciekli. Zaś gorzej
  Wypadło naszym stadom. Zgraja się rozsroży
  I chociaż w ręku żadnej nie posiada stali,
  990
  Na bydło wraz się rzuci, co trawę na hali
  Szczypało. O, powiadam, straszne byś tam rzeczy
  Zobaczył! Tutaj cielę żałośliwie beczy,
  Dostatnio wykarmione: bachantka je srogo
  Rozdziera na połowy, a tam znowu mnogo
  995
  Krów poszło, scharatanych na kęsy! Tu leżą
  To żebra, to racice, krwią oblane świeżą,
  Krew cieknie z świerków, z jodeł, na które kawały
  Poszarpanego mięsa rzucał oszalały
  Tłum niewiast. Nawet byki, w róg swój dufające,
  1000
  O ziem runęły cielskiem, kiedy rąk tysiące
  Tych młódek opętanych strasznie na nie parły.
  A prędzej one skórę z biednych zwierząt zdarły,
  Niż ty królewskich oczu zmrużyłbyś powieki.
  Rozściele onych równin nad brzegami rzeki
  1005
  Azopa, kłos rodzące dla twych Teb bogaty,
  Na skrzydłach niby ptasich przeleciały, straty
  Ogromne wyrządzając. W swej złości zajadłej
  Do dolin kithajrońskich, do Erytry wpadły
  I Hyzji; niby wrogi[61], zniszczyły dobytek,
  1010
  Porządek wywracając i ład burząc wszytek.
  Nie przepuściły dzieciom: Na barki je kładły,
  Rabując, lecz na ziemię przecież nie upadły
  Biedactwa, chociaż nikt ich nie przytroczył… Stali
  Ni spiżu, tylko w włosach ogień, co nie pali.
  1015
  I oto, na te krwawe oburzeni tańce,
  Za broń chwycili krajów zniszczonych mieszkance.
  O, dziw to był nad dziwy patrzeć, co się działo!
  Na groty niewrażliwe onych kobiet ciało,
  Lecz one, potrząsając tyrsowymi pręty,
  1020
  Niezwykłe pośród mężczyzn sprawiały zamęty —
  Zaiste, nie bez woli jakowegoś boga,
  Niewiasty do ucieczki przymuszały wroga,
  Huf mężów zbrojnych zmogły! Tak było! Z powrotem
  Na dawne swoje miejsca wybrały się potem,
  1025
  Do źródeł, które bóg im otworzył, w tej samej
  Krynicy krew obmyły, zasię skrzepłe plamy
  Na gębach język wężów im zlizał. O, panie!
  Kimkolwiek ci jest bóg ten, ty go na swym łanie
  Powitaj, wwiedź do miasta, gdyż i w innym względzie
  1030
  Potężny jest, jak głosi powszechne orędzie:
  Winograd dał on ludziom, co uśmierza troski,
  A kiedy nie ma wina, nie ma też i boskiej
  Miłości ani innej pociechy na świecie.

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Z władcami mówić szczerze, rzecz to groźna! Przecie
  1035
  Wypowiem, co mam w myśli: nasz Dionizos drogi
  Tak samo bóg jest wielki, jak i inne bogi!

  PENTHEUS

  Już widzę ja, że pożar tej bachanckiej buty
  Ogarnie nas niebawem. Wstyd dla Grecji luty[62]!
  Tu nie ma już co zwlekać! Gonić mi do bramy
  1040
  Elektry! Tarczownicy, jakich tutaj mamy,
  I ci, co chyżonogich dosiadują koni,
  I ludzie ci od łuku i od lekkiej broni,
  I ci, którzy włóczniami rzucają z rzemieńca,
  Co tchu niechaj się zbiorą! Ruszamy po jeńca,
  1045
  Na wojnę z bachantkami! Przechodzi już miarę
  Ta babska dokuczliwość! Będą miały karę!

  DIONIZOS

  Nie słuchasz mnie, Pentheju, lekceważysz zawsze
  Me rady! Mówięć[63] jednak, chociaż mnie najkrwawsze
  Spotkały tu obelgi: nie wywołuj doli,
  1050
  Nie wojuj z bogiem! Bromios nigdy nie pozwoli,
  Ażeby te Bachantki, co szumne wiwaty
  Na cześć jego wciąż wznoszą, miały jakie straty —
  By z gór je wypędzono!

  PENTHEUS

  Ty mnie nie ucz, proszę!
  1055
  Dopiero co psim swędem rzuciłeś rozkosze
  Więzienne, zali[64] nowe mam ci sprawić cięgi?

  DIONIZOS

  Nie lepiej przyjść z ofiarą do boga potęgi,
  Niż wierzgać, ty — człowieku! przeciw ościeniowi[65]?

  PENTHEUS

  O, będzie miał ofiarę, skoro jak najzdrowiej
  1060
  Te dziewki oporządzę w kithajrońskim jarze!

  DIONIZOS

  Zemkniecie! A wstyd będzie, gdy tacy mocarze,
  Zakuci w stal, uciekną przed bluszczowym kijem.

  PENTHEUS

  A tom się na hultaja natknął! Czy go bijem,
  Czy głaszczem, zawsze pełną ma gębę! Nie mogę!

  DIONIZOS

  1065
  Mój drogi! Ciągle jeszcze masz odwrotu drogę.

  PENTHEUS

  Więc co? Być sługą sług swych na swą własną szkodę?

  DIONIZOS

  Jeżeli chcesz, kobietyć[66] bezbronne przywiodę.

  PENTHEUS

  Ha! Znowu sidła na mnie! Knujesz, ile można.

  DIONIZOS

  Chcę sztuką cię ocalić, czy to rzecz jest zdrożna?

  PENTHEUS

  1070
  Związałeś się, by bezrząd tu utrwalić, człecze!

  DIONIZOS

  Związałem się, tak! z bogiem! Bynajmniej nie przeczę.

  PENTHEUS

  Stul pysk już!… A niechże mi kto zbroję wyniesie!

  DIONIZOS

  Czy nie chciałbyś białogłów tych podpatrzeć w lesie?

  PENTHEUS

  I owszem! Jak najchętniej! Dałbym kupę złota!

  DIONIZOS

  1075
  A skądże ci tak naraz przyszła ta ochota?

  PENTHEUS

  Ohydny to jest widok — pijane kobiety!

  DIONIZOS

  A zatem na ohydę chcesz patrzeć? O rety!

  PENTHEUS

  Tak jest, lecz siedząc cicho pod smrekiem[67]. To zrobię.

  DIONIZOS

  Wytropię, choć się skryjesz! O tym pomyśl sobie.

  PENTHEUS

  1080
  Rzecz słuszna! Więc otwarcie zjawię się w tym borze.

  DIONIZOS

  Posłuchaj: mam ja ciebie zaprowadzić może?

  PENTHEUS

  I owszem, jak najprędzej! Nie żałujęć czasu!

  DIONIZOS

  PrzebranieNiewieściej ci płótnianki trza do tego lasu.

  PENTHEUS

  Mężczyzna, mam przedzierzgnąć się w babę? O, panie!

  DIONIZOS

  1085
  Ażeby nie zabiło cię męskie ubranie.

  PENTHEUS

  Cnie mówisz! Niby mędrzec — z dawnych lat najprościej.

  DIONIZOS

  Dionizos mnie tych wszystkich nauczył mądrości.

  PENTHEUS

  A jakżeby najlepiej wykonać twą radę?

  DIONIZOS

  Na ciebie sam, co trzeba, w pałacu pokładę.

  PENTHEUS

  1090
  Niewieście suknie? Ależ ja się wstydzę! Nie chcę!

  DIONIZOS

  Więc z Menad skwitowałeś? Już cię to nie łechce?

  PENTHEUS

  I jakże mnie przygodzić chcesz na to wesele?

  DIONIZOS

  Nasamprzód włos przeciągnęć[68], rozczeszę, rozdzielę.

  PENTHEUS

  Co więcej? Jakiż jeszcze strój, jeżeli łaska?

  DIONIZOS

  1095
  Suknia po same kostki, na głowie przepaska.

  PENTHEUS

  Czy jeszcze co prócz tego? Co? Jakie odzienie?

  DIONIZOS

  Bluszczowy pręt do ręki i skórki jelenie.

  PENTHEUS

  Nie! Babskich wdziać ja sukien nie mogę spokojnie.

  DIONIZOS

  Ma krew się twoja polać z bachantkami w wojnie?

  PENTHEUS

  1100
  Tak! Prawda! Na przeszpiegi chodźmy wprzód, to główna.

  DIONIZOS

  Najmądrzej! Bo złem nigdy zła człek nie wyrówna.

  PENTHEUS

  Lecz jak przed Kadmejczyków ukryję się okiem?

  DIONIZOS

  Pustymi ulicami pójdziemy, nie tłokiem.

  PENTHEUS

  Wyszydzą mnie bachantki, a szydu nikomu
  1105
  Nie mógłbym puścić płazem! Rozważę to w domu.

  DIONIZOS

  Jak chcesz! Lecz zawsze pewny bądź usługi mojej.

  PENTHEUS

  Odchodzę. Tak się stanie: ruszę stąd bądź w zbroi,
  Bądź w sposób, jak mi twoja nakazuje rada.
  (Odchodzi.)

  DIONIZOS

  Niewiasty! Oto mąż ten już w mój potrzask wpada.
  1110
  Pospieszy do bachantek i tam śmierć go czeka.
  Do dzieła, Dionizosie! Nie stoisz z daleka,
  Lecz bliskoś! Więc go ukarz! Naprzód odbierz zmysły,
  Wpraw w lekki szał! Bo tylko ten, któremu prysły
  Rozumu władze zdrowe, gotów jest niewieście
  1115
  Wdziać suknie. Pośmiewisko urządzę, po mieście
  Tebańskim w tym go stroju prowadząc, chełpisza,
  Co tak się nam odgrażał. Hadesowa cisza
  Powita go w ubraniu tym, gdy własna matka
  Rozszarpie swego syna! Uzna, choć z ostatka,
  1120
  Że bogiem Dionizos, syn Zeusa, okrutny
  Dla złych, a zaś dla dobrych w łaskach swych rozrzutny.

  CHÓR

  Kiedyż to nockę ja całą
  Będę hej! nóżką tą białą
  Przebierać w rozkosznej uciesze?
  1125
  Kiedyż do lasu pospieszę?
  Kiedyż to szał mnie ochoczy
  Ku onej błoni
  Pogoni,
  Ku onej lśnistej,
  1130
  Rosistej
  Przeźroczy,
  Gdzie z wyciągniętą szyją
  Pić będę niebiańską pogodę,
  Jak piją
  1135
  Te sarny młode,
  Po świeżej łące
  Skaczące:
  Pogoni unikły zdradliwej,
  Przez pola pędziły, przez niwy,
  1140
  Przez matnie, potrzaski i płoty,
  Za nimi skwapliwy
  Myśliwy
  Psom swoim dodaje ochoty —
  Sforze posłusznej, uległej —
  1145
  By biegły
  W lot.
  A one,
  Te sarny gonione, strudzone,
  Wciąż pędzą, by znaleźć obronę,
  1150
  Przez doły wciąż pędzą i góry,
  Mkną chyżo — na skrzydłach wichury,
  Aż gdzieś tam w samotnej ustroni,
  Gdzie łowiec już sił swych nie trwoni,
  Nad brzegiem strumienia,
  1155
  Pośród chłodnego cienia,
  Wśród lasu
  Użyją spokoju i wczasu.
  Gdzie jaka mędrsza jest rzecz,
  Gdzie jaki piękniejszy dar boga,
  1160
  Niż gdy nad głową wroga
  Silniejszy w swej dłoni miecz
  Może potrzymać człek?
  Co piękne, to miłe po wiek!

  *

  Bożych wyroków potęga
  1165
  Z wolna, lecz pewno dosięga
  Grzesznego w świecie człowieka,
  Który z poprawą przewleka.
  W nieuchronności swojej
  Sądzi go, sądzi,
  1170
  Gdy błądzi,
  Gdy bóstw się wcale
  W swym szale
  Nie boi,
  Kiedy swawolnie czci bożej,
  1175
  Tej świętej ich chwały nie szerzy,
  Nie mnoży.
  Z swymi obieży
  Długo się nieba,
  Gdy trzeba,
  1180
  Taić umieją w swej chęci,
  Lecz w końcu się łotr nie wykręci!
  Niech nikt nie wyrzeka się wiary,
  Niech ma w pamięci —
  Niech święci
  1185
  W nim się ta myśl, że ofiary
  Nie trzeba zbyt wielkiej, by wierzyć
  I szerzyć
  Wraz,
  Co cała
  1190
  Przyroda wspaniała uznała,
  A czego pokoleń nawała
  Nie zmiotła od wieka do wieka,
  Że Bóg ci jest wszystkim dla człeka,
  Że wszystko, co mamy, sprowadza
  1195
  Ta jego wieczysta władza!
  Więc niechże nam włada,
  A ty mu, duszo, bądź rada,
  I wszędy
  Należne poświęcaj obrzędy!
  1200
  Gdzież jakaś mędrsza jest rzecz,
  Gdzież jaki piękniejszy dar Boga,
  Niż gdy nad głową wroga
  Silniejszy w swej dłoni miecz
  Może potrzymać człek?
  1205
  Co piękne, to miłe po wiek!

  *

  Szczęśliwy, kto z morskiej fali
  W przystani życie ocali!
  Szczęśliwy, kto życia mozoły
  Przetrwał i żyje wesoły!
  1210
  Ten nad tym, a tamten znów bierze
  Górę nad tamtym bądź w mierze
  Dobytku, bądź władzy! Tysiące
  Nadzieje znów mają gorące
  Tysiączne! Szczęśliwi są jedni,
  1215
  Gdy się im ziszczą, zaś biedni
  Ci z ludzi,
  Których nadziei blask złudzi…
  Tego ja chwalę sobie,
  Co szczęsny w każdej jest dobie.
  Na scenę wraca

  DIONIZOS

  1220
  O ty, który źrenice zwracasz ku widokom,
  Co nie są do widzenia, i folgujesz krokom
  Ku temu, k'czemu kroczyć nie przystało wcale,
  Wyjdź z domu, pokaż mi się w swej niewieściej chwale:
  Przybrałeś strój bachancki szalonej menady,
  1225
  By śledzić twojej matki i jej kobiet ślady.
  (Na widok wchodzącego w dom Pentheja:)
  Na jedną z cór Kadmowych wyglądasz mi w końcu.

  WzrokPENTHEUS

  Przyglądam się — ha! cóż to?! — podwójnemu słońcu
  I dwa tebańskie widzę siedmiobramne grody,
  1230
  A ty mi zaś się widzisz jako byczek młody
  I rogi na tej głowie, haha! też dostałeś!
  Więc w zwierzę się zmieniłeś! O, tak jest! Zbyczałeś!

  DIONIZOS

  Bóg, który przedtem krzyw był, teraz jest — o nieba!
  Przychylny. Teraz widzisz już, co widzieć trzeba.

  PENTHEUS

  1235
  He? Jak ci się wydaję? Wyznajże łaskawie;
  Inonie ja podobny, czy matce Agawie?

  DIONIZOS

  Widzący cię, wrażenie mam, że widzę obie.
  Lecz włos nie na swym miejscu, poprawże go sobie —
  Nie leży, jak ma leżeć — o tu, pod przepaską!

  PENTHEUS

  1240
  Zapewnem go poruszył, wywijając laską
  Bachancką, wyskakując w szalonej uciesze.

  DIONIZOS

  Na twe jestem usługi, pozwól, że zaczeszę
  Ten pukiel. Podaj głowę!

  PENTHEUS

  Podaję! Podaję!

  DIONIZOS

  1245
  I pas ci się rozluźnił i sukni okraje
  Do kostek nie spadają tak, jak się należy.

  PENTHEUS

  Dyć prawda, zwłaszcza prawy fałd mojej odzieży
  Nie całkiem jest w porządku, w krąg się stóp nie ściele.

  DIONIZOS

  Pewnikiem mnie policzysz między przyjaciele,
  1250
  Gdy wbrew oczekiwaniu skromne ujrzysz dziewy.

  PENTHEUS

  Chcąc dobrą być bachantką, czy mam trzymać w lewej,
  Czy w prawej ten mój pręcik wśród naszej zabawy?

  DIONIZOS

  Potrząsać trzeba prawą i na nodze prawej
  Opierać. Bardzo pięknie, żeś tak zmienił zdanie.

  PENTHEUS

  1255
  A toć ja kithajrońskie wszystkie jary, panie,
  Udźwignąłbym na plecach razem z bachantkami!

  DIONIZOS

  Tak, gdybyś chciał. Lecz przedtem, mówiąc między nami,
  Nie byłeś snać przy zmysłach, teraz mózg masz zdrowy.

  PENTHEUS

  Potrzeba jakiejś dźwigni? Podpory jakowej?
  1260
  Czy górę tymi bary własnymi podważę?

  DIONIZOS

  Daj spokój! Jakże można burzyć nimf ołtarze,
  Przybytki one święte, gdzie Pan grywa sobie.

  PENTHEUS

  Tak, słusznie! Nic ja gwałtem kobietom nie zrobię.
  Ukryję się pod jodłą, to będzie najlepiej.

  DIONIZOS

  1265
  Ukryjesz się, jak musi — tam cię nikt nie czepi —
  Postąpić, kto menady podpatruje chytrze.

  PENTHEUS

  Przypuszczam, że jak ptaszki, i od nich nie brzydsze —
  W ciepłych się gniazdkach tulą, w krzaczkach, w cichym lesie.

  DIONIZOS

  Aha! A więc ciekawość po to cię tam niesie?
  1270
  Podejdziesz je, tak myślę, lub podejdą ciebie!

  PENTHEUS

  No, prowadź mnie przez Teby! W największej potrzebie
  Nikt by się nie odważył, ja tylko jedyny!

  DIONIZOS

  Tak, sam dla dobra miasta ważysz się na — czyny,
  Dlatego też czekają godne cię przeboje!
  1275
  Chodź! Ja cię na zbawienie poprowadzę twoje,
  Z kim innym zaś tak wrócisz —

  PENTHEUS

  Może wrócę z matką?…

  DIONIZOS

  — Że wszyscy cię zobaczą.

  PENTHEUS

  Po to na tę rzadką
  1280
  Wybieram się wyprawę?…

  DIONIZOS

  I to szybko, duchem
  Przyniosą cię —

  PENTHEUS

  Czy myślisz, żem jest niewieściuchem?

  DIONIZOS

  — Ramiona matki właśnie…

  PENTHEUS

  1285
  Zmuszasz do wygody?

  DIONIZOS

  Oj! prawda! do wygody!

  PENTHEUS

  Czym nie wart?

  DIONIZOS

  Choć młody,
  Wart jesteś i to bardzo!… (Pentheus wychodzi.)
  1290
  Zaiste! Wspaniałej,
  Do nieba sięgającej dostąpisz tu chwały!
  Agawo, ściągnij rękę! Wy, córki Kadmosa,
  Ściągnijcie ją — wy, siostry! Prowadzę młokosa
  W bój wielki! Zwycięzcami ja i Szumnik boży
  1295
  Będziemy, a zaś reszta sama się ułoży!

  CHÓR

  Huzia! hu! wściekłe psy!
  Huzia! W ostępy gór,
  Gdzie tyrsos radośnie drży
  W dłoni Kadmowych cór!
  1300
  Huzia my, huzia na szpiega,
  Co strój niewieści wdział
  I ujrzeć menady zabiega —
  Taki nim miota szał!
  Pierwsza go matka spostrzeże
  1305
  Czatującego z wierzchołka
  Świerku lub turni i głośno
  Na tłum bachantek zawoła:
  «Któż z Kadmejczyków, któż,
  Niepowołany stróż,
  1310
  Niepożądany szpieg,
  W te nasze góry wbiegł?
  W te nasze góry, w te góry
  Któryż to z ludzi, który,
  O wy bachantek chóry —
  1315
  Szalony iście człek — ,
  Dostępny znalazł ścieg?
  Z czyjegoż on wyszedł łona?
  Bo nie z kobiecej on krwie!
  Szczenię to lwie,
  1320
  Lub ta, co libijską się zwie,
  Zrodziła go kiedyś Gorgona!
  Zjawże się, Prawo, zjaw,
  Bezbożnych ty sędzio spraw,
  Wznieś sprawiedliwy miecz
  1325
  I morduj, i kłuj, i siecz!
  Na wylot mu przeszyj krtań,
  Niech ginie, niech kona
  Syn Echiona,
  Ziemi okrutny płód!
  1330
  Niech krwawa
  I sroga
  Będzie ta dań,
  Którą ma spłacić tej pory
  Człek, co bez Boga,
  1335
  Bez prawa,
  Bez czci, bez pokory
  Żywot haniebny wiódł!

  *

  Przeklęty go uniósł gniew,
  Prawo depcąca złość!
  1340
  W pogardzie matki ma krew:
  Choć z jej on kości kość,
  Chce to dziś zburzyć, co dla niej
  Świętością się stało! Tak!
  W tej ci on myśli, o pani,
  1345
  Na twój się wybrał szlak:
  W pysze niepowściągliwej
  Pragnie on przemóc, co boże,
  A czego nikt na tym świecie
  Siłą swą przemóc nie może!
  1350
  Pragnie zuchwale zgnieść
  Wszelaką boską cześć,
  Z której ma biedny człek
  Poratowanie i lek.
  Żadnej ci, żadnej mądrości
  1355
  Dusza ma dziś nie zazdrości,
  A przecież to, co najprościej
  Szczęścia przynosi nam stek,
  Najwyższym jest dla mnie po wiek,
  Rozumu to dla mnie korona:
  1360
  Całą potęgą swych tchnień
  I noc, i dzień
  Wysławiać niebiosa, a w cień
  Niech cnota nie schodzi gnębiona!
  Sprawiedliwość, KaraZjawże się, Prawo, zjaw,
  1365
  Wznieś sprawiedliwy miecz
  I morduj, i kłuj, i siecz!
  Na wylot mu przeszyj krtań,
  Niech ginie, niech kona
  Syn Echiona,
  1370
  Ziemi okrutny płód!
  Niech krwawa i sroga
  Będzie ta dań,
  Którą ma spłacić tej pory
  Człek, co bez Boga,
  1375
  Bez prawa,
  Bez czci, bez pokory
  Żywot haniebny wiódł.

  *

  Zjaw się jak byk,
  Lub wielogłowy smok,
  1380
  Lub płomienisty lew!
  Hej! Niechże, Bachu, nasz krzyk,
  Nasz zew
  Uskrzydli dziś chyży twój krok:
  Niechże ci śmiech tryska z warg,
  1385
  Kiedy zabójczy sznur
  Będziesz mu składnie
  Rzucał na kark,
  Skoro w swym szale napadnie
  Święte menady gór!…
  Na scenę wbiega

  GONIEC

  1390
  O ty, w Helladzie ongi tak szczęśliwe plemię
  Starego Sydończyka, który posiał w ziemię
  Płód ziemi, zęby smocze! Jak mnie los twój boli,
  Choć tylko jestem sługa, żyjący w niewoli!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Co jest? Czy od bachantek niesiesz jakie wieści?

  GONIEC

  1395
  Syn Echiona zginął, Penthej! O boleści!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Potężnieś się objawił, ty nasz szumny boże!

  GONIEC

  Co mówisz, co powiadasz? Radujesz się może
  Z rozgromu mego pana?… O niewiasty lute!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Nie wasza, na nie waszą śpiewam dzisiaj nutę!
  1400
  Nie lęka się już kaźni me serce niewieście!

  GONIEC

  Czy myślisz, że już mężczyzn nie ma w naszym mieście?

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Dionizos, o, Dionizos ma nade mną władzę!
  Jego się tylko radzę!

  GONIEC

  Rozumiem! Lecz się cieszyć, jeśli kogo spotka
  1405
  Nieszczęście, to nie pięknie! Sprawa to nie słodka!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Lecz powiedz, jakże zginął? — powiedzże, mój złoty! —
  Ten mierny człek, co same wyprawiał niecnoty?

  GONIEC

  Rzuciwszy swe mieszkanie w tym tebańskim grodzie,
  Dotarliśmy nasamprzód ku Ajsopa wodzie,
  1410
  Przez którą trzeba było się przeprawić, dalej
  Do skał kithajronowskich myśmy się dostali —
  To znaczy, ja i Penthej, któremu w tej drodze
  Towarzyszyłem właśnie, panisku-niebodze,
  I on, ten cudzoziemiec, wiodący nas obu
  1415
  Na ową uroczystość. Pamiętni sposobu,
  Nasamprzód do zielonej wkroczyliśmy hali:
  Stąpając po cichutku, ledwieśmy szeptali,
  By widzieć, niewidziani. W drzew jodłowych cieni
  Spadzisty jar lśnistymi źródłami się mieni.
  1420
  W tych cieniach, u tych siklaw, nad krynic zwierciadły[69]
  Swobodnie się menady przy pracy rozsiadły
  Przemiłej: jedne pręty tyrsowe maiły,
  Ogołocone z bluszczu, inne wieńce wiły,
  A inne znów skakały niby klacze młode,
  1425
  Od wozów na rozkoszną puszczone swobodę.
  Bachantek wtór rozbrzmiewał naokół. I wtedy
  Ten biedny mój Pentheus, nie mogąc czeredy
  Niewieściej dojrzeć dobrze, powie: «Stąd, gdzie stoję,
  Przybyszu mój kochany, chyba oczy moje
  1430
  Nie mogą, jak by chciały, ogarnąć gromady
  Bachantek. Na to, myślę, nie ma innej rady,
  Jak wleźć na jaki wierszyk[70] lub na jaką jodłę,
  Bo tylko tak zobaczę ich rzemiosło podłe.»
  I wtedy wraz spostrzegłem, jakiego to cudu
  1435
  Ten przybysz w oczach moich dokonał bez trudu:
  Wierzchołek niebotyczny rękami zwinnemi
  Schwyciwszy, jął giąć jodłę, giął i giął ku ziemi,
  Aż w kabłąk zgiął w kształt łuku lub jak dzwono koła,
  Pod cyrklem kołodzieja rosnące. Nie zdoła
  1440
  Śmiertelny żaden człowiek spełnić, czego w lesie
  Ten przybysz nasz dokonał. W rękach drzewo gnie się,
  Aż zegnie się ku ziemi! Co kiedy się stało,
  Na gałąź wsadził pana i, znowu się mało
  Trudzący, jął to drzewo przepuszczać przez palce,
  1445
  By zbyt nie odskoczyło. W końcu po tej walce,
  Co walką snać nie była, do niebieskich pował
  Ów maszt się, dźwigający króla, wyprostował.
  Lecz menad król nie dojrzał, za to menad oczy
  Spostrzegły go wyraźnie w niebieskiej przeźroczy,
  1450
  Na drzewa tego szczycie. W tym samym momencie
  Znikł przybysz. Za to z niebios — wierzę temu święcie,
  Że był to Dionizos — głos się ozwał gromki:
  «Niewiasty! Posłuchajcie! Wy, Kadma potomki,
  I wy, moje dziewice! Zdrajcę wam przywiodłem,
  1455
  Co mnie i was, i nasze obrzędy w swem podłem
  Śmiał nurzać pośmiewisku! Ukarzcie go za to!»
  To rzekł i płomień ognia świętego bogato
  Ku niebu i ku ziemi wypuścił. Przestwory
  Ucichły, ani listek nie zadrżał tej pory
  1460
  W rozciekawionej kniei, zamilkły zwierzęta.
  Nie całkiem usłyszawszy, co im cisza święta
  Przyniosła, wraz na palcach wspięły się te panny,
  To w tę, to w ową stronę wzrok swój nieustanny
  Rzucając. Wtem na nowo głos się ozwał z góry,
  1465
  I, Bacha już poznawszy, Kadmosowe córy
  Zerwały się, jak dzikie gołębie i siły
  Do biegu wytężywszy, co tchu popędziły
  Agawe matka króla, i obie jej siostry
  I wszystkie wraz bachantki: niby wicher ostry,
  1470
  Przepaści przesadzając, jary i źródliska,
  Pomknęły, bożym szałem porwane, i z bliska
  Ujrzawszy na tej jodle siedzącego króla,
  Straszliwie sobie tłum ich od razu pohula.
  Nasamprzód były głazy w robocie: ze skały
  1475
  Sterczącej naprzeciwko, kamienie rzucały
  I kłody, i gałęzie. Inne w biedną głowę
  Mierzyły tyrsosami, lecz i tyrsosowe
  Ich pręty szły na chybę, albowiem na szczycie
  Wysokim, o nie! wyższym, niż sam chciał, swe życie
  1480
  Umieścił nieszczęśliwy ten mój pan! Bezradnie
  Na drzewie onym siedział, czekając, aż padnie,
  Konary dębowymi poczęły nareszcie
  Korzenie wydobywać te ręce niewieście,
  Podważać je bez dźwigni żelaznych. A kiedy
  1485
  Bez skutku i ta praca, do wściekłej czeredy
  Odezwie się Agawe: «Otoczyć mi kołem
  To drzewo, za pień chwycić, iżby przed mozołem
  Rąk naszych zwierz ten nie zbiegł i ażeby bożej
  Nie zdradził tajemnicy!…» I wraz się przyłoży
  1490
  Rąk tysiąc do tej jodły i wyrwie ją z ziemi.
  A między gałęziami siedział jodłowemi
  Pentheus, by wraz upaść wśród jęków rozpaczy
  I westchnień przetysiącznych: wiedział, co to znaczy,
  Na śmierć niechybną szedł on. Dopadnie go matka
  1495
  I pierwsza — że kapłanka — pocznie do ostatka
  Mordować swego syna. On zasię, przepaskę
  Zrzuciwszy co tchu z głowy, błaga ją o łaskę,
  Ażeby go poznawszy, nieszczęsna Agawe
  Rzuciła te sprawiane nad nim sądy krwawe.
  1500
  «Syn jestem twój, o matko!» — tak on rzecze do niej,
  Dotknąwszy się jej lica, jej matczynej skroni —
  «To ja, Pentheus, syn twój, o matko rodzona,
  Któregoś porodziła w domu Echiona!
  Ulituj się nade mną i za moje grzechy
  1505
  Synowskiej ty się, matko, nie zbawiaj pociechy!»
  Lecz ona, wywracając oczy, tocząc pianę,
  Straciwszy zdrowe zmysły, gdzie zmysły wskazane,
  Bachanckim zdjęta szałem, ani go nie słucha.
  Na piersiach mu stanąwszy i, ślepa i głucha,
  1510
  Rozedrze mu łopatkę i, chwyciwszy ramię,
  Wyrywa je — o, siłą nie własną! Nie kłamię:
  Bóg jakiś tak ustalił niewieście jej ręce!
  Zaś z drugiej strony Ino uczestniczy w męce,
  Na kęsy szarpiąc ciało. Nieszczęsnej ofiary
  1515
  Dopadła Autonoe, a z nią całe chmary
  Bachantek… Wszczął się zamęt, krzyk i narzekanie:
  Ten jęczy, ciężko wzdycha, ile tchu mu stanie,
  A tamte tryumfują. Ta biednego człeka
  Skrwawione chwyta ramię, ta z nogą ucieka,
  1520
  W obuwiu jeszcze tkwiącą. Oto żebra świecą,
  Odarte całkiem z mięsa tą ręką kobiecą.
  O biedny Pentheusie! Kawałami ciała
  Twojego, niby piłką, ta czeladź rzucała!…
  Na ostrych skał złomiskach leżą jego strzępy,
  1525
  Po gąszczach rozsypane, na lesiste kępy
  Rzucone! O, niełatwo je znaleźć!… Traf zdarza,
  Iż głowa się dostaje do rąk matki. Wraża[71]
  Rodzica wraz na tyrsos ją zatknie i pędzi,
  By z głową lwa dzikiego, od skalnych krawędzi
  1530
  Kithajronowych w górach wraz z swymi menady[72]
  Pozostawiła siostry, sama zaś w me ślady,
  Z krwawego łupu dumna, spieszy w nasze mury,
  Bachowi pohukując, co był jej ponurej
  Wyprawy uczestnikiem, co ją tą zdobyczą
  1535
  Obdarzył, łzy niosącą. Niechże sobie krzyczą,
  Radują się zwycięstwem, ja, nim się tu zjawi
  Agawe, precz stąd pójdę, gdyż serce mi krwawi
  Ten widok!… Tak, być skromnym i zawsze czcić nieba
  To rzecz jest najpiękniejsza, a powiedzieć trzeba,
  1540
  Że równie i najmędrsza. Klejnot nad klejnoty,
  Jeżeli człek te zbawcze pielęgnuje cnoty.

  CHÓR

  W pląs na cześć Bacha, w pląs!
  W taneczny szał!
  Niech się nasz hejnał potoczy,
  1545
  Albowiem zginął już smoczy[73]
  Płód!
  Pentheus zginął! Niewieście odzienie
  Wdział,
  Tyrsosem trząsł
  1550
  I w Hadu dziś zeszedł cienie —
  Buhaj go wiódł!…
  Tebańskich bachantek chóry
  Zwycięstwa wspaniałą sławę
  W jęk zmieniłyście ponury,
  1555
  W zdrój
  Łez!
  Piękny zaiste to bój,
  Wielkąć przynosi chlubę.
  Jeśli na dziecka własnego zagubę,
  1560
  Na jego kres,
  Ręce podniesiesz krwawe!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Aliści widzę matkę Pentheja, Agawe —
  Z wytrzeszczonymi oczy do pałacu spieszy.
  Powitać, cześć bachanckiej trzeba oddać rzeszy.
  Z głową Pentheja, zatkniętą na tyrsosie, wpada z częścią bachantek

  AGAWE

  1565
  Bachantki azyjskie!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Hej?

  AGAWE

  Maik niesiemy w dom,
  Maik zielony,
  Od gór go niesiemy, od gór,
  1570
  Niesiem go świeżo ucięty!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Widzę twój chór,
  Biję pokłony —
  Witam cię, tłumie ty święty!

  AGAWE

  W ostępie dzikich kniej,
  1575
  Bez łowczych sieci —
  Patrzcie, patrzajcie, me dzieci!
  Upolowałam lwa!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Wśród jakich puszcz?

  AGAWE

  Kithajron — —

  PRZODOWNICA CHÓRU

  1580
  Kithajron?

  AGAWE

  On
  Jego sprowadził skon.

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Któż pierwszy wymierzył cios?

  AGAWE

  Moja to chwała chwał!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  1585
  Szczęśliwą cię będzie zwał
  Powszechny głos!

  BACHANTKI

  Tak zwią mnie bachantki.

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Kto drugi?

  AGAWE

  Kadmosa — —

  PRZODOWNICA CHÓRU

  1590
  Kadmosa? —

  AGAWE

  Ród[74]
  Tej uczestnikiem zasługi!
  On ci to ze mną, tak, ze mną
  Nie poszedł w drogę daremną!
  1595
  Przez nas on trup!
  Szczęśliwy, szczęśliwy to łup!

  *

  AGAWE

  Bierz udział w biesiedzie!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Ja?

  AGAWE

  Młody to jeszcze zwierz!
  1600
  Spod spin szyszaka,
  Który niedawno wdział,
  Miękka się broda dobywa!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Z tym mu na schwał —
  Ozdoba taka,
  1605
  Jako u lwa jego grzywa!

  AGAWE

  Bach się na łowach zna!
  Na zwierza ślady
  Wraz zaprowadził menady,
  On, sfory wódz!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  1610
  Myśliwych król!

  AGAWE

  Czy chwalisz?

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Co chwalę?

  AGAWE

  Mnie?!
  Wkrótce po wszystkie dnie — — —

  PRZODOWNICA CHÓRU

  1615
  Chwalić cię będzie ten gród!

  AGAWE

  I Penthej mnie za ten łów — —

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Pochwali własny cię chów,
  Tak, on, twój płód!

  AGAWE

  Że taka lwia zdobycz —

  PRZODOWNICA CHÓRU

  1620
  Wspaniała —

  AGAWE

  Wspaniale —

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Złowiona —

  AGAWE

  Mych rąk
  Nie uszła! O chwała! O chwała!
  1625
  O wielka, ty wielka radości!
  Wśród mych rodzinnych włości
  Czyn mój zostanie po wiek —
  Sławić go będzie człek!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Więc niechaj twoją zdobycz, nieszczęsna niewiasto,
  1630
  Zobaczy na swe oczy i tebańskie miasto.

  AGAWE

  Mieszkańcy pięknowieżej warowni na ziemi
  Tebańskiej! Przyjdźcie zaraz, aby oczy swemi[75]
  Oglądać łup, przez córki Kadmosa zdobyty!
  Nie one, ze rzemienia miotane dziryty
  1635
  Tessalskie go ubiły, nie wpadł też do matni
  Myśliwskiej! O nie! Cios mu zadały ostatni,
  Rozdarły go tych białych palce rąk! Należy
  Więc chełpić się, po bronie chodzić do płatnerzy,
  Jeżeli go te gołe pochwyciły ręce,
  1640
  Na cząstki mu porwały te członki zwierzęce?
  Gdzie jest mój ojciec stary? Niechże k'nam[76] się rusza!
  Nie widzę też i syna mego, Pentheusza?
  A przyjdź! Drabinę przystaw do dworzyszcza ściany
  I przybij na trójwrębie ten upolowany
  1645
  Łeb lwa, który ze sobą przynoszę!
  Z resztkami zwłok syna, na marach niesionemi przez służbę, powraca spoza miasta

  KADMOS

  Na ziemię
  Postawcieże mi, słudzy, to nieszczęsne brzemię,
  Te resztki Pentheusa! Przynieście je, ludzie,
  Przed pałac. Po tysiącznym znalazłem je trudzie,
  1650
  W parowach kithajrońskich… Nie w jednym leżały
  Wszak miejscu — w gęstym lesie ten dobytek cały
  Jam zebrał! — O mych córek wyprawie straszliwej
  Już tum ja się dowiedział, na te nasze niwy
  Wróciwszy od bachantek, wraz z Teirezjaszem,
  1655
  Chodzący już spokojnie po tem mieście naszem.
  Do lasu więc z powrotem skierowawszy kroki,
  Przynoszę wam te wnuka zabitego zwłoki —
  Menady go rozdarły! Była tam i ona
  Małżonka Aristaja, co mu Aktajona[77]
  1660
  Zrodziła, Autonoe; w zielonej dąbrowie
  Widziałem również Ino! W nieszczęśliwej głowie
  Zmieszały się im zmysły. Zaś co do Agawy,
  Ktoś mówił mi, że z swojej bachanckiej wyprawy
  Wróciła opętana do miasta. I zasię
  1665
  Rzekł prawdę, gdyż ją widzę — biada! po niewczasie!

  AGAWE

  Mam prawo dzisiaj, ojcze, do największej chwały!
  Tak, chełp się! Gdyż z śmiertelnych tobie się dostały
  Przenajdzielniejsze córki! Wszystkich to się tyczy,
  A zwłaszcza mnie! O, racz się przyjrzeć tej zdobyczy
  1670
  Iglicę porzuciłam i krosna, byś oto
  Sięgnęła nieco wyżej, ty moja ochoto,
  Na zwierza polująca — rękami! Patrz, stary
  Mój ojcze! Na ramionach niosę łup bez miary
  I tobie go oddaję, by na twego szczycie
  1675
  Pałacu mógł zawisnąć! Niech się twoje życie
  Napełni dzisiaj dumą! Niech twe serce, rade
  Z mojego dzisiaj czynu, sprosi na biesiadę
  Twe wszystkie przyjacioły! Szczęśliwyś, szczęśliwy,
  Że takie twoje córki wykonują dziwy!

  KADMOS

  1680
  O klęsko niepomierna, przed którą się bronią
  Źrenice! O ty mordzie, wykonany dłonią
  Nieszczęsną! O, wspaniałą uczciłaś ty bogi
  Ofiarą i na stypę prosisz w swoje progi
  I mnie, i Tebańczyków! Biada! naprzód tobie,
  1685
  A potem mnie jest biada. O, w słusznej żałobie,
  Aczkolwiek zbyt okrutnej, szumny bóg[78] nas grzebie
  On, krewniak nasz, pogrąża w niej i mnie, i ciebie.

  AGAWE

  Że też to starość bywa tak zrzędna i oko
  Na wszystko ma niechętne. Pragnę ja głęboko,
  1690
  By syn mój dobrym łowcą był i w matki ślady
  Wstępował, zwierza goniąc na czele gromady
  Tebańskiej młodzi! Przecież on li umie z bogi
  Wojować! Trzeba, ojcze, odwieść go z tej drogi,
  Upomnieć! Niech tu stanie i niechże zobaczy,
  1695
  Iż szczęścia tak nie zyska, jeno klęskę raczej.

  KADMOS

  Ach! ach! Gdybyście kiedy czyn swój pojąć miały,
  Cierpienie by was cierpkie zmogło. Lecz że cały
  Swój żywot w tym dzisiejszym stanie przeżyjecie,
  Nieszczęścia nie poznacie największego w świecie.

  AGAWE

  1700
  Cóż stało się smutnego? Jakie zło cię mroczy?

  KADMOS

  Nasamprzód tam, ku niebu, podnieśże te oczy.

  AGAWE

  Podnoszę. Ale po co? Czy dowiem się może?

  KADMOS

  To samo jest, czy coś się zmieniło w przestworze?

  AGAWE

  Daleko promienistsze, to powiedzieć muszę.

  KADMOS

  1705
  A ból jakiś niezwykły czy ci szarpie duszę?

  AGAWE

  Ja nie wiem, co to znaczy… Jeno czuję, owszem:
  Poprzedni stan przeminął w mojem sercu zdrowszem.

  KADMOS

  Czy słyszysz? Odpowiedzi daszże mi przytomne?

  AGAWE

  Dawniejszych słów, mój ojcze, wcale już nie pomnę.

  KADMOS

  1710
  A w czyjeże to progi weszłaś jako żona?

  AGAWE

  Z posiewów zrodzonego smoczych Echiona.

  KADMOS

  A jakie, powiedz, imię waszego jest syna?

  AGAWE

  Pentheus, ma i męża pociecha jedyna.

  Morderstwo, Matka, SzaleństwoKADMOS

  A z czyjejże to głowy w ręku krew ci płynie?

  AGAWE

  1715
  Z łba lwa, tak mi mówiły moje współłowczynie.

  KADMOS

  O, przyjrzyj mu się bliżej, starczy mgnienie powiek.

  AGAWE

  Co widzę? Cóż ja trzymam?! Wszak ci to jest człowiek!

  KADMOS

  Uważnie mu się przyjrzyj, popatrz, jak należy.

  AGAWE

  Największą widzę zgrozę! O bólu macierzy!

  KADMOS

  1720
  A co? Jak ci się widzi? Co? Czy lwa to skronie?

  AGAWE

  Nie! Głowę Pentheusa dźwigają me dłonie!

  KADMOS

  Skrwawioną, nim zdołałaś ją rozpoznać! Rety!

  AGAWE

  Kto zabił? Kto dał do rąk nieszczęsnej kobiety?

  KADMOS

  Okrutna, sroga prawdo, jawisz się nie w porę!

  AGAWE

  1725
  Mów! Wypędźże mi z serca niecierpliwą zmorę!

  KADMOS

  Ty sama go zabiłaś, ty i siostry twoje!

  AGAWE

  Padł w domu, czy gdzie indziej? O wy niepokoje!

  KADMOS

  Gdzie ongi Aktajona srogie psy rozdarły.

  AGAWE

  Mów, po co na Kithajron poszedł ten mój zmarły?

  KADMOS

  1730
  Szedł z boga drwić, wyszydzać szedł bachijskie szały.

  AGAWE

  A w jaki my się sposób, powiedz, tam dostały?

  KADMOS

  Utraciłyście zmysły i ten gród nasz z wami.

  AGAWE

  Dionizos zmógł! Jasnymi widzę to oczami.

  KADMOS

  Nie chciałyście go uznać, lżąc jego obrządki.

  AGAWE

  1735
  Gdzież, ojcze, są te drogie mego dziecka szczątki?

  KADMOS

  Przyniosłem, wyśledziwszy z ogromnym mozołem.

  AGAWE

  Czy dobrze członki jego trzymały się społem?

  KADMOS

  [Porozrzucane. Leśny skrywał je manowiec.][79]

  AGAWE

  Skąd szał nasz opadł także i Pentheja? Powiedz!

  KADMOS

  1740
  Wam równy był, czcić boga wzbraniał się i za to
  Bóg hojnie nam zapłacił — o krwawa zapłato! —
  W jednaki niszcząc sposób nas wszystkich: was, moje
  Wy córki, i tego tu, i mój dom — ostoję,
  I mnie, co pozbawiony męskiego potomka,
  1745
  Spoglądać dzisiaj muszę, jaka klęska gromka
  Raziła dziś ten ród nasz, jak przenieszczęśliwie,
  Jak strasznie zginął kwiat ten, wyrosły na niwie
  Żywota twego, córko!… ŻałobaO mój wnuku luby!
  Podporąś mego domu był, a dziś do zguby
  1750
  Przywiodłaś go, ty drogi mojej córki synu!
  Postrachem byłeś wielkim dla naszego tynu,
  Lecz nikt przez wzgląd na ciebie nigdy się nie ważył
  Urągać mnie, starcowi! Dobrze by się sparzył!
  A dzisiaj snać wypędzon będzie z własnej ziemi
  1755
  On, Kadmos, wielki Kadmos, co rękami swemi
  Tebański ród zasiawszy, bujne sprzątnął plony!
  O wnuku mój jedyny, wnuku mój rodzony.
  Najdroższy dla mnie z ludzi, bo choć już na świecie
  Nie żyjesz, do najdroższych zawsze cię, me dziecię,
  1760
  Zaliczać tutaj będę. Już ty mnie za brodę
  Nie będziesz ciągnął, wnuku! Już ty, pisklę młode,
  Nie będziesz mnie całował, nie będziesz zwał dziadkiem,
  Nie będziesz mnie się pytał: «A czy ci przypadkiem
  Ktoś krzywdy nie wyrządził? Któż ci na zawadzie
  1765
  Tak stanął, tak zasmucił? Powiedz, luby dziadzie,
  Ażebym mógł ukrócić tę ludzką swawolę!»
  A dziś ja nieszczęśliwy i tyś się na dolę
  Naraził przeokrutną, przebiedna twa matka
  I sióstr jej los żałosny!… Kto żyw, do ostatka
  1770
  Pamiętaj: gdybyś bluźnił, nie chciał wierzyć w Boga,
  Wnet wierzyć cię nauczy śmierć Pentheja sroga.

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Kadmosie, żal mi ciebie! Jednak zasłużenie
  Padł wnuk twój, choć tak krwawe zostawił ci mienie.

  AGAWE

  Cóż stało się z mych losów, ty mój ojcze miły?!…
  1775
  [Ażeby żyć tu dalej, już ja nie mam siły!
  Pentheus, syn, nie żyje! Ręce moje własne
  Rozdarły go na strzępy! Niechże i ja zgasnę!

  DIONIZOS

  On karę zasłużoną poniósł: szydził ze mnie
  I przeto z rąk tych zginął, z których tak nikczemnie
  1780
  Nie był powinien zginąć. Ale i wam godnie
  Zapłacić trzeba będzie za spełnioną zbrodnię
  Na wnuku tego starca: Już nie zobaczycie
  Tych murów, wypędzone z nich na całe życie!][80]
  Ty w smoka, królu Kadmie, będziesz przemieniony,
  1785
  A co zaś do Aresa córki, twojej żony,
  Harmonię, która z tobą, choć śmiertelnyś, żyje
  W małżeńskim związku, w gada się przedzierzgnie, w żmiję.
  Z nią razem z tego miasta pognasz zaprząg wołów —
  To Zeus ci przepowiada co do twych mozołów —
  1790
  I, ludów barbarzyńskich wódz, ty grodów wiele
  Rozburzysz. Lecz gdy nowi twoi przyjaciele
  Świątynię Loksyjasza złupią, wiedz, że wtedy
  W powrocie swym doznają niespodzianej biedy.
  Lecz Ares przyjdzie w pomoc tobie i Harmonii,
  1795
  Obojga was na Wyspie Szczęśliwości schroni.
  To mówięć ja, Dionizos, nieśmiertelny człowiek,
  Lecz Zeusa syn prawdziwy. Gdybyście swych powiek
  Nie odwracali ongi od rozsądku drogi
  W te czasy, kiedy znać jej nie chcieliście, błogi,
  1800
  Zaiste, los by waszą rozpogadzał duszę,
  Syn Zeusa zbawcze z wami zawarłby sojusze.

  AGAWE

  ZemstaBłagamy, Dionizosie! Zgrzeszyłyśmy, boże!

  DIONIZOS

  Za późno! Wcześniej było kajać się w pokorze!

  AGAWE

  Widzimy to, lecz nazbyt krwawa jest twa chłosta!

  DIONIZOS

  1805
  I wyście mnie chłostały szyderstwem! Rzecz prosta!

  AGAWE

  Tyś bóg, więc się nie równaj śmiertelnikom w złości.

  DIONIZOS

  Zezwolił na to dawno Zeus z swej wysokości.

  AGAWE

  Ojej! Więc nieuchronne, starcze, jest wygnanie!

  DIONIZOS

  Przecz[81] zwlekać? Co się stało, już się nie odstanie!

  KADMOS

  1810
  O dziecię! Jakiż dzisiaj los nawiedził ostry
  Nas wszystkich, mnie i ciebie, i twe krwawe siostry!
  Ja, biedny, w cudzoziemskie mam się udać kraje
  W tym wieku tak podeszłym! Jak Zeusa wyznaje
  Wyrocznia, mam wojsk cudzych zebrać mieszaninę
  1815
  I wieść ją na Helladę! Mam — z boleści ginę! —
  Harmonię, Aresową córkę, moją żonę,
  Na gada przedzierzgniętą, wieść w ojczystą stronę,
  Ja, również gad! Na dzikich barbarzyńców przedzie
  Na groby ją helleńskie własny mąż powiedzie,
  1820
  Na świętych bóstw ołtarze! Nie skończą się moje
  Nieszczęścia! Mnie i wówczas będą niepokoje
  Szarpały, Acherontu gdy fale zobaczę!

  AGAWE

  Ojcze! Bez ciebie idę na życie tułacze!

  KADMOS

  Przecz, córko, obejmujesz mnie swymi rękami?
  1825
  Słaby, siwy ja łabędź, cóż ja pocznę z wami?

  AGAWE

  Z ojczyzny wyrzucona, w jakież pójdę strony?

  KADMOS

  Ja nie wiem! Nie pomoże ci ojciec rodzony.

  AGAWE

  Żegnaj mi, grodzie ojczysty, żegnaj mi, domie ty mój!
  Wypchniętą z rodzinnych progów
  1830
  Okrutny czeka znój.

  KADMOS

  Arystajowych poszukaj rozłogów[82]!

  AGAWE

  [Ojcze! nad losem twym płaczę!

  KADMOS

  A mnie chwytają rozpacze
  Nad twą i sióstr twoich dolą!

  AGAWE

  1835
  Dionizos, wielki bóg,
  Strasznym zapłonął gniewem,
  Z rodzinnych wygnał smug!

  DIONIZOS

  Ale i mnie strasznie bolą
  Te krzywdy, przez was zadane —
  1840
  Krwawą mi ranę
  Tebański zadał gród,
  Że mi odmówił czci!
  (Znika.)

  AGAWE

  Bądźże mi, ojcze, zdrów!

  KADMOS

  Bądź zdrowa, córko nieboga!
  1845
  Jeno do zdrowia nie wiedzie ta droga!

  AGAWE

  Do sióstr mnie powiedźcie, do sióstr,
  Przed nimi niech stopa ma stanie,
  By razem pójść na wygnanie —
  Biedne wy siostry moje!
  1850
  Nie na Kithajron mi iść!
  Ani on mnie nie zobaczy,
  Ani ja jego! Ach!
  Nie dla mnie bachantek stroje,
  Nie dla mnie już w bluszczu liść
  1855
  Zdobne te pręty —
  Innym zostawię ja ten obrzęd święty!…

  CHÓR

  W przemnogiej postaci
  Zjawiają się losy
  I niespodzianki urządza nam Bóg.
  1860
  Miast zyskać, człek traci,
  A zysków niebiosy
  Wśród niespodzianych nie skąpią mu dróg —
  Tak było i z tym wydarzeniem… ]

  Przypisy

  [1]

  Ja, Zeusa syn, Dionizos, ongi urodzony / Z Semeli, latorośli Kadmowego domu, / Co zległa, rozwiązana błyskawicą gromu. — Semele, córka króla Kadmosa, była kochanką Zeusa. Pragnęła zobaczyć boga w całej jego potędze, ale spalił ją blask boskiego pioruna. Zeus zabrał płód, który nosiła, i ukrył w swoim biodrze, a następnie urodził. Tak powstał Dionizos. [przypis edytorski]

  [2]

  Menady — bachantki. [przypis edytorski]

  [3]

  szumny bóg — Dionizos. [przypis edytorski]

  [4]

  Kybele (mit.) — bogini frygijska, czczona także przez Greków i Rzymian, patronka wiosny i płodności oraz miast obronnych. [przypis edytorski]

  [5]

  Kronida — syn Kronosa. [przypis edytorski]

  [6]

  ócz — dziś popr. forma D. lm: oczu. [przypis edytorski]

  [7]

  Gromosiły — Zeus, władca pioruna. [przypis edytorski]

  [8]

  kij — tyrs. [przypis edytorski]

  [9]

  płocha — narzędzie tkackie. [przypis edytorski]

  [10]

  wygżony — tu: odciągnięty. [przypis edytorski]

  [11]

  Kureci (mit. gr.) — półbogowie, dziewięciu synów Rhei, którzy na Krecie ukrywali małego Zeusa przed gniewem jego ojca, Kronosa, zagłuszając płacz dziecka hałaśliwą muzyką i tańcami. [przypis edytorski]

  [12]

  Korybanci — kapłani, tańczący orgiastyczne tańce na cześć bogini Kybele. [przypis edytorski]

  [13]

  skórą obity krąg — bęben; wg mit. gr. wynalazek bogini Rhei. [przypis edytorski]

  [14]

  Frygia — w starożytności kraina w zach. części dzisiejszej Turcji. [przypis edytorski]

  [15]

  kwasy (daw.) — kłótnie. [przypis edytorski]

  [16]

  Ponieważ dnia bożego nie widzisz, więc ja się / Podaję za proroka, mój Teirezjasie — Tejrezjasz był ślepy. [przypis edytorski]

  [17]

  Echionida — syn Echiona. [przypis edytorski]

  [18]

  oskoma — apetyt, łakomstwo, chęć uciech. [przypis edytorski]

  [19]

  Kipryda — Afrodyta. [przypis edytorski]

  [20]

  Aktajon a. Akteon (mit. gr.) — myśliwy, który przypadkiem zobaczył Artemidę w kąpieli, za co bogini zamieniła go w jelenia; zginął rozszarpany przez własne psy. [przypis edytorski]

  [21]

  tłumić się — tu: zwoływać tłumne zgromadzenia. [przypis edytorski]

  [22]

  nicpotem (daw.) — nic nie wart. [przypis edytorski]

  [23]

  podwika (starop.) — dziewczyna; kobieta. [przypis edytorski]

  [24]

  Kadmosa, który rzucił w ziemię / na mężów siew — aluzja do pochodzenia Echiona, ojca Penteusza. Echion wyrósł z ziemi z zasianych przez Kadmosa smoczych zębów. [przypis edytorski]

  [25]

  Kipryda — Afrodyta. [przypis edytorski]

  [26]

  dźwierze (daw.) — drzwi, brama. [przypis edytorski]

  [27]

  Fojbos — Apollo. [przypis edytorski]

  [28]

  zakon (daw.) — prawo; nakazy moralne. [przypis edytorski]

  [29]

  Aktajon a. Akteon (mit. gr.) — myśliwy, który przypadkiem zobaczył Artemidę w kąpieli, za co bogini zamieniła go w jelenia; zginął rozszarpany przez własne psy. [przypis edytorski]

  [30]

  Artemis a. Artemida (mit. gr.) — bogini łowów, siostra Apollina; odpowiednik Diany w mit. rzym. [przypis edytorski]

  [31]

  czelnie (daw.) — bezczelnie, zuchwale. [przypis edytorski]

  [32]

  Bodajby dom twój, Kadmie, nie doznał strapienia / Przez tego utrapieńca — imię Pentheus łączy się z gr. penthos: cierpienie, smutek. [przypis edytorski]

  [33]

  snać (daw.) — przecież, prawdopodobnie; tu: jakby, niemal. [przypis edytorski]

  [34]

  niebiosów — dziś popr. forma D. lm: niebios. [przypis edytorski]

  [35]

  wesołem — daw. forma, pozostawiona ze względu na rym; dziś popr. forma Msc. lp.: wesołym. [przypis edytorski]

  [36]

  o tem — dziś popr.: o tym. [przypis edytorski]

  [37]

  furdyga (daw.) — więzienie. [przypis edytorski]

  [38]

  w chłodnej cieni — dziś popr.: w chłodnym cieniu. [przypis edytorski]

  [39]

  Lidia — w starożytności kraina na terenach dzisiejszej zach. Turcji. [przypis edytorski]

  [40]

  latorośl Zeusza — syn Zeusa. [przypis edytorski]

  [41]

  czyli (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]

  [42]

  ćwik (daw.) — zuch, spryciarz (także: istota niedojrzała lub nieokreślona pod względem płci). [przypis edytorski]

  [43]

  frant (daw.) — człowiek z pozoru sympatyczny, ale przesadnie sprytny, podstępny (także: komediant, błazen). [przypis edytorski]

  [44]

  nasamprzód (daw.) — najpierw. [przypis edytorski]

  [45]

  li (daw.) — tylko. [przypis edytorski]

  [46]

  szyd (daw.) — szydzenie, wyśmiewanie. [przypis edytorski]

  [47]

  zwolić (daw.) — wyzwolić, uchronić. [przypis edytorski]

  [48]

  żenie (daw.) — wygania. [przypis edytorski]

  [49]

  Bromios (gr.) — szumny bóg: przydomek Dionizosa. [przypis edytorski]

  [50]

  ze siejby zrodzon smoczej Król Pentheus — aluzja do pochodzenia Echiona, ojca Penteusza. Echion wyrósł z ziemi z zasianych przez Kadmosa smoczych zębów. [przypis edytorski]

  [51]

  zbawić — tu: pozbawić. [przypis edytorski]

  [52]

  Aksios a. Wardar — rzeka płynąca przez Macedonię i wpadająca do Morza Egejskiego w pobliżu Salonik. [przypis edytorski]

  [53]

  Lydias — rzeka w płn. Grecji. [przypis edytorski]

  [54]

  zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]

  [55]

  płony a. płonny (daw.) — jałowy, bezcelowy. [przypis edytorski]

  [56]

  azalim ci nie mówił — czyż ci nie mówiłem. [przypis edytorski]

  [57]

  Którego między sobą w tym tu grodzie mamy? — wstawka tłumacza. [przypis edytorski]

  [58]

  mądralaś — jesteś mądrala. [przypis edytorski]

  [59]

  We wierchym właśnie wchodził (daw., gw.) — wchodziłem właśnie pomiędzy wierchy (szczyty górskie). [przypis edytorski]

  [60]

  jarzęcy (daw.) — tu: lśniący, jasny. [przypis edytorski]

  [61]

  niby wrogi — jak wrogowie. [przypis edytorski]

  [62]

  luty — okrutny, srogi. [przypis edytorski]

  [63]

  mówięć — mówię ci. [przypis edytorski]

  [64]

  zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]

  [65]

  oścień — ostrze; włócznia lub trójząb; tu: tyrsos. [przypis edytorski]

  [66]

  kobietyć — kobiety ci. [przypis edytorski]

  [67]

  smrek (gw.) — świerk. [przypis edytorski]

  [68]

  przeciągnęć — przeciągnę ci. [przypis edytorski]

  [69]

  zwierciadły — dziś popr.: zwierciadłami. [przypis edytorski]

  [70]

  wierszyk — tu: wzniesienie, wierzchołek pagórka. [przypis edytorski]

  [71]

  wraży — wrogi. [przypis edytorski]

  [72]

  z menady — dziś popr. forma N. lm: z menadami. [przypis edytorski]

  [73]

  smoczy płód — aluzja do pochodzenia Echiona, ojca Penteusza. Echion wyrósł z ziemi z zasianych przez Kadmosa smoczych zębów. [przypis edytorski]

  [74]

  Kadmosa ród — córki Kadmosa, siostry Agawe: Autonoe i Ino. [przypis edytorski]

  [75]

  oczy swemi — dziś popr.: swymi oczami. [przypis edytorski]

  [76]

  k'nam a. ku nam (daw.) — do nas, w naszym kierunku. [przypis edytorski]

  [77]

  Aktajon a. Akteon (mit. gr.) — myśliwy, który przypadkiem zobaczył Artemidę w kąpieli, za co bogini zamieniła go w jelenia; zginął rozszarpany przez własne psy. [przypis edytorski]

  [78]

  szumny bóg — Dionizos. [przypis edytorski]

  [79]

  [Porozrzucane. Leśny skrywał je manowiec.] — wers dopisany przez tłumacza. W oryginale brakuje tu fragmentu tekstu. [przypis edytorski]

  [80]

  Ażeby żyć tu dalej (…) na całe życie! — fragment uzupełniony przez tłumacza. [przypis edytorski]

  [81]

  przecz (daw.) — po co; dlaczego. [przypis edytorski]

  [82]

  Arystajowe rozłogi — Arkadia. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać...
  x