Wesprzyj Wolne Lektury 1,5% podatku — to nic nie kosztuje! Wpisz KRS 00000 70056 i nazwę fundacji Wolne Lektury do deklaracji podatkowej. Masz czas tylko do końca kwietnia :)

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Wespazjan Hieronim Kochowski, Psalmodia polska, Psalm XII
Psalm XIII → ← Psalm XI
  1. Bóg: 1
  2. Grzech: 1
  3. Kondycja ludzka: 1

Wespazjan KochowskiPsalmodia polskaPsalm XII

Beati quorum remissae sunt iniquitates[1].

Psalm 31[2]

Dobrowolna popełnionych występków spowiedź

1

Kondycja ludzka, Bóg, GrzechBłogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których przestępstwa Pan Najwyższy w wieczną puścił amnistyją[3].

2

O szczęśliwy człowiecze, któryś przed obliczem boskiem przez grzechu znaleziony; a czystego sumnienia[4], i najmniejszą obrazy jego nie nadpluskałeś makułą[5].

3

Niepodobnać[6], kto się człowiekiem urodził, bez grzechu być[7]; ale insza[8] jest mieć wady powszednie, insza na główne urażonego majestatu zarabiać kryminały.

4

Otom[9] ja, mizerak taki, którym[10] dla tego tylko żył, żebym grzeszył; a grzeszył nie tak z ułomności, jako z rozmyślnego zakonowi[11] nieposłuszeństwa.

5

Jam się Pana stwórce[12] mego zaparł, a codziennie chleb z ręku[13] Jego biorąc, zdradliwiem[14] odstąpił dobrodzieja mego.

6

Jam rzekł w sercu mojem: nie masz Boga nagradzającego i karzącego; a próżną chlubę, marny zysk, znikomą rozkosz za Boga miałem.

7

I stałem się jako zbieg jeden przechodzący do nieprzyjaciół, i tam szukający obrony, gdzie mię pewna czekała zguba.

8

A imem[15] dłużej milczał, tem ciężej rozpacz i nadzieja alterowały[16] mię[17].

9

Zaczem we dnie i w nocy obciążyła się nade mną bojaźń kary, a wrzód niebezpieczny jątrzył się, gdy go wewnątrz toczył robak sumnienia.

10

Obracałem się w ściśnieniu i dolegliwości mojej na wszystkie strony, upatrując, kto rozjątrzonej rany wyjmie mi ciernie.

11

Nie znalazł się nikt, kto by mi poradził, abo kto by na skancerowane sumnienie o pewnem powiedział lekarstwie.

12

Atoli przecie odetchnąłem, wspomniawszy, że dobry Pan, Pan w litości nieprzebrany i który przyszedł grzesznych zwoływać.

13

Poszedłem z chęcią do Niego, a oznajmiwszy grzech mój, nie taiłem przestępstwa mego.

14

Zgrzeszyłem przeciw Tobie, o stróżu ludzki! I czemuż wzdy[18] cierpisz[19] mię przeciwnym sobie?

15

Zdradziłem Pana, ale tej zdrady bardziej niż zguby własnej żałuję; i więcej mię niewdzięczność moja trapi niż zasłużona śmierć przed oczyma.

16

Przyjmże, o Boże, spowiedź winowajce[20] twego, a racz miłościw być niezbożności upokorzonego[21].

17

Ty bowiem i jawnogrzesznikowi za uderzeniem się w piersi odpuszczasz winę; i za jedno wyznanie łotrowi otworzyć raj obiecałeś.

18

Ty bądź ucieczką moją w utrapieniu; o Boże, nadziejo moja! Wyrwij mię od tych, którzy mię oblegli.

19

Siła jest biczów na grzesznika, ale ufającego w Panu miłosierdzie ogarnie.

20

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.

21

Jako była na początku, tak i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Przypisy

[1]

Beati quorum remissae sunt iniquitates (łac.) — Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość; Psalm 32 (31). [przypis edytorski]

[2]

Psalm 31 — w dzisiejszej numeracji np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm 32. [przypis edytorski]

[3]

amnistyja (daw.) — amnestia, zapomnienie win, uniewinnienie. [przypis edytorski]

[4]

sumnienie (daw. forma) — sumienie. [przypis edytorski]

[5]

makuła (z łac.) — plama; obelga. [przypis edytorski]

[6]

niepodobnać — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -ci, skróconą do -ć. [przypis edytorski]

[7]

Niepodobnać (…) bez grzechu być — nie jest to możliwe, aby być bez grzechu. [przypis edytorski]

[8]

insza (daw.) — inna (w domyśle: rzecz, sprawa); co innego. [przypis edytorski]

[9]

otom — skrót od: oto jestem. [przypis edytorski]

[10]

którym (…) żył — konstrukcja z ruchomą końcówką czasownika; inaczej: który żyłem. [przypis edytorski]

[11]

zakon (daw.) — prawo. [przypis edytorski]

[12]

stwórce (daw. forma) — dziś D.lp: stwórcy. [przypis edytorski]

[13]

ręku (daw. forma) — dziś D.lp: (z) ręki. [przypis edytorski]

[14]

zdradliwiem odstąpił — konstrukcja z ruchomą końcówką czasownika; inaczej: zdradliwie odstąpiłem. [przypis edytorski]

[15]

imem dłużej milczał — konstrukcja z ruchomą końcówką czasownika; inaczej: im dłużej milczałem. [przypis edytorski]

[16]

alterować (daw., z łac.) — zmieniać, odmieniać; martwić, smucić, trapić. [przypis edytorski]

[17]

mię (daw. forma) — dziś: mnie. [przypis edytorski]

[18]

wzdy a. wżdy (starop.) — przecież, zawsze; tu: ciągle. [przypis edytorski]

[19]

cierpisz mię przeciwnym sobie (daw.) — znosisz mnie, choć się tobie sprzeciwiam. [przypis edytorski]

[20]

winowajce (daw. forma) — dziś D.lp: winowajcy. [przypis edytorski]

[21]

upokorzony (daw.) — ten, który odczuwa pokorę. [przypis edytorski]

x