Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur... Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5672 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes

By qualifier: all | architektura | białoruski | biologia, biologiczny | chemiczny | czeski | dawne | francuski | frazeologia, frazeologiczny | grecki | gwara, gwarowe | hebrajski | historia, historyczny | hiszpański | łacina, łacińskie | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | niemiecki | poetyckie | potocznie | przestarzałe | regionalne | rodzaj nijaki | rosyjski | rodzaj żeński | rzadki | staropolskie | ukraiński | żartobliwie

By language: all | polski


947 footnotes found

zadowolnić (daw.) — zadowolić. [przypis edytorski]

zadrgną (daw.) — dziś: zadrgają. [przypis edytorski]

zadrzymie (daw., reg.) — dziś popr.: zadrzemie. [przypis edytorski]

zadworować (daw.) — zażartować. [przypis edytorski]

zadźwięknąć (daw.) — zadźwięczeć. [przypis edytorski]

zadziać się (daw.) — zapodziać się. [przypis edytorski]

zadzierżawać (daw.) — utrzymywać. [przypis edytorski]

zafrasować się (daw.) — zasmucić się. [przypis edytorski]

zafrasować się (daw.) — zasmucić się, zmartwić. [przypis edytorski]

zafrasowany (daw.) — zmartwiony, zasmucony. [przypis edytorski]

zagabać (daw.) — zagadnąć. [przypis edytorski]

zagabnąć (daw.) — zagadnąć, tu: obrazić. [przypis edytorski]

zagiąć parol (daw.) — upatrzyć sobie kogoś. [przypis edytorski]

zagon (daw.) — oddział wojska operujący na obcym terytorium. [przypis edytorski]

zagrożeni od Litwy (daw.) — dziś: zagrożeni przez Litwę. [przypis edytorski]

zaguby (daw.) — zguby, klęski. [przypis edytorski]

zaintabulować (daw.) — wpisać do ksiąg urzędowych. [przypis edytorski]

zaiste (daw.) — partykuła, podkreślająca prawdziwość zdania. [przypis edytorski]

zaiste (daw.) — rzeczywiście, naprawdę. [przypis edytorski]

zajmować (daw.) — rabować. [przypis edytorski]

zajrzał (daw.) — tu: zazdrościł. [przypis edytorski]

zajrzyć a. zaźrzyć (daw.) — zazdrościć. [przypis edytorski]

zajucha (daw.) — rozjuszenie. [przypis edytorski]

zajuszyć (daw.) — zalać krwią; rozdrażnić, doprowadzić do wściekłości. [przypis edytorski]

zajźrzeć (daw.) — zazdrościć. [przypis edytorski]

zakąt (daw.) — zgr. od zakątek. [przypis edytorski]

zakarbować (daw.) — dobrze zapamiętać. [przypis edytorski]

za katy (daw.) — do licha (łagodne przekleństwo). [przypis edytorski]

zakis (daw.) — zakiśnięcie, fermentacja; tu: ciasta pod wpływem dodanego zakwasu (zaczynu). [przypis edytorski]

zakleksany (daw.) — pobrudzony kleksami z atramentu. [przypis edytorski]

zakon (daw.) — powinność religijna a. prawna; wiara, religia. [przypis edytorski]

zakon (daw.) — prawo; nakazy moralne. [przypis edytorski]

zakon (daw.) — prawo, powinność religijna a. prawna; Nowy Zakon: Nowy Testament, chrześcijańska część Biblii. [przypis edytorski]

zakon (daw.) — prawo, powinność religijna a. prawna; wiara, religia. [przypis edytorski]

zakon (daw.) — prawo. [przypis edytorski]

zakon (daw.) — prawo; żyć w zakonie (bożym): żyć zgodnie z prawem. [przypis edytorski]

Zakon (daw.) — Testament jako część Biblii. [przypis edytorski]

zakon (daw.) — tu: zasady wiary; wyznanie; religia. [przypis edytorski]

zakonkludować (daw., z łac.) — dojść do konkluzji, zakończyć wypowiedź wnioskiem. [przypis edytorski]

zakonotować (daw.) — zapamiętać. [przypis edytorski]

zakon stary (daw.) — Stary Testament, judaistyczna część Biblii. [przypis edytorski]

za który (…) dostanie (daw.) — za który dostać można. [przypis edytorski]

za kupią (daw.) — na handel. [przypis edytorski]

załoga (daw.) — zapomoga, subsydium, dziś powiedzielibyśmy „pożywienie”. [przypis edytorski]

załoga (daw.) — zasadzka. [przypis edytorski]

zalecać się czymś (daw.) — mieć jakąś zaletę. [przypis edytorski]

zależeć (daw.) — tu: polegać. [przypis edytorski]

zależeć na czymś (daw.) — polegać na czymś. [przypis edytorski]

zali a. żali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]

zali a. żali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]

zaliby (daw.) — czyby; czy też by. [przypis edytorski]

zalibyś (daw.) — czybyś, czyżbyś. [przypis edytorski]

zali (daw.) — czy; czy też. [przypis edytorski]

zali (daw.) — czy, czy też. [przypis edytorski]

zali (daw.) — czy, czyżby. [przypis edytorski]

zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]

zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]

zali (daw.) — czyż; czyżby. [przypis edytorski]

zali (daw.) — czy; Zalim to ja nie Skowronek — jestem przecież Skowronek. [przypis edytorski]

zalim (daw.) — czyżbym. [przypis edytorski]

zalim jest (daw.) — konstrukcja z ruchomą końcówką czasownika; inaczej: zali jestem, czyż jestem. [przypis edytorski]

zalim nie wrócił (daw.) — konstrukcja z przestawną końcówką czasownika; znaczenie: czy nie wróciłem. [przypis edytorski]

zalimż go ukrzywdziła (daw.) — konstrukcja z przestawną końcówką czasownika i partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czy go ukrzywdziłam, czyż go ukrzywdziłam. [przypis edytorski]

zaliś nie skłamał (daw.) — czy nie skłamałeś. [przypis edytorski]

zaliż (daw.) — czy, czy też. [przypis edytorski]

zaliż (daw.) — czyż; czyżby. [przypis edytorski]

zaliżem (daw.) — czyżem; czy jestem. [przypis edytorski]

Close

* Loading