Wolne Lektury potrzebują Twojej pomocy...

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach.
Dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia!

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Dołącz

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach — dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia [kliknij, by dowiedzieć się więcej]

x
Psalm XI → ← Psalm IX
 1. Bóg: 1
 2. Cnota: 1
 3. Dar: 1
 4. Fałsz: 1
 5. Kara: 1
 6. Kłamstwo: 1
 7. Mądrość: 1
 8. Obraz świata: 1
 9. Prawda: 1
 10. Sąd: 1
 11. Siła: 1
 12. Sprawiedliwość: 1 2

Wespazjan KochowskiPsalmodia polskaPsalm X

Deus judicium tuum regi da, et justitiam tuam filio regis[1].

Psalm 71[2]

Zadanie sprawiedliwości świętej

1

Daj, Boże, królowi rozsądek i wyrozumienie, daj, Panie, sprawiedliwość Twoją królewiczowi.

2

Aby sądzili lud według prawidła słuszności, a uciśnione poddane[3] według ustaw prawa.

3

Gdzie bowiem wzruszona sprawiedliwość, tam zaraz chwiać się muszą w rzeczypospolitej filary kardynalne.

4

Główne tarany, bezbożność, bluźnierstwo, niesprawiedliwość, które fundamenta[4] monarchii z gruntu poruszają.

5

A kiedyż więcej złość ludzka przebrała miarę jako teraz? Albo kiedy bardziej niesprawiedliwość nad prawem przewodzi?

6

Wdowa i przychodzień, i sieroty płaczą: a nad ukrzywdzonym wykręty i mammona tryumfuje.

7

Fałsz, Siła, KłamstwoSilnie potwarca[5] w fałszu ufa, a w przewrotności kłamstwa swego jak za murem siedzi.

8

Bowiem starcy i sędziowie nasi odstąpili ścieżek prawdy, a udawszy się za mizernym wziątkiem[6], wspak[7] wywróciły[8] sprawiedliwość.

9

Drudzy, respektami[9] uwiedzeni, więcej prywatne względy niżeli Boga przed oczyma mają; są i ci, którym na bankietach ochota korzenne w sądach formuje sentencje.

10

Dla tego[10] za chmurę słońce sprawiedliwości zaszło, a ona[11] świątobliwa astea, podmiesięcznych[12] krajów okrasa[13], do nieba się od niewdzięcznych przeniosła.

11

Bóg, Prawda, Mądrość, Sąd, Sprawiedliwość, Obraz świataAle Ty, Panie, Bogiem prawdy jesteś; nie daj nam być bez tak potrzebnego elementu.

12

Daj głowie naszej asystentkę sądów Twoich, mądrość; a nadzieja nasza niech ma szczere w mandatach Twoich ukochanie.

13

Sprawiedliwość, Kara, Cnota, DarKtóżkolwiek z drogi prawa wystąpi, niechaj, bez braku osób, żelazną rózgą karany będzie.

14

A nie tylko egzekwująca sprawiedliwość niechaj bojaźnią karania straszy: ale też udzielająca, niech do dobrego zachęca, nadzieją nagrody.

15

Niech ta ręka nie drży, która trzyma szalę: szalę odważającą cnocie myto i występkom karę.

16

Żeby ani w prawo ani w lewo nie uniosła się, a pod sznur słuszności krzywiznę prostowała.

17

Dla tego odlać by stolec sądowy z szczerego złota, aby się tam nikt nie spodziewał w sądzie faworu, w którym złoto depcą.

18

Na lwach ogromnych ugruntować trybunał, których ryk winowajcę przestraszy, a występków obrońcę jedwabna wymowa odbieży[14].

19

A że u sądu najwięcej egzorbituje[15] datek: to biorącego[16] z skóry obłupić, a krzesło nią obiwszy, syn na niem niech usiędzie prewarykanta[17].

20

Mizerne złoto, którem ani piersi uzbroisz jak żelazem, ani do strzelania kulę ulejesz jak z ołowiu.

21

A my przeciwnie, im je głębiej natura ukrywa, tem go żarliwiej pragniemy: ponętę jednę do wydarcia nieprzyjacielowi.

22

Aż źle nabywszy, skąpo chowawszy, śmierć wydrze; a łakome zbiory pierwszy i szczęśliwszy osiągnie.

23

Raczże wywieść, Panie, jako światłość z obłoków sprawiedliwość świętą, a sąd Twój, jako południe, niechaj nam rozjaśnieje.

24

Za co Ojcu wszechmocnemu, wizerunkowi sprawiedliwości; Synowi jednorodzonemu, źródłu miłosierdzia; Duchowi świętemu, pocieszycielowi niepojętej dobroci na nieprzeżyte wieki cześć, chwała i panowanie. Amen.

Przypisy

[1]

Deus judicium tuum regi da, et justitiam tuam filio regis (łac.) — O Boże, przekaż Twój sąd królowi i Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu; Psalm 72. [przypis edytorski]

[2]

Psalm 71 — w dzisiejszej numeracji np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm 72. [przypis edytorski]

[3]

uciśnione poddane (daw. forma) — dziś B. lm: uciśnionych poddanych. [przypis edytorski]

[4]

fundamenta (daw. forma) — dziś B.lm: fundamenty; podstawy. [przypis edytorski]

[5]

potwarca — osoba rzucając potwarz na kogoś; oszczerca. [przypis edytorski]

[6]

wziątek a. wziątko — dar; tu: łapówka, zysk. [przypis edytorski]

[7]

wspak — na odwrót. [przypis edytorski]

[8]

wywróciły — właśc. forma: wywrócili (starcy i sędziowie), podobnie jak wcześniej: odstąpili. [przypis edytorski]

[9]

respekt (z łac.) — szacunek, względy. [przypis edytorski]

[10]

dla tego (daw.) — z tego powodu. [przypis edytorski]

[11]

ona (daw.) — ta. [przypis edytorski]

[12]

podmiesięczny (daw.) — podksiężycowy, tj. ziemski. [przypis edytorski]

[13]

okrasa (daw.) — ozdoba. [przypis edytorski]

[14]

odbieży (daw.) — tu: opuści. [przypis edytorski]

[15]

egzorbitować (daw. z łac.) — popełnić wykroczenie przeciw prawu; egzorbitancja (a. eksorbitancja): wybryk. [przypis edytorski]

[16]

biorący — tu: przyjmujący łapówkę. [przypis edytorski]

[17]

prewarykant (daw., z łac.: praevaricator) — zaniedbujący swój obowiązek, sprzedajny obrońca a. oskarżyciel w sądzie. [przypis edytorski]

Zamknij
Proszę czekać…
x