Spis treści

   Maria KonopnickaNasza czarna jaskółeczka

   1

   Nasza czarna jaskółeczka

   Przyleciała do gniazdeczka

   Przez daleki kraj,

   Bo w tem gniazdku się rodziła,

   5

   Bo tu jest jej strzecha miła,

   Bo tu jest jej raj!

   A ty, czarna jaskółeczko,

   Nosisz piórka na gniazdeczko,

   Ścielesz dziatkom je!

   10

   Ścielże sobie, ściel, niebogo,

   Chłopcy pójdą swoją drogą,

   Nie ruszą go, nie!

   Zamknij
   Proszę czekać…