Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 443 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x
Pieśń XI (Stronisz przede mną, Neto nie tykana...) → ← Pieśń IX (Chcemy sobie być radzi?)

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi pierwszePieśń X[1][2]

   1
   Kto mi dał skrzydła, kto mię odział pióry[3]
   I tak wysoko postawił, że z góry
   Wszystek świat widzę, a sam, jako trzeba,
   Tykam sie nieba?
   5
   To li jest ogień on nieugaszony
   Złotego słońca, które, nieskończony
   Bieg bieżąc, wrotne[4] od początku świata
   Prowadzi lata?
   To li jest on krąg odmiennej światłości[5],
   10
   Wódz gwiazd roźlicznych i sprawca żyzności[6]?
   Słyszę głos wdzięczny; prze Bóg, a na jawi,
   Czy mię sen bawi[7]?
   Tu, widzę, ani ciemne mgły dochodzą,
   Ani śnieg, ani zimne grady szkodzą;
   15
   Wieczna pogoda, dzień na wszystki strony
   Trwa nieskończony.
   Godne pałace Twojej wielmożności,
   Panie, a jakiej cnota dostojności,
   Widzę na oko, bowiem wedle Ciebie
   20
   Ma miejsce w niebie.
   Kto by cię nie znał, Lechu Słowianinie[8],
   Któryś napierwej zasiadł w tej krainie
   I opanował męstwem swoim mocne
   Brzegi północne?
   25
   Kroka[9] patrz, jako siedząc tak wysoko,
   Przedsię ku miastu swemu skłania oko;
   Wandę wydawa ubiór, bo z postawy
   Zda sie mąż prawy.
   Tu i fortelny Przemysł[10] jest wniesiony,
   30
   I ten, co dostał trefunkiem korony[11],
   Doźrzawszy zdrady, gdzie koń prędkonogi
   Biegł zawód drogi[12].
   Bóg fałszu nie chce; a jako miłuje
   Sprawiedliwego, Piast i dziś to czuje,
   35
   Bo mieszka w niebie, a jego cne plemię
   Rządziło zięmię.
   Zemowit[13] stoi wedla ojca prawie,
   Z drugimi równo: ty wysszej, Miecławie[14],
   Którego sprawą chrześcijański zakon[15]
   40
   Podan Polakom.
   Tuż po nim widzę mężne Bolesławy[16],
   Prze których dzielność i stateczne sprawy
   Polska szeroko swych granic pomknęła
   I serce wzięła[17].
   45
   W tejże jest liczbie on zakonnik święty[18],
   Z cięniów klasztornych na królestwo wzięty.
   Są dwa Leszczkowie[19]; jest król wzrostem mały,
   Ale mąż śmiały[20].
   Widzę Jagiełła i dwu Kazimierzu[21]
   50
   Dobrych tak w boju, jako i w przymierzu;
   Widzę i ciebie, gwiaździe równym prawie,
   Cny Władysławie[22].
   Tu też jest Olbracht; król serca wielkiego;
   Tuż z Aleksandrem Sygmunt[23], za którego
   55
   Polska zakwitła, a po długim boju
   Wytchła w pokoju.
   Szlachetne dusze, które swej dzielności
   Macie zapłatę niebieskie radości,
   Życzcie ojczyźnie, aby wam rodziła
   60
   Podobnych siła.
   A ten, co po was[24] dziś państwo sprawuje,
   Niechaj fortunnie i zdrów nam panuje;
   A zwierzonego nie wzdawa opieku[25],
   Aż pełen wieku!

   Przypisy

   [1]

   Ks. 1, Pieśń X — początek pieśni jest parafrazą ody Horacego (Carmina II 20) noszącej tytuł Ad Maecenatem (Do Mecenasa); parafraza całości — Ks. 2, Pieśń XXIII; por. też Carmina I 12. [przypis redakcyjny]

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [3]

   odziać pióry — pokryć piórami. [przypis redakcyjny]

   [4]

   wrotny — wracający. [przypis redakcyjny]

   [5]

   krąg odmiennej światłości — przen. księżyc. [przypis redakcyjny]

   [6]

   sprawca żyzności — Diana, bogini księżyca, była też boginią płodności i urodzaju. [przypis redakcyjny]

   [7]

   prze Bóg, a na jawi, / Czy mię sen bawi? (starop.) — na Boga, czy to jawa, czy też zwodzi mnie sen? [przypis redakcyjny]

   [8]

   Lech Słowianin — nawiązanie do legendarnego władcy Polski umieszczonego tu w niebie. [przypis redakcyjny]

   [9]

   Krok — Krak, Krakus, legendarny założyciel Krakowa. [przypis redakcyjny]

   [10]

   fortelny Przemysł — przebiegły Przemysław (Lestko I), przedhistoryczny polski książę, według legendy pokonał wojska Aleksandra Wielkiego umieszczając na drzewach malowane tarcze, ku którym zwabił żołnierzy wroga. [przypis redakcyjny]

   [11]

   ten, co dostał trefunkiem korony — Lestko II wygrał wyścig jeździecki po koronę, mimo że jego przeciwnik wyłożył trasę biegu żelaznymi kolcami. [przypis redakcyjny]

   [12]

   Biegł zawód drogi — biegł w zawody o cenną (drogą) rzecz. [przypis redakcyjny]

   [13]

   Zemowit — Siemowit, syn Piasta, legendarnego założyciela dynastii. [przypis redakcyjny]

   [14]

   Miecław — chodzi o Mieszka I. [przypis redakcyjny]

   [15]

   zakon (daw.) — prawo. [przypis redakcyjny]

   [16]

   mężne Bolesławy — chodzi o Bolesława Chrobrego i Krzywoustego, może również Śmiałego. [przypis redakcyjny]

   [17]

   serce wzięła — nabrała serca, odwagi. [przypis redakcyjny]

   [18]

   zakonnik święty — Kazimierz I Odnowiciel, zwany też Mnichem. [przypis redakcyjny]

   [19]

   dwa Leszczkowie — dwóch Leszków: Leszek Biały i Leszek Czarny. [przypis redakcyjny]

   [20]

   król wzrostem mały — Władysław Łokietek. [przypis redakcyjny]

   [21]

   dwu Kazimierzu (daw. forma B.)— dwóch Kazimierzy: Kazimierza Wielkiego i Kazimierza Jagiellończyka. [przypis redakcyjny]

   [22]

   Władysław — chodzi o Władysława Warneńczyka. [przypis redakcyjny]

   [23]

   Sygmunt — Zygmunt (Zygmunt I Stary). [przypis redakcyjny]

   [24]

   ten, co po was — następca tronu, Zygmunt II August. [przypis redakcyjny]

   [25]

   Niechaj (…) zwierzonego nie wzdawa opieku — niech nie oddaje powierzonej mu odpowiedzialności. [przypis redakcyjny]

   Zamknij
   Proszę czekać…
   x