Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 460 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Dołącz

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach — dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia [kliknij, by dowiedzieć się więcej]

x
Psalm XXXIII → ← Psalm XXXI
  1. Cud: 1
  2. Natura: 1
  3. Przyroda nieożywiona: 1
  4. Radość: 1 2
  5. Religia: 1
  6. Wojna: 1

Wespazjan KochowskiPsalmodia polskaPsalm XXXII

In exitu Israel de Aegipto, domus Jacob de populo barbaro[1].

Psalm 113[2]

Wyjście wójsk polskich z Węgier

1

Na wyjściu wójsk polskich z Węgier, posiłków chrześciańskich domu rakuskiego, przeciw narodowi grubemu.

2

Stała się pomoc sąsiedzka utwierdzeniem tronu zachodniego, a szabla ratujących Sarmatów, odwetowaniem państw winorodnej Panonii.

3

Natura, Religia, Wojna, Radość, CudMorze Czarne ze zwycięstwem powracających widząc, zaburzyło się; a Dunaj jako szalony, siedmią gąb wpadał do Euksynu gwałtownie.

4

Przyległe góry z niezwykłej uczynności skakały radosne, a pagórki winogrodów jako jagnięta młode.

5

Cóż ci to, morze, że się tak niezwykle burzysz? I tobie co, Dunaju, że tym zapędem z łożysk twoich uciekasz?

6

Bo przyszedł czas naznaczony ukrócenia bisurman potęgi; dopędził fatalnego periodu rozbójnik państw, że co z krzywdą nawydzierał, to mu też wydzierać poczęto.

7

Czemu skaczecie góry z radością, i wy pagórki jako jagnięta młode?

8

Od oblicza pańskiego wzruszyła się ziemia; od oblicza Boga Jakubowego.

9

Ten uczynił z niedostępnych Beskid amfiteatrum i na niedostępnych skałach wystawił złamanego Otomana widowisko.

10

Ten Pan chciał mieć, aby okropne, Polskę z Węgrami dzielące Alpes, mostem się stały; aby przez nie wspaniały tryumfator do ojczyzny przechodził.

11

Dla tego[3] wśród twardej zimy wyniosłe po górach zielenieją drzewa; chcąc aby z obronionych sąsiadów, na królewską głowę uwiły wieniec.

12

Układa się w ostrokończatą Krępak piramidę, na której by wiecznotrwałym stylem[4] odrysowano sławne imię niezwyciężonego monarchy, Jana Trzeciego.

13

Przyroda nieożywiona, RadośćI insze[5] niedostępnego Karpatu podgórze, na przyjście tego gościa skacze z radością; i nieme kamienie nie mogą się nasycić widzeniem chwalebnego zwycięscy.

14

Ty Panie, który obrócił opokę w wodne jezioro, Ty dla chwały krzyża twego czyniącemu, te między dzikiemi górami sprawiłeś aplauzy.

15

Lecz nie nam Panie, nie nam, ale Imieniowi Twemu świętemu niechaj będzie chwała.

16

Dla miłosierdzia Twego i dla prawdy Twojej; aby nie rzekli poganie: «Kędyż jest Bóg ich?»

17

A ono[6] Bóg nasz na niebie! A wszystko uczynił, co chciał.

18

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jako była na początku, tak i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Przypisy

[1]

In exitu Israel de Aegipto, domus Jacob de populo barbaro (łac.) — Gdy Izrael wychodził z Egiptu, dom Jakuba od ludu obcego; Psalm 114 (w Wulgacie 113 A). [przypis edytorski]

[2]

Psalm 113 — w dzisiejszej numeracji np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm 114. [przypis edytorski]

[3]

dla tego (daw.) — z tego powodu. [przypis edytorski]

[4]

styl (daw.) — tu: stylus, rylec. [przypis edytorski]

[5]

inszy (daw.) — inny, pozostały. [przypis edytorski]

[6]

ono (daw.) — to, oto. [przypis edytorski]

Zamknij
Proszę czekać...
x