Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 459 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x
Psalm XXVII → ← Psalm XXV
  1. Bóg: 1
  2. Religia: 1
  3. Wojna: 1
  4. Zwycięstwo: 1

Wespazjan KochowskiPsalmodia polskaPsalm XXVI

Deus auribus nostris audivimus[1].

Psalm 43[2]

Pienie wdzięczności za zwycięstwo wiedeńskie

1

Boże, cośmy uszyma naszemi słyszeli, co nam ojcowie nasi powiadali; tego się teraz oczy ludu Twego z pociechą napatrzyły.

2

Dzieło mocy Twej, któreś za dni ich uczynił z Faraonem; toż i teraz nieskrócona w cudach, ani osłabiała w potędze, wykonała ręka Twoja.

3

Ręka Twoja Panie, nie ludzka, pogany starła; przed Nią pyszny Assur sromotnie uciekał, który w hardości serca na zgubę naszą przyszedł.

4

Z nim gruby Edomczyk w lot bieżał[3]; a oto, strachem zjęci[4], z bystrego Dunaju wodami na wyścigi lecieli.

5

Nie obejrzał się Part, który w odwodzie potyczkę daje; ani bisurmanin wspomniał, że się wnukiem bożym nazywa.

6

Wydarł miecze z rąk ich zwycięzca, w Imieniu Twojem silniejszy; prysnęły łuki i strzały z kołczana rozsypały się po ziemi.

7

Patrzało na hardość ich wschodzące słońce; a toź na odwieczerzu widziało sromotnie rozgromionych.

8

Wstydził się miesiąc piętna swego; ażeby sromotę zakrył, nie chciał świecić w nocy uciekającym.

9

Nie pomógł w trwodze fałszywy prorok; ani częste umywanie nie oczyściło wszetecznych z grzechu.

10

Leżeli w polu jako bycy tłuści po rzezi; a plugawe ścierwy kazał zwycięzca ziemią nakryć, z politowania.

11

Jeńcy w zatrzymaniu żywi zostali; a miecz po zwycięstwie ochłodnął[5] w pochwy włożony.

12

Tyś tak kazał, Panie Boże nasz, cuda czyniący; aby którzy po cudze zdrowie przyszli, swojem nałożyli.

13

Aby chleb od gęby niewinnym wydzierający nie pożyli go, a słabszy z mocniejszego zagarnął łupy.

14

Mało trzy dni było do zbierania korzyści. Brali nie tylko żołnierze odbieżane[6] dostatki, ale i dzieci mało z pospolitym gminem.

15

One[7] pyszne[8] w Sydonie czy w Diarbecie złotem tkane namioty, odbieżane, stały jako buda w sadzie, w której jabłek pilnowano.

16

Konie ich posiadał mocniejszy, dzidy ich o nichże[9] skruszył, i kulami do grzbietu uciekających strzelał.

17

Przepadli wszyscy purpuraci ich, którzy mówili: posiądźmy ziemię chrześciańską[10].

18

Zginął wezyr niemęsko powrozem uduszony; a onemu kościołów pańskich burzycielowi niedługo w skronie młotem Jachel gwóźdź wbiła.

19

I stało się im tak jako Madianitom: i jako Jabinowi u rzeki Cisson.

20

Położyłeś ich, Panie, jako koło na odwrocie i jako źdźbło przed wiatrem, tak pyszni[11] zniknęli.

21

Jako ogień, który pali lasy, nikomu nie przepuszczając; tak napełniona jest twarz ich sromota.

22

Wojna, Zwycięstwo, Bóg, ReligiaStąd niech poznają, że Pan Imię twoje, o Jehowa! Boś się wielmożnie wsławił, konia i jeźdźca wrzuciwszy w morze.

23

Tenci[12] jest Pan, którego wielbić trzeba; Bóg ojców naszych, którego wywyższać będziem.

24

Pan jako mąż waleczny, tryumfujący, Imię Jego, przed którym wojska i wozy faraonowe w Czerwonem Morzu na dnie zostali.

25

Prawica twoja, Panie, za nas wojowała; ręka twoja, Najwyższy, nieprzyjaciół zbiła; a w mocy twojej, o Wszechmocny! poraziłeś przeciwniki nasze.

26

Któż podobny Tobie między mocarzami, Panie? Tak wielmożny w potędze, jako straszny i chwalebny, i czyniący dziwy?

27

Nie nam tedy, Panie, podłemu gminowi, ale Imieniowi Twemu świętemu, które cudowne jest, niech będzie od nas chwała, wdzięczność i poszanowanie na nieprzeżyte wieki. Amen.

Przypisy

[1]

Deus auribus nostris audivimus (łac.) — Boże, słyszeliśmy na własne uszy; Psalm 44. [przypis edytorski]

[2]

Psalm 43 — w dzisiejszej numeracji np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm 44. [przypis edytorski]

[3]

bieżał (daw. forma) — biegł. [przypis edytorski]

[4]

zjęty (daw.) — zdjęty (strachem); ujęty, przejęty. [przypis edytorski]

[5]

ochłodnął (daw. forma) — dziś: ochłódł. [przypis edytorski]

[6]

odbieżany (daw.) — porzucony, opuszczony. [przypis edytorski]

[7]

one (daw.) — te, owe. [przypis edytorski]

[8]

pyszny (daw.) — tu: wspaniały. [przypis edytorski]

[9]

nichże (daw.) — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -że; znaczenie: (o) nich właśnie, (o) nich samych. [przypis edytorski]

[10]

chrześciański (daw. forma) — dziś: chrześcijański. [przypis edytorski]

[11]

pyszny — tu: dumny, pełen pychy. [przypis edytorski]

[12]

tenci (daw.) — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -ci; znaczenie: ten właśnie. [przypis edytorski]

Zamknij
Proszę czekać...
x