Blackout

Od 12 lat Wolne Lektury udostępniają książki nieodpłatnie i bez reklam
Jesteśmy najpopularniejszą biblioteką w Polsce: w 2019 roku 5,9 miliona unikalnych użytkowników odwiedziło nas 21 milionów razy. Wszyscy zasługujemy na bibliotekę, która gwarantuje dostęp do najwyższej jakości wydań cyfrowych.

Stoi przed nami realna groźba zamknięcia
Niestety, z milionów czytelników wspiera nas jedynie niewiele 190 osób. Środki, jakie do tej pory pozyskiwaliśmy ze źródeł publicznych, są coraz mniejsze.

Potrzebujemy pomocy Przyjaciół
Nie uda się utrzymać tej niezwykłej biblioteki bez Twojego wsparcia. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zacznij wspierać nas regularnie. Potrzeba minimum 1000 Przyjaciół, żeby Wolne Lektury dalej istniały.

Zostań naszym Przyjacielem!

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśni, Księgi pierwszePieśń VI[1][2]

   1

   Acz mię twa droga[3], miła, barzo boli,

   Nie chcę cię trzymać przeciw twojej woli;

   Z mej strony bodaj wszystko dobre miała,

   Kędy sie kolwiek będziesz obracała.

   5

   Lecz sama widzisz, jakie wiatry wstają,

   Jakie po niebie chmury sie mieszają.

   Ja wiem, co umie morze i szalony

   Wicher, na wody słone uniesiony.

   Niech żony srogich pohańców[4] i dzieci

   10

   Doświadczą, jakim pędem wicher leci

   Morze mieszając: huczą srogie wały,

   A brzeżne w gruncie[5] wzdrygają sie skały.

   Takci sie biednej Europie[6] dostało,

   Jeno że wołu chciała przysieść mało[7],

   15

   Bo sie z nienagła przymknął[8] z nią ku wodzie,

   Potym jak płynie, tak płynie bez łodzie.

   A ta dopiero zlękła sie nieboga,

   Gdzie pojźrzy, zewsząd morze, zewsząd trwoga;

   Brzegu nie widać, przewoźnik niepewny,

   20

   Strach serce ujął, a w oczu płacz rzewny.

   A gdy do sławnej Krety przypłynęła,

   Z wielkiej tesknice włosy targać jęła,

   Skarżąc sie z płaczem: «Ojcze mój łaskawy,

   Któregom zbyła[9] prze me głupie sprawy[10].

   25

   Com ja tu miała czynić w tej krainie?

   Mało jest jedna śmierć panieńskiej winie.

   Ale na jawiż płaczę swej lekkości[11]?

   Czy mię pokusa łudzi krom winności[12],

   Która przez wrota kościane[13] wychodzi,

   30

   A na człowieka sny dziwne przywodzi?

   Lepiej li było przez morze sie pławić

   Czy nad polnemi kwiatkami sie bawić?

   By[14] mi sie teraz dostał jako w ręce

   On wół bezecny, byłby w takiej męce,

   35

   Żeby mu ze łba musiały spaść rogi,

   Chociaż był u mnie niedawno tak drogi.

   Nie miałam wstydu, dom swój opuszczając,

   I teraz nie mam, śmierci odkładając;

   Boże mój, jesli słyszysz prośbę moję,

   40

   Niechaj dziś nago w pośrzodku lwów stoję.

   Pierwej niż pleśnią piękna twarz przypadnie[15]

   I zupełnemu[16] ciału krasa[17] spadnie,

   Niechaj mię wilcy pożrą w tej gładkości,

   A po pustyniach rozniosą me kości»

   45

   Nikczemna dziewko — ojciec ci przyciska[18]

   Czemu nie umrzesz? Strzyma cię ta niska

   Jedlina i pas[19] zaniesiony w cale[20];

   A jeslić milsza śmierć na ostrej skale,

   Daj sie w moc wiatrom a skocz z góry śmiele,

   50

   Niżbyś wolała siedzieć u kądziele,

   Królewska dziewka, i być w ręce dana

   Srogiej pogance, winna bywszy[21] pana.

   Przypisy

   [1]

   Ks. 1, Pieśń VI — Pieśń jest parafrazą ody Horacego (zob. Carmina III 27, w. 13–64) noszącej tytuł Ad Galateam (Do Galatei). [przypis redakcyjny]

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w Pieśniach jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [3]

   droga — tu: podróż, wyjazd. [przypis redakcyjny]

   [4]

   pohaniec — poganin, niechrześcijanin; tu: chodzi o Turków i Tatarów. [przypis redakcyjny]

   [5]

   w gruncie — od podstaw. [przypis redakcyjny]

   [6]

   biednej Europie — w mit. gr. królewna Europa została porwana przez Jowisza, który przybrał postać byka (u Kochanowskiego woła). [przypis redakcyjny]

   [7]

   wołu chciała przysieść mało (starop.) — chciała na krótko usiąść na wołu. [przypis redakcyjny]

   [8]

   sie z nienagła przymknął (starop.) — powoli się zbliżył. [przypis redakcyjny]

   [9]

   zbyć (starop.) — stracić. [przypis redakcyjny]

   [10]

   sprawy (starop.) — uczynki. [przypis redakcyjny]

   [11]

   na jawiż płaczę swej lekkości — na jawie opłakuję swą lekkomyślność (w niektórych komentarzach: hańbę). [przypis redakcyjny]

   [12]

   krom winności (starop.) — bez winy. [przypis redakcyjny]

   [13]

   wrota kościane — w mit. gr. i rzym. istnieją dwie bramy poprzez które sny wychodzą z podziemia; złudne sny przechodzą przez bramę z kości słoniowej, a sny prawdziwe przez bramę z rogu. [przypis redakcyjny]

   [14]

   by (starop.) — gdyby. [przypis redakcyjny]

   [15]

   przypadnie — pokryje się. [przypis redakcyjny]

   [16]

   zupełnemu — pełnemu, jędrnemu (w niektórych komentarzach: doskonałemu). [przypis redakcyjny]

   [17]

   krasa (daw.) — piękność. [przypis redakcyjny]

   [18]

   ci przyciska — nalega, naciska na ciebie. [przypis redakcyjny]

   [19]

   Strzyma cię (…) Jedlina i pas — utrzyma cię jedlina i przepaska (odwołanie do znanych z antyku sposobów popełniania samobójstwa przez kobiety). [przypis redakcyjny]

   [20]

   w cale (starop.) — w całości. [przypis redakcyjny]

   [21]

   winna bywszy — tu: będąc godna. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...