TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi pierwszePieśń XXIV[1]

   1

   Zegar, słyszę, wybija,

   Ustąp, melankolija!

   Dosyć na dniu ma statek,

   Dobrej myśli ostatek[2].

   5

   U Boga każdy błazen,

   Choć tu przymówki prazen[3],

   A im sie barziej sili,

   Tym jeszcze więcej myli.

   A kto by chciał na świecie

   10

   Uważyć, co sie plecie,

   Dziwnie to prawdy blisko,

   Że człek - Boże igrzysko.

   Dygnitarstwa, urzędy,

   Wszystko to jawne błędy[4];

   15

   Bo nas równo śmierć sadza

   Ani pomoże władza.

   A nad chłopa[5] chciwego

   Nie masz nic nędzniejszego;

   Bo na drugiego zbiera,

   20

   A sam głodem umiera.

   Więc by tacy synowie

   Byli jako ojcowie,

   Dawno by z tej przyczyny

   Świat sie jął żebraniny.

   25

   Lecz temu Bóg poradził,

   Bo co jeden zgromadził,

   To drugi wnet rozciska[6];

   Niech świata głód nie ściska.

   Po śmierci trudno rządzić;

   30

   Tyś mógł, ojcze, nie błądzić,

   Syn tylko worki zliczy,

   W rozumie nie dziedziczy.

   Przeto te troski płone[7]

   Szatanowi zlecone[8];

   35

   Niech, uprzątnąwszy głowę[9],

   Mkną w skrzynię Fokarowę[10].

   A nam wina przynoście,

   Z wina dobra myśl roście;

   A frasunek podlany

   40

   Taje by śnieg zagrzany.

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   Dosyć na dniu ma statek (…) ostatek — sens fragmentu: wystarczy już powagi w tym dniu, ostatek czasu poświęćmy zabawie. [przypis redakcyjny]

   [3]

   tu przymówki prazen (starop.) — tu (czyli na ziemi) wolny od napiętnowania. [przypis redakcyjny]

   [4]

   błędy (starop.) — głupstwa, sprawy niewarte zachodu. [przypis redakcyjny]

   [5]

   chłop — tu: mężczyzna, człowiek. [przypis redakcyjny]

   [6]

   rozciskać — rozrzucić (por. ciskać: rzucać). [przypis redakcyjny]

   [7]

   płony (starop.) — płonny, zbyteczny, daremny. [przypis redakcyjny]

   [8]

   szatanowi zlecone (przen.) — przeklęte. [przypis redakcyjny]

   [9]

   uprzątnąwszy głowę — wyprowadziwszy się z głowy. [przypis redakcyjny]

   [10]

   skrzynię Fokarowę — skrzynię Fokarów; chodzi o bankierską rodzinę Fuggerów. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...