Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 420 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Dołącz

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach — dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia [kliknij, by dowiedzieć się więcej]

x
Psalm XXI → ← Psalm XIX
  1. Bóg: 1
  2. Dziecko: 1

Wespazjan KochowskiPsalmodia polskaPsalm XX

Laudate pueri Dominum[1].

Psalm 112[2]

Dzięka prywatna za dobrodziejstwa boskie

1

Chwalcie dzieci Pana, chwalcie imię pańskie.

2

Błogosławcie słudzy Najwyższego, wielbij i ty, drobna dziatwo, niepojętego Pana w dobroci.

3

Który z ust niemowlątek i ssących zgotował sobie chwałę, a najprzyjemniejsze ma pienie[3] w niewinności.

4

Nuż i ty, domaku[4], nieustannym ze mną wołaj głosem: niech będzie imię pańskie błogosławione na wieki!

5

Od wschodu słońca, aż na zachód jego, chwalebny Bóg i cudownym w mocy ręki swojej.

6

Który czyni, iż niepłodna z brzemieniem chodzi, a dawszy syna, zdesperowaną matkę nabawi pociechy.

7

Bóg, DzieckoKiedy chce Pan, znosi z bezpotomnego sromotę niepłodności; a gdy mu się podoba, dopuszcza na wielu dzieci ojca sieroctwo.

8

Choć utrapi ekspektatywą[5] długo czekanego płodu, ale litując, nagrodzi błogosławieństwem, że powiwszy syna, rozśmieje się Sara w starości.

9

Czego i ja doznawszy, za ten kawałek pociechy dziękujęć[6], Boże mój, i upadłszy sercem uniżonem, wielbię imię Twoje święte.

10

Ty Panie uczyń z prostaka dowcipnego[7]: aby umiał obierać dobre, a chronić się złego.

11

Ty uczerstw[8] rozum i siłę, zwłaszcza wlawszy w serce młode bojaźń Twoją, która jest początkiem mądrości.

12

Nie umykajże[9] mój Panie dozornej opieki Twojej, ratując go, a łaska pobudzająca do dobrego, niechaj będzie z nim zawsze.

13

Bo któż Tobie podobny, Panie Boże nasz, który mieszkasz na wysokości, a przecie na niskie rzeczy wzglądasz, na niebie i na ziemi.

14

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi świętemu. Jako była na początku, tak i teraz, i zawsze, i na wieki wieków, Amen.

Przypisy

[1]

Laudate pueri Dominum (łac.) — Chwalcie, chłopcy, Pana. [przypis edytorski]

[2]

Psalm 112 — w dzisiejszej numeracji np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm 113, zaczynający się od słów: „Alleluja. Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana”. [przypis edytorski]

[3]

pienie (daw.) — śpiew. [przypis edytorski]

[4]

domak (daw.) — tu: domownik. [przypis edytorski]

[5]

ekspektatywa (z łac.) — oczekiwanie. [przypis edytorski]

[6]

dziękujęć (daw.) — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -ci, skróconą do -ć. [przypis edytorski]

[7]

dowcipny (daw.) — inteligentny, wymowny, elokwentny. [przypis edytorski]

[8]

uczerstwić (daw.) — dać siłę, czerstwość, trwałość. [przypis edytorski]

[9]

umykajże (daw.) — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -że; umykać czego: odbierać, zabierać co. [przypis edytorski]

Zamknij
Proszę czekać…
x