Wesprzyj Wolne Lektury 1,5% podatku — to nic nie kosztuje! Wpisz KRS 00000 70056 i nazwę fundacji Wolne Lektury do deklaracji podatkowej. Masz czas tylko do końca kwietnia :)

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Wespazjan Hieronim Kochowski, Psalmodia polska, Psalm XXXV
Psalm XXXVI → ← Psalm XXXIV

Spis treści

    Testament katolicki
  1. Bóg: 1
  2. Ciało: 1
  3. Danse macabre: 1
  4. Dusza: 1
  5. Kondycja ludzka: 1 2
  6. Pozycja społeczna: 1
  7. Śmierć: 1
  8. Vanitas: 1

Wespazjan KochowskiPsalmodia polskaPsalm XXXV

In Te Domine speravi, non confundar in aeternum[1].

Psalm 30[2]

Testament katolicki

1

W Tobie Panie ufałem zawsze; niechże nie będę zawstydzony na wieki; podług sprawiedliwości Twojej wybaw mię.

2

A wybaw, miarkując sprawiedliwość z litością, dobry Panie, któryś chciał bóstwo Twoje z naturą ludzką pojednoczyć niesłychanym sposobem.

3

Nakłoń ucha do supliki[3] żebrzącego, a pospiesz się, abyś ratował w straszliwym momencie, od którego zawisła[4] wieczność.

4

Bądź mi Bogiem obrońcą przy skończeniu, któryś mi Bogiem stwórcą pierwszego początku mego.

5

Teraz zwłaszcza, kiedy już ostatnia godzina na zegarku docieka[5], a nachylony wiek każe zjeżdżać z pola pielgrzymowania tego.

6

Kondycja ludzkaTermin[6] bez eksepcji[7], nieprzeskoczony salt[8], niezłomane prawo: że kto się rodzi, umierać musi.

7

Śmierć, Pozycja społeczna, Danse macabreZa nic dostojność u śmierci, za nic świątobliwości; bo i owa para do raju wziętych, kiedyż tedyż z śmiercią się przywita.

8

Różnią się majestaty od poddanych zwierzchnością, ale się śmiertelnością równają; a wielkich prałatów dostojeństwa, taż co i podłych kmiotków, libityna kosi.

9

Wala się w popiele siermięga, a tamże i purpurę widzę; w tysiącu lat Matuzala, we trzydziestu Aleksandra do grobu niosą.

10

Czy tedy prędzej czy później wywiedziesz mię z więzienia tego, wybawco mój; stawiam się przed Tobą, i nie bawiąc odpowiadam: «Awom[9] ja jest».

11

W ręce Twoje, Panie, polecam ducha mego. Ty, któryś mię stworzył, święty mocny, Tyś mię i odkupił, Panie Boże prawdy.

12

Wejrzyj, Ojcze dobrotliwy, na Syna Twego, który dla mnie cierpi; obejrzyj się, Synu przedwieczny, na rany Twoje, okrutnie dla człowieka zadane.

13

Wyrwij duszę wierną od zasłużonego nieprawością dekretu; i nie daj charakterem[10] chrztu świętego naznaczonemu, aby mając na sobie znamię Twoje, miał kiedy szwankować.

14

Dusza, Bóg, Kondycja ludzkaTę tedy jedynaczkę duszę moję[11] na ręce Twoje boskie daję, oddaję i rezygnuję, którym miał od Ciebie datek, ten wracam dawcy szczodrobliwemu.

15

Uczyńże[12] z nią według woli Twojej świętej i obróć ją, jako chcesz, według upodobania Twego.

16

Padnieli[13] kostka dobrze, niepojętemu miłosierdziu Twemu przypiszę; uchybili (czego broń Boże) niedoścignionej sprawiedliwości Twojej, przyznawać będę.

17

Ale przebieram miarkę w nadziei, którym ją przebrał w niezbożności, kiedy uważam, że Ty mnie sądzić będziesz, któryś się dla mnie wcielił i ucierpiał.

18

Ufam mocno, że się nie będziesz tak zapatrował[14] na sprawiedliwość przeciwko winnemu, żebyś respektować nie miał na politowanie nad mizerakiem ułomnym.

19

Ani będziesz pozwalał słusznemu gniewowi przy sprawiedliwości, żebyś nie miał pamiętać na łaskawość Twą, któryś jest źródłem dobroci.

20

Bom ci w Tobie ufał Panie, niechże się weselę i raduję w miłosierdziu Twojem.

21

Ciało, VanitasDruga część, z którejm[15] złożony, ciało, więzienie duszy, masz zgniłości instrument grzechu i ceber plugastwa.

22

To ponieważ z ziemi poszło, ziemi je oddają; niechajże się skazitelna materia rozsypie w proch, pierwszego początku swego istotę.

23

Ale żeś Panie tęż siermięgę człowieczeństwa na się przyjąć raczył; ufam że i ta powstanie nieskazitelna, i będę widział w ciele mojem Zbawiciela mego, widzeniem błogosławionych.

24

Majętnostka i jakiekolwiek zbiory, cacko dziecinne i połyskujące się nic, jakoby mi były przeszkodą do Boga, tak się i teraz ledwie dla mnie na koszulę zdobyły.

25

Rodzina i przyjaciele precz ode mnie umykają; ale zdarz im Panie, żeby się szczerze i od świata umknąwszy, do Ciebie się obrócili.

26

Ale ja w tę drogę wszelkiego ciała idąc, czekam rychłoli[16] mi ten dzień pożądany zaświeci, który żadnego nie zna zachodu.

27

Do tej się światłości przez nadzieję i wiarę biorę[17], a z miłości po tysiąckroć śpiewam: «W ręce Twoje Panie polecam ducha mego».

28

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jako była na początku, tak i teraz, i zawsze, i na wieki wieków, Amen.

Przypisy

[1]

In Te Domine speravi, non confundar in aeternum (łac.) — Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu; Psalm 31. [przypis edytorski]

[2]

Psalm 30 — w dzisiejszej numeracji np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm 31. [przypis edytorski]

[3]

suplika (daw.) — prośba, błaganie, apelacja. [przypis edytorski]

[4]

zawisnąć od czego (daw.) — zależeć od czego. [przypis edytorski]

[5]

dociekać — tu: dochodzić (od: ciec). [przypis edytorski]

[6]

termin (daw.) — tu: wyrok. [przypis edytorski]

[7]

eksepcja (daw., z łac.) — wyjątek. [przypis edytorski]

[8]

salt (daw.) — skok, pląs. [przypis edytorski]

[9]

awom ja jest (daw.) — otom jest; oto jestem. [przypis edytorski]

[10]

charakter (daw.) — znak, litera. [przypis edytorski]

[11]

moję (daw. forma) — dziś B. lp r.ż.: moją. [przypis edytorski]

[12]

uczyńże (daw.) — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -że. [przypis edytorski]

[13]

padnieli (…) uchybili (daw.) — konstrukcja z partykułą -li; znaczenie: czy padnie, czy też uchybi. [przypis edytorski]

[14]

zapatrował (daw. forma) — zapatrywał. [przypis edytorski]

[15]

z którejm złożony (daw.) — skrót od: z której jestem złożony. [przypis edytorski]

[16]

rychłoli (daw.) — konstrukcja z partykułą wzmacniającą i pytajną -li; znaczenie: czy rychło, czy szybko. [przypis edytorski]

[17]

biorę (daw. forma) — tu: idę (od: bieżyć). [przypis edytorski]

x