Wespazjan KochowskiPsalmodia polskaPsalm XXII

  Domine in virlute tua laetabitur rex.

  Psal. 20

  Na wyjezdnem pod Wiedeń najjaśniejszemu Janowi Trzeciemu, królowi polskiemu, panu miłościwemu

  1

  Panie w mocy Twojej rozweseli się król, a w dziełach wybawienia Twego, wielką mu dasz do radości przyczynę.

  2

  Oto bochater do boku przypasuje miecz, aby wojował za Imie Twoje; bierze herbowną tarczę, aby odprawiał wojny pańskie.

  3

  Już na dzielny koń wsiada, i na rączym pegazie puszcza się w drogę; daj Panie rycerzowi Chrystusowemu szczęśliwe wszędzie powodzenie.

  4

  Przyjmij żądanie serca jego, które do Ciebie z góry upodobany wypuścił, i nie racz mu odmawiać o co Cię prosił przed obrazem matki Twojej.

  5

  Boś go uprzedził natchnieniem, aby upadłe dźwigał chrześciaństwo; dajże mu i dalej moc dokazowania skutkiem, któryś wzniecił dobrą wolą, ratowania w umyśle.

  6

  Kiedy zdrowie i żywot za bracią swą niesie, przyjmijże Panie ofiarę tę, a uprzedź go w błogosławieństwie.

  7

  Oto bowiem bestya, która z nieba gwiazdy zmyka, na lud Twój paszczękę rozdarła; pomóż mu o Boże, aby tak wielogłowę hydrę, ręka jego stłumiła.

  8

  Już bowiem czterdzieści dni blisko, jako ten Goliat wyzywa lud boży na rękę, a nie obrał się nikt, ktoby się oparł najezdnikowi.

  9

  Pierworodny Eliab milczy, ale i drudzy poniemieli; poszczęść panie Dawida, że ugodzi kamieniem w czoło tego zuchwalca.

  10

  Bo on w Tobie, i w mocy Twojej ma nadzieję, o Najwyższy! Niechże przez ten instrument prawica Twoja zgładzi narody, które Cię w nienawiści mają.

  11

  Który najsłodszego Imienia Jezus, językiem nie wzywa; ten od szabli wojującego króla, niechaj starty będzie.

  12

  Umocnijże Panie zastępów ręce jego, i drogę do boju idącego prostuj; a przystawiony anioł niech w niebezpieczeństwie, mocnym puklerzem piersi jego zakłada.

  13

  Pójdźże szczęśliwie królu w mocy Boga zastępów, który w ognistym słupie przed tobą pójdzie, we dnie i w nocy.

  14

  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi S. etc.

  Zamknij
  Proszę czekać…