Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 474 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 500 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Jan Kochanowski, Pieśni, Księgi pierwsze, Pieśń IX (Chcemy sobie być radzi?)
Pieśń X (Kto mi dał skrzydła, kto mię odział pióry...) → ← Pieśń VIII (Gdzieśkolwiek jest, Bożeć pośli dobrą godzinę...)

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi pierwszePieśń IX

   1
   Chcemy sobie być radzi[1]?
   Rozkaż, panie, czeladzi,
   Niechaj na stół dobrego wina przynaszają,
   A przy tym w złote gęśli[2] albo w lutnią[3] grają.
   5
   Kto tak mądry, że zgadnie,
   Co nań jutro przypadnie?
   Sam Bóg wie przyszłe rzeczy, a śmieje sie z nieba,
   Kiedy sie człowiek troszcze więcej, niżli trzeba.
   Szafuj gotowym[4] bacznie;
   10
   Ostatek, jako zacznie,
   Tak Fortuna[5] niech kona[6]: raczy li łaskawie,
   Raczy li też inaczej; my siedziem w jej prawie[7].
   U Fortuny to snadnie[8],
   Że kto stojąc[9] upadnie;
   15
   A który był dopiero u niej pod nogami,
   Patrzajże go po chwili, a on gardzi nami.
   Wszystko sie dziwnie plecie
   Na tym tu biednym świecie;
   A kto by chciał rozumem wszystkiego dochodzić,
   20
   I zginie, a nie będzie umiał w to ugodzić.
   Prózno ma mieć na pieczy
   Śmiertelny wieczne rzeczy;
   Dosyć na tym, kiedy wie, że go to nie minie,
   Co z przejźrzenia[10] Pańskiego od wieku mu płynie.
   25
   A nigdy nie zabłądzi,
   Kto tak umysł narządzi,
   Jakoby umiał szczęście i nieszczęście znosić,
   Temu mężnie wytrzymać, w owym sie nie wznosić.
   Chwalę szczęście stateczne[11];
   30
   Nie chce li też być wieczne,
   Spuszczę[12], com wziął, a w cnotę własną sie ogarnę
   I uczciwej chudoby[13] bez posagu pragnę.
   Nie umiem ja, gdy w żagle
   Uderzą wiatry nagle,
   35
   Krzyżem padać i świętych przenajdować[14] dary,
   Aby łakomej wodzie tureckie towary
   Bogactwa nie przydały
   Wpadwszy gdzie między skały;
   Tam ja bezpiecznym sercem[15] i pełen otuchy
   40
   W równej fuście[16] popłynę przez morskie rozruchy.

   Przypisy

   [1]

   sobie być radzi — zabawić się, weselić się wspólnie. [przypis redakcyjny]

   [2]

   gęśli (a. gęśle) — instrument smyczkowy, zazwyczaj dwu- lub trzystrunowy, rodzaj prymitywnych skrzypiec w kształcie owalnego pudła z krótką szyjką. [przypis redakcyjny]

   [3]

   lutnia — instrument szarpany, posiadający od 6 do 16 strun, znany od starożytności, w renesansie również symbol sztuki poetyckiej; tu daw. forma B.lp: lutnią, dziś: lutnię. [przypis redakcyjny]

   [4]

   szafuj gotowym — rozporządzaj tym, co posiadasz; może w znaczeniu: pieniędzmi (por. wyraz pokrewny: gotówka). [przypis redakcyjny]

   [5]

   Fortuna (mit. rzym.) — bogini ślepego przypadku. Przedstawiano ją z rogiem obfitości, trzymającą ster (była sternikiem życia ludzkiego), zazwyczaj ślepą. Motyw Fortuny odgrywał niezwykle ważną rolę w filozofii Pieśni Kochanowskiego. [przypis redakcyjny]

   [6]

   niech kona — tu: niech dokona; niech doprowadzi do skutku. [przypis redakcyjny]

   [7]

   siedziem w jej prawie (starop.) — podlegamy jej prawom, znajdujemy się pod jej władzą. [przypis redakcyjny]

   [8]

   snadnie (starop.) — łatwo. [przypis redakcyjny]

   [9]

   stojąc (starop. forma imiesł.) — stojący. [przypis redakcyjny]

   [10]

   z przejźrzenia (starop.) — z postanowienia, z przeznaczenia. [przypis redakcyjny]

   [11]

   szczęście stateczne (starop.) — niezmienny los. [przypis redakcyjny]

   [12]

   spuścić — tu: oddać; tu forma 1 os. lp cz. przysz.: spuszczę. [przypis redakcyjny]

   [13]

   chudoba (starop.) — skromny dobytek, ubóstwo. [przypis redakcyjny]

   [14]

   przenajdować — zjednywać. [przypis redakcyjny]

   [15]

   bezpiecznym sercem (starop.) — z sercem wolnym od obaw, z poczuciem bezpieczeństwa. [przypis redakcyjny]

   [16]

   w równej fuście — w niewielkim okręcie. [przypis redakcyjny]

   x