Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 428 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Dołącz

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach — dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia [kliknij, by dowiedzieć się więcej]

x
Psalm XIII → ← Psalm XI
  1. Bóg: 1
  2. Grzech: 1
  3. Kondycja ludzka: 1

Wespazjan KochowskiPsalmodia polskaPsalm XII

Beati quorum remissae sunt iniquitates[1].

Psalm 31[2]

Dobrowolna popełnionych występków spowiedź

1

Kondycja ludzka, Bóg, GrzechBłogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których przestępstwa Pan Najwyższy w wieczną puścił amnistyją[3].

2

O szczęśliwy człowiecze, któryś przed obliczem boskiem przez grzechu znaleziony; a czystego sumnienia[4], i najmniejszą obrazy jego nie nadpluskałeś makułą[5].

3

Niepodobnać[6], kto się człowiekiem urodził, bez grzechu być[7]; ale insza[8] jest mieć wady powszednie, insza na główne urażonego majestatu zarabiać kryminały.

4

Otom[9] ja, mizerak taki, którym[10] dla tego tylko żył, żebym grzeszył; a grzeszył nie tak z ułomności, jako z rozmyślnego zakonowi[11] nieposłuszeństwa.

5

Jam się Pana stwórce[12] mego zaparł, a codziennie chleb z ręku[13] Jego biorąc, zdradliwiem[14] odstąpił dobrodzieja mego.

6

Jam rzekł w sercu mojem: nie masz Boga nagradzającego i karzącego; a próżną chlubę, marny zysk, znikomą rozkosz za Boga miałem.

7

I stałem się jako zbieg jeden przechodzący do nieprzyjaciół, i tam szukający obrony, gdzie mię pewna czekała zguba.

8

A imem[15] dłużej milczał, tem ciężej rozpacz i nadzieja alterowały[16] mię[17].

9

Zaczem we dnie i w nocy obciążyła się nade mną bojaźń kary, a wrzód niebezpieczny jątrzył się, gdy go wewnątrz toczył robak sumnienia.

10

Obracałem się w ściśnieniu i dolegliwości mojej na wszystkie strony, upatrując, kto rozjątrzonej rany wyjmie mi ciernie.

11

Nie znalazł się nikt, kto by mi poradził, abo kto by na skancerowane sumnienie o pewnem powiedział lekarstwie.

12

Atoli przecie odetchnąłem, wspomniawszy, że dobry Pan, Pan w litości nieprzebrany i który przyszedł grzesznych zwoływać.

13

Poszedłem z chęcią do Niego, a oznajmiwszy grzech mój, nie taiłem przestępstwa mego.

14

Zgrzeszyłem przeciw Tobie, o stróżu ludzki! I czemuż wzdy[18] cierpisz[19] mię przeciwnym sobie?

15

Zdradziłem Pana, ale tej zdrady bardziej niż zguby własnej żałuję; i więcej mię niewdzięczność moja trapi niż zasłużona śmierć przed oczyma.

16

Przyjmże, o Boże, spowiedź winowajce[20] twego, a racz miłościw być niezbożności upokorzonego[21].

17

Ty bowiem i jawnogrzesznikowi za uderzeniem się w piersi odpuszczasz winę; i za jedno wyznanie łotrowi otworzyć raj obiecałeś.

18

Ty bądź ucieczką moją w utrapieniu; o Boże, nadziejo moja! Wyrwij mię od tych, którzy mię oblegli.

19

Siła jest biczów na grzesznika, ale ufającego w Panu miłosierdzie ogarnie.

20

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.

21

Jako była na początku, tak i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Przypisy

[1]

Beati quorum remissae sunt iniquitates (łac.) — Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość; Psalm 32 (31). [przypis edytorski]

[2]

Psalm 31 — w dzisiejszej numeracji np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm 32. [przypis edytorski]

[3]

amnistyja (daw.) — amnestia, zapomnienie win, uniewinnienie. [przypis edytorski]

[4]

sumnienie (daw. forma) — sumienie. [przypis edytorski]

[5]

makuła (z łac.) — plama; obelga. [przypis edytorski]

[6]

niepodobnać — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -ci, skróconą do -ć. [przypis edytorski]

[7]

Niepodobnać (…) bez grzechu być — nie jest to możliwe, aby być bez grzechu. [przypis edytorski]

[8]

insza (daw.) — inna (w domyśle: rzecz, sprawa); co innego. [przypis edytorski]

[9]

otom — skrót od: oto jestem. [przypis edytorski]

[10]

którym (…) żył — konstrukcja z ruchomą końcówką czasownika; inaczej: który żyłem. [przypis edytorski]

[11]

zakon (daw.) — prawo. [przypis edytorski]

[12]

stwórce (daw. forma) — dziś D.lp: stwórcy. [przypis edytorski]

[13]

ręku (daw. forma) — dziś D.lp: (z) ręki. [przypis edytorski]

[14]

zdradliwiem odstąpił — konstrukcja z ruchomą końcówką czasownika; inaczej: zdradliwie odstąpiłem. [przypis edytorski]

[15]

imem dłużej milczał — konstrukcja z ruchomą końcówką czasownika; inaczej: im dłużej milczałem. [przypis edytorski]

[16]

alterować (daw., z łac.) — zmieniać, odmieniać; martwić, smucić, trapić. [przypis edytorski]

[17]

mię (daw. forma) — dziś: mnie. [przypis edytorski]

[18]

wzdy a. wżdy (starop.) — przecież, zawsze; tu: ciągle. [przypis edytorski]

[19]

cierpisz mię przeciwnym sobie (daw.) — znosisz mnie, choć się tobie sprzeciwiam. [przypis edytorski]

[20]

winowajce (daw. forma) — dziś D.lp: winowajcy. [przypis edytorski]

[21]

upokorzony (daw.) — ten, który odczuwa pokorę. [przypis edytorski]

Zamknij
Proszę czekać…
x