Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 463 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Dołącz

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach — dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia [kliknij, by dowiedzieć się więcej]

x
Psalm XXII → ← Psalm XX
  1. Bóg: 1
  2. Gwiazda: 1
  3. Natura: 1
  4. Niebo: 1
  5. Ziemia: 1

Wespazjan KochowskiPsalmodia polskaPsalm XXI

Confitebor Tibi Domine in toto corde meo[1].

Psalm 9

Przy pokazaniu się komety albo miotły ognistej in anno 1680

1

Wyznawam, o Boże, w pokornem sercu przedziwne Imię Twoje, rozmyślając w cudownych, a rozumowi niepojętych dziełach Twoich.

2

Gdzie pojrzę[2], gdzie się obrócę, wszędzieś obecnym jest, a nie tylko miejsce, na którem stoję, ale i oddech, który tchnę, od Ciebie być przyznawam[3].

3

Patrzę wzgórę[4]; aż nieba opowiadają chwałę i znają Cię być[5] stwórcą empirejskich sfer kołowrotu.

4

Pojrzęli[6] po ziemi albo się na bezdenne morze zapatruję; aż Ty sypiesz granice królestwom, dajesz prawa narodom i nieutrzymane wód morskich wały[7] wędzidłem mandatów[8] Twoich kiełznasz.

5

Twoją chwałę i wszechmocność opowiada bezrozumne stworzenie; dopieroż, którycheś[9] na obraz Twój stworzył, wielbić Cię mają ludzie.

6

Tyć tego, o Stwórco, nie potrzebujesz, ale przecie wdzięcznym być nie wadzi.

7

Któż określi nieogarnioną moc? Kto wyrazi nieoszacowaną dobroć? I nad niebiosa wyniesione miłosierdzie Twoje?

8

Gdyśmy obrazili majestat Twój, karania godnych osądziłeś; nie chciałeś jednak skwapliwie karać, w zapalczywości gniewu Twego.

9

Napominałeś przez proroki, wyrzucałeś na oczy przez kaznodzieje, w ostatku jawne na niebie wystawiłeś następującej kary pogróżki:

10

Niebo, Ziemia, Gwiazda, Natura, BógGore[10] na podmiesięcznych[11] sferach zapalona gniewu Twego pochodnia i nigdy królestwom bez uszczerbku nie świecący kometa.

11

Obłoki wydały z siebie już niewilgotną rosę, ale krwawym deszczem ziemię skropiło niebo.

12

Trzęsła się, gdzie niezwyczaj, ziemia; i kagańce niebieskie światła swoje kryły; następującą przeznaczając rzeczy podmiesięcznych wariacją.

13

Skądże Panie te niezwykłe cuda i w nadpowietrznych rzeczach dziwowiska: jeno od Ciebie ojcowskie do nawrócenia przestrogi.

14

Ty, któryś na ścianie napisał Baltazowi przyszłego upadku oznajmienie; tymże palcem, ognisty wyraziłeś charakter[12].

15

Na zgubę jednym, w upamiętanie drugim, a wszystkim, aby widzieli, iż Bóg stwórca, panuje narodom i stanowi królestwom granice.

16

Któż podobny Panu, Panu i Bogu naszemu? W którym wszelkie stworzenie jest, rusza się i żyje?

17

Zaprawdę, wielki Pan, sam cuda czyniący; a ten Bóg monarcha wszystkiego, stwórca nieba i ziemi.

18

Skruszy ramię grzesznika i złośnika, i obrzydliwą wyniosłość poniży.

19

Uczyni sprawiedliwość sierocie i uciśnionemu i rozkaże, aby się więcej pyszny nie wielmożył na ziemi.

20

Któremu w dobroci niepojętemu, w miłosierdziu nieprzebranemu, w karaniu nieskwapliwemu, a w Trójcy świętej jedynemu; niech będzie cześć i chwała od wszelkiego stworzenia na wieki, Amen.

Przypisy

[1]

Confitebor Tibi Domine in toto corde meo (łac.) — Chwalę Cię, Panie, całym sercem; Psalm 9. [przypis edytorski]

[2]

pojrzeć (daw.) — spojrzeć, popatrzyć. [przypis edytorski]

[3]

od Ciebie być przyznawam (daw.) — przyznaję, że jest (pochodzi) od ciebie. [przypis edytorski]

[4]

wzgórę (daw.) — w górę; wzwyż. [przypis edytorski]

[5]

znają Cię być stwórcą (daw.) — znają cię jako stwórcę; wiedzą, że jesteś stwórcą. [przypis edytorski]

[6]

pojrzęli (daw.) — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -li; znaczenie: czy spojrzę, jeśli spojrzę. [przypis edytorski]

[7]

wały (daw.) — fale. [przypis edytorski]

[8]

mandat (daw.) — tu: prawo. [przypis edytorski]

[9]

którycheś na obraz Twój stworzył (daw.) — konstrukcja z ruchomą końcówką czasownika; inaczej: których stworzyłeś na Twój obraz. [przypis edytorski]

[10]

gore (daw. forma) — tu: płonie, gorze. [przypis edytorski]

[11]

podmiesięczny (daw.) — podksiężycowy; ziemski, dotyczący Ziemi. [przypis edytorski]

[12]

charakter (daw.) — tu: litera, znak. [przypis edytorski]

Zamknij
Proszę czekać...
x