TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi pierwszePieśń IX[1]

   1

   Chcemy sobie być radzi[2]?

   Rozkaż, panie, czeladzi,

   Niechaj na stół dobrego wina przynaszają,

   A przy tym w złote gęśli[3] albo w lutnią[4] grają.

   5

   Kto tak mądry, że zgadnie,

   Co nań jutro przypadnie?

   Sam Bóg wie przyszłe rzeczy, a śmieje sie z nieba,

   Kiedy sie człowiek troszcze więcej, niżli trzeba.

   Szafuj gotowym[5] bacznie;

   10

   Ostatek, jako zacznie,

   Tak Fortuna[6] niech kona[7]: raczy li łaskawie,

   Raczy li też inaczej; my siedziem w jej prawie[8].

   U Fortuny to snadnie[9],

   Że kto stojąc[10] upadnie;

   15

   A który był dopiero u niej pod nogami,

   Patrzajże go po chwili, a on gardzi nami.

   Wszystko sie dziwnie plecie

   Na tym tu biednym świecie;

   A kto by chciał rozumem wszystkiego dochodzić,

   20

   I zginie, a nie będzie umiał w to ugodzić.

   Prózno ma mieć na pieczy

   Śmiertelny wieczne rzeczy;

   Dosyć na tym, kiedy wie, że go to nie minie,

   Co z przejźrzenia[11] Pańskiego od wieku mu płynie.

   25

   A nigdy nie zabłądzi,

   Kto tak umysł narządzi,

   Jakoby umiał szczęście i nieszczęście znosić,

   Temu mężnie wytrzymać, w owym sie nie wznosić.

   Chwalę szczęście stateczne[12];

   30

   Nie chce li też być wieczne,

   Spuszczę[13], com wziął, a w cnotę własną sie ogarnę

   I uczciwej chudoby[14] bez posagu pragnę.

   Nie umiem ja, gdy w żagle

   Uderzą wiatry nagle,

   35

   Krzyżem padać i świętych przenajdować[15] dary,

   Aby łakomej wodzie tureckie towary

   Bogactwa nie przydały

   Wpadwszy gdzie między skały;

   Tam ja bezpiecznym sercem[16] i pełen otuchy

   40

   W równej fuście[17] popłynę przez morskie rozruchy.

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego.

   [2]

   sobie być radzi — zabawić się, weselić się wspólnie.

   [3]

   gęśli (a. gęśle) — instrument smyczkowy, zazwyczaj dwu- lub trzystrunowy, rodzaj prymitywnych skrzypiec w kształcie owalnego pudła z krótka szyjką.

   [4]

   lutnia (tu daw. forma B. lp: lutnią; dziś: lutnię) — instrument szarpany, posiadający od 6 do 16 strun, znany od starożytności, w renesansie również symbol sztuki poetyckiej.

   [5]

   szafuj gotowym — rozporządzaj tym, co posiadasz; może w znaczeniu: pieniędzmi (por. wyraz pokrewny: gotówka).

   [6]

   Fortuna — rzym. bogini ślepego przypadku. Przedstawiano ją z rogiem obfitości, trzymającą ster (była sternikiem życia ludzkiego), zazwyczaj ślepą. Motyw Fortuny odgrywał niezwykle ważną rolę w filozofii Pieśni Kochanowskiego.

   [7]

   niech kona — tu: niech dokona; niech doprowadzi do skutku.

   [8]

   siedziem w jej prawie (starop.) — podlegamy jej prawom, znajdujemy się pod jej władzą.

   [9]

   snadnie (starop.) — łatwo.

   [10]

   stojąc (starop. forma imiesł.) — stojący.

   [11]

   z przejźrzenia (starop.) — z postanowienia, z przeznaczenia.

   [12]

   szczęście stateczne (starop.) — niezmienny los.

   [13]

   spuścić (tu forma 1 os. lp cz. przysz.: spuszczę) — tu: oddać.

   [14]

   chudoba (starop.) — skromny dobytek, ubóstwo.

   [15]

   przenajdować — zjednywać.

   [16]

   bezpiecznym sercem (starop.) — z sercem wolnym od obaw, z poczuciem bezpieczeństwa.

   [17]

   W równej fuście — w niewielkim okręcie.

   Close
   Please wait...