TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Klęska: 1
  2. Ojczyzna: 1
  3. Patriota: 1
  4. Polska: 1
  5. Powstanie: 1
  6. Zdrada: 1

  pisownia łączna / rozdzielna: z nad > znad; niema > nie ma; zato > za to

  interpunkcja - dodano przecinek: nie było, Polsko dobra tobie > nie było, Polsko, dobra tobie

  Wincenty Pol(Leci liście[1] z drzewa…)

  O luba Polsko! krwią zbroczona niwo!

  Los zajrzał[2] twoim wawrzynom[3],

  Ale im więcej jesteś nieszczęśliwą,

  Temeś[4] droższą twoim synom…

  J. U. Niemcewicz

  1

  Leci liście z drzewa,

  Co wyrosło wolne;

  Znad mogiły śpiewa

  Jakieś ptaszę polne:

  5

  Nie było — nie było,

  Polsko, dobra tobie!

  Wszystko się prześniło,

  A twe dzieci w grobie.

  KlęskaPopalone sioła,

  10

  Rozwalone miasta,

  A w polu dokoła

  Zawodzi niewiasta.

  Wszyscy poszli z domu[5]

  Wzięli z sobą kosy;

  15

  Robić nie ma komu,

  W polu giną kłosy.

  Kiedy pod Warszawą

  Dziatwa[6] się zbierała,

  Zdało się, że z sławą

  20

  Wyjdzie Polska cała.

  Bili zimę całą,

  Bili się przez lato;

  Lecz w jesieni za to

  I dziatwy nie stało.

  25

  Skończyły się boje,

  Ale pusta praca;

  Bo w zagony swoje

  Nikt z braci nie wraca.

  Jednych ziemia gniecie,

  30

  A inni w niewoli,

  A inni po świecie

  Bez chaty i roli.

  Ni pomocy z nieba,

  Ani z ludzkiej ręki,

  35

  Pusto leży gleba,

  Darmo kwitną wdzięki.

  Polska, Ojczyzna, Patriota, Zdrada, PowstanieO Polska kraino!

  Gdyby ci rodacy,

  Co za ciebie giną,

  40

  Wzięli się do pracy

  I po garstce ziemi

  Z ojczyzny zabrali,

  Już by dłońmi swemi[7]

  Polskę usypali.

  45

  Lecz wybić się siłą,

  To dla nas już dziwy;

  Bo zdrajców przybyło,

  A lud zbyt poczciwy.

  Przypisy

  [1]

  liście (tu daw.) — listowie. [przypis edytorski]

  [2]

  zajrzał (daw.) — tu: zazdrościł. [przypis edytorski]

  [3]

  Los zajrzał twoim wawrzynom — los zazdrościł ci twojej chwały. [przypis edytorski]

  [4]

  temeś droższą (daw.) — tym droższa jesteś. [przypis edytorski]

  [5]

  Wszyscy poszli z domu (…) — zwrotki IV–VIII są prawdopodobnie aluzją do przebiegu i klęski powstania listopadowego. [przypis edytorski]

  [6]

  dziatwa — dzieci, dzieciarnia; tu: nasi chłopcy, tj. powstańcy. [przypis edytorski]

  [7]

  swemi — dziś popr. forma N. lm: swymi a. swoimi. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...