Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Łzy: 1
  2. Tęsknota: 1
  3. Żona: 1

  Jan KochanowskiPieśni, Księgi pierwszePieśń XVII[1][2]

  1

  Słońce już padło[3], ciemna noc nadchodzi,

  Nie wiem, co za głos uszu mych dochodzi;

  Postoję mało[4], a dowiem sie pewnie,

  Dlaczego płacze ta pani tak rzewnie.

  5

  «Już to dziesiąte lato[5] niebo toczy,

  Jako me smutne zawsze płaczą oczy;

  A dokąd mi sie miły mój nie wróci,

  Żaden na świecie troski mej nie skróci.

  Już wszyscy inszy nazad przyjechali,

  10

  Którzy nieszczęsnej Troje dobywali;

  Jam tylko sama bez męża została:

  Sroga Fortuna, ta mi go zajźrzała[6].

  Bodaj był w ten czas, gdy do Sparty płynął,

  Ten cudzołożnik[7] na morzu zaginął!

  15

  Uszłabych była[8] tej ciężkiej żałości,

  Przed którą prawie[9] schną dziś moje kości[10].

  Żona, Tęsknota, ŁzyJako ptak, kiedy towarzysza zbędzie[11],

  Nigdy na rózdze[12] zielonej nie siędzie,

  A między bory i pustymi lasy

  20

  Sam jeden lata po swe wszystkie czasy[13],

  Tak ja, nieszczęsna, w jego niebytności

  Muszę być zawżdy[14] w trosce i w żałości;

  Chronię sie ludzi[15], sama nie wiem czemu,

  Radam, gdy świadka nie mam płaczu swemu.

  25

  Bałam sie zawżdy, póki wojna trwała,

  Alem wżdy[16] o nim, nieboga, słyszała;

  Teraz nie wiedzieć, gdzie po świecie błądzi,

  A wierne serce zawsze gorzej sądzi[17].

  Troszczą mię[18], smutną, srogie morskie wody,

  30

  Troszczą mię wiatry i złe niepogody,

  Troszcze mię wszystko, cokolwiek być może;

  Tobie go ja tam poruczam[19], mój Boże!

  I to mi czasem na myśl więc przychodzi

  (Bo łacno[20], gdy chce, nieszczęście ugodzi),

  35

  Że moje serce prózno sie frasuje,

  A on podobno[21] gdzie indziej miłuje.

  Źleć by mi płacił moje życzliwości,

  Bych miała doznać takiej niewdzięczności;

  Bodajbych pierwej ostatnie[22] skonała,

  40

  Niżli nowiny takiej doczekała!

  Aleć ja dufam jego szczerej cnocie,

  Że mię nie będzie chciał mieć w tym kłopocie;

  Będzie pamiętał i statecznie chował

  Miłość i wiarę, którą mi ślubował.

  45

  Usilne[23] wiatry, co morzem władacie,

  Jesli też kiedy, co to miłość, znacie,

  Dodajcie mu tak szczęśliwego biegu,

  Że wrychle stanie[24] na ojczystym brzegu».

  Przypisy

  [1]

  Ks.1, Pieśń XVII — pieśń jest oparta na motywach listu Penelopy do Ulissesa z Heroid Owidiusza. Wprowadzająca strofa pierwsza jest oryginalna. [przypis redakcyjny]

  [2]

  W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

  [3]

  Słońce (…) padło — słońce zaszło; zapadło za horyzont. [przypis redakcyjny]

  [4]

  mało (starop.) — trochę. [przypis redakcyjny]

  [5]

  lato (daw.) — rok. [przypis redakcyjny]

  [6]

  Fortuna (…) zajźrzała — los pozazdrościł. [przypis redakcyjny]

  [7]

  cudzołożnik — chodzi tu o Parysa, który porwał Helenę, co stało się przyczyną wojny trojańskiej; z tej wojny wracał przez 10 lat Ulisses, na którego czeka skarżąca się tutaj Penelopa. [przypis redakcyjny]

  [8]

  uszłabych była (starop.) — uniknęłabym. [przypis redakcyjny]

  [9]

  przed którą prawie — z powodu której całkiem. [przypis redakcyjny]

  [10]

  schną dziś moje kości — zwrot przysłowiowy posiadający genezę biblijną, oznacza tęsknotę („usychanie” z tęsknoty), utratę sił z nią związaną. [przypis redakcyjny]

  [11]

  zbyć (tu: 3 os. lp: zbędzie) — stracić. [przypis redakcyjny]

  [12]

  na rózdze — na gałęzi. [przypis redakcyjny]

  [13]

  po swe wszytkie czasy — przez całe swoje życie. [przypis redakcyjny]

  [14]

  zawżdy (starop.) — zawsze. [przypis redakcyjny]

  [15]

  chronię sie ludzi — chronię się przed ludźmi; unikam ludzi. [przypis redakcyjny]

  [16]

  wżdy (starop.) — przynajmniej. [przypis redakcyjny]

  [17]

  gorzej sądzić — spodziewa się czegoś złego. [przypis redakcyjny]

  [18]

  troszczyć (starop.) — martwić, niepokoić, trapić; troszczą mię: trapią mnie. [przypis redakcyjny]

  [19]

  poruczać (starop.) — oddawać pod opiekę, polecać. [przypis redakcyjny]

  [20]

  łacno (starop.) — bez trudu, łatwo. [przypis redakcyjny]

  [21]

  podobno — być może. [przypis redakcyjny]

  [22]

  ostatnie (starop.) — ostatecznie. [przypis redakcyjny]

  [23]

  usilny — tu: silny, natarczywy. [przypis redakcyjny]

  [24]

  że wrychle stanie — żeby rychło (szybko) stanął. [przypis redakcyjny]

  Close
  Please wait...