Wesprzyj Wolne Lektury 1,5% podatku — to nic nie kosztuje! Wpisz KRS 00000 70056 i nazwę fundacji Wolne Lektury do deklaracji podatkowej. Masz czas tylko do końca kwietnia :)

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Horacy, Wybrane utwory, Pieśń III, 25 (Quo me, Bacche, rapis tui...)
Pieśń III, 26 (Vixi duellis nuper idoneus...) → ← Pieśń III, 21 (O nata mecum consule Manlio...)

Spis treści

  1. Poeta: 1 2

  HoracyPieśń III, 25 (Quo me, Bacche, rapis tui…)Do Bakchusatłum. Marceli Motty

  1
  Dokąd Bakchu[1] pełnego ciebie
  mnie porywasz?… Do lasów lub pieczar jakich
  pędzę nowym ożywion duchem[2]?
  Gdzież jaskinie usłyszą pomysły moje,
  5
  by sławnego Cezara[3] chwałę
  wznieść do niebios, do rady Jowisza[4]?… PoetaPowiem
  coś świetnego, nowego, innym
  nietkniętego językiem!… Tak samo Ewias[5]
  już słupieje bezsenna, patrząc
  10
  tam na Hebrus[6] i Trację[7] zbieloną śniegiem,
  na Rodopę[8] zwiedzaną dzikich
  ludów stopą, jak brzegi i puste gaje
  ja zbłąkany podziwiać lubię.
  O! Najadów[9] potężny ty władco, oraz
  15
  i Bachantek[10], co mogą silną
  ręką wzniosłe obalać jesiony, zgoła
  Poetanic drobnego, ni płaską mową
  nic nie powiem, co zmarnieć by mogło… Bakchu!
  niebezpieczna to rozkosz biec za
  20
  bogiem skronie wieńczącym zielonym liściem.

  Przypisy

  [1]

  Bachus a. Bakchus (mit. rzym., gr. Dionizos) — syn Zeusa i Semele, wynalazł wino; czczony jako bóg wina i płodności; był patronem odbywających się co roku ku jego czci bachanaliów: obchodów połączonych z szalonymi, niekiedy rozwiązłymi ucztami, tańcami, pokazami teatralnymi itp. W tym wierszu staje się on dodatkowo patronem natchnienia poetyckiego. [przypis edytorski]

  [2]

  nowym… duchem — tj. natchnieniem poetyckim. [przypis edytorski]

  [3]

  Cezar, Gajusz Juliusz (100–44 p.n.e.) — rzym. dowódca wojskowy, polityk, dyktator i pisarz; członek I triumwiratu; zdobywca Galii; odegrał kluczową rolę w wydarzeniach, które doprowadziły do upadku republiki i początku cesarstwa w państwie rzymskim. [przypis edytorski]

  [4]

  Jowisz (mit. rzym.) — bóg dnia, nieba i burzy, najważniejszy w rzymskim panteonie, przedstawiany jako brodaty mężczyzna władający piorunem, odpowiednik greckiego Zeusa. [przypis edytorski]

  [5]

  Ewias a. Euhias — bachantka, kobieta z orszaku boga wina Bachusa; określenie pochodzi od okrzyku związanego z kultem Bachusa okrzyku Euoe! [przypis edytorski]

  [6]

  Hebrus — rzeka w Tracji, obecnie Marica przepływająca przez Bułgarię, Grecję i Turcję. [przypis edytorski]

  [7]

  Tracja — staroż. kraina, której granice stanowiły Morze Czarne, Morze Egejskie i Dunaj, znajdująca się na terenie obecnej Bułgarii, Grecji i Turcji. [przypis edytorski]

  [8]

  Rodope — góra w Tracji. [przypis edytorski]

  [9]

  najady (mit. gr.) — nimfy, opiekunki strumyków, jezior i źródeł; Najadów: dziś popr. forma D.lm: Najad. [przypis edytorski]

  [10]

  bachantka (mit. rzym.) — kobieta z orszaku boga wina Bachusa. [przypis edytorski]

  x