Wolne Lektury potrzebują pomocy...Wolne Lektury utrzymują się z dobrowolnych darowizn i dotacji.


Na stałe wspiera nas 373 czytelników i czytelniczek.
Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców.


Dołącz do darczyńców! Przyjaciele Wolnych Lektur zyskują wcześniejszy dostęp do nowych publikacji!
Potrzebujemy Twojej pomocy!

TAK, wpłacam
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Znajdź nas na YouTube

Audiobooki Wolnych Lektur znajdziesz na naszym kanale na YouTube.
Kliknij, by przejść do audiobooków.

x

5606 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | biologia, biologiczny | botanika | celtycki | chemiczny | dawne | francuski | gwara, gwarowe | hebrajski | łacina, łacińskie | literacki, literatura | matematyka | medyczne | mitologia germańska | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | poetyckie | potocznie | przestarzałe | regionalne | rodzaj nijaki | rosyjski | rzadki | środowiskowy | staropolskie | turecki | ukraiński | wulgarne | żartobliwie

By language: all | Deutsch | polski


5489 footnotes found

wykoleć — dziś popr.: wykłuć. [przypis edytorski]

wykończać — dziś raczej: wykańczać. [przypis edytorski]

wykończony — tu: idealny, nieposiadający braków. [przypis edytorski]

wykonał był — daw. czas zaprzeszły: wykonał (wcześniej). [przypis edytorski]

wykonywa — dziś: wykonuje; sprawuje (władzę). [przypis edytorski]

wykonywają — dziś popr. forma 3os. lm cz.ter.: wykonują. [przypis edytorski]

wykonywam — dziś: wykonuję. [przypis edytorski]

wykonywasz — dziś częstsza forma 2 os. lp. cz.ter.: wykonujesz. [przypis edytorski]

wykopyrtnąć się — przewrócić się. [przypis edytorski]

wykostkować — wygładzić haft z pomocą kostki. [przypis edytorski]

wykować (starop. forma) — wykuć. [przypis edytorski]

wykować (starop.) — wykuć; tu: wyrzeźbić, wyryć. [przypis edytorski]

wykować — wykuć. [przypis edytorski]

wykpić — wyśmiać. [przypis edytorski]

wykpis, własc. wykpisz (daw. reg.) — szyderca, prześmiewca. [przypis edytorski]

wykradzenie — tu: uwiedzenie panny z dobrego domu; porwanie za zgodą panny, a wbrew woli jej rodziny. [przypis edytorski]

wykrawanka — czapka z czworograniastym dnem, obszyta tzw. barankiem, noszona daw. w Wielkopolsce i na Kujawach. [przypis edytorski]

wykrętnik — krętacz, kłamca. [przypis edytorski]

wykrot — dziura po korzeniach przewróconego drzewa. [przypis edytorski]

wykrot — dziura po wyrwanych korzeniach drzewa. [przypis edytorski]

wykrot — dziura po wyrwanym z korzeniami drzewie. [przypis edytorski]

wykrygowany — od czas. krygować się, oznaczającego nienaturalne zachowanie, wdzięczenie się. [przypis edytorski]

wykrygowany — od czas. krygować się, oznaczającego nienaturalne zachowanie, wdzięczenie się, w przesadnym okazywaniu swojej skromności i dobrego wychowania. [przypis edytorski]

wykrzykać (starop. forma) — wykrzykiwać. [przypis edytorski]

wykrzyka — dziś popr. forma 3 os. lp cz. ter.: wykrzykuje. [przypis edytorski]

wykrzyka — dziś popr. forma 3.os. lp cz.ter.: wykrzykuje. [przypis edytorski]

wykrzyka — dziś popr. forma czas. l. poj. czas. ter.: wykrzykuje (zniekształcone dla rymu). [przypis edytorski]

wykrzyki — dziś: okrzyki a. wykrzykiwanie. [przypis edytorski]

wykrzyknięcie — tu: odwołanie, protest. [przypis edytorski]

wykrzykować (daw.) — dziś popr.: wykrzykiwać. [przypis edytorski]

wykrzykują — obecnie śpiewa się raczej: „wyśpiewują”. [przypis edytorski]

wykrzywiał się brzydko mamce — w oryginale niem.: schnitt der Amme finstere Gesichter, tj. rzucał mamce posępne (ponure) spojrzenia. [przypis edytorski]

wykształceńszy — dziś popr.: bardziej wykształcony. [przypis edytorski]

wykształcić — tu: uformować. [przypis edytorski]

wykusz — część budynku wystająca z fasady a zaczynająca się na pewnej wysokości nad ziemią. [przypis edytorski]

wykusz — element budynku wystający ze ściany i zawierający pomieszczenie. [przypis edytorski]

Wykute z brązu 3, 5-metrowe serce lasowiackie można oglądać na rynku w Baranowie Sandomierskim. Stało się ono nie tylko atrakcją turystyczną. Barbara Sroczyńska dodaje komentarz: „A na rynku tutaj w Baranowie Babcia Hania Rzeszutowa [czyli Anna Rzeszut z Zespołu Obrzędowego „Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego — przyp. red.] tam ze swoijim kolegą odszukały to w zapiskach gdzieś czy legendach, i na to pamiątke jest na rynku postawiune serce lasowiackie. I młode pary, teraz jak ślub biorą, to sie zdarza, że przychodzo zakładajo kłódke na tym serduszku wieszajo, to na pamiątke, ze zamykajo swoją miłość i chcą być razem do końca życia ji tam robio se zdjęcia. Turyści też, jak przyjeżdżajo, to se robio zdjęcia. Jest legenda w skrócie napisana i można przeczytać”. [przypis edytorski]

wykwitują — dziś popr. forma: wykwitają. [przypis edytorski]

wyłączniej — tu: przeważnie, najczęściej. [przypis edytorski]

wyładowywa — dziś popr.: wyładowuje. [przypis edytorski]

wyłają — przywołają to do porządku przy pomocy słów. [przypis edytorski]

Wyłamawszy zamku bramy, Twardowski błądził wśród gmachów — fragment utworu A. Mickiewicza Dziady. Widowisko, część I. Patrz: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-widowisko-czesc-i.html#f230. [przypis edytorski]

wyłóg — wywinięta i obszyta innym materiałem klapa marynarki. [przypis edytorski]

wyłogi — wywinięta klapa ubrania, dla ozdoby pokryta innym materiałem. [przypis edytorski]

wyłuszczyć (daw.) — wyjaśnić, wytłumaczyć. [przypis edytorski]

wyłuszczyć — przedstawić, wyjaśnić. [przypis edytorski]

wylać się — wypowiedzieć (szeroko), wynurzyć, zwierzyć. [przypis edytorski]

wylane wzajem dla siebie — chodzi o wylewność uczucia. [przypis edytorski]

wylan na — wylany na coś, podatny na coś. [przypis edytorski]

wylany (daw.) — ofiarny, życzliwy, serdeczny. [przypis edytorski]

wylany — dziś raczej: wylewny; otwarty na działanie czegoś. [przypis edytorski]

wylany na zbrodnie (daw.) — podatny na zbrodnie. [przypis edytorski]

wylany — tu: hojny. [przypis edytorski]

wylata — dziś popr: wylatuje. [przypis edytorski]

wylazła — w innych wydaniach drukowano w klamrze słowo „łysnęła”; zmieniono za wydaniem: J. Słowacki, Dzieła wszystkie, red. Juliusz Kleiner, Wrocław 1960, t. XII, cz. 1, s. 259. [przypis edytorski]

wylęgnione — wylęgnięte; te, które się wylęgły. [przypis edytorski]

wyleci jak kruk — chodzi tu o generała Jana Krukowieckiego (1772–1850), odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari, Orderem Obojga Sycylii, Komandora Legii Honorowej. Rozpoczynał karierę w wojsku austr., a kontynuował w armii fr. i armii Księstwa Warszawskiego, brał udział w kampaniach napoleońskich (został ranny pod Smoleńskiem), po Kongresie Wiedeńskim pozostał w wojsku Królestwa Polskiego. Po wybuchu powstania listopadowego dowodził wojskami powstańczymi m.in. w zwycięskiej bitwie pod Białołęką, jednakże jego niesubordynacja wobec rozkazów gen. Chłopickiego w rozgrywającej się tego samego dnia (25 II 1831) bitwie pod Olszynką Grochowską przesądziła prawdopodobnie o klęsce Polaków. Następnie Krukowiecki został gubernatorem Warszawy, a pod koniec powstania przewodniczył Rządowi Narodowemu, a faktycznie również był wodzem wojsk powstańczych. Konserwatysta (ideowo zajmował stanowisko przeciwstawne wobec poglądów np. Lelewela czy Mochnackiego), był przeciwny prowadzeniu dalszej walki z Rosją, zajął się raczej pertraktacjami z Paskiewiczem dotyczącymi warunków kapitulacji, nie przygotował właściwie obrony Warszawy. Krukowiecki nie opuścił jednak, jak sugerują słowa dramatu „rycerzy ginących”. Po kapitulacji Warszawy pozostał w mieście, a po upadku powstania przebywał na zesłaniu w Jarosławiu i Wołogdzie do 1834 r. Następnie powrócił do Królestwa, by do końca życia zajmować się już tylko gospodarowaniem w majątku żony. [przypis edytorski]

wylega się — dziś: wyleguje się. [przypis edytorski]

wylewny — demonstracyjnie okazujący uczucia. [przypis edytorski]

wylewny — okazujący uczucia w wyrazisty sposób. [przypis edytorski]

wylina — pusta skóra pozostała po linieniu węża. [przypis edytorski]

wylina — wylinka; stara skóra, którą zrzucił np. wąż. [przypis edytorski]

Close

* Loading