TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi pierwszePieśń X[1][2]

   1

   Kto mi dał skrzydła, kto mię odział pióry[3]

   I tak wysoko postawił, że z góry

   Wszystek świat widzę, a sam, jako trzeba,

   Tykam sie nieba?

   5

   To li jest ogień on nieugaszony

   Złotego słońca, które, nieskończony

   Bieg bieżąc, wrotne[4] od początku świata

   Prowadzi lata?

   To li jest on krąg odmiennej światłości[5],

   10

   Wódz gwiazd roźlicznych i sprawca żyzności[6]?

   Słyszę głos wdzięczny; prze Bóg, a na jawi,

   Czy mię sen bawi[7]?

   Tu, widzę, ani ciemne mgły dochodzą,

   Ani śnieg, ani zimne grady szkodzą;

   15

   Wieczna pogoda, dzień na wszystki strony

   Trwa nieskończony.

   Godne pałace Twojej wielmożności,

   Panie, a jakiej cnota dostojności,

   Widzę na oko, bowiem wedle Ciebie

   20

   Ma miejsce w niebie.

   Kto by cię nie znał, Lechu Słowianinie[8],

   Któryś napierwej zasiadł w tej krainie

   I opanował męstwem swoim mocne

   Brzegi północne?

   25

   Kroka[9] patrz, jako siedząc tak wysoko,

   Przedsię ku miastu swemu skłania oko;

   Wandę wydawa ubiór, bo z postawy

   Zda sie mąż prawy.

   Tu i fortelny Przemysł[10] jest wniesiony,

   30

   I ten, co dostał trefunkiem korony[11],

   Doźrzawszy zdrady, gdzie koń prędkonogi

   Biegł zawód drogi[12].

   Bóg fałszu nie chce; a jako miłuje

   Sprawiedliwego, Piast i dziś to czuje,

   35

   Bo mieszka w niebie, a jego cne plemię

   Rządziło zięmię.

   Zemowit[13] stoi wedla ojca prawie,

   Z drugimi równo: ty wysszej, Miecławie[14],

   Którego sprawą chrześcijański zakon[15]

   40

   Podan Polakom.

   Tuż po nim widzę mężne Bolesławy[16],

   Prze których dzielność i stateczne sprawy

   Polska szeroko swych granic pomknęła

   I serce wzięła[17].

   45

   W tejże jest liczbie on zakonnik święty[18],

   Z cięniów klasztornych na królestwo wzięty.

   Są dwa Leszczkowie[19]; jest król wzrostem mały,

   Ale mąż śmiały[20].

   Widzę Jagiełła i dwu Kazimierzu[21]

   50

   Dobrych tak w boju, jako i w przymierzu;

   Widzę i ciebie, gwiaździe równym prawie,

   Cny Władysławie[22].

   Tu też jest Olbracht; król serca wielkiego;

   Tuż z Aleksandrem Sygmunt[23], za którego

   55

   Polska zakwitła, a po długim boju

   Wytchła w pokoju.

   Szlachetne dusze, które swej dzielności

   Macie zapłatę niebieskie radości,

   Życzcie ojczyźnie, aby wam rodziła

   60

   Podobnych siła.

   A ten, co po was[24] dziś państwo sprawuje,

   Niechaj fortunnie i zdrów nam panuje;

   A zwierzonego nie wzdawa opieku[25],

   Aż pełen wieku!

   Przypisy

   [1]

   Ks. 1, Pieśń X — początek pieśni jest parafrazą ody Horacego (Carmina II 20) noszącej tytuł Ad Maecenatem (Do Mecenasa); parafraza całości — Ks. 2, Pieśń XXIII; por. też Carmina I 12. [przypis redakcyjny]

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [3]

   odziać pióry — pokryć piórami. [przypis redakcyjny]

   [4]

   wrotny — wracający. [przypis redakcyjny]

   [5]

   krąg odmiennej światłości — przen. księżyc. [przypis redakcyjny]

   [6]

   sprawca żyzności — Diana, bogini księżyca, była też boginią płodności i urodzaju. [przypis redakcyjny]

   [7]

   prze Bóg, a na jawi, / Czy mię sen bawi? (starop.) — na Boga, czy to jawa, czy też zwodzi mnie sen? [przypis redakcyjny]

   [8]

   Lech Słowianin — nawiązanie do legendarnego władcy Polski umieszczonego tu w niebie. [przypis redakcyjny]

   [9]

   Krok — Krak, Krakus, legendarny założyciel Krakowa. [przypis redakcyjny]

   [10]

   fortelny Przemysł — przebiegły Przemysław (Lestko I), przedhistoryczny polski książę, według legendy pokonał wojska Aleksandra Wielkiego umieszczając na drzewach malowane tarcze, ku którym zwabił żołnierzy wroga. [przypis redakcyjny]

   [11]

   ten, co dostał trefunkiem korony — Lestko II wygrał wyścig jeździecki po koronę, mimo że jego przeciwnik wyłożył trasę biegu żelaznymi kolcami. [przypis redakcyjny]

   [12]

   Biegł zawód drogi — biegł w zawody o cenną (drogą) rzecz. [przypis redakcyjny]

   [13]

   Zemowit — Siemowit, syn Piasta, legendarnego założyciela dynastii. [przypis redakcyjny]

   [14]

   Miecław — chodzi o Mieszka I. [przypis redakcyjny]

   [15]

   zakon (daw.) — prawo. [przypis redakcyjny]

   [16]

   mężne Bolesławy — chodzi o Bolesława Chrobrego i Krzywoustego, może również Śmiałego. [przypis redakcyjny]

   [17]

   serce wzięła — nabrała serca, odwagi. [przypis redakcyjny]

   [18]

   zakonnik święty — Kazimierz I Odnowiciel, zwany też Mnichem. [przypis redakcyjny]

   [19]

   dwa Leszczkowie — dwóch Leszków: Leszek Biały i Leszek Czarny. [przypis redakcyjny]

   [20]

   król wzrostem mały — Władysław Łokietek. [przypis redakcyjny]

   [21]

   dwu Kazimierzu (daw. forma B.)— dwóch Kazimierzy: Kazimierza Wielkiego i Kazimierza Jagiellończyka. [przypis redakcyjny]

   [22]

   Władysław — chodzi o Władysława Warneńczyka. [przypis redakcyjny]

   [23]

   Sygmunt — Zygmunt (Zygmunt I Stary). [przypis redakcyjny]

   [24]

   ten, co po was — następca tronu, Zygmunt II August. [przypis redakcyjny]

   [25]

   Niechaj (…) zwierzonego nie wzdawa opieku — niech nie oddaje powierzonej mu odpowiedzialności. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...