Wesprzyj Wolne Lektury 1,5% podatku — to nic nie kosztuje! Wpisz KRS 00000 70056 i nazwę fundacji Wolne Lektury do deklaracji podatkowej. Masz czas tylko do końca kwietnia :)

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Horacy, Wybrane utwory, Pieśń III, 30 (Exegi monumentum aere perennius...)
Pieśń IV, 7 (Diffugere nives redeunt iam gramina campis...) → ← Pieśń III, 30 (Exegi monumentum aere perennius...)

Spis treści

  1. Poeta: 1
  2. Poezja: 1
  3. Sława: 1 2
  4. Twórczość: 1

  Uwspółcześnienie: pyramid -> piramid, delphickich -> delfickich, Capitol > Kapitol, Vestalka -> westalka, Aquilony -> Akwilony. Skorygowano kolejność drugiego i trzeciego wersu w pierwszej strofie.

  HoracyPieśń III, 30 (Exegi monumentum aere perennius…)Do Muzytłum. Lucjan Rydel

  1
  SławaStawiłem sobie pomnik trwalszy niż ze spiży[1],
  Od królewskich piramid sięgający wyżej;
  Ani go deszcz trwający, ani Akwilony[2]
  Nie pożyją[3] bezsilne, ni lat niezliczony
  5
  Szereg, ni czas lecący w wieczności otchłanie.
  Sława, TwórczośćNie wszystek umrę, wiele ze mnie tu zostanie
  Poza grobem. Potomną sławą zawsze młody,
  Róść[4] ja dopóty będę, dopóki na schody
  Kapitolu[5] z westalką[6] cichą kapłan kroczy.
  10
  Gdzie z szumem się Aufidus[7] rozhukany toczy,
  Gdzie Daunus[8] w suchym kraju rządził polne ludy,
  Poeta, PoezjaTam o mnie mówić będą, że ja — niski wprzódy,
  Na wyżyny się wzbiłem, i żem przeniósł pierwszy
  Do narodu Italów rytm aiolskich wierszy[9].
  15
  Melpomeno[10], weź chlubę, co z zasługi rośnie,
  I delfickim wawrzynem wieńcz mi włos radośnie.

  Przypisy

  [1]

  spiża — dziś popr. spiż (D. lp.: spiżu), rodzaj brązu, stop o dużej trwałości. [przypis edytorski]

  [2]

  Akwilon (mit. rzym.) — bóg wiatru płn.; uosobienie gwałtownego, zimnego wiatru oraz w ogóle Północy jako strony świata; odpowiednik Boreasza w mit. gr. [przypis edytorski]

  [3]

  pożyć — tu: zmóc, zwalczyć, pokonać. [przypis edytorski]

  [4]

  róść (daw.) — rosnąć. [przypis edytorski]

  [5]

  Kapitol — wzgórze w Rzymie, na którym stała świątynia Jowisza, Junony i Minerwy. [przypis edytorski]

  [6]

  westalka (mit. rzym.) — kapłanka strzegąca świętego ognia w świątyni bogini Westy (patronki ogniska domowego) w staroż. Rzymie; westalki składały śluby czystości, nosiły biały strój i cieszyły się wielkim szacunkiem społecznym. [przypis edytorski]

  [7]

  Aufidus — dawna nazwa rzeki Ofanto w południowej Italii. [przypis edytorski]

  [8]

  Daunus (mit. rzym.) — jeden z królów Apulii. [przypis edytorski]

  [9]

  aiolskie wiersze — liryka eolska, grecka poezja liryczna. [przypis edytorski]

  [10]

  Melpomena (mit. gr.) — pierwotnie muza pieśni, później stała się muzą tragedii, z czego jest obecnie powszechnie znana, przedstawianą na koturnach, ze smutną maską tragiczną. [przypis edytorski]

  x