Oferta dla Przyjaciół

Czytaj teksty współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Ty decydujesz, ile płacisz!

Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Oferta dla Przyjaciół

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur. Kliknij, by przejść do strony płatności!

x
Psalm XXV → ← Psalm XXIII
  1. Bóg: 1
  2. Religia: 1
  3. Wojna: 1

Wespazjan KochowskiPsalmodia polskaPsalm XXIV

Venite exultemus Domino[1].

Psalm 94[2]

Pamiątka odsieczy Wiedniowi danej R. P.[3] 1683 dnia 13 Septembra

1

Pójdźcie, radujmy się Panu, śpiewajmy Bogu, zbawicielowi naszemu, uprzedźmy oblicze Jego z dziękczynieniem, a przez pieśni i hymny wychwalajmy niewysłowioną dobrotliwość Jego.

2

Wojna, Religia, BógAlbowiem Pan jest Bóg wielki, który czyni wszystko z niczego; i król możny, który z ostatniej toni zgubionych wyratować może.

3

Ten cię, zdesperowany Wiedniu, wydrze z ręki olbrzyma za gardło cię trzymającego; i zrazi[4] krwawą bestią[5] paszczekę na cię rozdzierającą.

4

Który Konstantyna upewnił w znaku krzyża o zwycięstwie; ten i tobie pewno[6] hasło daje, że w tymże znaku prędkiego dostąpisz wybawienia.

5

Podnieś oczy twoje na góry, a tam ujrzysz gęste chorągwie, z tem znamieniem w posiłek ci idące.

6

Rzuć wzrokiem ile można na niebotyczne drzewami okryte skały; z których wielkim pędem wylatują mężni orłowie, na wybawienie twoje.

7

Już, już Kara Mustafa, libickiego lwa szczenię, zajrzawszy krzyża, trwożyć sobą poczyna; i ono[7] Lucyperowej pełne pychy serce zbierać każe namioty.

8

Już odjął świetną od zawoju forgę[8]; czy że się w drogę gotuje, czy głowę ułatwiając, po którą niezadługo stambulskie emiry przyjdą.

9

Baszów i bellerbejów[9] hucznych tchórz obleciał; co żywo w drogę, gdy już ciężkie bazary, w srogiem zamieszaniu nazad[10] uchodzą.

10

Działa i kartany[11] ich nie huczą, ale wyją, a wyrzucona minami ziemia na nichże leci, chcąc pogrześć jeszcze żyjących.

11

Więc co wskok oblężeńcy[12] pójdźcie i upadajcie przed tronem Najwyższego; dziękujcie Panu, który was stworzył, i wielbijcie Go, który wam teraz powtórnie daje zbawienie.

12

Dziś jeno[13] głos odsiecz niosących usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych bojaźnią; ale wdzięczni ratunku do nieba ręce podnoście.

13

Wypadajcie młodsi i kto broń w ręku uniesie, na zdjęte strachem nieprzyjacioły[14]; a wy, starcy, i z niebitną[15] gawiedzią po blankach murów tryumfalny hymn zaczynajcie.

14

I uczyńcie okrzyk wesoły, jako po wygranej bitwie, i niech publicznej radości ogniami Stefanowa wieża rozjaśnieje.

15

Tak jako czasu Solimanowego od Wiednia odwrotu, gdzie ojcowie wasi doznali pomocy Pana zastępów.

16

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi świętemu etc[16].

Przypisy

[1]

Venite exultemus Domino (łac.) — Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu; Psalm 95 (94). [przypis edytorski]

[2]

Psalm 94— w dzisiejszej numeracji np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm 95. [przypis edytorski]

[3]

R. P. — skrót od: roku Pańskiego. [przypis edytorski]

[4]

zrazić — tu: porazić, celnie uderzyć. [przypis edytorski]

[5]

bestią (daw. forma) — dziś B. lp r.ż.: bestię. [przypis edytorski]

[6]

pewno (daw. forma) — dziś r.n.: pewne (hasło). [przypis edytorski]

[7]

ono (daw.) — to, owo. [przypis edytorski]

[8]

forga (daw.) — pióropusz, jaki przypinano w XVI–XVIII w. do szyszaków rycerskich, łbów końskich, tu: stanowiący ozdobę turbana. [przypis edytorski]

[9]

bellerbej właśc. bejlerbej — tytuł namiestnika zarządzającego prowincją w Turcji osmańskiej; także: beglerbeg, beglerbej. [przypis edytorski]

[10]

nazad (daw.) — w tył, z powrotem. [przypis edytorski]

[11]

kartan a. kartaun — większego kalibru działo oblężnicze do kruszenia murów, używane w XVI–XVII w. [przypis edytorski]

[12]

oblężeńcy (daw.) — oblężeni; mieszkańcy oblężonego miasta. [przypis edytorski]

[13]

jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]

[14]

nieprzyjacioły (daw. forma) — dziś B. lm: (na) nieprzyjaciół. [przypis edytorski]

[15]

niebitny — tu: niezdolny do boju. [przypis edytorski]

[16]

etc. (łac.) — skrót od et caetera: i tak dalej, i tym podobnie. [przypis edytorski]

Close
Please wait...
x