Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur... Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x
Psalm XXIII → ← Psalm XXI

  Wespazjan KochowskiPsalmodia polskaPsalm XXII

  Domine in virlute tua laetabitur rex[1].

  Psalm 20[2]

  Na wyjezdnem pod Wiedeń najjaśniejszemu Janowi Trzeciemu, królowi polskiemu, panu miłościwemu

  1

  Panie, w mocy Twojej rozweseli się król, a w dziełach wybawienia Twego wielką mu dasz do radości przyczynę.

  2

  Oto bohater do boku przypasuje miecz, aby wojował za Imię Twoje; bierze herbowną tarczę, aby odprawiał wojny pańskie.

  3

  Już na dzielny koń wsiada, i na rączym pegazie puszcza się w drogę; daj, Panie, rycerzowi Chrystusowemu szczęśliwe wszędzie powodzenie.

  4

  Przyjmij żądanie serca jego, które do Ciebie z góry upodobany wypuścił, i nie racz mu odmawiać, o co Cię prosił przed obrazem matki Twojej.

  5

  Boś go uprzedził natchnieniem, aby upadłe dźwigał chrześciaństwo[3]; dajże[4] mu i dalej moc dokazowania skutkiem, któryś wzniecił dobrą wolą, ratowania w umyśle.

  6

  Kiedy zdrowie i żywot za bracią swą niesie, przyjmijże[5], Panie, ofiarę tę, a uprzedź go w błogosławieństwie.

  7

  Oto bowiem bestia, która z nieba gwiazdy zmyka, na lud Twój paszczękę rozdarła; pomóż mu, o Boże, aby tak wielogłowę[6] hydrę ręka jego stłumiła.

  8

  Już bowiem czterdzieści dni blisko, jako ten Goliat[7] wyzywa lud boży na rękę, a nie obrał się nikt, kto by się oparł najezdnikowi.

  9

  Pierworodny Eliab[8] milczy, ale i drudzy poniemieli[9]; poszczęść, Panie, Dawida, że ugodzi kamieniem w czoło tego zuchwalca.

  10

  Bo on w Tobie, i w mocy Twojej ma nadzieję, o Najwyższy! Niechże przez ten instrument prawica Twoja zgładzi narody, które Cię w nienawiści mają.

  11

  Który najsłodszego Imienia Jezus językiem nie wzywa; ten od szabli wojującego króla niechaj starty będzie.

  12

  Umocnijże[10], Panie zastępów, ręce jego, i drogę do boju idącego prostuj; a przystawiony anioł niech w niebezpieczeństwie mocnym puklerzem piersi jego zakłada.

  13

  Pójdźże[11] szczęśliwie, królu, w mocy Boga zastępów, który w ognistym słupie przed tobą pójdzie, we dnie i w nocy.

  14

  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu etc[12].

  Przypisy

  [1]

  Domine in virlute tua laetabitur rex (łac.) — Panie, król się weseli z Twojej potęgi; Psalm 21. [przypis edytorski]

  [2]

  Psalm 20 — w dzisiejszej numeracji np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm 21. [przypis edytorski]

  [3]

  chrześciaństwo (daw. forma) — dziś popr.: chrześcijaństwo. [przypis edytorski]

  [4]

  dajże (daw.) — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -że. [przypis edytorski]

  [5]

  przyjmijże (daw.) — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -że. [przypis edytorski]

  [6]

  wielogłowę (daw. forma) — dziś B. lp r.ż.: wielogłową. [przypis edytorski]

  [7]

  Goliat — postać biblijna, wojownik filistyński olbrzymiego wzrostu (Księga Samuela podaje, że mierzył sześć łokci i jedną piędź, tj. ok. 3 m), postrach wojsk Izraela; zginął rażony pociskiem z procy z rąk młodego Dawida, późniejszego króla. [przypis edytorski]

  [8]

  Eliab — postać biblijna ze Starego Testamentu, najstarszy syn Jessego, brat Dawida. [przypis edytorski]

  [9]

  poniemieli — oniemieli; pozostają niemi, milczący. [przypis edytorski]

  [10]

  umocnijże (daw.) — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -że. [przypis edytorski]

  [11]

  pójdźże (daw.) — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -że. [przypis edytorski]

  [12]

  etc. (łac.) — skrót od et caetera: i tak dalej, i tym podobnie. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...
  x