Spis treści

   Maria KonopnickaJak się zowie

   1

   Patataj! Patataj!

   Pojedziemy w cudny kraj!

   Tam, gdzie Wisła modra płynie,

   Zboża szumią na równinie,

   5

   Pojedziemy, patataj!

   A jak zowie się ten kraj?

   Zamknij
   Proszę czekać…