Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 443 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x
Psalm XXIX → ← Psalm XXVII
  1. Bóg: 1
  2. Dar: 1

Wespazjan KochowskiPsalmodia polskaPsalm XXVIII

Dilexi quoniam exaudiet Dominus[1].

Psalm 114[2]

Za domowe dobrodziejstwo dzięka[3]

1

Ukochałem, iż wysłuchał Pan głos płaczu mego: i nie odwrócił oblicza Swego przed żebrzącym.

2

I nakłonił ucha Swego ku mnie, a suplikę[4] uniżonego miłościwie przyjąwszy, dał, o com Go pokornie żądał[5].

3

Albowiem ogarnęły mię były zewsząd dolegliwości; a dla[6] ciężkiego utrapienia w żalu miary nie miałem.

4

Gdy mi odjęta była połowica dusze mojej i wszystkie ozdoby życia i fortun z głowy mojej spadły.

5

Nie wiedziałem, w takiej przygodzie gdzie się obrócić, a przez zmięszanie[7] zmysłów zewnętrznych, zapomniałem o lekarstwie z nieba.

6

Aż ci mi niekiedy dobry przyjaciel powie: Zdaj na Pana żądanie twoje, a On cię pocieszy.

7

Dar, BógJenom[8] pomyślił, westchnął i wymówił, aż zaraz z nieba pomoc; gdyż Bóg nasz dobry i Pan wielce litościwy.

8

Szczodra ręka Jego sypie dobrodziejstwa na niegodnych i niewdzięcznych, a często i na niewiadomych[9].

9

Nie chce dać człowiek, albo nie umie, albo się datkiem zubożyć boi; Bóg zaś jako morze, i małe, i wielkie rzeki napełnia, wodami łask nieprzebranych.

10

Dziwna tego Pana szczodroto[10]! Który mając wszystko, tak siłę[11] daje, a dawszy siłę, i sam się dał ludziom na zbawienie w przydatku[12].

11

Doznałem, wyznawam[13], uniżyłem się; a Pan mi dobrze czynił, nie patrzając na podłość moję[14], żem niegodny, ale na wszechmocność Swoję, iże jest dobroczynny.

12

Bo zrzuciwszy ze mnie wór utrapienia, odział mię płaszczem weselnym, i nagrodziwszy stratę, osuszył oczy moje od płaczu.

13

Dawszy mi ratunek podobny, dał hamulec w upadku i podźwignienie, a tak wyrwał duszę moję od śmierci.

14

Udzieliwszy łaskę do podparcia w przygodzie, dał warunek nogom od usterku[15] majestat wieczny obrażającego.

15

Za tę tedy[16] łaskę, Panu z niskiem upadnieniem dziękuję, dziękuję za nagrodę utraty, a oraz[17] i w pewnej nadziei zostaję, że mu się podobać będę w krainie żyjących.

16

Chwała Ojcu etc[18].

Przypisy

[1]

Dilexi quoniam exaudiet Dominus (łac.) — Miłuję Pana, albowiem usłyszał; Psalm 116 (incipit cz. 1 psalmu, w Wulgacie: Psalm 114). [przypis edytorski]

[2]

Psalm 114 — tak w Wulgacie; w dzisiejszej numeracji np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm 116 (cz. 1). [przypis edytorski]

[3]

dzięka (daw.) — podzięka, dziękczynienie. [przypis edytorski]

[4]

suplika (daw., z łac.) — prośba, błaganie. [przypis edytorski]

[5]

żądać kogo o co (daw.) — dziś: żądać co od kogo; prosić kogo o co. [przypis edytorski]

[6]

dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]

[7]

zmięszanie (daw. forma) — dziś: zmieszanie. [przypis edytorski]

[8]

jenom pomyślił (daw.) — konstrukcja z ruchomą końcówką czasownika; inaczej: jeno pomyślałem, tylko pomyślałem. [przypis edytorski]

[9]

niewiadomy (daw.) — tu: nieświadomy, niewiedzący o czym. [przypis edytorski]

[10]

szczodrota (daw.) — szczodrość. [przypis edytorski]

[11]

siłę (daw. forma) — dziś nieodmienne: mnóstwo, wiele. [przypis edytorski]

[12]

w przydatku (daw.) — na dodatek, na dokładkę. [przypis edytorski]

[13]

wyznawam (daw. forma) — dziś: wyznaję. [przypis edytorski]

[14]

moję (…) swoję (daw. forma) — dziś B. lp r.ż.: moją, swoją. [przypis edytorski]

[15]

usterk (starop.) — przeszkoda, o którą można się potknąć; szkopuł; potknięcie się; uszkodzenie, wada, szwank. [przypis edytorski]

[16]

tedy (daw.) — zatem. [przypis edytorski]

[17]

a oraz (starop.) — a także. [przypis edytorski]

[18]

etc. (łac.) — skrót od et caetera: i tak dalej, i tym podobnie. [przypis edytorski]

Zamknij
Proszę czekać…
x