Chcemy, aby każde dziecko w Polsce miało wygodny i bezpłatny dostęp do lektur szkolnych - zróbmy to razem! Wspieraj Wolne Lektury stałą wpłatą

Dorzucam się!
Tym razem nie pomogę
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x
Pieśń XXV (Użałuj sie, kto dobry, a potłucz zawiasy...) → ← Pieśń XXIII (Nieźle czasem zamilczeć, co człowieka boli...)

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi pierwszePieśń XXIV[1]

   1
   Zegar, słyszę, wybija,
   Ustąp, melankolija!
   Dosyć na dniu ma statek,
   Dobrej myśli ostatek[2].
   5
   U Boga każdy błazen,
   Choć tu przymówki prazen[3],
   A im sie barziej sili,
   Tym jeszcze więcej myli.
   A kto by chciał na świecie
   10
   Uważyć, co sie plecie,
   Dziwnie to prawdy blisko,
   Że człek - Boże igrzysko.
   Dygnitarstwa, urzędy,
   Wszystko to jawne błędy[4];
   15
   Bo nas równo śmierć sadza
   Ani pomoże władza.
   A nad chłopa[5] chciwego
   Nie masz nic nędzniejszego;
   Bo na drugiego zbiera,
   20
   A sam głodem umiera.
   Więc by tacy synowie
   Byli jako ojcowie,
   Dawno by z tej przyczyny
   Świat sie jął żebraniny.
   25
   Lecz temu Bóg poradził,
   Bo co jeden zgromadził,
   To drugi wnet rozciska[6];
   Niech świata głód nie ściska.
   Po śmierci trudno rządzić;
   30
   Tyś mógł, ojcze, nie błądzić,
   Syn tylko worki zliczy,
   W rozumie nie dziedziczy.
   Przeto te troski płone[7]
   Szatanowi zlecone[8];
   35
   Niech, uprzątnąwszy głowę[9],
   Mkną w skrzynię Fokarowę[10].
   A nam wina przynoście,
   Z wina dobra myśl roście;
   A frasunek podlany
   40
   Taje by śnieg zagrzany.

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   Dosyć na dniu ma statek (…) ostatek — sens fragmentu: wystarczy już powagi w tym dniu, ostatek czasu poświęćmy zabawie. [przypis redakcyjny]

   [3]

   tu przymówki prazen (starop.) — tu (czyli na ziemi) wolny od napiętnowania. [przypis redakcyjny]

   [4]

   błędy (starop.) — głupstwa, sprawy niewarte zachodu. [przypis redakcyjny]

   [5]

   chłop — tu: mężczyzna, człowiek. [przypis redakcyjny]

   [6]

   rozciskać — rozrzucić (por. ciskać: rzucać). [przypis redakcyjny]

   [7]

   płony (starop.) — płonny, zbyteczny, daremny. [przypis redakcyjny]

   [8]

   szatanowi zlecone (przen.) — przeklęte. [przypis redakcyjny]

   [9]

   uprzątnąwszy głowę — wyprowadziwszy się z głowy. [przypis redakcyjny]

   [10]

   skrzynię Fokarowę — skrzynię Fokarów; chodzi o bankierską rodzinę Fuggerów. [przypis redakcyjny]

   Zamknij
   Proszę czekać…
   x