Blackout

Wolne Lektury nie otrzymały dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z priorytetu Kultura Cyfrowa.

To oznacza, że nasza trudna sytuacja właśnie stała się jeszcze trudniejsza.

Dziś z Wolnych Lektur korzysta ok. 6 milionów (!) czytelników. Nie ma w Polsce popularniejszej biblioteki, ani internetowej, ani papierowej. Roczne koszty prowadzenia Wolnych Lektur są naprawdę niewysokie - porównywalne z kosztami prowadzenia niewielkiej, osiedlowej biblioteki publicznej.

Będziemy się odwoływać od tej decyzji i liczymy na to, że Premier odwołanie uwzględni ze względu na ważny interes społeczny.

Jak nam pomóc?

1. Wpłacając darowiznę. Niewielkie, ale stałe wpłaty mają wielką moc! Z góry dziękujemy za wsparcie!

2. Przekazując na Wolne Lektury 1% podatku. To nic nie kosztuje, wystarczy podać w formularzu PIT numer KRS: 0000070056 i organizacja: fundacja Nowoczesna Polska

3. Zamieszczając informację o zbiórce na Wolne Lektury w mediach społecznościowych. Czasami wystarczy jedno dobre słowo!

W Wolnych Lekturach często mawiamy, że nasza praca to "czytanie dzieciom książek". Robimy to od 12 lat. Dziś Wolne Lektury potrzebują Twojej pomocy - bez wsparcia nie będziemy mogli tego robić dalej.

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj nas

Wesprzyj nas!

x

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi pierwszePieśń I[1]Intactis opulentior[2]

   1

   Byś[3] wszystko złoto posiadł, które — powiadają —

   Gdzieś daleko gryfowie i mrówki[4] kopają[5];

   Byś pałace rozwodził[6] nie tylko na ziemi,

   Lecz i morza kamieńmi zabudował[7] swemi;

   5

   Jesli[8] dyjamentowe goździe[9] Mus[10] ma w ręku,

   Któremi natwardszego umie pożyć[11] sęku[12],

   Ani ty wyswobodzisz serca z ciężkiej trwogi,

   Ani z okrutnej śmierci sideł wyrwiesz nogi[13].

   Lepiej polnych Tatarów[14] dawny zwyczaj niesie,

   10

   U których każdy swój dom wozi na kolesie[15];

   Lepszego rządu Gete grubi używają[16],

   Gdzie niwy[17] nie mierzone[18] wolne zboża dają[19].

   Tam niewinna[20] macocha dziatek pierwszej żony,

   Sirót nędznych[21], przestrzega wczasu[22] z każdej strony[23];

   15

   Ani z wielkim posagiem męża rządzi[24], ani

   Nadzieje kładzie w gładkim[25] miłosniku[26] pani.

   Wielki posag rodziców postępki uczciwe,

   A k temu obyczaje skromne i wstydliwe;

   Występnych tam nie cierpią, lecz kto będzie krzywy,

   20

   Niech sie wierci, jako chce, nie zostanie żywy.

   O, ktokolwiek będzie chciał mordy niecnotliwe

   I domowe okrócić[27] najazdy krwie[28] chciwe,

   Jesli pragnie ojczyzny ojcem być nazwany

   I tymże na wysokich kolumnach pisany,

   25

   Niech objeździć swą wolą śmie nieokróconą[29],

   A jego sprawy przyszłe wieki więc wspomioną;

   Ponieważ cnocie żywej[30] my źli, nie życzemy[31],

   Aż gdy nam z oczu zniknie, toż[32] jej żałujemy.

   Co po tych skargach próznych, jesli na występy

   30

   Przez spary — jako mówią — patrza urząd tępy[33]?

   Po co statut i prawa chwalebne stawiamy,

   Jesli sie obyczajów dobrych nie trzymamy?

   Nie odstraszą zbytecznym[34] ogniem zarażone

   Kupca kraje chciwego ani przesadzone[35]

   35

   Mrozem gwałtownym pola; żeglarze bywali[36]

   Wszystek świat, jako wielki[37], kołem objechali.

   Ubóstwo, hańba wielka, każe człowiekowi

   Czynić i cierpieć wszystko; już on i wstydowi

   Mir dawno wypowiedział[38], i cnocie, niedbały,

   40

   Poświęconej nie myśli dostępować skały[39].

   Albo my do spólnego skarbu[40], gdzie życzliwa

   Ludzka pochwała i głos pospolity[41] wzywa,

   Albo w morze, przyczynę wszech nieszczęśliwości,

   Perły, złoto i wielkiej kamienie drogości

   45

   Zarzućmy, jesli grzechów żałujem statecznie

   I nieprawości swoich. Potrzeba kóniecznie

   Złej napierwsze początki żądze[42] wykorzenić,

   A dziełem pracowitszym pieszczotę[43] odmienić.

   Nie umie syn szlachecki na koń wsieść i w łowy

   50

   Na dziki źwierz z oszczepem jachać[44] niegotowy,

   Lepiej kufla świadomy[45] albo kart pisanych[46],

   Każesz li dać, i kostek, prawem zakazanych.

   Więc ojciec krzywo przysiągł, wydarł sąsiadowi,

   Gotując niegodnemu spadek potomkowi:

   55

   I przybywa-ć mu[47] rzkomo[48], ale nie wiem czemu,

   Zawżdy na czymści schodzi państwu niesporemu[49].

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   intactis opulentior — pieśń jest parafrazą ody Horacego (Carmina III 24) noszącej tytuł Ad divites avaros (Do zachłannych bogaczy). Początek tej pieśni (incipit) stanowią słowa podane tu jako motto: „intactis opulentior”. [przypis redakcyjny]

   [3]

   byś — tu: choćbyś. [przypis redakcyjny]

   [4]

   gryfowie i mrówki — gryfy, mitologiczne ptaki posiadające duże skrzydła, orle dzioby i tułowia lwa; były strażnikami złota na pustyniach północnych Indii czy też w Arabii; tutaj wraz z mrówkami są przedstawione jako istoty strzegące skarbów i wydobywające złoto. [przypis redakcyjny]

   [5]

   kopają (starop.) — kopią, wydobywają. [przypis redakcyjny]

   [6]

   rozwodzić coś — budować na ogromnej przestrzeni. [przypis redakcyjny]

   [7]

   morza kamieńmi zabudował — jest to nawiązanie do metody budowania rzymskich willi; wprawdzie nie na morzu, ale na tamach czy kamiennych groblach wchodzących w morze. [przypis redakcyjny]

   [8]

   jesli (starop.) — skoro. [przypis redakcyjny]

   [9]

   dyjamentowe goździe — stalowe gwoździe. [przypis redakcyjny]

   [10]

   Mus — bogini konieczności (łac. Necessitas). [przypis redakcyjny]

   [11]

   pożyć (strop.) — zniszczyć, pokonać. [przypis redakcyjny]

   [12]

   natwardszego (…) sęku (starop.) — ogromnej trudności (określenie przysłowiowe). [przypis redakcyjny]

   [13]

   Ani (…) wyswobodzisz (…), Ani (…) wyrwiesz — ani nie wyswobodzisz, ani nie wyrwiesz; w staropolszczyźnie przeczenie było zawarte w spójniku „ani”. [przypis redakcyjny]

   [14]

   polnych Tatarów — koczowniczych Tatarów, którzy są tu odpowiednikami Scytów z pieśni Horacego. [przypis redakcyjny]

   [15]

   kolasa (tu forma N. lp: kolesie) — wóz chłopski, ciężarowy. [przypis redakcyjny]

   [16]

   Lepszego rządu Gete grubi używają — lepszy porządek jest u prymitywnych Getów, czyli u starożytnego ludu, koczującego nad Dunajem, uważanego za poprzednika Tatarów. [przypis redakcyjny]

   [17]

   niwa — tu: wydzielona część pola. [przypis redakcyjny]

   [18]

   nie mierzone — nie wymierzone na poszczególne działki, nie posiadające ustalonych granic. [przypis redakcyjny]

   [19]

   wolne zboża — dostępne dla wszystkich, stanowiące wspólną własność. [przypis redakcyjny]

   [20]

   niewinny (starop.; łac. innocens) — odznaczający się nieskazitelnymi obyczajami. [przypis redakcyjny]

   [21]

   nędzny* (starop.) — nieszczęśliwy. [przypis redakcyjny]

   [22]

   przestrzegać wczasu (starop.) — doglądać wygody. [przypis redakcyjny]

   [23]

   z każdej strony — tu: pod każdym względem. [przypis redakcyjny]

   [24]

   męża rządzi (starop.) — rządzi mężem. [przypis redakcyjny]

   [25]

   gładki (starop.) — piękny, urodziwy. [przypis redakcyjny]

   [26]

   miłosnik (starop.) — zalotnik, kochanek. [przypis redakcyjny]

   [27]

   okrócić (starop.) — ukrócić, poskromić. [przypis redakcyjny]

   [28]

   krwie (starop. D. lp rodz. ż.) — krwi. [przypis edytorski]

   [29]

   objeździć swą wolą (…) nieokróconą (starop.) — powściągnąć, opanować nieposkromioną samowolę. [przypis redakcyjny]

   [30]

   cnota żywa — prawdziwa cnota (inne możliwe rozumienie: cnota ludzi żywych). [przypis redakcyjny]

   [31]

   nie życzemy (starop.) — nie sprzyjamy. [przypis redakcyjny]

   [32]

   toż (starop.) — dopiero wtedy. [przypis redakcyjny]

   [33]

   Przez spary (…) patrza urząd tępy (starop.) — opieszały urząd patrzy pobłażliwie, „przez palce”. [przypis redakcyjny]

   [34]

   zbyteczny* (starop.) — nadmierny. [przypis redakcyjny]

   [35]

   przesadzony (starop.) — nadmiernie wypełniony. [przypis redakcyjny]

   [36]

   bywały (tu forma lm: bywali) — doświadczony; por. wyraz pokr.: bywalec. [przypis redakcyjny]

   [37]

   jako wielki — cały wielki. [przypis redakcyjny]

   [38]

   Mir (…) wypowiedział (starop.) — zerwał pokój. Obecnie „wypowiada się” wojnę; wówczas mówiono: wypowiadam pokój, opowiadam wojnę. [przypis redakcyjny]

   [39]

   dostępować skały (starop.) — zbliżać się do skały. [przypis redakcyjny]

   [40]

   spólny skarb (starop.) — wspólny skarb; chodzi tu o skarb państwowy utworzony z podatków. [przypis redakcyjny]

   [41]

   pospolity (starop.) — powszechny; por. wyraz pokrewny: rzeczpospolita. [przypis redakcyjny]

   [42]

   żądze (starop. D. lp) — żądzy. [przypis redakcyjny]

   [43]

   pieszczota* (starop.) — wygodnictwo, zniewieściałość. [przypis redakcyjny]

   [44]

   jachać (starop.) — jechać. [przypis redakcyjny]

   [45]

   kufla świadomy — znający się na kuflu, czyli na piciu alkoholu. [przypis redakcyjny]

   [46]

   karty pisane — malowane, służące do gry. [przypis redakcyjny]

   [47]

   przybywa-ć mu — przybywa ci mu, czyli: bogaci się. [przypis redakcyjny]

   [48]

   rzkomo (starop.) — rzekomo, pozornie. [przypis redakcyjny]

   [49]

   Zawżdy na czymści schodzi państwu niesporemu (starop.) — zawsze czegoś brakuje majątkowi, którego nie przybywa (inne rozumienie: zawsze czegoś brak, by zostać prawdziwym panem). [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...