Dzisiaj aż 13,496 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach.
Dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia!

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Jan Kochanowski, Pieśni, Księgi pierwsze, Pieśń XXV (Użałuj sie, kto dobry, a potłucz zawiasy...)
Pieśń I (Przeciwne chmury słońce nam zakryły...) → ← Pieśń XXIV (Zegar, słyszę, wybija...)

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi pierwszePieśń XXV[1][2]

   1
   Użałuj sie[3], kto dobry, a potłucz zawiasy
   I mnie samę wrzuć w ogień; bo prze te niewczasy[4]
   Dobrze[5] już nie szaleję, ja, furta strapiona;
   Jednak[6] mię ten bezmierny niepokój dokona[7].
   5
   Że to żadna Boża noc nigdy nie minęła,
   Abych kiedy okrutnych razów nie podjęła[8]
   Od tych sprosnych pijanic; nie mówię o słowa,
   Łatwiejsza to, kiedyby[9] cała była głowa.
   Co tu za mej pamięci powrozów stargano,
   10
   Wrzeciądzów[10] ukręcono, młotków[11] skołatano;
   Teraz już głowicami[12] łotrostwo mię tłucze,
   A ubogi gospodarz kryje pod sie klucze.
   To nietajna, że cierpię nie za swoją winą,
   Ale wszeteczna pani wszystkiego przyczyną,
   15
   Która nie wiem na jaki żywot sie udała[13],
   Że i wstydu, i dobrej sławy zapomniała.
   Ja, to Bóg wie, przestrzegam swojej powinności,
   A taję, ile mogę, jej zbytków i złości.
   Cóż po tym, kiedy ludzie na zęby ją wzięli[14]?
   20
   Ona wie, jesli fałszu czy prawdy sie jęli.
   Ale jesli mię, smutną, ciężkie razy bolą,
   Nie mniejszą mam przed owym nędznikiem niewolą,
   Co tu noc pole nocy[15] płacze mi nad głową
   Ani mi spać dopuści swą żałosną mową.
   25
   «Furto — powiada — sroższa niżli pani twoja,
   Mnie to na złość trzymasz sie tak mocno podwoja[16];
   Czemu mię w dom, smutnego, nie puścisz? Gdyż[17] mojej
   Skrytej prośby nie umiesz odnieść paniej swojej!
   Tak-że ja, biedny człowiek, w swym ciężkim frasunku
   30
   Nie mam uznać[18] na wieki żadnego ratunku?
   I już mię nocleg potkać uczciwszy nie może,
   A ten zimny próg muszę przyjmować za łoże?
   Mych niewczasów litują nocy nieprzespane,
   Litują pełne gwiazdy, wiatry niewytrwane[19];
   35
   Ty sama nie chcesz baczyć ludzkich doległości[20],
   A swym tylko milczeniem wiecznie zbywasz gości.
   Gdzieś to namniejsze słówko przez skałę przepadło[21],
   A na zapamiętałym[22] uchu paniej siadło;
   By kamień, by żelazo w sercu swym chowała,
   40
   Nie wierzę temu, żeby westchnąć raz nie miała.
   Teraz na szczęsnej ręce u drugiego leży,
   A moja prózna mowa przecz za wiatry bieży;
   Ale ty, coś przyczyną tych wszystkich trudności,
   Furto, mówię, niewdzięczna moich uczynności[23],
   45
   Tobiem ja złego słowa nie rzekł jako żywo,
   Co drugi rad uczyni, gdy mu miejsce krzywo,
   Żebyś mi tę niewdzięczność okazować miała
   A mnie całą noc płakać pod niebem niechała[24].
   Alem cię rychlej nowym rymem udarował
   50
   I twoje niskie progi wdzięcznie ucałował,
   Com sie razów[25] obrócił u twego podwoja,
   Obiatami[26] szukając u świętych pokoja».
   To tego[27] i co lepiej oni[28] tam umieją,
   Całą Bożą noc będzie, aż kury odpieją[29].
   55
   Takżeć mię, smutną, to złe paniej obyczaje,
   To tego płacz frasuje, aż mię ledwie staje[30].

   Przypisy

   [1]

   Ks. 1, Pieśń XXV — skarga furty skierowana do pięknej dziewczyny; klasyczny przykład gatunku zwanego paraklausithyron, którego realizacje pojawiały się już wyżej w Ks. 1, Pieśni XXI i Pieśni XXIII. Pieśń nawiązuje do elegii (I, 16) Propercjusza (do w. 25 stanowi naśladowanie, a dalej przekład). [przypis redakcyjny]

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [3]

   użałować się (starop.) — ulitować się. [przypis redakcyjny]

   [4]

   niewczasy (starop.) — niewyspanie, przemęczenie, niewygody. [przypis redakcyjny]

   [5]

   dobrze (daw.) — omal. [przypis redakcyjny]

   [6]

   jednak — tu: w końcu. [przypis redakcyjny]

   [7]

   dokonać (starop.) — dobić, zabić (por. pokrewne: konać; dokonać żywota). [przypis redakcyjny]

   [8]

   Abych (…) okrutnych razów nie podjęła — żebym nie doznała (nie otrzymała) okrutnych ciosów. [przypis redakcyjny]

   [9]

   nie mówię o słowa, / Łatwiejsza to, kiedyby — nie chodzi już o to, co mówią, łatwiej by to było znieść, gdyby. [przypis redakcyjny]

   [10]

   wrzeciądz (daw.) — zamek; urządzenie do zamykania bramy w postaci żelaznej sztaby lub drąga obracającego się na sworzniu. [przypis redakcyjny]

   [11]

   młotek — chodzi tu o młotek wiszący na bramie i używany jako kołatka. [przypis redakcyjny]

   [12]

   głowica — rękojeść broni. [przypis redakcyjny]

   [13]

   na jaki żywot sie udała — jaki rodzaj życia wybrała. [przypis redakcyjny]

   [14]

   na zęby ją wzięli — zaczęli ją obmawiać (por. dzisiejsze „wziąć kogoś na języki”). [przypis redakcyjny]

   [15]

   noc pole nocy — noc podle nocy, czyli noc po nocy. [przypis redakcyjny]

   [16]

   podwoja (starop. forma D. lp) — bocznej futryny drzwi. [przypis redakcyjny]

   [17]

   gdyż — tu: skoro. [przypis redakcyjny]

   [18]

   uznać — doznać, doświadczyć. [przypis redakcyjny]

   [19]

   niewytrwany (starop.) — nie do wytrzymania. [przypis redakcyjny]

   [20]

   doległość (daw.) — cierpienie, dolegliwość. [przypis redakcyjny]

   [21]

   Gdzieś to (…) przepadło — oby przeniknęło. [przypis redakcyjny]

   [22]

   zapamiętały — uparty w złym. [przypis redakcyjny]

   [23]

   uczynność — tu: przysługi, podarki. [przypis redakcyjny]

   [24]

   niechać (starop.; tu forma 3 os. lp r.ż.: niechała) — zostawić. [przypis redakcyjny]

   [25]

   Com sie razów — ilem się razy. [przypis redakcyjny]

   [26]

   obiata (daw.) — ofiara. [przypis redakcyjny]

   [27]

   tego — w domyśle: tego śpiewania. [przypis redakcyjny]

   [28]

   oni — w domyśle: kochankowie śpiewający w nocy. [przypis redakcyjny]

   [29]

   odpieją — skończą piać. [przypis redakcyjny]

   [30]

   mię ledwie staje (starop.) — ledwie żyję. [przypis redakcyjny]

   x