Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 423 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Dołącz

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach — dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia [kliknij, by dowiedzieć się więcej]

x
Psalm XXVII → ← Psalm XXV
  1. Bóg: 1
  2. Religia: 1
  3. Wojna: 1
  4. Zwycięstwo: 1

Wespazjan KochowskiPsalmodia polskaPsalm XXVI

Deus auribus nostris audivimus[1].

Psalm 43[2]

Pienie wdzięczności za zwycięstwo wiedeńskie

1

Boże, cośmy uszyma naszemi słyszeli, co nam ojcowie nasi powiadali; tego się teraz oczy ludu Twego z pociechą napatrzyły.

2

Dzieło mocy Twej, któreś za dni ich uczynił z Faraonem; toż i teraz nieskrócona w cudach, ani osłabiała w potędze, wykonała ręka Twoja.

3

Ręka Twoja Panie, nie ludzka, pogany starła; przed Nią pyszny Assur sromotnie uciekał, który w hardości serca na zgubę naszą przyszedł.

4

Z nim gruby Edomczyk w lot bieżał[3]; a oto, strachem zjęci[4], z bystrego Dunaju wodami na wyścigi lecieli.

5

Nie obejrzał się Part, który w odwodzie potyczkę daje; ani bisurmanin wspomniał, że się wnukiem bożym nazywa.

6

Wydarł miecze z rąk ich zwycięzca, w Imieniu Twojem silniejszy; prysnęły łuki i strzały z kołczana rozsypały się po ziemi.

7

Patrzało na hardość ich wschodzące słońce; a toź na odwieczerzu widziało sromotnie rozgromionych.

8

Wstydził się miesiąc piętna swego; ażeby sromotę zakrył, nie chciał świecić w nocy uciekającym.

9

Nie pomógł w trwodze fałszywy prorok; ani częste umywanie nie oczyściło wszetecznych z grzechu.

10

Leżeli w polu jako bycy tłuści po rzezi; a plugawe ścierwy kazał zwycięzca ziemią nakryć, z politowania.

11

Jeńcy w zatrzymaniu żywi zostali; a miecz po zwycięstwie ochłodnął[5] w pochwy włożony.

12

Tyś tak kazał, Panie Boże nasz, cuda czyniący; aby którzy po cudze zdrowie przyszli, swojem nałożyli.

13

Aby chleb od gęby niewinnym wydzierający nie pożyli go, a słabszy z mocniejszego zagarnął łupy.

14

Mało trzy dni było do zbierania korzyści. Brali nie tylko żołnierze odbieżane[6] dostatki, ale i dzieci mało z pospolitym gminem.

15

One[7] pyszne[8] w Sydonie czy w Diarbecie złotem tkane namioty, odbieżane, stały jako buda w sadzie, w której jabłek pilnowano.

16

Konie ich posiadał mocniejszy, dzidy ich o nichże[9] skruszył, i kulami do grzbietu uciekających strzelał.

17

Przepadli wszyscy purpuraci ich, którzy mówili: posiądźmy ziemię chrześciańską[10].

18

Zginął wezyr niemęsko powrozem uduszony; a onemu kościołów pańskich burzycielowi niedługo w skronie młotem Jachel gwóźdź wbiła.

19

I stało się im tak jako Madianitom: i jako Jabinowi u rzeki Cisson.

20

Położyłeś ich, Panie, jako koło na odwrocie i jako źdźbło przed wiatrem, tak pyszni[11] zniknęli.

21

Jako ogień, który pali lasy, nikomu nie przepuszczając; tak napełniona jest twarz ich sromota.

22

Wojna, Zwycięstwo, Bóg, ReligiaStąd niech poznają, że Pan Imię twoje, o Jehowa! Boś się wielmożnie wsławił, konia i jeźdźca wrzuciwszy w morze.

23

Tenci[12] jest Pan, którego wielbić trzeba; Bóg ojców naszych, którego wywyższać będziem.

24

Pan jako mąż waleczny, tryumfujący, Imię Jego, przed którym wojska i wozy faraonowe w Czerwonem Morzu na dnie zostali.

25

Prawica twoja, Panie, za nas wojowała; ręka twoja, Najwyższy, nieprzyjaciół zbiła; a w mocy twojej, o Wszechmocny! poraziłeś przeciwniki nasze.

26

Któż podobny Tobie między mocarzami, Panie? Tak wielmożny w potędze, jako straszny i chwalebny, i czyniący dziwy?

27

Nie nam tedy, Panie, podłemu gminowi, ale Imieniowi Twemu świętemu, które cudowne jest, niech będzie od nas chwała, wdzięczność i poszanowanie na nieprzeżyte wieki. Amen.

Przypisy

[1]

Deus auribus nostris audivimus (łac.) — Boże, słyszeliśmy na własne uszy; Psalm 44. [przypis edytorski]

[2]

Psalm 43 — w dzisiejszej numeracji np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm 44. [przypis edytorski]

[3]

bieżał (daw. forma) — biegł. [przypis edytorski]

[4]

zjęty (daw.) — zdjęty (strachem); ujęty, przejęty. [przypis edytorski]

[5]

ochłodnął (daw. forma) — dziś: ochłódł. [przypis edytorski]

[6]

odbieżany (daw.) — porzucony, opuszczony. [przypis edytorski]

[7]

one (daw.) — te, owe. [przypis edytorski]

[8]

pyszny (daw.) — tu: wspaniały. [przypis edytorski]

[9]

nichże (daw.) — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -że; znaczenie: (o) nich właśnie, (o) nich samych. [przypis edytorski]

[10]

chrześciański (daw. forma) — dziś: chrześcijański. [przypis edytorski]

[11]

pyszny — tu: dumny, pełen pychy. [przypis edytorski]

[12]

tenci (daw.) — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -ci; znaczenie: ten właśnie. [przypis edytorski]

Zamknij
Proszę czekać…
x