Wesprzyj Wolne Lektury 1,5% podatku — to nic nie kosztuje! Wpisz KRS 00000 70056 i nazwę fundacji Wolne Lektury do deklaracji podatkowej. Masz czas tylko do końca kwietnia :)

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Wespazjan Hieronim Kochowski, Psalmodia polska, Psalm X
Psalm XI → ← Psalm IX
 1. Bóg: 1
 2. Cnota: 1
 3. Dar: 1
 4. Fałsz: 1
 5. Kara: 1
 6. Kłamstwo: 1
 7. Mądrość: 1
 8. Obraz świata: 1
 9. Prawda: 1
 10. Sąd: 1
 11. Siła: 1
 12. Sprawiedliwość: 1 2

Wespazjan KochowskiPsalmodia polskaPsalm X

Deus judicium tuum regi da, et justitiam tuam filio regis[1].

Psalm 71[2]

Zadanie sprawiedliwości świętej

1

Daj, Boże, królowi rozsądek i wyrozumienie, daj, Panie, sprawiedliwość Twoją królewiczowi.

2

Aby sądzili lud według prawidła słuszności, a uciśnione poddane[3] według ustaw prawa.

3

Gdzie bowiem wzruszona sprawiedliwość, tam zaraz chwiać się muszą w rzeczypospolitej filary kardynalne.

4

Główne tarany, bezbożność, bluźnierstwo, niesprawiedliwość, które fundamenta[4] monarchii z gruntu poruszają.

5

A kiedyż więcej złość ludzka przebrała miarę jako teraz? Albo kiedy bardziej niesprawiedliwość nad prawem przewodzi?

6

Wdowa i przychodzień, i sieroty płaczą: a nad ukrzywdzonym wykręty i mammona tryumfuje.

7

Fałsz, Siła, KłamstwoSilnie potwarca[5] w fałszu ufa, a w przewrotności kłamstwa swego jak za murem siedzi.

8

Bowiem starcy i sędziowie nasi odstąpili ścieżek prawdy, a udawszy się za mizernym wziątkiem[6], wspak[7] wywróciły[8] sprawiedliwość.

9

Drudzy, respektami[9] uwiedzeni, więcej prywatne względy niżeli Boga przed oczyma mają; są i ci, którym na bankietach ochota korzenne w sądach formuje sentencje.

10

Dla tego[10] za chmurę słońce sprawiedliwości zaszło, a ona[11] świątobliwa astea, podmiesięcznych[12] krajów okrasa[13], do nieba się od niewdzięcznych przeniosła.

11

Bóg, Prawda, Mądrość, Sąd, Sprawiedliwość, Obraz świataAle Ty, Panie, Bogiem prawdy jesteś; nie daj nam być bez tak potrzebnego elementu.

12

Daj głowie naszej asystentkę sądów Twoich, mądrość; a nadzieja nasza niech ma szczere w mandatach Twoich ukochanie.

13

Sprawiedliwość, Kara, Cnota, DarKtóżkolwiek z drogi prawa wystąpi, niechaj, bez braku osób, żelazną rózgą karany będzie.

14

A nie tylko egzekwująca sprawiedliwość niechaj bojaźnią karania straszy: ale też udzielająca, niech do dobrego zachęca, nadzieją nagrody.

15

Niech ta ręka nie drży, która trzyma szalę: szalę odważającą cnocie myto i występkom karę.

16

Żeby ani w prawo ani w lewo nie uniosła się, a pod sznur słuszności krzywiznę prostowała.

17

Dla tego odlać by stolec sądowy z szczerego złota, aby się tam nikt nie spodziewał w sądzie faworu, w którym złoto depcą.

18

Na lwach ogromnych ugruntować trybunał, których ryk winowajcę przestraszy, a występków obrońcę jedwabna wymowa odbieży[14].

19

A że u sądu najwięcej egzorbituje[15] datek: to biorącego[16] z skóry obłupić, a krzesło nią obiwszy, syn na niem niech usiędzie prewarykanta[17].

20

Mizerne złoto, którem ani piersi uzbroisz jak żelazem, ani do strzelania kulę ulejesz jak z ołowiu.

21

A my przeciwnie, im je głębiej natura ukrywa, tem go żarliwiej pragniemy: ponętę jednę do wydarcia nieprzyjacielowi.

22

Aż źle nabywszy, skąpo chowawszy, śmierć wydrze; a łakome zbiory pierwszy i szczęśliwszy osiągnie.

23

Raczże wywieść, Panie, jako światłość z obłoków sprawiedliwość świętą, a sąd Twój, jako południe, niechaj nam rozjaśnieje.

24

Za co Ojcu wszechmocnemu, wizerunkowi sprawiedliwości; Synowi jednorodzonemu, źródłu miłosierdzia; Duchowi świętemu, pocieszycielowi niepojętej dobroci na nieprzeżyte wieki cześć, chwała i panowanie. Amen.

Przypisy

[1]

Deus judicium tuum regi da, et justitiam tuam filio regis (łac.) — O Boże, przekaż Twój sąd królowi i Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu; Psalm 72. [przypis edytorski]

[2]

Psalm 71 — w dzisiejszej numeracji np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm 72. [przypis edytorski]

[3]

uciśnione poddane (daw. forma) — dziś B. lm: uciśnionych poddanych. [przypis edytorski]

[4]

fundamenta (daw. forma) — dziś B.lm: fundamenty; podstawy. [przypis edytorski]

[5]

potwarca — osoba rzucając potwarz na kogoś; oszczerca. [przypis edytorski]

[6]

wziątek a. wziątko — dar; tu: łapówka, zysk. [przypis edytorski]

[7]

wspak — na odwrót. [przypis edytorski]

[8]

wywróciły — właśc. forma: wywrócili (starcy i sędziowie), podobnie jak wcześniej: odstąpili. [przypis edytorski]

[9]

respekt (z łac.) — szacunek, względy. [przypis edytorski]

[10]

dla tego (daw.) — z tego powodu. [przypis edytorski]

[11]

ona (daw.) — ta. [przypis edytorski]

[12]

podmiesięczny (daw.) — podksiężycowy, tj. ziemski. [przypis edytorski]

[13]

okrasa (daw.) — ozdoba. [przypis edytorski]

[14]

odbieży (daw.) — tu: opuści. [przypis edytorski]

[15]

egzorbitować (daw. z łac.) — popełnić wykroczenie przeciw prawu; egzorbitancja (a. eksorbitancja): wybryk. [przypis edytorski]

[16]

biorący — tu: przyjmujący łapówkę. [przypis edytorski]

[17]

prewarykant (daw., z łac.: praevaricator) — zaniedbujący swój obowiązek, sprzedajny obrońca a. oskarżyciel w sądzie. [przypis edytorski]

x