TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi pierwszePieśń VI[1][2]

   1

   Acz mię twa droga[3], miła, barzo boli,

   Nie chcę cię trzymać przeciw twojej woli;

   Z mej strony bodaj wszystko dobre miała,

   Kędy sie kolwiek będziesz obracała.

   5

   Lecz sama widzisz, jakie wiatry wstają,

   Jakie po niebie chmury sie mieszają.

   Ja wiem, co umie morze i szalony

   Wicher, na wody słone uniesiony.

   Niech żony srogich pohańców[4] i dzieci

   10

   Doświadczą, jakim pędem wicher leci

   Morze mieszając: huczą srogie wały,

   A brzeżne w gruncie[5] wzdrygają sie skały.

   Takci sie biednej Europie[6] dostało,

   Jeno że wołu chciała przysieść mało[7],

   15

   Bo sie z nienagła przymknął[8] z nią ku wodzie,

   Potym jak płynie, tak płynie bez łodzie.

   A ta dopiero zlękła sie nieboga,

   Gdzie pojźrzy, zewsząd morze, zewsząd trwoga;

   Brzegu nie widać, przewoźnik niepewny,

   20

   Strach serce ujął, a w oczu płacz rzewny.

   A gdy do sławnej Krety przypłynęła,

   Z wielkiej tesknice włosy targać jęła,

   Skarżąc sie z płaczem: «Ojcze mój łaskawy,

   Któregom zbyła[9] prze me głupie sprawy[10].

   25

   Com ja tu miała czynić w tej krainie?

   Mało jest jedna śmierć panieńskiej winie.

   Ale na jawiż płaczę swej lekkości[11]?

   Czy mię pokusa łudzi krom winności[12],

   Która przez wrota kościane[13] wychodzi,

   30

   A na człowieka sny dziwne przywodzi?

   Lepiej li było przez morze sie pławić

   Czy nad polnemi kwiatkami sie bawić?

   By[14] mi sie teraz dostał jako w ręce

   On wół bezecny, byłby w takiej męce,

   35

   Żeby mu ze łba musiały spaść rogi,

   Chociaż był u mnie niedawno tak drogi.

   Nie miałam wstydu, dom swój opuszczając,

   I teraz nie mam, śmierci odkładając;

   Boże mój, jesli słyszysz prośbę moję,

   40

   Niechaj dziś nago w pośrzodku lwów stoję.

   Pierwej niż pleśnią piękna twarz przypadnie[15]

   I zupełnemu[16] ciału krasa[17] spadnie,

   Niechaj mię wilcy pożrą w tej gładkości,

   A po pustyniach rozniosą me kości»

   45

   Nikczemna dziewko — ojciec ci przyciska[18]

   Czemu nie umrzesz? Strzyma cię ta niska

   Jedlina i pas[19] zaniesiony w cale[20];

   A jeslić milsza śmierć na ostrej skale,

   Daj sie w moc wiatrom a skocz z góry śmiele,

   50

   Niżbyś wolała siedzieć u kądziele,

   Królewska dziewka, i być w ręce dana

   Srogiej pogance, winna bywszy[21] pana.

   Przypisy

   [1]

   Ks. 1, Pieśń VI — Pieśń jest parafrazą ody Horacego (zob. Carmina III 27, w. 13–64) noszącej tytuł Ad Galateam (Do Galatei). [przypis redakcyjny]

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [3]

   droga — tu: podróż, wyjazd. [przypis redakcyjny]

   [4]

   pohaniec — poganin, niechrześcijanin; tu: chodzi o Turków i Tatarów. [przypis redakcyjny]

   [5]

   w gruncie — od podstaw. [przypis redakcyjny]

   [6]

   biednej Europie — w mit. gr. królewna Europa została porwana przez Jowisza, który przybrał postać byka (u Kochanowskiego woła). [przypis redakcyjny]

   [7]

   wołu chciała przysieść mało (starop.) — chciała na krótko usiąść na wołu. [przypis redakcyjny]

   [8]

   sie z nienagła przymknął (starop.) — powoli się zbliżył. [przypis redakcyjny]

   [9]

   zbyć (starop.) — stracić. [przypis redakcyjny]

   [10]

   sprawy (starop.) — uczynki. [przypis redakcyjny]

   [11]

   na jawiż płaczę swej lekkości — na jawie opłakuję swą lekkomyślność (w niektórych komentarzach: hańbę). [przypis redakcyjny]

   [12]

   krom winności (starop.) — bez winy. [przypis redakcyjny]

   [13]

   wrota kościane — w mit. gr. i rzym. istnieją dwie bramy poprzez które sny wychodzą z podziemia; złudne sny przechodzą przez bramę z kości słoniowej, a sny prawdziwe przez bramę z rogu. [przypis redakcyjny]

   [14]

   by (starop.) — gdyby. [przypis redakcyjny]

   [15]

   przypadnie — pokryje się. [przypis redakcyjny]

   [16]

   zupełnemu — pełnemu, jędrnemu (w niektórych komentarzach: doskonałemu). [przypis redakcyjny]

   [17]

   krasa (daw.) — piękność. [przypis redakcyjny]

   [18]

   ci przyciska — nalega, naciska na ciebie. [przypis redakcyjny]

   [19]

   Strzyma cię (…) Jedlina i pas — utrzyma cię jedlina i przepaska (odwołanie do znanych z antyku sposobów popełniania samobójstwa przez kobiety). [przypis redakcyjny]

   [20]

   w cale (starop.) — w całości. [przypis redakcyjny]

   [21]

   winna bywszy — tu: będąc godna. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...