Dzisiaj aż 13,496 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach.
Dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia!

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Wespazjan Hieronim Kochowski, Psalmodia polska, Psalm XIV
Psalm XV → ← Psalm XIII

  Wespazjan KochowskiPsalmodia polskaPsalm XIV

  Domine quid multiplicati sunt[1].

  Psalm 3

  Korona polska wziętość na się nieprzyjaciół wylicza

  1

  Panie, czemuż się namnożyło tych, co mię trapią? a bez dania okazji co dzień mi nieprzyjaciół przybywa?

  2

  Bliscy moi i przyjaciele przeciwko mnie zbliżający się stoją.

  3

  Cytra moja obróciła się w smutek, napój mój w truciznę; kiedy z przyjaźni sąsiedzkiej widzę na zgubę odpowiedź i nieubłagane zajątrzenie.

  4

  Jeżelim[2] przymierza nie strzymała? umowę złamała? albo na zdradzie komu była? Sama się sądzę, że słusznie tę zawziętość ponoszę.

  5

  Ale jeżelim cudzego nie pragnęła, pokoju nie wzruszała, do wojny nie dała okazji: czemużby mię te stósy[3] potykać[4] miały?

  6

  Ty wiesz, mój Panie, żem spokojny żywot i zgodne obejście z każdym zawsze kochała, a za to mię teraz te kłótnie zewsząd ogarnęły.

  7

  Gdy oto swywolny[5] Zaporożec potargawszy obowiązki poddaństwa, z krymskiem pogaństwem nastąpili na mnie uciążliwie.

  8

  Oraz upatrzył w nieszczęściu mojem czas przedtem ode mnie[6] gromiony Moskal; i nie chciał zaspać pogody[7] w odbieraniu zawojowanych derewni[8].

  9

  Poszła za wiatrem i borealna Szwecja, a w temże zamięszaniu łatwiejszego próbowała połowu.

  10

  Aż też honorowany ode mnie Transylwańczyk, przeważywszy się przez Krępak, bez opowiedzenia wojny, kraje mi pustoszył.

  11

  Wszyscy ci mówili i urągali wszetecznie: «Nie ma Polska zbawienia w Bogu swoim».

  12

  A ono Ty, Panie, jesteś obrońca mój i puklerz nieprzebity; siła moja, która chociaż poniży, znowu podniesie głowę moją.

  13

  Bo cóż wskórali i co za korzyść odnieśli, którzy się na zgubę moją sforsowali? Mało co mię umartwiwszy, sami w oczach moich marnie przepadli.

  14

  Rozmarzył chmielny trunek ukrainnego Spartaka, że i Rzymowi groził; kędyż jest wycięto[9] drzewo, usechł pniak, pokruszyły się gałęzie.

  15

  Kędyż jest Ukraina? która po trzykroć sto tysięcy ludu szyzmatyckiego[10] wyprawiła na wojnę, a teraz i na zupełną sotnię zdobyć się nie może.

  16

  I drugi się niewiele ucieszył, puste uroczyska reałami opłacając; albo i szwedzka furia, że króla straciwszy, coś się jej cegieł w Inflanciech dostało.

  17

  Węgierska hałastra poszła w Krym zabrana; a pryncypał w ostatniej rozpaczy skończył, z państwa degradowany.

  18

  Boś Ty, Panie, wygubił wszystkie, przeciwiające mi się bez przyczyny, i pokruszyłeś zęby grzeszników.

  19

  Ufam i dalej, że mię z paszczęki żarłoka wybawisz, a nad ludem swoim pokażesz miłosierdzie Swoje.

  20

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi świętemu etc[11].

  Przypisy

  [1]

  Domine quid multiplicati sunt (łac.) — Panie, jakże wielu jest tych (którzy mnie trapią); Psalm 3. [przypis edytorski]

  [2]

  Jeżelim przymierza nie strzymała (daw.) — konstrukcja z przestawną końcówką czasownika i szykiem przestawnym, inaczej: jeżeli nie strzymałam przymierza (tj. czyż nie dotrzymałam przymierza). [przypis edytorski]

  [3]

  stos a. sztos (daw., z niem.) — uderzenie, cios, pchnięcie. [przypis edytorski]

  [4]

  potykać (daw.) — spotykać. [przypis edytorski]

  [5]

  swywolny (daw.) — swawolny, samowolny. [przypis edytorski]

  [6]

  ode mnie gromiony (daw.) — gromiony przeze mnie; pokonywany przeze mnie. [przypis edytorski]

  [7]

  zaspać pogodę (daw.) — przeoczyć dogodny czas. [przypis edytorski]

  [8]

  derewnia (z ros.) — wieś. [przypis edytorski]

  [9]

  wycięto jest (daw. forma) — dziś forma r.n.: jest wycięte, zostało wycięte. [przypis edytorski]

  [10]

  szyzmatycki (daw.) — schizmatycki; tu: prawosławny. [przypis edytorski]

  [11]

  etc. (łac.) — skrót od et caetera: i tak dalej, i tym podobnie. [przypis edytorski]

  x