Blackout

Od 12 lat Wolne Lektury udostępniają książki nieodpłatnie i bez reklam
Jesteśmy najpopularniejszą biblioteką w Polsce: w 2019 roku 5,9 miliona unikalnych użytkowników odwiedziło nas 21 milionów razy. Wszyscy zasługujemy na bibliotekę, która gwarantuje dostęp do najwyższej jakości wydań cyfrowych.

Stoi przed nami realna groźba zamknięcia
Niestety, z milionów czytelników wspiera nas jedynie niewiele 190 osób. Środki, jakie do tej pory pozyskiwaliśmy ze źródeł publicznych, są coraz mniejsze.

Potrzebujemy pomocy Przyjaciół
Nie uda się utrzymać tej niezwykłej biblioteki bez Twojego wsparcia. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zacznij wspierać nas regularnie. Potrzeba minimum 1000 Przyjaciół, żeby Wolne Lektury dalej istniały.

Zostań naszym Przyjacielem!

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Klęska: 1
  2. Ojczyzna: 1
  3. Patriota: 1
  4. Polska: 1
  5. Powstanie: 1
  6. Zdrada: 1

  pisownia łączna / rozdzielna: z nad > znad; niema > nie ma; zato > za to

  interpunkcja - dodano przecinek: nie było, Polsko dobra tobie > nie było, Polsko, dobra tobie

  Wincenty Pol(Leci liście[1] z drzewa…)

  O luba Polsko! krwią zbroczona niwo!

  Los zajrzał[2] twoim wawrzynom[3],

  Ale im więcej jesteś nieszczęśliwą,

  Temeś[4] droższą twoim synom…

  J. U. Niemcewicz

  1

  Leci liście z drzewa,

  Co wyrosło wolne;

  Znad mogiły śpiewa

  Jakieś ptaszę polne:

  5

  Nie było — nie było,

  Polsko, dobra tobie!

  Wszystko się prześniło,

  A twe dzieci w grobie.

  KlęskaPopalone sioła,

  10

  Rozwalone miasta,

  A w polu dokoła

  Zawodzi niewiasta.

  Wszyscy poszli z domu[5]

  Wzięli z sobą kosy;

  15

  Robić nie ma komu,

  W polu giną kłosy.

  Kiedy pod Warszawą

  Dziatwa[6] się zbierała,

  Zdało się, że z sławą

  20

  Wyjdzie Polska cała.

  Bili zimę całą,

  Bili się przez lato;

  Lecz w jesieni za to

  I dziatwy nie stało.

  25

  Skończyły się boje,

  Ale pusta praca;

  Bo w zagony swoje

  Nikt z braci nie wraca.

  Jednych ziemia gniecie,

  30

  A inni w niewoli,

  A inni po świecie

  Bez chaty i roli.

  Ni pomocy z nieba,

  Ani z ludzkiej ręki,

  35

  Pusto leży gleba,

  Darmo kwitną wdzięki.

  Polska, Ojczyzna, Patriota, Zdrada, PowstanieO Polska kraino!

  Gdyby ci rodacy,

  Co za ciebie giną,

  40

  Wzięli się do pracy

  I po garstce ziemi

  Z ojczyzny zabrali,

  Już by dłońmi swemi[7]

  Polskę usypali.

  45

  Lecz wybić się siłą,

  To dla nas już dziwy;

  Bo zdrajców przybyło,

  A lud zbyt poczciwy.

  Przypisy

  [1]

  liście (tu daw.) — listowie. [przypis edytorski]

  [2]

  zajrzał (daw.) — tu: zazdrościł. [przypis edytorski]

  [3]

  Los zajrzał twoim wawrzynom — los zazdrościł ci twojej chwały. [przypis edytorski]

  [4]

  temeś droższą (daw.) — tym droższa jesteś. [przypis edytorski]

  [5]

  Wszyscy poszli z domu (…) — zwrotki IV–VIII są prawdopodobnie aluzją do przebiegu i klęski powstania listopadowego. [przypis edytorski]

  [6]

  dziatwa — dzieci, dzieciarnia; tu: nasi chłopcy, tj. powstańcy. [przypis edytorski]

  [7]

  swemi — dziś popr. forma N. lm: swymi a. swoimi. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...