TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Miasto: 1
  2. Rośliny: 1
  3. Ruiny: 1
  4. Upadek: 1
  5. Woda: 1

  Uwspółcześnienia

  Poprawki z erraty

  Pisownia łączna i rozłączna: wtyle - w tyle jakoże - jako że zwolna - z wolna zdawna - z dawna nadarmo - na darmo

  Pisownia joty: Egerji - Egerii harmonji - harmonii tyranjo - tyranjo melodję - melodię

  Fleksja: ostatniem - ostatnim trząsawisko - trzęsawisko Odyssowi - Odysowi; Apijskiej - Appijskiej zamknione - zamknięte

  Ubezdźwięcznienia: godziż - godzisz

  Interpunkcja: Nie bez zgryzoty, nie bez oka, zasnutego mgłą żalu, (…) ujrzał -> Nie bez zgryzoty, nie bez oka zasnutego mgłą żalu (…)ujrzał;

  August von PlatenPożegnanie Rzymutłum. Stefan Napierski

  1

  Komu wędrować wpodłuż[1] drogi Appijskiej[2] ku południowi wolno,

  Kogo z trzęsawiska łęgów[3] magicznej bogini

  Wzgórza witają (która Odysowi podała ongi[4] kubek, łagodnie

  Śpiewanie słodkie wznosząc przy kołowrotku),

  5

  Szczęsnym niechaj się mieni, chmurne,

  Melancholijne, nasycone gorączką,

  Podmuchy Romy zostawiwszy w tyle!

  Czyżże tęsknocie się godzi z dawna zamierzchłych czynów zmartwiały dech? Godziż[5] się klechda[6] owego męża, zapatrzonego w dzieje?

  Który prawi, że tutaj synowi Zewsa[7] woły w jarzmie zagrabiono, a tam

  10

  Wiekuisty głaz zakopał Romulus,

  Tu, ponad zdrojem Egerii,

  Gdzie niegdyś gaje szemrały, pił

  Numa[8] mądrość, czyżże się godzi?

  MiastoPustać[9] pozostała jeno i gruzy. Wypatrzeć potrafi, ukazać

  15

  Ciekawość to miejsce okropne, gdzie zewłok[10] krwawy Cezara

  Leżał, a nadto ową kolumnę, gdzie padł, boskiego wodza kolumnę,

  Który w Farsalii wycieńczon[11], Tempy doliną

  Uciekał, doliną tą eleuzyjską,

  Gdzie z bożka rzecznego urny wpodłuż

  20

  Łęgów zielonych złote tonie cieką.

  Wszelako okręt w żaglach ku morderczej wkrótce zwiódł go przystani:

  Nie bez zgryzoty, nie bez oka zasnutego mgłą żalu

  Śmiertelnego wroga zewłok ujrzał zwycięzca, pomny minionych dni przyjaźni,

  Lub opłakując w duszy Romy losy, on sam

  25

  Rzymianin, bluźniący, który

  Zwalił ją. UpadekPrzewalały się czasy,

  A Roma padała, padała i pada.

  Wprawdzie osuwa się z wolna, jak to, co trwać ma, opada, podobna

  Wspaniałemu ładowi umysłu, co gwiezdne pieśni harmonii

  30

  Z onego świata — przywodzi nużącemu życiu kramarzy, piętnowan[12]

  Marzyciela mianem, sam jeden wszystko jasno ważący;

  Wszelako obładowany nad miarę pochyla

  W pył powoli zamyśloną głowę

  Wciąż niżej, pełen boleści.

  35

  Tako i Rzym. Na nic nie zdał się jemu dostatni krwiożerczych

  Tyranów przepych. Rośliny, WodaŚwieży pędzie palmy wschodzącej wiarą,

  Która jeno głębokomyślne cienie wokół rzucałaś ponad stygmaty praczasów,

  Czyli[13] poblask i pompy czarodziejskie sztuczki cię ocaliły?

  Niechaj barki ludu dźwigają

  40

  Okapujące od klejnotów karło[14],

  Które wznosi namiestnika Boga!

  RuinyZ ruin wspaniałych Romy korynckiego kunsztu kapitel, całe kolumny unosząc,

  Wspiera, grabież uwieczniając, twój arcykapłan niedorzecznie

  Własne świątynie, szpetotę z pięknem na darmo

  45

  W jedno spajając. San Pietro[15] w zenit wznosi

  Dostojne kopułami stropy:

  Tytaniczną budowlę wszelako

  Burzy twardy mnich z Wittenbergi[16].

  Oto klucze twoje, tyranio apostołów, utraciły władzę.

  50

  On, który miasto świata i kręgi ziemskie darzy błogosławieństwem:

  Jeno wspomnienie zostało. Wydarło z rozrytej gleby legendę prastarych herojów[17]:

  Krwawiąc, dyszy ciężko pasujący się[18] o wieniec atleta,

  Groty ostrzone miota bóg

  Śpiewu, niezmilkłe[19] żale budzi

  55

  Uroczo piękny druh Hadriana[20]

  Wszelako mąci wejrzenie roztrwoniony nadmiar posągów,

  Niepokój dygoce nieśmiało, jak dusza dziewczęcia,

  Która z gromady wdzięcznych zalotników obrać ma najwdzięczniejszego:

  Nadmiernym rozkoszom nierzadko ulega duch.

  60

  Silnym nie przystoi przeszłość,

  Jako że uczeń pojętny sztuki

  Nie wyuczy się poprzez kunszty.

  Jeśli chcesz rady posłuchać, wprzódy[21] rozpocznij, co proste:

  Doskonałość źrałe[22] wydaje owoce na wypróbowanych

  65

  Pniach, przyjacielu! Greckiemu duchowi nie hołduj przedwcześnie! Skrzydła woskowe

  Przylepia jeno do ramion naśladowca lotu:

  Ale kwitną w poblasku strefach

  Temu jasne plejady,

  Kogo rozmach zatrzyma u szczytu.

  70

  Wprawdzie niejeden stwarza ożywioną naturę, kto Grecji

  Długim mozołem hieroglificzną jeno urodę

  Pozna i wdzięcznie formuje kształt nieśmiertelny. Budzi u różanego,

  U srebrnego pluskania górskiego potoku

  Od nowa stary tan olimpijski;

  75

  Tak wyprowadził Thordwaldsen[23]

  Z bogów zmierzchania świetlistość.

  Ale śpiew ten podobien[24] jest błądzącemu łowcy: kląskania[25] słowików

  Z dala unoszą mu serce od gonitwy za zwierzem;

  Bez ścieżki, w zaroślach się błąka, po kniei, wzdłuż szczątków skalnych i borów liściastych,

  80

  Wreszcie wodogrzmot w górskiej kotlince

  Rozprasza wszelką melodię i sny.

  Opustoszały zbocza, znowu

  Tropi swą ścieżkę myśliwiec.

  Błogi, komu wytrwałość i umiejętność zadumy użycza teraźniejszości,

  85

  Kto odrodzon[26] się czuje, zmierza do kształtu nowego,

  Komu istnienie wiekuiste zda się, a śmierć nawet wymysłem despotów,

  Zamyślenie o której podwiązuje puls szczęścia:

  Chętnie taki opuszcza radośnie,

  Kapitolu, państwo tych cieni,

  90

  Wasz przepych, cmentarze Romy!

  Wiośnianość[27] globu! Łęgu partenopejski[28]! Grodzie młody na zawsze!

  Przyjmij druha twojego, szumiącą go opłyń zatoką,

  Z której ongi (tak klechda prawi pradawna) urocza wyłoniła się piękność;

  Mirty[29] pobrzeża, kwiecista piana toni we włosach;

  95

  Jej to na brzegu Bakchos[30],

  Gdy stopą ziemi dotknęła,

  Szczep winny podał i tyrsos[31]!

  Mnie ku pomocy poeta pośpiesza, chwałą świata uwieńczon Kwiryta:

  Z Hellady wracającego zgon go przemożny zaskoczył;

  100

  Wszelako nie Romy wzgórza okryły popioły w urnie zamknięte przedwcześnie:

  «Niech kości moje, tak tchnieniem przekazał ostatnim,

  W Neapolu odpoczną,

  Gdziem w gajach złocistych owoców

  Śpiewał pasterzy, zboże, herojów[32]».

  Przypisy

  [1]

  wpodłuż — wzdłuż. [przypis edytorski]

  [2]

  droga Appijska — Via Appia Antica, najstarsza droga rzymska, zaczynająca się w Rzymie przy Circo Massimo, na przedmieściach przebiegająca w pobliżu ruin willi staroż. rodów rzymskich oraz niedaleko katakumb, a następnie biegnąca na południe w okolice Kapui pod Neapolem, a stamtąd na wschód, prowadząc aż do wybrzeża Adriatyku, do Brindisi. [przypis edytorski]

  [3]

  łęg — podmokła łąka, często porośnięta krzewami. [przypis edytorski]

  [4]

  ongi a. ongiś — kiedyś, swego czasu. [przypis edytorski]

  [5]

  godziż się — konstrukcja z partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: czy się godzi. [przypis edytorski]

  [6]

  klechda — podanie ludowe wywodzące się z tradycji, z miejscowych wierzeń. [przypis edytorski]

  [7]

  Zews — własc.: Zeus. [przypis edytorski]

  [8]

  Numa Pompiliusz (715–673 p.n.e.) — wg legendy drugi król Rzymu. [przypis edytorski]

  [9]

  pustać — pustka. [przypis edytorski]

  [10]

  zewłok — zwłoki. [przypis edytorski]

  [11]

  wycieńczon — dziś: wycieńczony. [przypis edytorski]

  [12]

  piętnowan (daw.) — skrócona forma r.m.; dziś: piętnowany. [przypis edytorski]

  [13]

  czyli — tu: konstrukcja z partykułą -li; znaczenie: czy też. [przypis edytorski]

  [14]

  karło — fotel o wygiętych nogach, popularny we Włoszech. [przypis edytorski]

  [15]

  San Pietro — Święty Piotr; tu: bazylika św. Piotra. [przypis edytorski]

  [16]

  mnich z Wittenbergi — Martin Luter (1483–1546), niem. reformator religijny, teolog, współtwórca luteranizmu; jako jeden z momentów wyznaczających początek reformacji wskazywany jest jego sławny akt przybicia na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez potępiających sprzedaż odpustów przez kościół katolicki (31 października 1517). [przypis edytorski]

  [17]

  heroj — bohater. [przypis edytorski]

  [18]

  pasować się — walczyć z kimś. [przypis edytorski]

  [19]

  niezmilkły — nieuciszony; niemilknący. [przypis edytorski]

  [20]

  uroczo piękny druh Hadriana — sformułowanie to może dotyczyć albo Greka Antinousa (ok.110/115–130 r. n. e.), młodziutkiego przyjaciela cesarza Hadriana (76–138 r. n.e.), którego ten, nieutulony w żalu po jego przedwczesnej śmierci, rozkazał deifikować, albo też wiersza autorstwa Hadriana, zaczynającego się od słów: „Animula vagula, blandula / Hospes comesque corporis (…)”, tj. „Duszyczko, tkliwa i ruchliwa, / Gościu i druhu mojego ciała”. [przypis edytorski]

  [21]

  wprzódy — najpierw. [przypis edytorski]

  [22]

  źrały (starop.) — dojrzały. [przypis edytorski]

  [23]

  Thordwaldsen, Bertel (1770–1844) — duński rzeźbiarz pochodzenia islandzkiego, przedstawiciel klasycyzmu, autor licznych rzeźb figuralnych o tematyce mitologicznej (Amor, Psyche, Apollo, Adonis), a także płaskich reliefów przedstawiających sceny m.in. z Iliady. [przypis edytorski]

  [24]

  podobien — skrócona forma r.m.; podobny. [przypis edytorski]

  [25]

  kląskać — tu: śpiewać. [przypis edytorski]

  [26]

  odrodzon — skrócona forma r.m.; odrodzony. [przypis edytorski]

  [27]

  wiośnianość — tu: młodość. [przypis edytorski]

  [28]

  partenopejski — związany z Republiką Partenopejską, państwem na Półwyspie Apenińskim istniejącym w 1799 r. [przypis edytorski]

  [29]

  mirt — rodzaj rośliny. [przypis edytorski]

  [30]

  Bakchos (gr.) — przydomek Dionizosa. [przypis edytorski]

  [31]

  tyrsos a. tyrs — laska, atrybut Dionizosa. [przypis edytorski]

  [32]

  heroj — bohater, heros. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...