Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x
Do Postumiusa → ← List do Pizonów

Spis treści

  1. Alkohol: 1
  2. Wojna: 1

  HoracyDo Pompejusatłum. Marceli Motty

  1
  Pompejuszu[1], coś ze mną nieraz najcięższe chwile
  przebył w wojsku, gdy nami Brutus[2] dowodził[3], któż cię
  wrócił jako Kwirytę[4]
  bogom naszym, niebiosom italskim?
  5
  Pierwszyś z moich przyjaciół, z tobą częstokroć długie
  doby winem skracałem, wieńcząc kwiatami włosy
  malabatrem[5] syryjskim
  namaszczone. WojnaPrzeć'[6] z tobą nieszczęsne
  ja Filippi[7] poczułem, z tobą przebyłem też nagłą
  10
  tę ucieczkę, niepięknie tarczę rzuciwszy[8], mężnych
  gdy znękano, gdy groźni
  krwawej ziemi się twarzą dotknęli.
  Mnie zaś wystraszonego szybko Merkury[9] uniósł,
  w gęstej chmurze, przez wrogów hufce, a ciebie odpływ
  15
  morza porwał, na powrót
  pędząc falą burzliwą do wojny.
  Więc należną biesiadę wypraw Zeusowi, długą
  zaś żołnierką znużone boki wyciągnij sobie
  tu, pod moim wawrzynem;
  20
  nie szczędź dzbanów dla ciebie schowanych!
  AlkoholPuchar winem napełnij, w którym się troski topią,
  polej głowę pachnidłem z muszli obszernej!… Któż się
  stara, aby z selery[10]
  wilgnej, albo też z mirtu spleciono
  25
  wieńce?… Kogoż ogłosi Wenus[11] sędzią pijących[12]?…
  Edończykom[13] w Bachusa[14] szale ustąpić nie chcę!
  Miło przecież mi szaleć,
  skoro taki powrócił przyjaciel!

  Przypisy

  [1]

  Pompejusz Warus — przyjaciel Horacego, który w rzymskiej wojnie domowej walczył po stronie republikańskiej; według niektórych przekazów Horacy wyjednał dla niego pozwolenie na powrót do kraju, prosząc Mecenasa, by ten wpłynął na Oktawiana Augusta. [przypis edytorski]

  [2]

  Marcus Iunius Brutus (85 p.n.e. – 42 p.n.e.) — rzymski polityk, posiadający staranne wykształcenie. Popierał Pompejusza przeciw Cezarowi, przeszedł na stronę tego ostatniego, a w końcu uczestniczył w spisku na życie Cezara. [przypis edytorski]

  [3]

  dowodził — oryginał zamiast ducere używa czasownika deducere, sugerując albo wątpliwość wobec talentów wojskowych Brutusa, albo wątpliwość wobec słuszności reprezentowanej przez niego sprawy zachowania republikańskiego ustroju Rzymu. [przypis edytorski]

  [4]

  kwiryta — cywilny obywatel Rzymu; zdanie delikatnie sugeruje, że powodem wyrażanej w wierszu radości jest nie tylko powrót Pompejusza, ale też fakt, że po wojnie domowej nie utracił on praw obywatelskich. [przypis edytorski]

  [5]

  malabatrum — rodzaj pachnidła w formie olejku. [przypis edytorski]

  [6]

  przeć' — skrócone dla rytmu „przecież”. [przypis edytorski]

  [7]

  Filippi — miasto w Macedonii, w okolicach którego w 42 p.n.e. rozegrały się dwie bitwy rzymskiej wojny domowej. W drugiej z nich Marek Antoniusz i Oktawian August pokonalili armię republikańską, dowodzoną przez Brutusa i Kasjusza, czyli przywódców spisku przeciw Cezarowi. Zwolennicy republiki ponieśli klęskę, a ich obydwaj dowódcy popełnili samobójstwo. [przypis edytorski]

  [8]

  niepięknie tarczę rzuciwszy — dla Greków i Rzymian odrzucenie tarczy w trakcie bitwy było symbolem nie tylko tchórzostwa, ale i zdrady. Przy walce w szyku greckiej falangi czy rzymskiego legionu tarcza osłaniała stojącego po lewej towarzysza broni. [przypis edytorski]

  [9]

  Merkury (mit. rzym.) — bóg kłamców i złodziei, utożsamiany z gr. Hermesem. [przypis edytorski]

  [10]

  selera — dziś słowo „seler” jest rodzaju męskiego. [przypis edytorski]

  [11]

  ogłosi Wenus — osobę przewodniczącą rzymskiej uczcie określało się przez rzut kośćmi. Tzw iactus Veneris oznaczał cztery kości, na których nie powtarza się żadna liczba. [przypis edytorski]

  [12]

  sędzia pijącychmagister bibendi rex bibendi, arbiter bibendi, osoba kierująca przebiegiem uczty, w tym tempem i kolejnością wznoszenia toastów. [przypis edytorski]

  [13]

  Edończycy — zamieszkały w Tracji lud grecki, uznawany za skłonny do pijaństwa. [przypis edytorski]

  [14]

  Bachus a. Bakchus (mit. rzym., gr. Dionizos) — syn Zeusa i Semele, wynalazł wino; czczony jako bóg wina i płodności; był patronem odbywających się co roku ku jego czci bachanaliów: obchodów połączonych z szalonymi, niekiedy rozwiązłymi ucztami, tańcami, pokazami teatralnymi itp. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...
  x