Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 443 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x
Psalm IV → ← Psalm II
  1. Kondycja ludzka: 1
  2. Robak: 1
  3. Vanitas: 1

Wespazjan KochowskiPsalmodia polskaPsalm III

Quis dabit capiti meo aquam, et oculis meis fontem lacrimarum, et plorabo[1].

Księga Jeremiasza 9,1

Wyznanie winy pokutującego człowieka

1

Kto da głowie mojej potok łez obfitych? A oczom moim strumień płaczu nieustającego?

2

Kto skruszy zatwardziałego serca opokę? Aby z niego wyniknął zdrój prawdziwego żalu na obmycie popełnionych złości.

3

Abym przeszłe dni w gorzkości duszy mojej rozmyślając, doskonale ważył, czemem[2] jest i kogom do gniewu pobudził?

4

Obraziłem przedwieczny Majestat, sprzeciwiając się temu Panu, który mieszka w niedostępnej światłości.

5

Temu Panu rebelizowałem[3], który mię z niczego stworzył; który wielki jest bez miary, i dla tego[4] niezmierny; którego wola jest uczynić[5]; którego chcenie jest moc.

6

Który na każdem miejscu bez miejsca zostaje; wszystko obejmuje bez ogarnienia, i wszędy jest obecny przez istność, przytomność i władzę.

7

Sprawiedliwy nad pojęcie nasze i dla tego straszny; wszechmocny i dla tego nieuchroniony.

8

Któżem ja jest? com się na tę walkę zuchwale porwał, i gdzie będę, jeżeli nie w błocie szukał początków rodziny mojej?

9

Robak, Kondycja ludzka, VanitasZgniłość mi ojcem, matka, bracia, siostry robacy: a ja przecię[6] całego nieba potęgę na rękę wyzywam.

10

Cóż jest człowiek? Kawalec[7] błota, syn gniewu, naczynie zelżywości, urodzony w plugastwie, żyjący w nędzy, mający umrzeć w ucisku.

11

Nieszczęsny człowiek, z ciała i z duszy złożony, nie chce czci swojej rozumieć, gdy duszy nie słucha, która do nieba ciągnie, a za cielskiem idzie, które go w marności światowej grązi[8].

12

Ej na odwrót kto pragniesz zbawienia; bo nie tylko szalona[9] z Bogiem walczyć, ale też rozumowi przeciwna tak dobrotliwego Pana gniewać.

13

Co za korzyść z grzechu, który sumienie jako kat wewnętrzny nudzi; albo co za zysk z rozkoszy, która prędko odbiega, żal i ból na umyśle, jako osa żądło zostawując[10].

14

Cukruje z wierzchu jako żółć cielesne lubości, aby tak przysłodzonym trunkiem opojony człowiek, prędzej szedł na wieczne zatracenie.

15

Jeszczem się po tych przysmakach nie obliznął, aż mię zaraz robak sumienia gryzie, a potem bojaźń zdejmuje, że niepokutnego na nieprzeżytą wieczność piekło ogarnie.

16

Nie wymówi podnieta grzechu, ułomność ciała, pokusy szatańskie, jeżeli prawdziwa pokuta zranionego sumnienia nie opatrzy, a potem miłosierdzie boskie nie zleczy.

17

Tobie tedy, o wieczny Panie, rany moje otwieram, a potem z suplikującym[11] Dawidem miłosierdzia żebrzę. Zmiłuj się nade mną!

18

Nie wchodź w sąd z sługą Twoim, o Boże: albowiem się nie usprawiedliwi przed Tobą żaden człowiek żyjący.

19

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi świętemu. Jako była na początku tak i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Przypisy

[1]

Quis dabit capiti meo aquam, et oculis meis fontem lacrimarum, et plorabo (łac.) — kto da mojej głowie wodę i oczom moim źródło łez, a będę płakał; wg. Biblii Tysiąclecia: „Któż da mi schronisko dla podróżnych na pustyni, bym mógł opuścić mój naród i oddalić się od niego” itd. (Księga Jeremiasza 9,1). [przypis edytorski]

[2]

czemem jest — konstrukcja z przestawną końcówką czasownika; inaczej: czym jestem. [przypis edytorski]

[3]

rebelizować komu (daw.) — sprzeciwiać się komu, podnosić bunt przeciw komu. [przypis edytorski]

[4]

dla tego (daw.) — przez to; z tego powodu. [przypis edytorski]

[5]

którego wola jest uczynić — którego wola znaczy tyle co czyn. [przypis edytorski]

[6]

przecię a. przecie (daw.) — przecież. [przypis edytorski]

[7]

kawalec (daw.) — kawał, kawałek. [przypis edytorski]

[8]

grązi — daw. forma, dziś: pogrąża. [przypis edytorski]

[9]

szalona (…) walczyć — w domyśle: szalona to rzecz (sprawa itp.); dziś raczej: szalone jest, szalonym jest walczyć. [przypis edytorski]

[10]

zostawując (daw. forma) — zostawiając. [przypis edytorski]

[11]

suplikujący (z łac.) — składający suplikę, tj. podanie; proszący. [przypis edytorski]

Zamknij
Proszę czekać…
x